De tempel van Salomo, deel 3 (Evert Jan Poorterman)

Koning Salomo bouwde een 'tempel' voor de Heere God. En wie was die Heere God dan wel?!

Na de eerste aflevering die ging over de bouw van de tempel, de tweede die ging over alle kritiek, gaat de derde verder met de kritiek van een aantal Nederlandse betweters.Niet alleen Martin en Micky... ook BOUblog doet ook dapper mee!

Zoals gezegd; juich ik het toe alles goed te onderzoeken en te ontdoen van onzin, opdat er een nuchter, zuiver en waar verhaal over blijft. David Hatcher Childress komt veel voor in de ‘Ancient Aliens’ series op History Channel en ook in allerlei programma’s over technologie/Ufo’s/archeologie en buitenaardsen op Discovery en ik vermoed dat hij naast uitgever van boeken over grenswetenschappelijke onderwerpen (voornamelijk van anderen en bijeen gejat/geleend en voorzien van mooie foto’s en afbeeldingen) en de uitgaven van een ‘grenswetenschappelijk’ blad... ook de maker is van de serie; ‘Ancient Aliens’ en mogelijk zelfs de oprichter en eigenaar is van History Channel! Helemaal want zo komen veel onderwerpen opnieuw in beeld voor jonge instappers betreffende de genoemde onderwerpen.

In de onderstaande video kun je in ruim 3 uren meekijken. Niet zo heel erg kritisch, maar toch. Is alles waar over onze oudheid, waren er buitenaardsen en hebben Erich von Däniken en Zecharia Sitchin gelijk? of zijn zij oplichters en charlatans?! De ‘anunnaki’ en Sitchin komen pas in het laatste half uur aan bod. Ik heb Martin Vrijland beloofd dat gedeelte te bekijken en te voorzien van mijn commentaar dan wel opmerkingen. Ik zond het hem maar toon het ook hier. Is Sitchin een genie? Zit hij goed? en is de kritiek op hem terecht? Nou ten aanzien van deze video (laatste half uur) niet! Zeer weinig bewijs en louter taalkundig. Geen grote vragen, geen grote onderwerpen als de ‘schepping van ons stelsel’, over de schepping van de mens...

xxx


xxx


Zecharia Sitchin en Erich von Däniken, net als Immanuel Velikovsky pioniers in het grenswetenschappelijke gebied en die veel hebben losgemaakt... en met name veel kritiek; uit de wetenschappelijke wereld. Te begrijpen natuurlijk; die lui komen niet veel verder dan bijna alles in oude culturen en beschavingen toe te wijzen aan ‘rituelen’ en godsdiensten en wat ze niet begrijpen wordt door hen terzijde geschoven! Maar aannemen dat de ‘goden’ wezens van vleesch en bloed waren/zijn dat is een stap te ver. Dus dan de brengers van dergelijke berichten maar lekker te kakken zetten. 

Kritiek hebben is zoo gemakkelijk!


xxx


Martijn Alberda... 

of over de zondvloed of over de aanwezigheid van de ‘anunnaki’! In zijn bijdrage van 29 november 2018 zegt Martin Vrijland het volgende;

‘Ooit heb ik de boeken van Zecharia Sitchin gekocht en van kaft tot kaft gelezen. Ik was ronduit gefascineerd door de nieuwe inzichten. Het is wonderbaarlijk hoe nieuwe inzichten je zo kunnen fascineren dat je geneigd bent om ze als nieuw geloofssysteem aan te nemen. Toch heb ik ontdekt dat het altijd zaak is om op je hoede te blijven en jezelf enkele vragen te stellen. Belangrijke vragen zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wie financiert de mensen die de hele wereld af kunnen reizen op zoek naar bewijs voor hun theorieën? We zijn geneigd te geloven dat dat allemaal kan omdat ze geld verdienen met hun boeken. Maar voor het eerste boek had er dan al een spaarpotje moeten zijn. Hoe zit dat met al die grote onderzoekers die de alternatieve media bevolken? Hoe zit het met de theorieën en hoe goed hebben we zelf kunnen onderzoeken of het wel echt klopt wat ze verkondigen’? Laten we eens kijken hoe Sitchin’s Nibiru en Annunaki verhalen misschien wel compleet in duigen vallen als we de andere belichting van het verhaal bestuderen. Of komt dat doordat History Channel (in dit geval) sowieso de verdraaide versie (die dus te debunken valt) heeft gebracht? Bij het kijken van onderstaande documentaire komen we er in ieder geval achter dat bewijs in de (mainstream & alternatieve) media soms misschien toch niet helemaal zo hard hoeft te zijn als dat we dachten:Denk mee... als je denkt dat te kunnen!

xxx


Boudine Berkenbosch... 

Mevrouw Bou toont deze video ruim een half jaar eerder dan Vrijland dat doet... en haar kritiek op Zecharia Sitchin is aanvankelijk mild te noemen.

‘Deze planeet, die zou voorkomen in de Sumerische teksten, zou een baan volgen tussen Jupiter en Mars, waarbij de bewoners van Niburu de aarde zouden hebben onderzocht alvorens weer in het verre heelal te verdwijnen. Volgens Zecharia Sitchin dankten de Sumeriërs al hun kennis aan een bezoek van de Anunnaki. Nou ben ik geen astronoom, maar ik weet wel dat het in het verre heelal erg koud is. De intensiteit van de zonnestraling neemt namelijk af met het kwadraat van de afstand tot de Zon. Dat heb ik op school geleerd. Als Niburu slechts eens in de duizenden jaren ons zonnestelsel zou binnen dringen, dan is het geen planeet, maar een komeet. Dat is een hemellichaam dat weliswaar rond de Zon draait, maar in een lange elliptische baan. Niburu komt dus steeds dicht bij de Zon en schiet dan ver weg in het koude heelal. Een omloop kan best 3.600 jaren duren! Daar komt bij dat deze ‘planeet’ versnelt als hij zich naar de Zon toe beweegt en vertraagt als hij verdwijnt in het verre heelal. Gedurende de lange jaren dat deze komeet voor ons onzichtbaar is, is het op Niburu zo koud, dat geen enkele Anunnaki dat zou overleven!

Lees zelf maar verder... anders moet ik het hele verhaal overtikken. Opvallend is wel dat Mevrouw Bou der meer over schrijft dan Meneer Vrijland. Die smijt de video van 3 uren en 10 minuten en 43 seconden bij zijn lezers op het bord... met de opdracht zoek het zelf maar uit! De video is gemaakt door Chris White. Hieronder wat meer gepeperde uitspraken van Mevrouw Bou ten aanzien van Sitchin:

‘Bovenstaand artikel had ik eigenlijk willen overslaan, want die Niburu-onzin van Sitchin is zo overduidelijk fout! Maar er zijn nog steeds mensen die er in geloven. Met hen kan ik het echt niet hebben over alternatieve archeologie, want dan komen ze aan met die Anunnaki. Daarom moest Niburu toch eerst van de baan... ...Tot slot had ik aan dit artikel misschien nog een alinea moeten toevoegen, want een van de argumenten van Sitchin (en zijn club volgers) is dat de Sumeriërs plotseling een hoge beschaving ontwikkelen. Ook dat is niet waar... ...De Sumeriërs noemden zich zelf zwarthoofden en ze hadden een beetje negroïde trekken, zoals blijkt uit afbeeldingen van koning Gudea, de Ensie (hogepriester) van Lagash’...


xxx


Koning Gudea van Lagash (stadstaat, Lagash en ommelanden) lijkt helemaal niet op een neger; ja een beetje omdat het van zwart Diorietgesteente is gemaakt! 

Ik reageerde op haar artikel (en video), maar tot op heden heeft zij de reacties niet geplaatst. Kan ook natuurlijk! Net als een Struisvogel gewoon je kop in het zand steken. Net doen of er geen onwelgevallige reacties zijn op jouw website. Dan zijn die der ook niet! Ik stuurde haar de volgende reacties:

Evert Jan Poorterman:
Reacties worden gemodereerd...
30 april, 2019 op 16:16

Geachte BOU,

de zwartkoppen waren de slaven en niet de algemene bewoners van Akkad en Sumer. De ‘swartkoppen’ zijn de ‘pietermannen’ uit het Oera Linda Boek en van de stad Leiden… en dat zijn de zelfden als de zwarte Pieten van Sinterklaas en ook de zelfden als de ‘kassieten’, ofwel de slaven die in de tin-mijnen het kassiet-gesteente uithakte. Het heet eigenlijk Kasseriet-gesteente en de slaven werden ook wel Kasserieten genoemd maar de uitspraak vervaagde tot Kassiet. In de boeken van Sitchin staat te lezen dat de ‘munabtutu’, de vluchtelingen ‘voor een grote ramp’ (de atoombommen op Sodom en Gomorrah, de Sinaï en de Baälbek) naar het noorden vluchten. Dat was wat nu Anatolië heet in het huidige Turkije. Daar splitste de groep zich op in twee groepen. De ene trok door Turkije naar de Balkan (wij kennen de nazaten als de Yezidi’s, Hittieten en Kelten en Etrusken en de latere Romeinen) en de andere groep trok over de Kaukasus bergen naar het noorden; naar de Russische steppen. Ze bouwden aan de Wolga de stad Samara. Van daar trokken groepen naar het oosten; over de Oeral bergen naar Siberië (zie Beren) en Mongolië en China. Daar zijn grafheuvels gevonden met mummies met rood haar! Anderen trokken naar wat nu Finland en Estland heet… en die bouwden een grote vloot en rond 1800 jaren voor de jaartelling (zegt Sitchin) voeren zij naar het zuiden... Het ‘omstreden’ Oera Linda Boek schrijft dat ze in het jaar des Heren -1793 met hun vloot de Oostzee afzakten! Kende Sitchin het Oera Linda Boek of hebben we hier twee oorspronkelijke bronnen? A- het Oera Linda Boek en B- de Soemerische teksten? De genen die van Samara stammen en via Finland en Estland kwamen kennen we nu als de Vrijen, de Vrieën en de Friesen/Friezen. Zij trokken naar de ‘lage landen’ en nestelden zich daar. Het huidige eiland Texel zou toen Teksland geheten hebben, alwaar het centrum van hun nieuwe rijk zetelde. Daar waren de teksten (wetten) op de muren van de burght te lezen voor alle ingezetenen. Ze bouwden meer vestingen in de ‘nederlanden’, te weten; Aldegasburht (Alkmaar), Medeasburght (Medemblik) Middelburght, Burght Haamstede, Suidburght (Souburg) en Lydasburght (Leiden). In die laatste burght huisvesten ze ook hun zwarte slaven de ‘pietermannen’ in met name Slavenburght. Leiden is de stad van Sinterklaas (Enki) en de Pietermannen (zwarte Pieten/pietermannen/kassieten) en nog steeds heeft Leiden twee sleutels in haar stadswapen. Zou dat toeval zijn? Een van de drie ‘zeekoningen’ (admiraals) gaat naar de Middellandse Zee (zeekoning Ion of Jon) en de derde steekt de Atlantische Oceaan over en gaat naar Midden-Amerika om zich bij de god Ningishzidda (Sumer) te voegen, in Egypte bekend als Toth en in de America’s als Kukulkan, Viracocha en Quetzalcoatl. Deze zeekoning heet Inka. Hij neemt vermoedelijk talloze slaven mee... die we in Midden-Amerika leren kennen als de Olmeken! Dat zijn geen indianen, dat zijn overduidelijk negers! Dat zijn de ‘pietermannen’ van de Friezen uit het Oera Linda Boek. Nu is de vraag; A – zijn de swartkoppen nu negers en de zelfden als de pietermannen en Kassieten en Olmeken of... zijn de swartkoppen de (latere) Chinezen, Koreanen en Japanners?! Daar is iets voor te zeggen; ze zijn klein en behendig, ze leven op een kommetje water en een bakje rijst, ze zijn taai en gehoorzaam en volgzaam... en het oudste Chinese schrift, het schrift dat vooraf ging aan het eerste karakterschrift, was een pictogrammenschrift met sterke overeenkomsten met het oudste schrift uit Akkad en Sumer, dat vooraf ging aan het eerste spijkerschrift! Snapt u het nog?! Iets te veel argumenten/aannames om de Sumerische teksten, het onderzoek van Sitchin en zijn beweringen van tafel te vegen... alsook zo maar aan te nemen dat de oude Sumeru negers waren door ons te wijzen op de zwarte stenen kop van koning Gudea.

Evert Jan

Evert Jan Poorterman:
Reacties worden gemodereerd...
30 april, 2019 op 16:39

Geachte BOU,

de AN UN NA KI hebben voor hun komst een zeer dichte atmosfeer om de planeet aangebracht om hier te kunnen leven. Zij komen van een lichtarme ster (een bruinrode dwergster met vier planeten) en zij evolueerden dus in een lichtarme habitat. Daarom kunnen zij niet leven op onze planeet, zonder enige protectie; een dichte dampkring! Tijdens en na de zondvloed (gezonden vloed) regende de atmosfeer neer in veertig dagen en veertig nachten (staat te lezen in de bijbel) en we mogen aannemen dat het juist is dat de zeespiegel wereldwijd wel 100 tot 120 meter steeg (op sommige plaatsen wel 200 meter of meer omdat het zware massieve waterlichaam dieper drukte in de aarde-korst, waardoor elders gebieden omhoog gestuwd werden. Men neemt aan dat alle ‘alpine’-gebergten jong zijn en wel zo jong dat ze pas tijdens de zondvloed en de kanteling van de planeet, gevormd zijn… ofwel 10.800 jaren geleden!). Een deel van de toenmalige zuidpoolkap brak af en stiet in de oceaan en veroorzaakte een vloedgolf… en die klotste over de landmassa’s waardoor die afkoelden en het uiterst verfijnde regulatie-systeem om de dichte atmosfeer in stand te houden ontregelt raakte. In de bijbel lezen we dat er stormen opstaken en toen de regens vielen. De planeet begon te tollen (te zien als Ygdrassil, het rune-teken voor de schommelende aarde-as) en zelfs over te hellen en sindsdien hangen we op de kop en ook nog eens scheef (23,5 graden) ten opzichte van de tijd voor de vloed en de kanteling! In de bijbel lezen we dan ook; de mens kreeg voor het eerst te maken met zomer en winter, met de seizoenen; die waren er voorheen niet! Men kreeg te maken met ‘dag en met nacht’. Dat bestond voor de vloed niet! Er was één klimaat! op de hele planeet. Onder het zeer dichte wolkendek was er een zone om de planeet met een klimaat, met een temperatuur, behalve aan de polen. Daar bevonden zich grote (groter dan nu) ijskappen. Daarom noemde men de zone tussen die ijskappen dan ook ‘paradijs’, ofwel zone tussen de twee (para) ijsgebieden. Men kon in het paradijs (soort broeikas dus) het hele jaar door groenten en fruit oogsten. Na de vloed en kanteling van de planeet ‘moest de mens werken in het zweet zijns aanschijns’, ofwel werken voor de kost! Tja tot 10.800 jaren geleden heerste hier een totaal andere situatie dan nu... zou dat toch te maken hebben met de AN UN NA KI?! Zou die Sitchin dan toch een beetje gelijk hebben?! Waarom een hele planeet verduisteren? als er toch geen ‘anunnaki’ zijn! Sinds de vloed en de kanteling leven de AN UN NA KI in ondergrondse bases! Ook in Nederland (Veluwe)!

Evert Jan

Evert Jan Poorterman:
Reacties worden gemodereerd...
30 april, 2019 op 16:47

Geachte BOU,

was ik vergeten; voor de vloed en de kanteling werd het dus nooit echt donker. De dichte dampkring filterde het licht ook naar de nachtzijde van de planeet. Er was wel onderscheid tussen ‘dag en nacht’, maar het werd nooit donker, dus ook niet aan de nachtzijde van de planeet. De AN UN NA KI hadden dus al de perfecte 24/6 economie. Een jaar besloeg exact 360 dagen met 12 maanden van exact 30 dagen en die maanden telden 5 weken van 6 dagen. Na de zondvloed en de kanteling van de planeet moesten de AN UN NA KI herberekingen maken want kennelijk was de afstand tot de Zon gewijzigd, de rotatie-snelheid of de baan om de Zon… en zo berekende Toth (die waarschijnlijk ook Stonehenge bouwde als kalenderklok) de nieuwe positie van de planeet ten opzichte van de Zon... en stelde hij 52 weken in in plaats van 60 en voegde hij een 7e dag toe aan de week van 6 dagen. Hij kwam op 365,25 dagen per jaar in plaats van 360 dagen. De zevende dag werd de mens geschonken; hij hoefde die dag niet te werken voor de goden en had vrijaf... maar moest die dag wel de goden gedenken. Ziehier de basis voor alle religies; op de knieën voor de meesters, voor de amfibische reptielen die mogelijk de zelfde zijn als de Reptilians/Dracos!

Evert Jan

Evert Jan Poorterman:
reacties worden gemodereerd...
30 april, 2019 op 17:10

Geachte BOU,

u bent niet de enige die de onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin bekritiseert en ook niet de enige die ‘Debunking Ancient Aliens’ van History Channel aanhaalt. In de 3 uren 10 minuten en 43 seconden durende video komen de AN UN NA KI en Sitchin pas de laatste 35 minuten aan bod. De kritieken die worden opgevoerd zijn marginaal en onbelangrijk. Gen schokkende zaken in elk geval, maar ik reageer op uw gebruik van de naam Niburu. Dat is officieel geen benaming voor de tweede ster van ons stelsel. Het is bedacht door Anton Teuben. Die wilde Nibiru als domeinnaam voor zijn website, maar die naam was reeds bezet. Daarom koos hij voor de naam Niburu die bijna gelijk klinkt! Verder is de naam/begrip (ook door Sitchin gebruikt) Nibiru/Nibiroe onjuist als naam voor de bruinrode dwergster omdat het het ‘hoogste punt aan de hemel’ betekent. Zoiets als ‘noon’ of noen (in westerns ook wel high-noon genoemd), het hoogste punt van de Zon aan de hemel. NI BI RU > betekent letterlijk; ‘turbulentie-binnenin-opkomen’, ofwel kolkende wolken die van binnenuit komen. Omgekeerd zien de we dan; UR IB IN < met de betekenis; 'massa-roodachtig-intens', ofwel als de tweede ster zijn hoogste punt aan en in de Hemel bereikt, het keerpunt om de Zon, dan warmt hij op, ijs en vuil uit de ruimte condenseren en gassen verbranden. We krijgen dan ioniserende blauwgroene kleuren te zien en daarna zijn verschijning; en rode dwergster. Dit wordt ook door de Amerikaanse Hopi gezegd; Kachina werpt zijn blauwe masker af en toont dan zijn rode masker. De ster zal puffen en magma braken en door al het condens zal een corona/halo opgebouwd worden zodat hij veel groter dan de Zon wordt. Dat is 'nibiroe', zijn hoogste punt en het dichts bij de Zon. De ster heet niet zo, Nibiru/Niburu is dus niet zijn naam. Nou wat lullig om daar over te vallen… Nee helemaal niet. Als je Sitchin en zijn beweringen afkraakt moet je dat doen met kennis van zaken. Heb je te weinig kennis van zijn beweringen, dan kun je het onderwerp beter laten rusten. Kies de onderwerpen waar je zelf helder en goed in bent en blink daar in uit. Anderen afkraken is gewoon te gemakkelijk en beneden je stand.

Groet Evert Jan


Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl