Anunnaki, ònze Goden - deel 285 - Kerstverhaal voor Dummies... deel 5

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
Waarom was Orion zo belangrijk voor de Egyptenaren?

Waarom was Orion zo belangrijk voor de Egyptenaren? Zij geloofden dat de sterren hun overleden voorouders zijn. Orion is ook de plaats waar de zielen incarneren. De meest waarschijnlijke plaats is de Orion-nevel, M42 genaamd, waar jonge sterren geboren worden. Orion had ook een grote betekenis in de oud-Egyptische cultuur. Koning Herodes hoorde van de drie Wijzen uit het Oosten dat er een koning der Joden geboren zou zijn. De Wijzen werden naar eigen zeggen geleid door een ster. Koning Herodes gaf de Wijzen de opdracht het kind te vinden en hem hierover te informeren, opdat ook hij hulde zou kunnen gaan brengen. De Wijzen werden in de nacht dat ze bij het kindje Jezus geweest waren in een droom gewaarschuwd niet terug te keren naar koning Herodes.

Ze trokken via een andere route terug naar hun land. Toen koning Herodes merkte dat hij door de ‘Wijzen uit het Oosten’ misleid was, zond hij manschappen uit om alle jongetjes van twee jaar oud en jonger om het leven te brengen. Jozef kreeg in een droom een waarschuwing van ‘een engel’ om met Maria en kind te vluchten naar Egypteland, omdat koning Herodes soldaten opdracht had gegeven het ‘koningskind’ te doden. De vlucht van Jozef, Maria en Jezus naar Egypte staat duidelijk omschreven in Mattheüs. In hoofdstuk 2, vers 13 staat: 'Sta op, en neem tot u het kindeken en zijn moeder en vlied u in Egypte, en wees aldaar, totdat ik het u zeggen zal; want de Herodés zal het kindeke zoeken, om hetzelve te doden'. Net als de vlucht van Jozef, Maria en het kindeke was ook de vlucht van het 'goddelijke kind' uit China, de 14e Dalai Lama in 1939.

evert jan poorterman

‘De kindermoord te Bethlehem’, door Peter Paul Rubens (1577-1640)... in opdracht van koning Herodes I de Grote, die leefde van het jaar 73 tot het jaar 4 voor de jaartelling. Toen koning Herodes was overleden, keerden Jozef en Maria en het kind terug naar Palestina... en werden bezocht door de drie Wijzen uit het Oosten. Kindeke Jezus kon al lopen en was dus ten minste twee jaren oud!

De drie Wijzen uit het Oosten

De Chinese gouverneur van de provincie, waar de incarnatie op de boerderij in het dorpje Takster werd gevonden, eiste 100.000 Dollar en later zelfs nog 300.000 Dollar om de Lama's door te laten. Mede daarom heeft men nog twee jaren gewacht alvorens de karavaan China verliet. Na een maanden-lange tocht bereikte de stoet de grenzen van Tibet. Van die Orion-nevel komt de tweede ster RA vandaan. Daarom ook kenden vele oude beschavingen en culturen de Orion-vereringen en ook de Sirius-verering. Hoewel Sirius tot het sterrenbeeld Grote Hond behoort, wordt hij altijd afgebeeld samen met Orion. Denk aan de gestileerde tekening van het Orion-stelsel; de stal van Bethlehem. Dit is minder toevallig dan u denkt. Jezus in zijn kribbe is M42, de kraamkamer waar de jonge sterren geboren worden!

In de bijbel en in de overleveringen is sprake van drie koningen, maar ik denk dat het gaat om drie Lama's uit Tibet. Laten we eens kijken wat ik schrijf in 'De Hemelstier'; ‘Ik kan het niet nalaten nu een link te leggen met de incarnaties van hoge Lama's uit Tibet. Van de laatste tegenwoordige Dalai Lama is bekend hoe hij gevonden werd. De 13e Dalai Lama maakte kort voor zijn dood in 1933 zinspelingen op de manier waarop hij wedergeboren zou worden. Hij werd in de traditionele 'Lotus-houding', naar het zuiden kijkend in het Potala-paleis bijgezet en opgebaard. Op een ochtend was zijn gezicht naar het oosten gekeerd en vlakbij verscheen plotseling op geheimzinnige wijze een stervormige paddestoel. Een orakel werd geraadpleegd en ten noordoosten van Lhasa werden merkwaardige wolkenformaties waargenomen’...

Een kindeke geboren... bezoek van drie Wijzen uit het Oosten!

Daarna werd twee jaren lang geen aanwijzing meer gevonden. Vervolgens werden er in 1937 verscheidene expedities uitgestuurd om naar het heilige kind te gaan zoeken. In de winter van 1937 kwam een groep aan in het dorpje Takster. Daar stond vlakbij een klooster een boerderij. Deze boerderij werd door drie Lama’s bezocht. Hier zou het heilige kind mogelijk wonen. In de keuken van de boerderij speelden kinderen en toen de Lama Rinpotche uit Sera in de keuken stapte sprong een bijna tweejarig kind op hem toe en klom bij hem op schoot. Rinpotche droeg een rozenkrans van de laatste Dalai Lama en het kind trok eraan om het te krijgen. Rinpotche beloofde hem de ketting als hij kon raden wie de gast was. Het kind antwoordde meteen 'Sera-aga'...

dat in het plaatselijk dialect 'Lama van Sera' betekend. Het duurde al met al nog twee lange jaren jaren voordat een karavaan met de delegatie, het kind en zijn familie naar Lhasa trok. Jaren geleden zag ik een documentaire op de Duitse TV over een tweejarig kind (ergens begin jaren ‘90). Hij werd door een afvaardiging van drie Lama’s uit Tibet bezocht. Het jongentje heet Osal Hita Torres en bleek de reïncarnatie te zijn van Thubten Yeshe, die in 1984 in Los Angeles is gestorven aan een hartaanval. Zeven maanden na zijn geboorte werd Osel al herkend door de Lama Zopa, een leerling van Thubten Yeshe. Op 19 maart 1987 werd de tweejarige Spanjaard plechtig als wedergeboren Lama ingehuldigd. Hij ging mee naar een kloosterschool in Nepal en zijn opleiding zal zeker veertig jaren duren.

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Osal Hita Torres bij de Dalai Lama in 2013. Osal is hier inmiddels 28 jaren jong! Foto Leah Nash...

China wijst eigen Panchen Lama aan voor Tibet

In de documentaire was ook te zien dat zijn ouders met hun kind meereisden naar Nepal. Ook in de film 'The young Buddha' is een dergelijke selectie en onderricht van jonge kinderen te zien, die als Lama's zijn gereïncarneerd. Toen het Chinese leger de achtervolging inzette, werd zij verrast door snel omslaand weer. Dichte mist sloeg toe en het leger raakte het spoor bijster... en de Tibetaanse Lama’s, de jonge Dalai Lama en hun gevolg konden ontsnappen. Nog niet zo lang geleden werd een jong Tibetaans kind ontvoerd door de Chinezen. Dit kind is de incarnatie van een hoge Lama en de Chinezen hebben nu een Chinees kind naar voren geschoven als zijnde de opvolger. In het Zutphens Dagblad van 1 december 1995 stond er een artikel over dit kind.

Peking; China heeft met behulp van de zogenoemde gouden-urn ceremonie de 6-jarige Gyaincain Norbu aangewezen als Elfde Panchen Lama, de op één na hoogste religieuze in Tibet. De ceremonie vormde het hoogtepunt van de strijd om de opvolging van de in 1989 overleden Tiende Lama tussen de Dalai Lama en Chinese autoriteiten. De strijd begon nadat de Dalai Lama, de hoogste religieuze leider van Tibet, in mei een andere 6-jarige jongen had erkend als de nieuwe Panchen Lama. China, dat zich aangetast voelde in zijn gezag over het betwiste gebied, erkende de keus van de in ballingschap levende Dalai Lama niet en riep een selektiekommissie in het leven die een nieuwe keus moest maken. In De Stentor van 9 december 1995 stond;

Politiek geharrewar om een hoge Lama

China’s Panchen bestijgt de troon. Peking; Het 6-jarige jongentje Gyaincain Norbu, de elfde door China aangewezen Panchen Lama besteeg gisteren zijn heilige troon in een boeddhistisch klooster in Tibet. De Dalai Lama meende echter dat de 6-jarige Gedhun Choekyi Nyima als elfde Panchen Lama erkend moest worden. De hoogste Tibetaanse leider keurde de Chinese keuze onmiddellijk na de bekendmaking af. Zondag gingen 400 Tibetaanse monniken en nonnen in de Indiase stad Dharamsala, het ballingsoord van de Dalai Lama, uit protest in hongerstaking. China maakte de troonsbestijging gisteren tot een politieke gebeurtenis. Staatsraad en lid van het politburo in Peking Li Tieying was overgekomen om de ceremonie in het Tashilunpo-klooster in de Tibetaanse stad Xigaze bij te wonen.

Hij riep het jongentje op tot patriottisme en inzet voor de etnische eenheid van China. Gedhun Cjoekyi Nyima, de andere Panchen Lama, is met zijn ouders uit Tibet weggevoerd en sindsdien spoorloos. De Chinese autoriteiten zouden jongen en familie in Peking vasthouden. De Dalai Lama heeft de kommissie voor mensenrechten van de Verenigde Naties opgeroepen om het jongentje op te sporen en te beschermen. In zijn brief aan de VN benadrukt hij dat hij zijn keuze voor de elfde Panchen Lama op 'puur religieuze' gronden heeft gemaakt. Het mag wel duidelijk zijn dat de Chinezen de huidige Tibetaanse leider een hak hebben gezet en ook dat zij binnen het Boeddhisme binnen Tibet invloed willen uitoefenen middels de nieuwe Lama.

Kerstverhaal is sterrenkunde en ook...

Het mag ook duidelijk zijn dat het ons bekende kerstverhaal een combinatie is van sterrenkunde en van de komst van hoge Lama's uit het verre Oosten. Het zijn geen koningen, maar Lama's, die lange tijd onderweg waren om de nieuwe incarnatie op te sporen. Toen zij in Palestina aankwamen kon Jezus al lopen en was hij met zijn ouders inmiddels teruggekeert uit Egypte en was koning Herodes reeds overleden. Het verhaal van de geboorte van een beloftevol kind is mooi en geeft hoop, maar het is grotendeels verzonnen... Het is het verhaal van het godenkind uit M42, de grote koning die aanstaande is... en zei Jezus niet dat er een Grote Koning zou komen en dat HIJ het niet was!... en de herdertjes lagen bij nachte.

We moeten verwachtingsvol omhoog kijken en de komst van de enige echte Grote Koning afwachten. ZIJN komst zal de mensheid de adem in de keel doen stokken. Wij werpen ons tegen de grond voor deze Grote Koning. Niet uit verering maar uit angst en omdat vele aardbevingen de planeet doen beven... Gelukkig komt het ‘andere zaadje’, die andere Koning tezelfdertijd om de mensheid te redden. De Jezus van toen zou Sananda van NU zijn; een admiraal van de vloot van de Galactische Federatie, te weten het Asthar Commando, de militaire tak van de Federatie! De ‘ruimtepolitie’ zeg maar en die komen het ‘ruimtetuig’ uit de 5e/6e dimensie uitroken uit hun ondergrondse holen èn... om de stammen Israëls te redden; van elke stam Israëls 12.000 mensen...

evert jan poorterman

Beamships zuigen de mensen op; Stap zonder aarzelen in de lichtstraal en je wordt ‘opgenomen’. Als je hart zuiver is en je ziel rein hoef je niet bang te zijn! Er is geen tijd meer om je geliefden te spreken, noch je dierbare te zoeken of je hond of kat... daar is geen tijd voor. De tekening is illustratief en geeft niet geheel de werkelijkheid weer. Schepen zijn groter en kunnen meer mensen opnemen... maar niet iedereen! Mister Bean werd meteen terug gestraald!

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

Voor een overzicht van alle artikelen in deze serie, klik hier

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl