Zo wordt een complete bevolking gehersenspoeld

 televisie, hersenspoelen   Als je jezelf blootstelt aan mainstream nieuwskanalen, dan is er bijna geen ontkomen aan.

Of je wilt of niet, je wordt onwillekeurig blootgesteld aan hersenspoeltechnieken.
Mensen kijken meestal naar een bepaald aantal zenders op televisie. Hierdoor hebben ze vaak niet door, dat er op andere zenders precies dezelfde hersenspoelprogramma’s worden uitgezonden.

Nergens wordt dit meer duidelijk dan in een land als Amerika.

Het lijkt alsof al die nieuwszenders hun eigen nieuws en/of programma’s maken, maar niets is minder waar.

Neem een paar minuten de tijd om de volgende video te bekijken. Dan zie je dat alle televisiezenders dezelfde tekst gebruiken. Letterlijk exact hetzelfde.

En dan die gezichten van al die nieuwslezers die proberen te doen voorkomen alsof ze iets exclusiefs vertellen aan het publiek.

Dag in dag uit worden dezelfde beelden en teksten door ontelbare televisiestations uitgezonden.

Keer op keer worden dezelfde berichten in de hersenen van de kijkers geprogrammeerd. Iemand die zich daar niet van bewust is, zal op een gegeven moment precies hetzelfde blaten als de nieuwslezers.


De beruchte satanische sekte, alias de Illuminati heeft al heel lang geleden geschreven hoe belangrijk het is dat zij de volledige pers in handen krijgen.

Uit de Protocollen:

5. In de hedendaagse staten is de pers een grote macht waarmee men de openbare mening beheerst. Haar taak is het, te wijzen op de zogenaamde noodzakelijke eisen, en bekendheid te geven aan de klachten van het volk, om ontevredenheid op te wekken en tot uitdrukking te brengen.

6. De pers belichaamt de zogenaamde vrijheid. Maar de staten hebben er geen kans toe gezien zich deze macht ten nutte te maken en dus is zij in onze handen gevallen. Door de pers verwierven wij onzen invloed. maar bleven daarbij toch op de achtergrond.

7. Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van onzen kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.

De pers is dan ook het medium dat de door de vrijmetselaars/Illuminati gecontroleerde overheden gebruikt wordt voor wat men formeel “nieuws” noemt, maar wat niets anders is dan propaganda en het hersenspoelen van de bevolking.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl