Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier?

 is Hindoeïsme het antwoord?   Al duizenden jaren zoeken mensen naar antwoorden op bovenstaande vragen en gelukkig komt er soms licht in de duisternis.

Hoe anders zou de wereld eruit zien als iedereen zich alleen al bewust was van de Wet van Karma, de universele en onontkoombare wet van oorzaak en gevolg? Het volgende artikel is een bijdrage van Erick van Dijk:

Dit is video nummer 100. Ik wil iedereen bedanken voor 147.480 views, alleen al op Bitchute, 276 abonnees, en alle bemoedigende reacties!

Voor deze bijzondere gelegenheid heb ik vandaag iets heel anders dan alle andere video's. Het is een spiritueel filosofische verhandeling die het resultaat is van vijftig jaar zoeken naar informatie en nadenken om een antwoord te vinden op de aloude vragen. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Waarom zijn we hier? Wat is “hier” eigenlijk? Wat gebeurt er als we hier weggaan?

Van jongs af aan nam mijn moeder me mee naar de kerk. Ik zat op een Katholieke school, waar de kapelaan twee keer per week godsdienstles gaf. Als kind wilde ik priester worden. Maar al het bidden ten spijt waren mijn persoonlijke omstandigheden alles behalve rooskleurig. Ik verklaarde mezelf atheïst toen ik 11 was.

Mijn nieuwe fascinatie waren UFO's en het paranormale. Hypnose, uittreding en astraal reizen, esoterie, religieuze filosofie, het occulte. Ik las wat ik krijgen kon, honderden boeken. en uiteindelijk, bijna dertig jaar geleden, stuitte ik op, of werd geleid naar, de Vedische geschriften van India. Hier kwam alles bij elkaar. Al het voorafgaande leek de voorbereidende fase om open te kunnen staan voor wat erin wordt beschreven, hoe fantastisch dit ook lijkt. Maar, eet het, en je weet het. Door het volgen van bepaalde beschreven processen kun je deze ervaringen zelf ondergaan en jezelf van de waarde ervan te overtuigen.

Ik vraag me af hoevelen zich ooit afvragen waarom, in de bekende opsomming van de wereldreligies, namelijk het Christendom, het Jodendom en de Islam, soms aangevuld met Boeddhisme, het Hindoeïsme steevast ontbreekt? Zou het misschien komen omdat de voorstelling wordt gegeven dat het Hindoeïsme niet echt serieus genomen kan worden vanwege de verwarrende overmaat aan Goden, waar de eerste drie zoals dat heet monotheïstisch zijn, ofwel, zij geloven dat er een enkele God bestaat, de Schepper van alles. Wat een misvatting is. In oorsprong is het Hindoeïsme ook monotheïstisch, al verschillen de meningen in verschillende stromingen over precies wie er op de hoogste stoel zit.

Of komt het misschien omdat de werkelijkheid zoals wordt geschetst in de Veda's zo ver afstaat van onze dagelijkse werkelijkheid dat het geheel gewoon ongeloofwaardig is, een mooi sprookje voor kinderen?

Mijn persoonlijke ervaringen en beleving zeggen me dat alle antwoorden over vragen betreffende de grote lijnen en de details van de totale realiteit zijn vervat in de Veda's, met name in de Bhagavad Gita en Srimad Bhagavatam, en dat dit de reden is waarom Hindoeïsme de vergeten religieuze filosofie lijkt en er nooit over wordt gesproken. Het lijkt voor het moment een goed bewaard geheim.

Wat sprookjes, mythen en legenden betreft, waar ik als kind al veel van hield en de boeken stuk las, ik vroeg me eens af, vanwege het universeel voorkomen ervan, of het misschien overleveringen waren uit een tijd die onze beschreven (lees: wijsgemaakte) geschiedenis ver vooraf ging. Toen stuitte ik op het boek “Forbidden Archeology” van Micahel Cremo en Richard Thompson. Feitelijk is het een bloemlezing van verslagen van archeologische opgravingen uit de 19de en vroeg 20ste eeuw die voor het grote publiek zijn weggemoffeld. Hieruit blijkt onomstotelijk dat de mensheid heel veel ouder is dan ons wordt “geleerd.” Het begint bij vondsten van tienduizenden jaren en, spoiler alert, de oudste vondsten werden gedaan in Zuid Afrika, in lagen die 2,3 miljard jaar (!!!) oud zijn, en alleen maar gemaakt konden zijn door intelligente wezens. Voor de duidelijkheid, de officiële lezing zegt dat wij, homo sapiens, de “denkende” mens, slechts zo'n 150.000 jaar bestaan. In dat licht, en het feit dat de Indiase poerana's worden beschouwt als geschiedschrijving, geen fictie of allegorie, en ook vertellen over tijden van miljoenen jaren geleden, wordt de eerdere stelling, dat sprookjes, mythen en legenden overleveringen zijn uit lang vervlogen tijden met een kern van waarheid een heel stuk plausibeler.

Deze 100ste video is de kern van wat ik in vijftig jaar heb opgestoken. Het is de leidraad van mijn leven geworden. Het verschaft begrip, troost en perspectief. Ik kan alleen maar hopen dat dit voor zoveel mogelijk mensen zal mogen gelden.

Als afsluitende gedachte: Hoe anders zou de wereld eruit zien als iedereen zich alleen al bewust was van de Wet van Karma, de universele en onontkoombare wet van oorzaak en gevolg?


Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl