Als slaaf geboren

In vele landen en ook in Nederland, zijn nog steeds ‘klassen’ aanwezig.

Geboren worden in bepaalde families die meer ‘fortuinlijk’ zijn geweest in het verleden geeft je een grote voorsprong op de rest in termen van status, financiële middelen en ‘connecties’.Hierbij de volgende in een reeks artikelen, geschreven door Michiel, www.roest-in-goud.nl 

ALS SLAAF GEBOREN

Gedurende de tijd van Egypte was er sprake van een scherpe hiërarchie. Verschillen tussen mensen met betrekking tot volksafkomst, zielsoorsprong en DNA waren zichtbaar met het blote oog en werden maatschappelijk en cultureel erkend. Zo waren er mensen met een langgerekte schedel die geregeld de hoge machtsposities bekleedden. Hoe je geboren werd bepaalde grotendeels je eindbestemming; welke keuzes je in je leven maakte kon daar weinig aan veranderen. Ook in deze tijd is een dergelijke hiërarchie gaande, al deze keer minder expliciet en dus nog schadelijker.

Natuurlijk bestaan er verschillen tussen mensen met betrekking tot volksafkomst, zielsoorsprong en DNA. Natuurlijk hebben deze verschillen grote impact in de dagelijkse praktijk. Natuurlijk zou het stompzinnig en onrealistisch zijn om daar van weg te kijken. Toch is een hiërarchie gebaseerd op deze verschillen niet bevorderlijk. Het werkt machtsmisbruik en corruptie in de hand. Als tenslotte enkel je ‘blauwdruk’ in je leven al voldoende is om macht te verkrijgen, dan maakt het praktisch weinig meer uit welke keuzes je maakt.

In vele landen en ook in Nederland zijn nog steeds ‘klassen’ aanwezig. Geboren worden in bepaalde families die meer ‘fortuinlijk’ zijn geweest in het verleden geeft je een grote voorsprong op de rest in termen van status, financiële middelen en ‘connecties’. Er is echter meer.

De werkelijke hiërarchie in Nederland komt voort vanuit een drietal oude spirituele genootschappen. Het gaat hierbij om de elite van de vrijmetselaars, de elite van de Katholieke kerk en de elite van de bankiers/industriëlen, vanzelfsprekend in deze tijd allen aangesloten bij de overkoepelende sekte ‘illuminati’.

Deze drie spirituele elitaire genootschappen zijn gebaseerd op eeuwenlange verbonden die vele levens overstijgen. Tijdens 1 leven kun je niet de effort leveren om er werkelijk tot toe te treden. Praktisch komt het erop neer dat je wordt geboren als lid of het nooit zult worden. Deze genootschappen domineren ons land en bezetten de machtsstructuren in de achtergrond.

Er zijn niet-leden die zich opwerken naar de top van de maatschappij, maar door een gebrek aan werkelijke macht lukt het hen niet om veranderingen te bewerkstelligen. Tevens sluiten sommige niet-leden zich aan als eenmalige vrijwilliger bij de illuminati. De impact daarvan kan echter nooit constructief zijn. Als lid van deze sekte worden zij op alle mogelijke wijzen gemanipuleerd en afgeperst.

Als een gevolg van deze situatie, richten velen die het beste met de wereld voor hebben zich terecht op bewustzijn bewerkstelligen. Als genoeg mensen zich bewust zijn van deze misstanden, kunnen we als volk de macht terugpakken. Dit kan alleen maar als we het samen doen.

Ook in de tijd van Egypte zorgde een ‘aangeboren’ hiërarchie voor grote destructiviteit, maar toen was het in ieder geval voor iedereen zichtbaar. De impliciete en duistere zaken die nu spelen zijn met geen woord te beschrijven. En het gevolg is hetzelfde: we hebben geen gelijke kansen, al bij geboorte zijn wij een slaaf van de elite. Het is belangrijk om deze realiteit onder ogen te zien. Uiteindelijk is eenheid de onderliggende dynamiek van alles, maar in de oppervlakte is wel degelijk een strijd gaande en daar is nog veel te winnen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl