Het Russische tijdperk is in aantocht

 het Russisch tijdperk komt, Rudolf Steiner  Er zijn grotere dingen in het leven dan het keiharde materialisme waar wij in onze maatschappij veelal mee te maken hebben.

Ieder voor zich is het motto, maar dat alles gaat in de toekomst veranderen, want er komt een ander tijdperk.Voor veel mensen bestaat het leven uit alledaagse tastbare dingen en moeten ze totaal niets hebben van een andere onzichtbare wereld of zelfs het idee dat je in een volgend leven terug kan keren.

Iemand die heel veel wist van die andere wereld was de Oostenrijker Rudolf Steiner.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (Donji Kraljevec, 25 februari 1861 – Dornach, 30 maart 1925) was een Oostenrijkse esotericus, schrijver, architect, filosoof en had een geheel eigen zienswijze op pedagogie. Hij is bekend geworden als grondlegger van de antroposofie en haar praktische toepassingen, zoals de Freie Waldorfschule, de antroposofische geneeswijze, de heilpedagogie, de sociale driegeleding en de biologisch-dynamische landbouw.

Wij hebben onlangs een artikel gepubliceerd over een nieuw wetenschappelijk onderzoek dat aantoont dat hetgeen wij een virus noemen niets anders is dan de uitscheiding die wordt geproduceerd door cellen die onder stress staan van onder andere wireless communications radiation (WCR).

Het volgende stuke is afkomstig uit een artikel dat wij begin vorig jaar schreven:

Steiner voorspelde dat er eind 20e en begin 21e eeuw een beweging zou zijn van grote machtige bedrijven die tot doel hadden om de verbinding tussen de mens en de hogere werelden te verbreken en als het ware de menselijke ziel weg te halen.

In de video komt verder de holistische arts Dr. Thomas Cowen aan het woord die ook ferm gelooft in de theorie van Rudolf Steiner die onder andere zei over virussen dat deze niets anders zijn dan een uitscheiding van een zieke cel en derhalve volkomen ongevaarlijk. Met andere woorden, het is niet het virus (wat dus geen virus is) dat ons ziek maakt, de aanwezigheid van wat wij noemen "het virus" geeft aan dat er iets anders aan de hand is en dat bepaalde cellen ziek zijn en dus een "virus" uitscheiden.

En hetgeen dat ons ziek maakt, noemt Dr. Cowen de elektrificatie van de wereld. Iedere keer dat op dat gebied een grote stap vooruit wordt gemaakt wordt de mensheid ziek en omdat ze ziek worden scheiden hun cellen afval uit en wordt dat, wat we virus noemen, aangewezen als boosdoener.

Zo was er een belangrijke stap voorwaarts in de elektrificatie van de wereld aan het eind van en direct na de Eerste Wereldoorlog, precies het moment waarop de Spaanse griep toesloeg en ontelbare mensen het leven verloren.

Een interessant verhaal dat Cowen vertelt is dat virologen uit die tijd van alles probeerden om andere mensen te besmetten met het virus, maar ongeacht wat ze ook probeerden, het lukte niet. Zo haalden ze snot uit de neuzen van zieke mensen en spoten dit in bij gezonde mensen zonder dat er iets gebeurde. Ze herhaalden dit proces keer op keer op keer, maar niet eenmaal slaagden ze er op die manier in om een ander mens te besmetten. Zo trokken ze bij zieke paarden die ook de Spaanse griep konden krijgen een zak over de kop en lieten het paard daarin snotteren en rochelen om vervolgens die zak over de kop van een gezond paard te trekken waarna er niets gebeurde.

Wat Dr. Cowen dan ook stelt is dat mensen ziek werden en dood gingen aan de gevolgen van een grote volgende stap in de elektrificatie van de wereld en dat de "virussen" zich manifesteerden als uitscheiding van de zieke cellen.

Waarmee dan Rudolf Steiner een honderd procent correcte voorspelling heeft gedaan.

We zien langzaam maar zeker het satanisme als een deken van kwaad neerdalen op aarde en het lijkt erop dat hoe meer er wordt gevaccineerd des te zwaarder dat gevoel wordt.

Een aantal dagen geleden schreven wij een artikel over een mogelijke oorlog en/of de komst van Russen naar aanleiding van de steeds verder oplopende spanningen rondom Oekraïne.

Ook schreven wij over twee helderzienden die beiden op een verschillende manier ook ‘zagen’ dat wij hoe dan ook met de Russen te maken zullen krijgen.

De Duitser Alois Irlmaier zag dit in de vorm van een oorlog en de Amerikaan Edgar Cayce zag dit op een wat bredere manier en voorspelde dat de hoop van de wereld uit Rusland zou komen.

Echter, ook bij Rudolf Steiner komen we Rusland tegen.

Zo schrijft Arend Zeevat ons:

Met veel interesse heb ik het artikel 'Gaat de Duitse Nostradamus toch gelijk krijgen?' gelezen. In het verleden heb ik me intensief in de Antroposofie verdiept. Zoals jullie weten heeft Steiner de huidige doodsprikken bijna 100 jaar geleden al voorspeld. De vooruitziende blik van Steiner was echter nog veel breder. Zo benoemde hij verschillende cultuurperiodes die zich gedurende de menselijke evolutie zouden voordoen. Het voert te ver om deze allemaal te benoemen. Wat echter van toepassing is en aansluit bij bepaalde zaken in jullie artikel is, dat wij ons momenteel in een overgangssituatie bevinden van het Anglo/Germaanse cultuurtijdperk naar het Russische tijdperk. Deze overgangen gaan vaak met veel tumult en spektakel gepaard, omdat de krachten van het oude tijdperk hun veroverde machtspositie niet willen opgeven.

Nu heb ik een artikel gevonden in het online Rudolf Steiner archief, waarin ingegaan wordt op de essentie van de Russische volksziel, die in de komende Russische cultuurperiode gemeengoed zou kunnen gaan worden. De essentie van die Russische volksziel is de gemeenschapszin. Dit zal de vormgeving van het Watermantijdperk zijn, waarin er een geïndividualiseerde gemeenschapszin zal ontstaan. Het communisme is overigens een geperverteerde uiting geworden van die Russische volksziel. Zeker toen Jozef Stalin de landbouw van een communistisch stempel ging voorzien door de vorming van de Sovchozen en Kolchozen.

Hier de link naar het benoemde artikel. Even later volgt er nog een link naar dit artikel.

Tot zover Arend Zeevat.

Het volgende stuk tekst is afkomstig uit de tweede link en is een deel van een lezing die door Steiner werd gegeven in Düsseldorf op 15 juni 1915.

Een stuk tekst wat de essentie weergeeft van de Russische ziel.

Maar op een veel, veel dieper niveau beseffen leden van de Russische intelligentsia dat een opvatting van gemeenschap, van broederschap moet zegevieren in nog te komen tijden. De Russische ziel voelt dat het spirituele zelf moet neerdalen, maar dat het alleen kan afdalen in een gemeenschap van mensen die doordrongen zijn van het bewustzijn van broederschap, dat het zich nooit kan verspreiden over een gemeenschap waar geen bewustzijn van broederschap is. Dat is de reden waarom de Russische intellectuelen, zoals ze zichzelf noemen, het volgende verwijt maken aan west- en Midden-Europa. Ze zeggen: "Je besteedt helemaal geen aandacht aan een leven van ware gemeenschap. Je cultiveert alleen individualisme. Iedereen wil een persoon op zichzelf zijn, alleen een individu zijn. Je drijft het persoonlijke element, waardoor ieder mens zich een individualiteit voelt, tot het uiterste." In vele verwijten van barbarij en dergelijke is dit wat er als een echo klinkt van het Oosten tot West- en Midden-Europa. Degenen die proberen te beseffen hoe de dingen werkelijk zijn, beschuldigen West- en Midden-Europa ervan alle gevoel voor menselijke verbindingen te hebben verloren. Door heden en toekomst te verwarren zoals ze nu doen, zeggen deze mensen, "is het alleen in Rusland dat er een echte en echte gemeenschap van leven onder de mensen is, een leven waarin iedereen zich de broer van de ander voelt, als de 'Kleine Vader' of de 'Kleine Moeder' van de ander." De Russische intelligentsia zegt dat het christendom van West-Europa er niet in geslaagd is om de essentie van de menselijke gemeenschap te ontwikkelen, maar dat de Rus nog steeds weet wat gemeenschap is.

Alexander Herzen, een uitstekend denker die in de negentiende eeuw leefde en tot de Russische intellectuelen behoorde, bracht dit tot zijn ultieme conclusie door te zeggen: "In West-Europa kan er nooit geluk zijn." Welke pogingen er ook worden ondernomen, geluk zal nooit komen in de West-Europese beschaving. Daar zal de mensheid nooit tevredenheid vinden. Daar kan alleen chaos heersen. De enige redding ligt in de Russische natuur en in de Russische levensvorm waar de mens zich nog niet heeft afgescheiden van de gemeenschap, waar in hun dorpsgemeenschappen nog iets is van de aard van de groepsziel waaraan ze vasthouden. Wat wij de groepsziel noemen, waaruit de mensheid geleidelijk is voortgekomen en waarin het dierenrijk nog steeds leeft, dat is wat door de Russische intelligentsia wordt vereerd als iets groots en belangrijks onder hun volk.

Tot zover de tekst

Als we bedenken dat Steiner helemaal gelijk had met wat wij een virus noemen, zou hij dan geen gelijk krijgen met zijn voorspelling over het feit dat wij ons in een overgang bevinden naar een ander cultuurtijdperk?

Een tijdperk waar al die dingen die nu stap voor stap aan het verdwijnen zijn weer terug zullen komen. Waar mensen weer eigenwaarde hebben, weer zullen leven in een gemeenschap waar de één er is voor de ander. Een wereld waar ‘ouderwetse normen en waarden’ weer normaal zullen zijn en waar men beseft dat er belangrijkere zaken zijn dan geld en macht.

Wanneer we kijken naar de historie dan zien we dat de satanische machthebbers achter de schermen eeuwige wraak hebben gezworen tegen Rusland en dan met name de Russisch Orthodoxe kerk.

Tegelijkertijd vindt er zoals wij eerder schreven de afgelopen jaren in Rusland een spirituele renaissance plaats van ongekende omvang.Nog bevinden wij ons als land onder de satanische deken, maar het zal niet eeuwig duren.

Er zullen veranderingen komen die ook een satanische sekte niet zal kunnen tegenhouden. Het is niet voor niets dat op de dag van vandaag Rusland wordt gedemoniseerd door de Westerse pers.

Nog wel……
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl