Er verandert niets zolang jij gehoorzaamt

Steeds meer mensen klagen steen en been over de overheid en de door hen afgekondigde draconische maatregelen in verband met de virushoax.

Echter, met klagen bereik je niets en er is een goede reden waarom dit zo is.


Je kunt klagen wat je wilt over de overheid en de manier waarop zij misbruik maken van een gefabriceerd horrorverhaal over een killervirus dat iedereen kan treffen en precies doen wat zij van je verlangen, maar daardoor verandert er helemaal niets.

Er verandert helemaal niets, omdat ondanks het klagen mensen toch gewoon de “befehlen” blijven gehoorzamen. Zolang men de orders van de overheid blijft opvolgen zal het van kwaad tot erger gaan, want ongeacht wat voor idioterie ze nu weer bedenken, de burger gehoorzaamt.

Om dit te bewijzen gaan we een stukje terug in de tijd en wel naar Martin Luther King. Hierna en ook via de volgende link wat achtergrondinformatie voor wie niet weet wie dit was.

Martin Luther King, oorspronkelijk Michael Luther King, Jr. (Atlanta (Georgia), 15 januari 1929 – Memphis (Tennessee), 4 april 1968), was een Amerikaanse baptistendominee, politiek leider en een van de prominentste leden van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

King werd beroemd in de jaren 1950 en 1960 dankzij zijn geweldloze verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten, onder meer door de mars naar Washington op 28 augustus 1963 en het boycotten van stadsbussen die blanken bevoordeelden.

Op 4 april 1968 werd King in Memphis doodgeschoten op het balkon van het Lorraine Motel (sinds 1991 het National Civil Rights Museum).

King bewees de theorie dat gehoorzaamheid gevangenen maakt van ons. De manier waarop hij hier een einde aan wilde maken was door gebruik te maken van een combinatie van ongehoorzaamheid en goedheid.

Martin Luther King was actief in een periode dat de zwarte bewoners van Amerika aan alle kanten zwaar werden gediscrimineerd en hierover uiteraard steen en been klaagden. Echter, de wetten zoals die toen waren werkten tegen hen en hoewel veel blanken sympathiek stonden tegenover de eisen van de zwarte inwoners gebeurde er helemaal niets omdat iedereen de wet gehoorzaamde waardoor er niets veranderde.

Totdat King op het toneel verscheen met zijn nieuwe strategie van ongehoorzaamheid gecombineerd met goedheid.

Door deze tactiek begonnen er daadwerkelijk dingen te veranderen na verloop van tijd. Eerst veranderden de mensen en daarna de wetten.

Hier volgen enkele van de beroemde uitspraken van Martin Luther King:

Het niet samenwerken met het kwaad is net zo goed een morele verplichting als het samenwerken met dat wat goed is.

Wij zullen geen onrechtvaardige wetten gehoorzamen of ons onderwerpen aan onrechtvaardige praktijken. Wij zullen dit vreedzaam doen, openlijk en op een vrolijke manier, want ons doel is om te overtuigen. Wij kiezen ervoor om geen geweld te gebruiken omdat ons doel een maatschappij is die vrede met zichzelf heeft.

De meeste mensen kunnen niet opkomen voor hun overtuiging omdat de meerderheid van de mensen dit niet doet. Kijk, als niemand het doet, moet het wel verkeerd zijn. En omdat iedereen het doet, moet het wel goed zijn.

De lafheid stelt de vraag: “Is het wel veilig?”. Het opportunisme vraagt: “Haal ik hier politiek voordeel uit?”. IJdelheid stelt de vraag: “Maak ik mijzelf hiermee wel populair?”. Maar, het geweten stelt de vraag: “Is het goed wat ik doe?”. En er komt een tijd dat iemand een standpunt moet innemen dat niet veilig is, waar je geen politiek voordeel uit haalt en je niet populair maakt, maar wat je simpelweg moet doen omdat het goed is.

Martin Luther King


De condities waarin Martin Luther King zich bevond zijn anders dan die van ons nu, behalve dat ook wij nu te maken hebben met het kwaad en onrechtvaardige wetten, waarvan velen voelen dat ze die niet willen gehoorzamen.

Hoe kan je stoppen met gehoorzamen?

Wat heel belangrijk is, is dat wanneer je dat wilt, het jouw beslissing moet zijn en niet die van iemand anders. Als je het voorbeeld van iemand anders gaat volgen, dan trap je opnieuw in de val van het gehoorzamen van een bepaalde “autoriteit”. En ja, dat is iets waarin wij ons hele leven zijn getraind, maar het blijft een fundamentele fout.

Jij zelf en niemand anders kan bepalen welk pad je moet nemen en je moet, diep van binnen, de moed zien te vinden om dit op te kunnen brengen zonder dat iemand anders jou vertelt wat je moet doen.

Jij moet kiezen en jij moet handelen. Tot dat moment zal je blijven lijden. Maar, als je eenmaal hebt gekozen en handelt, dan zal je een vrije man of vrouw worden.

Kies daarom een goed pad en breek los van het gehoorzamen en ga het zelf doen. Zorg dat je iemand wordt op wie je trots kunt zijn.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl