Anunnaki, onze goden deel 24 - Adam kon spreken èn denken (2.0)

Dit is een 25-delige reeks waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Eén vrouwenhaar trekt harder dan tien paarden

Wij mannen denken vaak dat wij het voor het zeggen hebben, maar achter de schermen, achter de schort en achter het aanrecht regeert de vrouwelijke kracht en energie... Bovenstaande kop is een Chinees gezegde en met 'vrouwenhaar' wordt hier geen hoofdhaar bedoeld en ook geen okselhaar maar... In de meeste landen in Europa (en de wereld?) nemen de vrouwen de achternaam van hun man aan als zij hem huwen. Daarin lijkt de vrouw ondergeschikt en het geeft de meeste mannen wellicht een gevoel van superioriteit, maar toch is de vrouw dominant, want zij geeft haar DNA door aan haar kinderen en dat is dominant ten opzichte van het DNA dat de man door geeft met zijn kwakje zaad.

Daarom ook stellen de Anunnaki hun kinderen, verwekt bij hun zus, hoger op in de rangorde van het gezin en de familie. Een kind uit een zus of halfzus staat hoger in de pikorde. Datzelfde passen de 'joden' nog steeds toe. Uit mijn BRIEF 87 (6 mei 2004) aan mijn lezers het onderstaande, waarin ik verslag doe van een artikel in De Volkskrant.

Ditmaal een artikel, dat enige weken geleden in de bijlage van De Volkskrant stond. Ik heb enige teksten overgenomen en voorzien van (veel) commentaar... er zijn mogelijk lezers die vinden dat ik in mijn stukjes soms een lichte rascistische ondertoon laat doorschemeren. Ik wil duidelijk zijn; ik wil geen onderscheid maken tussen de verschillende soorten mensen!... Rotzakken kom je overal tegen, aardige mensen overigens ook... Ik heb wel een hekel aan mensen die zich niet houden aan de normen en waarden en bewust de boel lopen te verzieken... Ik heb ook een grondige hekel aan mensen die hun gedrag baseren op geloof in een GOD, aanhanger zijn van een sekte of club en daarbij zonder zelf na-te-denken de grenzen van het toelaatbare overschrijden... Ik wil en hoop duidelijkheid te verschaffen, mede door te blikken naar het verleden, want ligt de 'geschiedenis van het heden niet in het verleden?'...

Moederjoden en Vaderjoden

Uit de bijlage van DE VOLKSKRANT van 3 april 2004 jongstleden (door Astrid Theunissen).  

NIET JOODS GENOEG - Op extreemrechtse sites worden ze aangemerkt als gevaarlijk, door Joodse gemeenten worden ze uitgesloten omdat ze niet 'joods' zijn. Vaderjoden, kinderen van een joodse vader en een niet-joodse moeder, zoeken in deze tijd van oplevend anti-Semitisme elkaars nabijheid...

De Joodse wet, de 'Halacha', schrijft voor dat alleen degenen die uit een Joodse moeder voortkomen (van moeder op moeder op moeder enz...) echte Joden zijn. In Nederland leven ongeveer 13.000 'Vaderjoden' en ongeveer 30.000 echte Joden. Sommigen vragen zich af waarom dit bestaat: 'Zo is Anna niet Joods omdat haar Joodse vader een katholieke vrouw trouwde, maar zijn de kinderen van haar twee tantes, die ook katholiek trouwden, wel Joods'... Deze mensen worden uitgesloten door degenen tot wie zij behoren: 'Het is pijnlijk als je identiteit wordt ontkend en je vijandig wordt benadert door mensen met wie je je het meest verwant voelt'...

Van de 12 stammen Israëls (IS.RA.EL = 'het is/was RA de stralende Gud', het volk van Ra dus, oudste zoon van Enki/Ptah), die allen Hebrew/Hebreeuwen (en ook Hyperboreërs) zijn, stammen allen af van de 'aartsvader' Abram/Abraham. Abram kwam oorspronkelijk uit de Sumerische stad Ur en werd geboren zo rond 2123 voor de jaartelling. Omstreeks -2095 zou de familie, onder leiding van hun vader Terach van Ur naar het noorden getrokken zijn, naar de Assyrische stad Haran in het Taurus-gebergte... Volgens de Engelse onderzoeker en schrijver Alan F. Alford van het boek; 'Goden uit de Kosmos', stamt de naam Hebrew ook af van Hebiru/Habiroe en zelfs Nibiru/Nibru...

Zecharia Sitchin, onderzoeker en schrijver van het boek; 'De Twaalfde Planeet' noemt de planeet eerst Mardoek en later zelfs Nibiru, waarmee de 12e planeet of Planet-X mee wordt bedoeld... Deze naamgeving is strikt genomen fout, althans deze dekt niet geheel de lading. Nibiru is in oertaal NI.BI.RU en betekent letterlijk; 'opkomen temidden van de nibelungen', ofwel oprijzen in de Astroïdengordel. Dus Nibiru is slechts de benaming van de planeet, als hij onder een hoek van plusminus 30 graden de Astroïdengordel induikt, zijn baan om de Zon rondt en vervolgens aan de andere kant weer door de Astroïdengordel schiet om vervolgens weer aan zijn lange reis van 3600 jaren te beginnen...

Hyperboreërs en Hebreeuwen

De Hebreeuwen en de Hyperboreërs zijn dus dezelfden als de Hebrew/Hebiru en zijn dus verwant aan de bewoners van die illustere 12e planeet! De Hebreeuwen zijn dus de 'bloedsbroeders' van de Sumeru (Soemeriërs), waarin ik de Finnen, Friezen en Kelten herken (de Dietsen, de Duitsers en Nederlanders). Alleen de nazaten van de stam van Juda, één der 12 stammen Israëls, zijn de 'echte' Joden. Alle nazaten van die 12 stammen zijn Hebreeuwen, maar die van Juda zijn de Joden, zodat alle Joden wel Hebiru zijn, maar niet alle Hebiru Joden! Daarover bestaat nogal veel onduidelijkheid... Israël is een Hebreeuwse Staat, maar er wonen weinig 'echte' Joden...

en het 'echte' Israël is geen land, maar een volk! Juda is SHU.DA en betekent; 'verheven-daadkracht' en Jood/Jude is SHU.DE, wat neerkomt op; 'verheven-definitief'... In het boek; 'De geheime Leer', van Helena Blavatsky wordt gesuggereerd dat de Joden genetisch opgewaardeerd zijn. Het zou God's laatste aanpassing zijn de mens te verbeteren... Ik denk dat de mens nog steeds niet af is, en er nog steeds genetische aanpassingen plaatsvinden, maar dat is weer een ander verhaal (UFO-logie)... Als dat zo is, zijn de Joden een ander ras en zouden ze daarom 'uitverkoren' zijn? In mijn optiek zijn de enige 'echte' Joden blond, rossig en rood van haar, blank en hebben zij blauwe, grijze of groene ogen...

Als Sumeru (Abraham's verwanten uit Ur) zijn zij verwant aan de Friezen of Vrijen, die 4.000 jaren geleden de landen Sumer en Akkad verlieten... Naar verluidt zijn er momenteel bijna 15 miljoen Joden, maar het is dus nogal een mengelmoes omdat we niet meer exact weten van welke stam zij werkelijk afstammen... en om de boel nog verwarrender te maken schijnen er ook 'nep-Joden' te zijn. Ergens in de 8e en 9e eeuw na de jaartelling, woonde er een nogal wreed en agressief volk ten noorden van de Kaukasus, geheel ingesloten door Moslims in het zuiden en Russisch-Orthodoxe Christenen in het noorden. Daarmee hadden zij een roerige relatie, maar toen dit volk zich massaal tot het Jodendom bekeerde, was dat over.

Doordat zij zich niet hadden uitgesproken voor het Islamitische geloof en ook niet voor het Christendom wisten zij verder buiten schot te blijven... Men noemt hen ook wel de Askenazi-Joden (de neuzen) en juist deze 'joden' zouden in de eeuwen die volgden langzaam maar zeker in westelijke richting trekken en oostelijk Europa gaan bewonen. Uiteindelijk hebben zij zich op het Europese vasteland gevestigd en zijn zij waarschijnlijk de 'Jiddische' Joden (jooddietsen)... Het zijn de zelfden als de Chazaren (al in Genesis genoemd vóór de stammen Israëls). De nazaten van de 12 stammen Israëls worden de Sefardische Joden genoemd en zij maken nog maar zo'n 5 % uit van alle Joden.


644


Niemand schijnt te weten waar de nazaten van de 12 stammen Israëls zijn gebleven. Sommigen vermoeden dat velen van hen naar Europa zijn vertrokken... Ook moeten enkele stammen (zie de Mormonen) naar Amerika zijn vertrokken en zich uiteindelijk gemengd hebben met de daar levende native Americans (indianen). Van de stam van Dan meent men dat daar de Denen uit voortgekomen zijn (Dan - Dansk)... Dat zou heel goed kunnen, want ook de Denen zijn blond, rossig en roodharig!, zoals overigens alle nazaten van de Sumeru!... De Joden/joden die door de Nazi's zijn vervolgd en vermoord, zouden de Askenazi-Joden zijn en niet de zuiveren van Abrahams bloedlijn.

De Uitverkorenen voor een atoombom

Dat is heel goed mogelijk. Ik krijg steeds meer de indruk dat vele Joden zich momenteel verzamelen in Israël, waar nu ruim 5 miljoen (in 2004) mensen wonen. Zij noemen zichzelf de 'uitverkorenen' en zij menen dat zij straks door de Heer gered zullen worden en naar de Hemel gaan... Ik vind het woord 'uitverkoren' nogal beladen, omdat velen die door UFO's zijn ontvoerd ook vaak te horen krijgen 'uitverkoren' te zijn... UFO-onderzoeker John Mack weet het kernachtig te zeggen: 'Ze willen het zelf niet geloven. Het is een club waar niemand bij wil horen'... en zo zou het ook nog wel eens kunnen zijn met het Joodse volk, de uitverkorenen!

Omdat de term uitverkoren een bepaalde indruk wekt, kan dat mede de oorzaak zijn om deze mensen extra te belasten of de voet dwars te zetten. Dat kan uit afgunst zijn, maar ook grotendeels veroorzaakt zijn door hun intellect en 'handigheid' in zaken doen. Dat de nazaten van de zogenaamde Askenazi-Joden het beeld uiteindelijk bepaald hebben waardoor de meeste Joden/joden in Europa onder zware druk kwamen, acht ik niet uitgesloten... Ik moet daarbij opmerken dat kennis en inzicht in de beweringen van Zecharia Sitchin een pré is, om hetgeen ik hier schrijf beter te begrijpen... Ik denk dat niet eerder zo over de vervolging en de 'uitverkorenheid' van de Joden is geschreven en ik hoop dat er duidelijkheid uit voortkomt.

Vrijwel alle zuivere Sumeru willen hun zuiverheid bewaren en huwen zoveel mogelijk met soortgenoten. Geen gemengde huwelijken en dus ook geen 'bastaard-kinderen' (dat komt ook aan bod in deel IV van Freya's wetten uit het Oera Linda Boek). De zuiverheid van de genen wordt doorgegeven door zowel de vader als de moeder, maar die van de vader zijn te verwaarlozen. Daarom ook, zo denk ik, mogen de mannen hun familienaam geven aan de vrouw die ze trouwen en krijgen ook hun kinderen zijn stamnaam. Dat is een schrale troost vergeleken bij wat de moeder teweegbrengt! Zij is de doorgeefster van de 'genen' waaruit haar kinderen voortkomen...

zij bepaalt het DNA van haar nageslacht! In de Torah staat nergens dat kinderen via de vader minder 'zuiver' zijn dan via de moeder, maar kennelijk is men zich dat wel bewust. Onderzoekers naar ons DNA hebben inmiddels ook ontdekt dat de moeder de doorgeefster is van het meest belangrijke DNA materiaal. Daarmee zijn de kinderen van de zogenaamde 'Vaderjoden' dus genetisch minder zuiver dan de kinderen van wie de moeders Joods zijn... In het artikel van De Volkskrant komt ook rabbijn Evers aan het woord. De toevoeging 'uitverkoren' legt de rabbijn Evers anders uit dan zoals ik het zie. Hij zegt: 'Jodendom is een plicht, geen recht'. Daarmee doelt hij op hun uitverkorenheid.

'Velen zijn juist blij dat zij van de onmogelijke taak zijn ontslagen om hier op aarde een licht voor de volkeren te zijn', aldus rabbijn Evers. Zo kan het ook, maar ik zie er toch een voornamelijk gedoemde betekenis in. Uitverkoren in de zin van opofferen!... Ik zie in de terugtocht van vele joden naar het heilige land Israël dan ook hun 'uitverkorenheid' in de zin van opofferen. In een naderende 3e Wereld Oorlog kan er nog wel eens een atoombom op het land gegooid worden... In het artikel komt de genetische 'zuiverheid' via de moeder niet aan bod! Kennelijk is men zich dat niet bewust en heeft men geen kennis van de laatste resultaten op genetisch gebied.

Het nastreven van genetische zuiverheid komt ook nog steeds voor bij de hoge Europse Adel. Daar huwen de kandidaten zoveel mogelijk binnen eigen gelederen. Deze 'blauwbloedigen' zetten op deze wijze, net als de echte Joodse vrouwen, de traditie voort, die zij hebben overgenomen van de mythologische en bijbelse goden. Het vermengen van zuivere genen is een waarborg voor hun heerschappij en verbondenheid... met de goden! Sitchin schrijft dat de Nephilim-guds hun positie binnen de hoogste kringen ontlenen aan hun 'genetische' zuiverheid. Zo is EN.LIL., de jongere broer van EN.KI. hoger in rang omdat hun beider vader ANU zowel bij zijn eigen vrouw als bij zijn zuster een zoon heeft verwekt...

Zo is dan EN.LIL. de hoogste in rang en in de hiërarchie. Dat komen we ook tegen bij de halfbroers Kaïn en Abel. Kaïn was de eerste, maar alle attentie en aandacht van GOD (EN.KI.) ging uit naar de jongere Abel. Toen EN.KI. de mens schiep naar zijn beeld, werd zijn sperma ingebracht in een Aapwijfje en daaruit werd Adam geboren... Toen bracht GOD (opnieuw EN.KI.) Adam in een diepe slaap en ontnam hem een rib... Rib is Ti in het Hebreeuws en ook in oertaal en betekent; 'levensvatbaar'... of weligtierend en in feite levenbrengend... Uit de essentie van de eerste Adam formeerde GOD (EN.KI.) een nieuwe Adam en een Eva, zijn vrouwelijke tegenhanger!

Adam, Eva en Kaïn waren voor 50% aap/primaat/HomoErectus en voor 50% amphibisch reptiel. Toen uit hun paring Kaïn geboren werd en gelukt bevonden werd, heeft EN.KI. niet het Aapwijfje maar Eva bevrucht met zijn sperma. Hieruit kwam Abel voort... Dit kind was 'zuiverder' dan Kaïn, die weliswaar door Adam en Eva verwekt is maar uit een Aap-grootmoeder voortkwam en daarmee Aap-DNA had. Abel daarentegen was door EN.KI. verwekt, maar kwam voort uit Eva, een reeds verbeterde versie en daardoor was zijn 'genetische' zuiverheid groter. Hij was voor 25% aap/primaat/HomoErectus en voor 75% alien! Hij leek ook meer op EN.KI zijn vader...

Jezus - Fries of Kelt met rood haar

Zo moet het ook zijn geweest met Jezus. De computeranimatie die anderhalf jaar geleden (in 2002 dus) op een Londense Universiteit werd opgebouwd, laat ons een Jezus zien met sterk Semitische trekken... Donker dik haar, een gedrongen postuur en een flinke neus! De Jezus die ik voor ogen heb, als nazaat van David, die ook uit de bloedlijnen is van Juda, moet sterke Sumerische ofwel Friesche trekken hebben gehad! Lang, groot en sterk (blond, rossig of rood) en met lichte ogen. Het was een charismatische figuur, zelfs zonder te spreken of een wonder verricht te hebben! Onze Jezus is het product van zijn vader EN.KI. (niet Jozef) en zijn aardse moeder Maria.

Hij is dus een halfgod omdat zijn vader een gud is en zijn moeder een mens! Een soortgelijk verhaal vinden we ook bij Abraham. Zijn eerste zoon Ismaël is een kind van de Egyptische Hagar, slavin van zijn vrouw Saraï... Die Saraï is zijn zuster en tevens zijn vrouw. Zij krijgen uiteindelijk een kind... Niet van Abraham, maar van GOD (EN.KI.). Hij maakt Saraï zwanger, door middel van KI (net als bij Maria later) en zij noemen hun zoon Isaäk. Dit kind is niet alleen veel jonger dan Ismaël maar genetisch zuiverder en daardoor hoger in hiërarchie... Daaruit komen uiteindelijk de kinderen van de 12 stammen Israëls!... Zo wordt dus het meest zuivere en oorspronkelijke DNA door de moeders doorgegeven... en niet door de vaders. 

642

Onze prins Willem-Alexander is veel zuiverder dan hij had kunnen zijn. Zijn voormoeders Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix hebben het DNA doorgegeven waaruit hij voortkwam... Had hij nu vier vaders gehad uit de bloedlijnen van Oranje (vier koningen dus), dan was hij een 'Vaderjood' geweest en daarmee minder zuiver... Wij hebben geleerd dat incest fout is omdat het bestaat uit neuken met direkte familie; eigen moeder, zuster, tante, nicht en zelfs oma, maar de Anunnaki hadden/hebben daar maling aan! Zij weten hoe essentieëel het is voor het voortbestaan van de soort. En misschien is het ons verboden opdat wij niet in de verleiding komen het ook te doen...

of het heeft bij ons een averechts effect omdat we te veel muteren en niet zo zuiver zijn als de Anunnaki. Volgens Berend Willem Hietbrink betekent 'incest' gewoon 'in us nest', lekker bij papa, mama, broer, zus, nicht en neef en tante en oom... Kom maar, laat tante eens lekker... Zo kunnen wij geen 'zuivere' bloedlijnen uitzetten en zuiver DNA doorgeven. Dat samen met het agressieve Gen dat ons immuunsysteem aanvreet, de zogenaamde 'vrije radicalen', maakt dat wij vroeg-sterfelijk zijn en zullen blijven! Tja nu is de tijd om, zijn de pagina's gevuld... dus de volgende keer in deel 3 verder met Adam1, diens operatie en de verschijning van Adam2 en zijn Eva...

Delen tekst zijn gehaald uit de bijbel: Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987) en De Volkskrant. Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman wilkes, de schrijvers/samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden.

Voor vragen of suggesties kun je Evert-Jan rechtstreeks benaderen via zijn emailadres: evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl