Anunnaki, onze Goden (deel 85) – Voorraad opbouwen voor slechte tijden 3

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Preppen is proppen en dus hamsteren...

Het woord ‘prepper’ komt van de uitdrukking; ‘prepared person’, dat is iemand die zich voorbereid op slechte tijden. Op tijden dat eten en drinken niet voor handen is of gerantsoeneerd wordt verstrekt. Slechte tijden kunnen tijden van oorlog zijn, natuurrampen, ontregeling van de maatschappij door het instorten van het geldsysteem maar ook tegen de burgerbevolking gerichte acties van regeringen. Wij ‘nuchtere’ Hollanders en misschien ook wel de Nederlanders in het algemeen liggen niet zo gauw wakker van iets dat der nog niet is. Wij laten ons dan ook graag verrassen... zoals door de Duitsers in mei 1940 of in de koude februari-nacht in 1953 toen de Zeeuwen werden opgeschrikt door het binnenkomende zeewater. Nee als der werkelijk stront aan de knikker is...

beveelt de Nederlandse Regering gewoon aan een blik Patria koeken in huis te halen en om bij gevaar van een atoomaanval maar in de kelder te gaan zitten met het hele gezin of onder de trap hahaha! of onder het bureau als je op je werk bent... Kijk hier voor wat zoal werd aanbevolen:

181


182

Na de Tweede Wereldoorlog werd Nederland lange tijd ‘wakker’ gehouden door de BB (Burger Bescherming) middels een over de huizen loeiende sirene. Dat werd door vrijwilligers van de BB elke maandag van elke nieuwe maand gedaan om twaalf uur midden op de dag (noen). Hier in Brummen was dat de sirene van de plaatselijke Brandweer. Na verloop van tijd verdween dat gewoon... zonder enige aanleiding. Ja misschien omdat alles er vredig bij lag. Er was geen dreiging meer; de Korea-oorlog was voorbij, de Cuba-crisis, de Vietnam-oorlog en in 1989 ‘viel de muur’ en kort der op viel de Russische Federatie uiteen en was de dreiging van de Communisten ook voorbij. Einde van de ‘koude oorlog’ en eindelijk vrede op aard... maar niet heus!

Op vele plaatsen op de planeet werd nog gevochten, maar de dreiging voor Europa en Nederland was weg. Dat leek zo, want we zagen niet dat de komst van buitenlanders, veelal vluchtelingen uit gebieden waar zich een ramp zoals droogte of oorlog had voltrokken een nieuwe dreiging vormde. Die arme drommels kwamen hier om tot rust te komen dachten we, maar ze gingen niet meer weg. Er is de afgelopen decennia een constante stroom van mensen naar Europa toe. Het is hier goed toeven, zoals ooit in ‘bijbelse tijden’ de nomadenstammen uit Kanaän optrokken naar de goed gevulde graanschuren en de volle vleespotten in Egypte. Het moet geen enkel probleem zijn om mensen in nood te helpen en bij te staan, maar we kunnen ze onmogelijk allemaal thuis ontvangen...

ook al vinden de ‘geitenwollensokken’ van wel en dat een samenleving dat moet kunnen opvangen en dragen. We wisten niet beter en dachten dat het allemaal zo ging als het ging, omdat we nog niet wakker waren en zagen dat er bewust gemanipuleerd werd, expres oorlogen werden aangezwengeld en dat het een constant heen-en-weer schuiven was van pionnen, lopers, torens en paarden. Het grote spel ontging ons gewoon. We wisten het niet en nu zouden we het onderhand een beetje moeten weten, maar ik merk dat ik met mijn opmerkingen en visie nog behoorlijk voor de muziek uit loop. Maar ja ik hecht veel waarde aan hetgeen Zecharia Sitchin in zijn eerste boek; ‘De Twaalfde Planeet’ naar voren brengt. Het hielp mij het verleden en dus ook het heden helder te zien.

Koning, Keizer Admiraal...

Daarover heb ik in de afgelopen 84 afleveringen al geschreven, maar ik zal het voor de nieuwkomers nog even heel kort schetsen; De mens is een subras dat gemaakt is om slavenwerk te verrichten. Onze ‘meesters’ leven sinds de zondvloed ondergronds, maar zijn de baas op de planeet. Alle ontwikkelingen die we zien komen uit hun koker. Wij voeren slechts uit wat ons opgedragen wordt. Regeringen hebben weinig in te brengen, de macht ligt elders en de uitvoerenden waren ooit de koningen, hun generaals en legers. Ook nu nog staan de geheime diensten, politie en ME en alle legeronderdelen onder direct bevel van de ‘machthebbers’ achter de schermen. De politie – uw ‘beste vriend’ is er niet voor ons en onze veiligheid maar om de belangen van de machthebbers te dienen.

Die hebben onderling zo hun belangen, waar strijd uit voortkomt en dat zijn de gewapende conflicten en oorlogen die we zien. Het gaat om grondgebied en waardevolle grondstoffen, om de opbrengsten van de Papaver- en Hennepplanten, om de potentie van een volk of ras en om de uitroeiing van volken en rassen. U zult en wilt het niet geloven maar de ‘broederstrijd’ tussen de leidende Anunnaki is sinds het verschijnen van Noach gericht op het uitwissen van de blanken. Alex en ik hebben daar gesprekken over gehad en uit zijn onderzoek komt duidelijk naar voren dat er enkele ‘partijen’ zijn; het Vaticaan, de talmoedische zionistische ‘joden’ en de volgelingen van Mohammed en die hebben de schurft aan de blanken en die moeten dan ook gewist worden. Weg van de planeet.

Maar die lichtgekleurde mensen, met hun lichte (veelal blauwe) ogen... die hebben dat al eens eerder meegemaakt en zij hebben zich danig voorbereid om een volgend treffen te overleven. Onderdeel van de takketiek van de machtigste groep (de clan van Enlil) is Europa vol te laten lopen. En dat kunnen we met eigen ogen aanschouwen. Die moeten ons numeriek en straks dus politiek gaan overheersen en zo veel mogelijk vermengen met de oorspronkelijke bevolking. Ik zeg het erg kort door de bocht, maar de versmelting van de soorten is het doel. Om de kracht van de vrije onafhankelijke blanken te breken, want door vermenging gaan genetische kwaliteiten verloren. En dat is wat de Anunnaki willen; een mak en volgzaam slavenvolk, dat zonder te mekkeren doet wat hen wordt opgedragen...

dat niet de aspiratie heeft zich te verzetten. Dus er is dreiging maar dat wordt als zodanig niet herkend door de massa, maar wel door mij. Dat is omdat het boek van Sitchin sterk aanvullend was op hetgeen ik zelf al wist of meende te weten. Dankzij dit boek zag ik de onderlinge banden, de verstrengelingen en de lijnen vanuit verleden naar heden en weer terug. Alles wat hier op deze planeet gebeurt wordt veroorzaakt door de Anunnaki. De goede ontwikkelingen en de slechte ontwikkelingen. Hun invloed is sterk maar wordt wat genuanceerder uitgefilterd omdat de mens meer invloed heeft dan vóór de zondvloed. Niet alle dreiging komt van binnenuit door oorlog, verspreiding van ziekten of natuurgeweld, maar eens in de 3600 jaren hebben we te maken een gevaar van buitenaf...

en dat is de komst en voorbijgang van de tweede ster van ons stelsel, die de kenmerken krijgt van een hele hele grote komeet. Hoewel de afstand minimaal 280 miljoen kilometer is en maximaal 580 miljoen kilometer zal hij niet onopgemerkt voorbijrazen. Het moment van zijn komst is bijna aangebroken. Wij verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we nu leven en mogelijk zeer spoedig getuige mogen zijn van de glorieuze binnenkomst van de ‘Heer der Hemelen’, van de ‘meest schitterende van allemaal’, van de Hemelse Koning die ook het ‘huis der vaderen’ herbergt, want de ster wordt vergezeld door vier planeten. Bij hen gaat het licht aan, bij ons gaat he licht (tijdelijk) uit. En daarom moeten we voorbereid zijn. Uit de EvertJanNieuwsBrief 2 (van 5 februari 2012), met als titel; ‘BosNatuur’ het onderstaande;

BosNatuur en ondergrondse onderkomens

Nou dat is ook toevallig zeg... krijg ik van Kees een artikel over de bunkers in Nederland, ben ik zelf een ondergrondse kelder aan het graven, krijg ik ook bericht van Leni over haar wederwaardigheden... Laatst was ik op huisbezoek bij Ron&Judith en hun kinderen en daar werd aan tafel verteld dat er in Arnhem een globetrotter woont, een natuurmens, die de wijde regio afstruint. Zo zwerft hij langs de Rijn, door de uiterwaarden, langs en over de kribben en ook in Arnhem-noord stroopt hij de bossen af, aan de rand van het Veluwe-massief. Daar heeft hij uitgangen gevonden die de heuvels afsluiten. Erachter moeten zich ingangen bevinden dus... die zo stelde ik, wel eens onderdeel kunnen zijn van een gangenstelsel onder de Veluwe.

Die A - deel uitmaken van een door mij veronderstelde ondergronds basis onder vliegveld Deelen (verwant aan het Griekse Delos), B - deel uitmaken van een door de Duitsers gebouwd netwerk van vliegveld Deelen naar Arnhem en C - deel uitmaken van een nog groter netwerk in Nederland (en daarbuiten). Bij A moet ik denken aan de Anunnaki, bij B aan de Nazi's die vliegveld Deelen niet 'toevallig' boven de basis van de Anunnaki bouwden! en bij C denk ik aan ontsnappingsroutes voor de Duitsers vanuit Deelen en Arnhem. Ik heb in het bos waar ik als jongen speelde, een behoorlijk gat gegraven. Wij bouwden er destijds hutten, maakten bogen en zochten pijlen (van Riet) en woonden de hele herfstvakantie in onze hut.

We namen eten en drinken van huis mee en op een kampvuur bak- en kookten wij. Mooie plek, stille plek... en toch troffen wij op een dag onze hut geheel verwoest aan. Helemaal geknakt, platgestampt en uiteengerukt. Werk van concurrerende jeugdbenden? Nee! waarschijnlijk de jachtopzichter... die liever geen 'jagende' jongens in zijn bos wilde. Heel af en toe fietste ik er nog wel eens door en zocht de plek van de hut op. Niets van terug te vinden. De natuur heeft de plek geheel overwoekerd. Na deze plek zijn wij naar een ander bos gegaan. Daar bouwden we een nieuwe en grotere hut. Ging goed. Ik ben er nooit meer geweest. Tot mei 2011. De plek bleek onaangeroerd. Zelfs de hut was er nog, zij het in slechte staat. Ik heb de hut zo gelaten, maar ben binnenin gaan graven.


183

Ik verstrooide het zand in de omgeving. Zo groef ik me een weg naar de onderwereld. Nu is de ruimte 4,5 meter diep gelegen en in L-vorm gegraven. Beide delen van de L zijn twee meter lang en twee meter breed. Ik heb de vloer 'bedekt' met pallets, die ik thuis uit elkaar haalde en ter plekke weer in elkaar timmerde. Wel op onderliggende balken van twee meter lang. De houten vloer ligt er in en ook heb ik gestut. De ruimte is 2,5 meter hoog en daarboven bevindt zich een aardlaag van twee meter. Dat moet voldoende zijn. De laatste maanden van 2011 heb ik steeds fietstassen vol aan eten en drinken overgeheveld, evenals twee oude Lundia-stellingen. Bijna alles staat op de schappen of ligt in Curver boxen klaar voor gebruik.

Ik heb een luik gemaakt en kan 'overleven' in de hut straks (slaapzak, kookstel en zo) en in noodgevallen ondergronds gaan. Ik heb nu nog een waterzuiveringspomp nodig en dan ben ik er. De rest is al aanwezig en er is ruimte voor maximaal twee personen. Ik moet nog wel een luchtpijp aanleggen met filters en dan kan het gaan gebeuren. Gisteren heb ik bij Hes van Zweeden in Arnhem een bajonet gekocht... en nu ga ik sparen voor een kruisboog en een grote hoeveelheid pijlen. Ik zal als een Robin Hood mijn Sherwood verdedigen en iedere 'treshpasser' moeten neerschieten. Gelukkig heb ik schietervaring. Jarenlang was ik lid van Willem Tell, één van de oudste schietverenigingen in Nederland. Ik schoot met luchtgeweer en heb zelfs nog een keer...

meegedaan aan het Nederlands kampioenschap in Zoetermeer (ergens in de jaren '70). Later heb ik nog meermalen op zaterdagmorgens met karabijn geschoten op de buitenbanen in Brummen. Willem Tell heeft als schietvereniging ook de beschikking over buitenbanen (50 meter en 100 meter) en dat is in Nederland behoorlijk uniek. Het boek 'Planet X - survival Gids', voor 2012 en daarna, van Jacco van der Worp, Marchall Masters en Janice Manning, heeft mij de nodige informatie gegeven. De eerste les wat te doen bij natuurrampen en calamiteiten is, je te gedragen als een 'Rambo'. Kijk om je heen, maak notitie van de omgeving en lees de signalen. Wordt één met je omgeving en schat goed in hoe anderen er op dat moment in staan. Verzamel informatie en streep af...

en breng alles terug naar overleven. Bij 'lees' de signalen wordt niet alleen bedoeld dat je het weerpraatje na het journaal moet volgen (dat ook natuurlijk) maar dat je de 'informatie' opslaat die je omgeving je verschaft. De reactie van dieren, hoe mensen reageren op de snelle veranderingen enzovoorts. Mijn hol ligt op 9,6 meter boven ANP, dus mijn kuil of gat of schuilkelder ligt altijd nog op 5,1 meter boven NAP. Daar heb ik niks aan natuurlijk bij een vloedgolf (dan loopt mijn gat wellicht ook vol) maar ik heb geen last van grondwater. Het is bosrijke en vrij droge grond. Geen klei maar zand en op de bodem heb ik dennennaalden gestrooid. Bij elkaar geharkt en gezeefd zodat het zand eruit is. Aan de wanden heb ik losgesneden jutezakken gehangen.

Die absorberen eventueel vocht en kunnen buiten gelucht worden. Der staan enkele petroleumstelletjes, der zijn roestvrijstalen pannen, er is keukengerei en een jute zak vol met dennenappels voor bovengronds vuur. Nu moet ik nog leren strikken te plaatsen en... Konijntjes te villen en te slachten en welke paddenstoelen ik beter niet kan eten, welke kruiden nuttig en eetbaar zijn en van welke ik tincturen kan maken. Als het zover is straks moet ik Lapje achterlaten. Ik zal haar eerst doden omdat ik niet wil dat zij in de braadpan van de buren verdwijnt... of ik moet haar meenemen. Zij kan overleven in het wild want zij is een 'buitenkat'... maar haar opvallende verschijning kan mij verraden. Zo'n wit-zwart-rode kat valt erg op in het groen natuurlijk! Hieronder wat Leni me schreef:

Dag Evert Jan,

Interessant wat ik zag op YouTube naar aanleiding van dat ik zocht over Aurora Borealis, nou ja gewoon het Noorderlicht. Dit is een aanleiding om je een vraag te stellen. Ik kijk graag naar een historisch kanaal (ik denk voor UPC kanaal 206, Ziggo is 207). En daar zag ik een programma over 'City's of the Underworld'. Hoogst interessant. Ik had dus geen flauw idee ervan dat 'onder' Israël Jerusalem en nog andere steden, complete steden zijn gebouwd. Al in de tijd van Alexander de Grote zelfs! Maar al zo kijkende naar andere steden op wereld kwam jij vaagjes in beeld en opeens stond je daar glashelder voor me. 'Ook in Nederland zijn steden en gangenstelsels diep verborgen'... vertelde je eens op een lezing in Epse. Ik rolde bijna van ongeloof van mijn stoel, lees verbazing.


185


186

Tot ik een berichtje in De Telegraaf onder ogen kreeg (zie eerder gestuurd bericht) van een bunker in Zeeland waar NAVO topgeheimen etc werden, ja hoe moet ik het noemen, zorgvuldig werden beheerd. Muur weg en veel wordt openbaar. Zou dat het enige zijn in Nederland? Kun je me vertellen waar nog meer van deze ondergrondse 'steden' zijn in Nederland? Als dat zo is hoeft de regering niet meer te vluchten naar Engeland en ook niet de koning(in). Ik heb het niet over het metro-net. Hoewel daar kunnen natuurlijk aardig wat zijgangen en kamers zijn gemaakt. Net zoals in het metro-net onder Moskou. Ik vind het een interessant gegeven. Gisteravond ging het over de verdronken stad New Orleans, waar Kathrina nog behoorlijk heeft huisgehouden. Waar ook veel mensen zijn omgekomen.

Volgende keer meer... en ook aandacht voor een lezing in Den Haag die ik er ga geven op vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus aanstaande (mogelijk beide dagen... maar dat is afhankelijk van het aantal bezoekers. Ik wil dan op vrijdag vertellen over de herkomst van de Nederlandse Taal, zeg maar gewoon het Diets! En de avond er op aan naamduidingen doen).

The future’s bright, the future’s Orange

Delen tekst zijn uit EvertJanNieuwsBrief 2 (van 5 februari 2012) en uit de bijbel: Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl