Is dit een verklaring voor de profetieen van Edgar Cayce?

Eén van de voorspellingen van Edgar Cayce die nog steeds niet is uitgekomen, is dat een groot deel van de wereld onder water zal komen te staan.

En dat niet alleen…het zou ook rond deze tijd zijn. Hoe klinkt april 2013?Dat is de datum die tevoorschijn komt wanneer een aantal hedendaagse “profeten” hun gegevens samenvoegen. Nu is de naam profeet niet correct want het is een combinatie van hightech analyse met wat binnen niet al te lange tijd weleens een erkende wetenschap kan worden: remote viewing.

Het hightech gedeelte is afkomstig van iets wat webbot heet. Dit is ongeveer hoe het werkt:

Het webbotproject, in de jaren '90 oorspronkelijk ontwikkeld om alleen de schommelingen op de aandelenmarkten te voorspellen, blijkt al jaren verbazingwekkend correct met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen in de wereld. Het webbotprogramma gebruikt een systeem van informatie 'spiders' die het hele Internet omspitten, op zoek naar gedragspatronen, trends en verwachtingen aangaande de toekomst.

Eén van de eerste accurate voorspellingen werd gedaan in juni 2001, toen het programma binnen 60 tot 90 dagen een 'levensveranderende gebeurtenis' aankondigde, die wereldwijd grote gevolgen zou hebben. De voorspelling bleek te kloppen toen op 11 september de Twin Towers in New York werden verwoest. Daarnaast zijn er nog talloze andere voorspellingen uitgekomen waaronder de orkaan Katrina en de financiële crisis in 2008, om er maar enkele te noemen.

Enkele keren per jaar brengt de geestelijk vader van de webbot, Cliff High, een rapport uit met de laatste voorspellingen. De periode waarin vooruitgekeken kan worden bedraagt enkele jaren. Nu heeft de webbot al een tijdje een probleem wat zich uit in dat er zich een periode voordoet waar het totaal geen gegevens over heeft. Dit wordt door Cliff de “data gap” genoemd. Dit datagat doet zich voor in de periode februari tot mei 2013, waarbij voor die maanden, geen data beschikbaar is.

Dit kan eigenlijk alleen als er geen internet is. Deze blanco periode is al vrij lang bekend bij de webbot, maar tot nu was er geen antwoord op de vraag wat er dan zou gebeuren waardoor de hele wereld geen beschikking zou hebben over internet. Een tweede fenomeen wat al sinds 2003/2004 regelmatig terugkomt bij de webbot, is wat ze noemen een “global coastal event”, een gebeurtenis die alle kuststreken in de hele wereld zal treffen.

Het grote probleem bij de webbot is dat het wel dingen voorspelt, maar dat het lastig is om daar een datum aan vast te koppelen. Aangezien er nog steeds geen “global coastal event” heeft plaatsgevonden, maar wel steeds terug blijft komen van de webbot, betekent dit dat deze gebeurtenis nog steeds ergens in de toekomst zal plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid, de webbot zit er ook regelmatig naast. En dat heeft te maken met de moeilijkheid om alle ontvangen data correct te interpreteren. Cliff noemt het dan ook een “rickety time machine” oftewel een gammele tijdmachine. Zelf geeft hij een scoringspercentage aan van ergens tussen de 40 en 100%. Feit blijft dat er een aantal wereldschokkende gebeurtenissen wel goed en accuraat zijn voorspeld.

Gisteren, op 16 juni heeft Cliff High iets heel ongewoons gedaan. In plaats van het normale rapport heeft hij een audio opname op zijn website geplaatst, met de titel: “Now we know” (nu weten we het). Onderaan de pagina staat een link naar de webiste "Half Past Human", waar dit bestand gedownload kan worden. Hij heeft dit gedaan omdat een aantal dingen voor hem ineens heel duidelijk zijn en hij het van belang vindt om dit zo snel mogelijk met de mensheid te delen.

En de antwoorden die er bij hem ontbraken, heeft hij ingevuld gekregen via een tweejarig experiment wat uitgevoerd is door remote viewers. Courtney Brown houdt zich al jaren belangeloos bezig met het uit de obscuriteit halen van remote viewing en zou het liefst zien dat hier een officiële wetenschap van wordt gemaakt. Samen met een team mensen heeft Courtney een ongeveer twee jaar durend experiment uitgevoerd, waarbij er geconcentreerd werd op de jaren 2008 en 2013. En dan in 2013 op een bepaalde maand: juni. Voor het jaar 2008 werden de resultaten van de remote viewers voor dat jaar gepubliceerd op internet en de resultaten waren verbazingwekkend.

Voor wie alle details van dit experiment wil weten plaatsen we hieronder twee video’s met een in totaal een bijna vier uur durend interview wat Project Camelot enkele dagen geleden had met Courtney Brown. Wie daar niet de tijd voor heeft, maar toch meer wil weten, klik hier voor de website van Courtney Brown, waar ook de test in detail staat beschreven.

De remote viewers kregen de opdracht te “kijken” naar bepaalde locaties in de maand juni van het jaar 2013. Het waren een aantal steden, de meesten op het zuidelijk halfrond, enkelen op het noordelijk halfrond. Een voorbeeld hiervan is het Opera House in Sydney. Een bekend gebouw dat bijna iedereen kent als je de afbeelding ziet. Het beeld wat ze zagen in juni 2013 was niet prettig. Het Opera House in Sydney was er niet meer en hetzelfde beeld gaven de andere locaties. De verwoestingen hadden te maken met water en mensen die massaal wegvluchten van de kustgebieden.

Cliff heeft het hele interview met Courtney Brown afgeluisterd, was heel erg onder de indruk van de wetenschappelijke benadering van Brown en met wat hij hoorde vielen een aantal ontbrekende puzzelstukjes van de webbot op zijn plek. Voor hem is het nu duidelijk wat er gaat gebeuren en wanneer.

Hij komt met de datum april 2013, omdat dan het internet ongeveer helemaal weg is en in juni van dat jaar is de gebeurtenis al een feit. Wat er volgens de “global coastal event” van de webbot gaat gebeuren is niet zo zeer een tsunami maar meer een enorme waterverplaatsing. En dit op wereldwijde schaal. Hierdoor kunnen sommige havens totaal droog staan, terwijl anderen overspoeld worden.

De enige gebeurtenis die eigenlijk voor een dergelijk fenomeen in aanmerking komt is een meteoriet- of asteroïde-inslag of inslagen. Dit zou volgens Cliff ook voor een dergelijk grote waterverplaatsing kunnen zorgen en bovendien zouden dan de meeste kabels op de bodem van de oceaan dermate worden beschadigd dat internet volledig is uitgeschakeld.

Cliff stelt verder dat als dit het geval zou zijn, het wetenschappelijk is aangetoond dat dit hoogstwaarschijnlijk op het zuidelijk halfrond zal plaatsvinden. Dit schijnt dan weer te maken te hebben met de hoek waaronder dit soort objecten de aarde naderen.

Zowel Cliff High als Courtney Brown stellen dat de Elite op de hoogte is van deze komende gebeurtenis. Zoals Brown aangeeft op zijn website: Graven, graven, graven; dat is wat ze doen, op de meest onherbergzame plekken. En verder dat het erop lijkt dat regeringen niet eens meer echt moeite doen om hun schulden af te betalen of economieën te stimuleren, alsof ze weten dat er iets gaat gebeuren waardoor dat allemaal geen zin meer heeft. Alsof ze weten dat de economie weer vanaf 'nul' zal beginnen.

Welke waarde je nu echt concreet moet toekennen aan zowel de webbot als het fenomeen remote viewing, kunnen wij niet beoordelen. Beiden hebben tot op zekere hoogte bewezen accuraat te kunnen zijn op bepaalde punten, maar beiden hebben ook hun onvolkomenheden.

 

Bronnen:

Geluidsopname Cliff High
Half Past Human
Farsight
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl