Anunnaki, ònze Goden - deel 296 – Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 36 (extra)...

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Waarom werd Corona gelanceerd?

Duidelijk is dat de griepvariant Corona bewust werd verspreid vanuit Wuhan, China, met als doel de mensheid te kunnen ‘vaccineren’ (lees; chippen) en hen klaar te maken voor de aansluiting op een centrale SuperComputer. Gelijktijdig worden overal op de planeet steeds meer PIN-automaten gesloten en verwijdert en als je al geld van de bank wilt halen (zie artikel op Niburu) dan zijn biljetten van 200 Euro en 100 Euro niet meer leverbaar, alleen die van 50 Euro om te voorkomen dat er in één keer te grote bedragen worden opgevraagd. Daarbij wordt betalen met contant geld afgeraden en straks verboden... omdat het ‘corona’ kan doorgeven. Dat treft ook meteen de hele criminele wereld, want hun zwarte geld is dan niks meer waard.

Drie vliegen in één klap! Wat is de derde dan?! Dat is dat de vaccinatie ons los koppelt van de ‘schepping’. Zo kan EN.LIL. de ‘kinderen van de Vader’ EN.KI. wegleiden van de zuivere en bezielde schepping, waarin bewuste zielen zijn afgedaald om hier te participeren in de ‘eeuwige strijd tussen goed en kwaad’. Allemaal lichtwerkers die de gemanipuleerde mensheid bijstaan om hen uit hun slavenbestaan te halen en hen te begeleiden naar een hoger bewustzijn... als zij die stap kunnen en willen maken uiteraard. De schepping van de ‘mense’ had niet alleen tot doel hen te gebruiken als ‘werkers’, maar ook als genenbank voor verdere genetische manipulaties en uiteindelijk de ‘aanpassing’ en mal om uit hen en DNA van de ‘anunnaki’ een nieuwe AN.UN.NA.KI.> te formeren.

evert jan poorterman niburu.co


evert jan poorterman niburu.co

ABNbank sluit PIN-automaten en ook de RABObank doet mee en ook de SNSbank sluit alle PIN-automaten in de HEMA-vestigingen!

evert jan poorterman niburu.co

Zondvloed als straf voor de mens?

Neen... eigenlijk een straf voor de ‘anunnaki’. Zij maakten ons wijs de planeet te willen schoonwassen van de mensen die slecht en verdorven waren. Zecharia Sitchin schrijft dat de mens ‘muteerde’ en verviel in zijn oorspronkelijke dierlijke staat. Dat wil niet zeggen dat dat alle mensen betrof, maar dat de soort wel kenmerken vertoonde van verval... door aan sodomie te doen (seksualiteiten die niet gericht zijn op de voortplanting; zoals homofilie en ontucht met dieren). EN.KI.’s grote werk vertoonde barsten en bovendien was de mensheid zeer talrijk geworden. De ‘goden’ (anunnaki) konden geen rust meer vinden en vooral EN.LIL. beklaagde zich bij de Raad van Anunnaki. Ze wisten dat de vloed zou komen, maar onthielden hun ‘werkers’ die informatie. Die zouden allemaal...

weg gespoeld worden in de vloed. En dat kon EN.KI. niet laten gebeuren omdat juist zijn laatste ‘genetische’ aanpassing; de formatie van Noach, niet verloren mocht gaan. Hij had deze mens niet alleen geformeerd om nà de vloed de wereld weer op te bouwen, maar... hij had die nieuwe ‘aangepaste’ mens namelijk ook nodig (juist nodig) om door genetische manipulatie (aanpassingen) zijn eigen soort te her-scheppen. Dat is mijns inziens een overeenkomst tussen EN.KI. en de Galactische Federatie. Zo verscheen de mens ten tonele! Aanleiding zou een opstand zijn in de mijnen door de ‘lagere anunnaki’, ofwel grondpersoneel die ploeterden om de waardevolle grondstoffen te exploiteren. Zo verscheen de ‘mense’ op deze planeet; een halfaap die bevelen kon opvolgen en opdrachten kon...

evert jan poorterman niburu.co

Of een straf voor de Goden?

uitvoeren. Slim genoeg voor zijn taken en te dom om initiatieven te nemen. Deze slaven zouden nà de vloed niet zelfstandig de wereld kunnen opbouwen. EN.KI. had dus een meer ontwikkeld model nodig, die eenmaal geïnstrueerd goeddeels zelfstandig zou kunnen opereren en op zijn beurt de ‘werkers’ aan te sturen. Het Asthar-Commando heeft de Anunnaki/Reptilians/Draco’s te kennen gegeven dat ze de planeet moesten opgeven en verlaten... anders zouden sancties volgen. Dat was de ‘gezonden vloed’, die in veertig dagen en veertig nachten een einde maakte aan de heerschappij van de ‘anunnaki’. Alle inspanningen van 432.000 jaren (telling van Zecharia Sitchin) gingen in één lange duistere nacht verloren! en spoelde alle leven weg.

Land verdween en de oceanen en zeeën stegen wel honderd meter wereldwijd. Anunnaki/Reptilians/Draco’s moesten alles weer opbouwen... maar verdwenen ondergronds omdat zij het licht van de Zon niet kunnen verdragen. Zij konden niet meer overdag instructies geven. Gelukkig had EN.KI. voorkennis en heeft hij en zijn team wetenschappers in het Bit Shimti (laboratorium in Afrika) een nieuwe mens geformeerd; Noach. De eerste blanke/witte/roze mens met wit haar en een zeer lichte huid en blauwe ogen. Deze mens zou nà de vloed de planeet bevolken en weer opbouwen. En nu is die mens overbodig en is ‘corona’ de kapstok waaraan nu alles aan op gehangen wordt! Alles wat de ‘wereldelite’ er door wil drukken zal onder het mom van ‘corona’ uitgevoerd danwel...

Via Corona naar het ‘nieuwe normaal’...

ingevoerd worden! Contant geld wordt afgeschaft, gebruik van plastic betaalkaarten gestimuleerd en dan gaat iedereen aan de SuperComputer. Steeds houden ze ons een worst voor waardoor we hopen dat het snel voorbij is en het ‘normale leven’ weer begint. Niets is minder waar; het leven dat we kenden is voorbij en komt nooit meer in die vorm terug! Het komende leven zal niet alleen compleet anders zijn (volkomen gedigitaliseerd) maar ook gebroken en geknakt door het natuurgeweld. Want naast alle nieuwe maatregelen en een andere samenleving kunnen we ook nog de voorbijgang van de tweede ster verwachten. Die ster gaat niet zonder slag of stoot voorbij. Helma Broekman krijgt haar informatie ‘via een poort’ van/met Acyone. Luister en kijk maar even mee:Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes (1936-2018), de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

Voor een overzicht van alle artikelen in deze serie, klik hier

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl