Overheden als de dood voor ontwakende burgers

De grote angst van Westerse overheden is dat er teveel mensen wakker worden en dwars door alle leugens en bedrog heen zullen kijken.

Dat is het moment dat het voor hen gevaarlijk begint te worden. Veel erger dan alle haatimmams en ISIS-strijders bijelkaar.Tot die conclusie is ook de Amerikaanse Department of Homeland Security gekomen in een eerder deze maand uitgebracht rapport.

Hierin worden deze mensen extremisten genoemd en volgens velen binnen de DHS moet de bedreiging van deze groep zwaarder worden ingeschat dan die afkomstig uit het buitenland, zoals ISIS.

De groep die volgens de DHS dan die grote bedreiging vormt, noemt men in Amerika de sovereign citizen movement.

Deze zelfverklaarde soevereine burgers stellen zich op standpunt dat zij alleen verantwoording schuldig zijn aan hun interpretatie van wat ze noemen common law en dat ze niets te maken hebben met federale- of staatswetgeving.

Ook wordt door hen belastingheffing gezien als een illegale praktijk. Voor veel leden van deze groepering is de officiële regering van Amerika dan ook onwettig.

Het is natuurlijk geen toeval dat dit rapport nu uit komt. De regering heeft immers toegezegd extremisme en terrorisme keihard aan te pakken en dan komt het heel mooi uit dat de grootste dreiging voor het land bestaat uit wat men noemt “binnenlands terrorisme”.

In het rapport wordt gesteld dat er de afgelopen 4 jaar 24 aanvallen hebben plaatsgevonden door deze soevereine extremisten.

Vervolgens blijkt het dan te gaan om incidenten waarbij deze mensen bijvoorbeeld worden gestopt bij een (routinematige) verkeerscontrole en weigeren om hun papieren te laten zien. Dat is terecht omdat ze geen verdachte zijn van een misdaad. Dan wordt er ook een voorbeeld aangehaald uit 2012 waarbij een soevereine vader en zoon na een dergelijk incident in een vuurgevecht met de politie terechtkwamen.

Natuurlijk zal er wel eens een gewelddadig voorval zijn geweest met soevereine mensen, net zoals dat soms gebeurt met niet soevereine exemplaren. De beweging is echter niet gewelddadig van aard maar accepteert simpelweg bepaalde wetten niet.

In het DHS rapport wordt er grote nadruk op gelegd dat politiemensen dit jaar en volgende jaren de grootste risico’s zullen lopen vanwege deze extremisten omdat zij degenen zijn die ze aanhouden bij verkeerscontroles en dergelijke.

Waar het in bovenstaande om gaat is de dodelijke angst die overheden hebben voor ontwakende mensen. Of dit nu in de vorm is van soevereine die de normale wetten niet meer accepteren of "gewone" burgers die op een andere manier duidelijk maken dat ze de leugens en bedrog niet langer accepteren, is op zich niet zo belangrijk.

Wat belangrijk is dat we nu de groeiende tendens zien dat zij die niet precies doen wat overheden willen, worden bestempeld als binnenlandse extremisten. Dit en terrorisme worden in dezelfde cathegorie ingedeeld en daar wordt oorlog tegen gevoerd, nietwaar?

bs 9


Bron:

Govtslaves 

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl