Anunnaki, ònze Goden - deel 268 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 16

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.

West-Europa onder de Jihad?!

Uiteraard zouden we informatie van alle betrokken partijen langszij moeten leggen, maar dat wordt moeilijk omdat de ‘winnende partijen’ altijd de werkelijkheid aantasten, verdraaien en vervormen en wat wij op school leren wat onze historie en geschiedenis is en inhoudt staat vaak ver af van de werkelijkheid. Dat zien we bij de ‘Vikingen’; dat zouden meedogenloze plunderaars, brandschatters, rovers en verkrachters zijn. Woest wreed tuig uit het noorden van Europa... zo neergeschreven door de Roomsche Monniken wier kapelletjes, kerkjes, kloosters en boerderijen werden verwoest en in de fik gingen. Volkomen terecht uiteraard! omdat het Roomsche schorriemorrie hier in het noorden hun verderfelijke geloof kwam opdringen aan de Friesche, Saksische en Germaansche volken...

die een geheel eigen ideologie hadden, eigen goden en godinnen en een rechtvaardige en sociale maatschappij. In veel gevallen ook nog een matriarchale maatschappij, waarin de vrouw gelijk was aan de man en veel vrouwen zelfs ‘recht spraken’, zoals eens de Friesche Burghtmaagden. Zij bestierden de dagelijkse beslommeringen, terwijl hun mannen op zee waren, het land bewerkten en de boerenhoeven tot leven brachten en zo hun maatschappij dienden. De vikingen of ook de ‘Noordmannen’ kwamen de Friezen en Saksen ondersteunen en hadden het alleen maar voorzien op alles wat Roomsch was, maar uiteindelijk werd toch geheel noord-west-Europa gekerstend... en moesten ze zelfs gezamenlijk in het geweer komen om opdringerige islamieten te weer te staan.

evert jan poorterman

evert jan poorterman

Kerstening van noordwest-Europa en de Kruistochten naar het wilde Oosten... en hieronder de inname en bezetting van Jeruzalem...

evert jan poorterman

Boze reactie door slecht lezen...

Hieronder een overzicht van gebeurtenissen met jaartallen waarin NIET de ‘Christenen’, maar de ‘Islamieten’ de kwaaie pier zijn en opmarcheren naar het rijke vrije noorden van Europa; althans dat is hun bedoeling. Ik kwam de informatie tegen op een website van BijbelOptiek en ik ga het niet allemaal zelf uitzoeken, maar moet het voor waar aannemen. Ik kreeg een reactie van Deva Daniël Luysterburg en dat was een aanval op mij en mijn aflevering (van vorige week), terwijl ik toch duidelijk had aangegeven dat ik het van internet had en invoegde in de aflevering van die week. Dat had hij kennelijk over het hoofd gezien. Jammer! Ik antwoord hem met; ‘Blanken zijn superieur en islamieten zijn net als christenen...

en alle andere gelovigen domme onbewuste elementen’! Als antwoord op zijn; ‘Blanken zouden superieur zijn, islamieten barbaars... ik behoor zeker niet tot de mensen die vinden dat alles en iedereen zich politiek correct moet gedragen, maar Poorterman gaat naar mijn mening over de grens’... maar hij stuurde meer en ik antwoordde ook meer, maar dat is niet aan de orde nu. Mijn mening is duidelijk; de blanken zijn superieur omdat de ‘anunnaki’ dat zo wilden en omdat zij naast de twee soorten ‘zwartelfen’ ook beschikken over een licht elfenras en dat vertaalde zich ook naar de mensen; de zwarte en bruine slaven (Adam en Eva en hun bloedlijnen) en een nieuw lichtgekleurd (rose/blank) ras uit de bloedlijn van Seth/Noach om de wereld nà de ‘zondvloed’ weer op te bouwen.

Wat meer informatie betreffende de ‘vredelievende’ islam

Ik distantieer me van alle vormen van religie omdat ik het een ‘sterk bindend en sterk stigmatiserend systeem vind’... met de bedoeling de mensen dom te houden, onder de duim te houden, uit te zuigen, te controleren en te sturen en tegen elkaar op te zetten (zoals nu met de ‘swartepietenkwestie’ en de verschillen tussen christen en moslim aan te zetten). In de bijbel staat dat ‘geld de bron is van alle Kwaad’, maar ik vind dat ‘religie de bron is van alle Kwaad’. Het is een langzaam werkend gif en het laat niemand ongemoeid; ook niet-gelovigen hebben te lijden onder ‘maatregelen’ die gelovigen opstellen voor zichzelf en het tast ieders vrijheid aan... en helemaal de bewustere vrije mensen; de onbewusten en simpeler mensen hebben der kennelijk geen last van’!

Ik zou graag zien dat ‘religie’ vervangen wordt door een groter fenomeen; de Kosmos, het HeelAl en/of het Uiversum en dan weer kleiner denkend overgaan op Melkweg en Zonnestelsel, met aandacht voor de Bron, het Ene, de Spirit, the Force, die Heilstrohm en de Heilige Geest... maar liever ‘de Oneindig Liefdevolle en Oneindig Creatieve Kracht, in Alles vertegenwoordigd, in Heel het Alles, in Al wat Is’. Zo dat is er uit... want een opmerking over Allah wordt direct matten; overal op de wereld, omdat moslims in het algemeen lange tenen hebben, korte lontjes en licht ontvlambaar zijn en... nog nooit ‘vrijheidsoorlogen’ hebben gevoerd om religie af te werpen en daarmee het verstikkende systeem! Dat is een verschil met de ‘blanken’ in Europa; die hebben die vrijheidsoorlogen wel gevoerd!

Kwestie van anders omgaan met ‘religieuze opvattingen’...

De islamieten moeten nog door een dergelijke fase heen en hebben ook nooit geleerd met enig cynisme en zelfspot te kijken naar hun eigen wereld. Daarom zijn de contrasten zo sterk; wij hier in de ‘christelijke wereld’ kunnen wel lachen om de poppenkast die de Kerkelijke Elite en de Religieuze Bolwerken oproepen om de zin en onzin, maar de moslims kunnen, mogen en durven dat niet. En juist die NIET gevoerde vrijheidsoorlogen en hun NIET verworven loskoppeling van ‘staat en kerk’ breekt hen op en laat duidelijk zien dat ze zeven eeuwen achterlopen op de vrijzinnige westelingen. En tja... hoe zei de moeder van Theo van Gogh dat ook al weer zo mooi...’Je moet sterk zijn en de moed hebben om de vrijheid aan te kunnen’... of woorden van die strekking.

Ik zou dus alle vormen van religie afschaffen en vervangen door een groter besef van de ons omringende ruimte, die we HeelAl noemen en Kosmos en Universum. Dan komen we vanzelf uit bij het Enorme Grote Scheppende Vermogen dat het heeft bedacht, ontworpen en aan het uitvoeren is! Dat overstijgt regionaal gekibbel en nationaal gedoe over grenzen en bezit van grondstoffen. Dat zorgt voor meer meer rust in het hoofd en leidt tot meer wederzijds begrip. We moeten dus af van de begrippen GOD en God en Allah en omdat die staan voor een klein rood sterretje dat deel uit maakt van ons eigen zonnestelsel en alleen maar aandacht vestigt op de ‘anunnaki’ en hun wereld en ster en NIET op een veel groter geheel, want GOD is wel de ‘schepper van Hemel en Aarde’, maar NIET van het Universum!

evert jan poorterman

Anneke van Gogh rechts en Johan van Gogh midden, moeder en vader van... (Foto, Het Parool 2009)...

En dan nu de geschiedenis van 1400 jaren durende brutale islamitische jihad tegen het Westen en het Oosten:

Gedurende 1400 jaar lang probeerde de islam West- en Midden Europa in zijn greep te krijgen en hun verderfelijke godsdienst aan ons christelijk werelddeel op te leggen met steeds weinig resultaat. Tegenwoordig proberen ze het van binnenuit.

In 632 na Chr. (464 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) stierf Mohammed, de stichter van de islam. Op het moment van zijn dood was de islam door krijgstochten over grote delen van het Arabisch schiereiland verbreid. Deze krijgstochten werden na zijn dood voortgezet en veranderden het complete Middellandse Zeegebied eeuwenlang in een permanent krijgstoneel.

In 635 na Chr. (461 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverde een islamitisch leger het tot het Byzantijnse Rijk behorende Damascus, de hoofdstad van het christelijke Syrië. Onmiddellijk begon de gedwongen islamisering. Dat betekende: niet-moslims moesten de jizya (hoofdelijke belasting) betalen en werden van bijna al hun rechten en bescherming beroofd. Alleen wie collaboreerde (zich bekeert) werd gespaard.

Een islamitisch leger veroverde het tot het Byzantijnse Rijk behorende Damascus, de hoofdstad van het christelijke Syrië en de inwoners werden van al hun rechten beroofd.

In 636 na Chr. (460 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): was de slag van Kadisiya met daarbij de verovering van Mesopotamië inclusief de hoofdstad van de Sassanieden, Ctesiphon. Direct na de gewelddadige overwinning begonnen uitgebreide plunderingen. Kalief Omar liet bij de verovering als maatregel van de gedwongen islamisering de grote bibliotheek van Madâin (te vergelijken met de bibliotheek in Alexandrië) in brand steken en ook later nog probeerde het Mohammedaanse fanatisme alle antieke geschriften te vernietigen, waar het deze ook maar te pakken kon krijgen.

In 637 na Chr. (459 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverde een islamitisch leger het tot het Byzantijnse Rijk behorende Jeruzalem. Onmiddellijk begon de gedwongen islamisering, d.w.z. kerken en synagogen werden leeggeroofd of afgebroken, de mannelijke inwoners werden vermoord, vrouwen en kinderen werden verkracht en tot slaaf gemaakt. Priesters werden deels gekruisigd.

Jeruzalem was de oude hoofdstad van de koninkrijken Israël, Judea en van het Latijnse Koninkrijk Jeruzalem. Het is een van de meest omstreden gebieden ter wereld. Als een duizenden jaren oude stad is het een bakermat van het Jodendom en het Christendom, en worden de stad of plaatsen erin door volgelingen van deze twee religies en later door de islam als heilig beschouwd. Slechts 300 christenen overleefden de inname van Jeruzalem door de moslims in 637 na Chr. Lodewijk IX richtte daarop een kruisvaardersleger op.

In 640 na Chr. (456 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) dateren we de verovering en brandschatting van Caïro. Bijna de volledige mannelijke bevolking werd afgeslacht, vrouwen en kinderen werden verkracht en tot slaaf gemaakt. De antieke bibliotheek van Caïro ging in vlammen op. De gedwongen islamisering begon onmiddellijk.

In 642 na Chr. (454 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverde een islamitisch leger het tot het Byzantijnse Rijk behorende Alexandrië, de hoofdstad van het christelijke Egypte.

In 642 na Chr. (454 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) vond de beslissende slag bij Hamadan (Ekbetana) tegen het Sassaniedenrijk plaats. Grote delen van het huidige Iran vielen in handen van de islamitische veroveraars. Het prachtige Ekbetana, de vermoedelijk oudste stad ter wereld, werd bijna volledig verwoest. Er gingen unieke kunst- en cultuurschatten verloren. Er begonnen onmiddellijk uitgebreide strafexpedities, plunderingen, slavernij en gedwongen islamisering, die pas rondom het jaar 900 afgesloten werden.

In 645 na Chr. (451 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverde een islamitisch leger het christelijke Barka in Noord-Afrika (Libië) en vernietigde de oeroude Grieks-Romeinse stad volledig. De inwoners werden allemaal tot slaaf gemaakt.

In 650 na Chr. (446 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werden de laatste gebieden van het koninkrijk Armenië onder de voet gelopen, geplunderd en gedwongen geïslamiseerd.

Het huidige Armenië wordt ingesloten door moslimlanden en loopt voortdurend gevaar door haar buurlanden veroverd of overvleugeld te worden. De islam zal niet rusten voordat ze in dit kleine landje ook hun verderfelijke godsdienst hebben opgelegd. Levens tellen daarbij niet.

In 652 na Chr. (444 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd een aanval van islamitische piraten (Korsaren) op het eiland Sicilië afgeslagen. De kustdorpen lagen echter in puin. Veel inwoners werden dood of tot slaaf gemaakt.

In 667 na Chr. (429 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) waren meerdere aanvallen van islamitische piraten (Korsaren) op het eiland Sicilië aan de orde van de dag, maar werden echter afgeslagen. Kustdorpen en kerken moesten meer en meer versterkt worden. Desondanks werden er steeds opnieuw bewoners weggevoerd.

In 674 na Chr. (422 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd een islamitische aanval op Constantinopel (de hoofdstad van het christelijke Byzantijnse Rijk en zetel van de christelijke keizer) afgeslagen.

In 700 na Chr. (396 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd het Italiaanse eiland Pantelleria door moslims veroverd en de bewoners werden tot slaaf gemaakt. Het eiland ontwikkelde zich tot een islamitisch piratennest.

In 708 na Chr. (388 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) bereikte de islamitische veldtocht ter verovering van Noord-Afrika de Atlantische kust. Tijdens de opmars werden alle steden en vestigingen in Noord-Afrika geplunderd en in brand gestoken. Meer dan 50% van alle bewoners van Noord-Afrika waren aan het einde van de veldtocht dood. Miljoenen werden verkracht, gemarteld en tot slaaf gemaakt.

In 708 na Chr. (388 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd Sicilië korte tijd door de moslims veroverd, maar kon echter onder zware verliezen en verwoestingen ontzet worden.

In 710 na Chr. (386 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd met de verovering van de laatste christelijke stad in Noord-Afrika het gehele voormalige christelijke Noord-Afrika geïslamiseerd. Bijna alle 400 christelijke bisdommen in Noord-Afrika gingen ten onder. Noord-Afrika was ooit een bloeiende christelijke wereld, die belangrijke theologen van de christelijke oudheid heeft voortgebracht: Tertullianus, Cyprianus, Athanasius, Augustinus.

Augustinus ((Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) kwam ter wereld en stierf in de toenmalige gekerstende West-Romeinse provincie Africa, tegenwoordig noordoost Algerije en noord-Tunesië in de Aures-gebergten genoemd. Hij werd geboren in het provinciestadje Thagaste (het tegenwoordige Souk-Ahras) als zoon van Berberse ouders, de raadsheer Patricius en Monica, een vrome christelijke vrouw. Hij overleed in Hippo Regius (het tegenwoordige Annaba), waar hij van 396 tot zijn dood bisschop was.

In 711 na Chr. (385 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) staken islamitische legers de Straat van Gibraltar over en vielen Europa binnen. Dit was het begin van de verovering van het Iberisch schiereiland (nu Spanje en Portugal). Onmiddellijk begon de fundamentele gedwongen islamisering van de veroverde gebieden. De hoofdelijke belastingen waren hoger en de lijfstraffen harder dan elders onder de ijzeren laars van de islam... en begon Qutaiba ibn Muslim in opdracht van de Arabische Omajjaden heersers vanuit Khorasan aan de onderwerping van Transoxanië. Hij veroverde de belangrijke steden Samarkand en Buchara, die volledig geplunderd en bijna ontvolkt worden. De overlevenden eindigen in de slavernij of worden gedwongen geïslamiseerd. Ook Chorasmië en het Ferghanadal werden onderworpen.

In 711 na Chr. (385 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): vond de ontwijding van de zich op de Tempelberg bevindende basiliek Santa Maria tot Al-Aqsamoskee (de ‘verste’) door Abd el-Wahd plaats. Tegenwoordig geldt deze moskee als de op twee na belangrijkste in de islam, omdat Mohammed daar op zijn ‘hemelse reis’ gebeden zou hebben, hoewel hij op dat tijdstip al 79 jaar in Medina begraven lag. Deze prachtige kerk werd ooit door keizer Justinianus (527-565) gebouwd. Voor de islam betekende de verandering van een beroemde kerk tegelijkertijd de zege over het christendom. En legendevormingen zijn in deze ideologie belangrijker dan historische feiten.

In het jaar 711 na Chr. verovert de Arabische bevelhebber Muhammad Bin Qasim de Indiase provincie Sindh. Er kwamen daarna enorme hoeveelheden slaven op de markten van het Nabije Oosten terecht.

In 712 na Chr. (384 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): werd de verovering van Zuid-Spanje afgesloten. De Noord-Afrikaanse slavenmarkten puilden uit van Europese slaven... en bereikten islamitische veroveraars de grenzen van China en India. Achter hen (aldus kroniekschrijvers uit die tijd) stonden alle veroverde gebieden in brand. Weldra ondernamen de moslims de eerste aanvallen naar Sindh. Er kwamen enorme hoeveelheden slaven op de markten van het Nabije Oosten terecht.

In 713 na Chr. (383 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverden de Arabieren Barcelona, staken de Pyreneeën over en begonnen met de verovering van Zuid-Frankrijk. Ongeveer negentig jaar na de dood van Mohammed stonden er islamitische legers (geen islamitische missionarissen dus!) in het christelijke rijk van de Franken (nu Frankrijk).

In 717 na Chr. (379 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Nadat een islamitisch leger het Byzantijnse leger in Klein-Azië had verslagen, stak Maslama, de broer van de Omajjaden-kalief Suleiman, de Dardanellen over en belegerde Contantinopel (de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk en zetel van de christelijke keizer) met een leger van 180.000 man. Alleen met behulp van Grieks vuur konden de Byzantijnen de eerste stormloop, die door 1800 Arabische schepen werd ondersteund, afslaan.

Volkomen onverwacht komt voor keizer Leo III. Komt (de Bulgaarse) Khan Tervel de Byzantijnen met 30.000 zwaar gewapende ruiters te hulp. De Arabieren lieten het echter niet aankomen tot een open gevecht met de Bulgaren.

Nadat een islamitisch leger een Byzantijnse leger in Klein-Azië in 717 na Chr. versloeg, stak Maslama, de broer van de Omajjaden-kalief Suleiman, de Dardanellen over en belegert de Contantinopel (de hoofdstad van het Byzantijnse Rijk en zetel van de christelijke keizer) met een leger van 180.000 man. Alleen met behulp van Grieks vuur konden de Byzantijnen de eerste stormloop, die door 1800 Arabische schepen werd ondersteund, afslaan (Grieks vuur is een hevig brandbaar en moeilijk uitdoofbaar strijdmiddel dat drijvend op water drijvend kon worden toegepast).

In 718 na Chr. (378 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): Nadat de Arabieren nu van hun kant de belegerden van de Bulgaren waren geworden, afgesneden waren van bevoorrading, als gevolg van de strenge winter ook al waren aangeslagen door honger en epidemieën, gingen ze uiteindelijk toch het gevecht met de Bulgaren aan. Ze werden in een mum van tijd afgeslacht.

De verenigde Bulgaars-Byzantijnse troepen, waartoe ook afdelingen van de Chazaren, Armeniërs en andere Kaukasiërs behoorden, sloegen de Arabieren uiteindelijk uit Europa tot aan de rijksgrenzen in Klein-Azië terug. Op de terugtocht van het islamitische leger werden de landerijen ten oosten van de Bosporus met de aardbodem gelijk gemaakt en de inwoners tot slaaf gemaakt. Door deze overwinning werd de uitbreiding van de islam aan de oostgrens van Klein-Azië de volgende zes eeuwen gestopt.

In 720 na Chr. (376 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverden de Arabieren Narbonne in Zuid-Frankrijk en belegerden Toulouse. De veldtocht had niets anders ten doel dan roven en het verkrijgen van slaven en vond een nieuwe landingspoging van islamitische troepen op Sicilië plaats, waarbij het tot uitgebreide gevechten en grote verwoestingen kwam.

In 731 na Chr. (365 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) braken lunderend islamitische legers door in Zuid-Frankrijk. Van Dijon tot Sens dichtbij de Loire, evenals Langres en Luxeuil viel bijna geheel Frankrijk ten zuiden van de Loire in hun handen.

In 732 na Chr. (364 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) vond in de Verdedigingsslag bij Tours en Poitiers (nu Frankrijk) de overwinning van de Europese legers op de islamitische legers paats. De moslims worden achter de Pyreneeën teruggeworpen, verwoesten en plunderen op de terugtocht grote delen van het land en kunnen duizenden gevangen in slavernij meevoeren. Ze behouden echter grote delen van het Iberisch schiereiland (nu Spanje en Portugal) in bezit.

De Frankische koning Karel Martel is over het algemeen onbekend. Toch heeft Europa zeer veel aan hem te danken. Hij was het immers die de moslimopmars in Europa een halt toe riep en daarmee de tot dan toe de onoverwonnen legers van de Islam een eerste beslissende nederlaag toebracht. Zonder deze overwinning had de wereld er totaal anders uitgezien en was er van het huidige Europa met onze normen en waarden, cultuur en andere verworvenheden totaal geen sprake geweest.

In 735 na Chr. (361 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) vielen moslims opnieuw Zuid-Frankrijk aan met sterke legers. Weliswaar lukte het hen niet de steden en landen die ze wilden in handen te krijgen, maar alle bewoners die hen in handen vielen, werden tot slaaf gemaakt, bovendien werden de vrouwen en kinderen verkracht.

In 751 na Chr. (345 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) behaalden in de Slag om Talas een islamitisch Arabierenleger voor het eerst een overwinning op een Chinees leger.

In 810 na Chr. (286 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): bezetten islamitische troepen Corsica en gebruikten het vanaf dat moment als uitvalsbasis voor aanvallen op de zuidkust van Frankrijk.

In 831 na Chr. (265 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten): veroverden en brandschatten islamitische troepen en de Siciliaanse stad Palermo.

In 832 na Chr. (264 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) overvielen en plunderden islamitische eenheden Marseille, waarbij grote hoeveelheden slaven en goederen werden buitgemaakt.

In 835 na Chr. (261 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) staken de moslims steken vanuit Sicilië over naar het vasteland en verwoestten Calabrië.

In 838 na Chr. (258 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) overvielen islamitische troepen opnieuw Zuid-Frankrijk en het Rhônedal om er te plunderen.

In 840 na Chr. (256 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) vielen Tarente en Bare in handen van de islamitische agressors. Beide steden werden zwaar geplunderd en gebrandschat. Duizenden werden meegevoerd in de slavernij.

In 840-847 na Chr. (256 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd het onder Frankische bescherming staande Benevente dor islamitische aanvallers bezet.

In 841 na Chr. (255 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd Capua (Campanië/Italië) na een korte belegering volledig verwoest en geplunderd.

In 843 na Chr. (253 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden en brandschatten islamitische troepen de Siciliaanse stad Messina.

Capua, een oud-Romeinse stad in Zuid-Italië, werd na een korte belegering in 841 na Chr. volledig door de moslims verwoest en geplunderd.

In 843 na Chr. (253 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) mislukten pogingen van de Arabieren om Rome te veroveren. De stad en de omgeving werden geplunderd respectievelijk gebrandschat, de bevolking werd gevangen genomen en tot slaaf gemaakt.

In 848 na Chr. (248 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten)in augustus werd de stad Ragusa op Sicilië door de moslims geplunderd en verwoest, ondanks het feit (volgens Ibn al-Athir) dat de inwoners vrede sloten met de Arabieren en hen de stad wilden overhandigen.

In 848 na Chr. (248 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) overvielen en plunderden islamitische eenheden Marseille, het omliggende land werd hevig verwoest. Er werden gijzelaars en slaven meegenomen.

Van 851-852 na Chr. (245 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd het kortstondig bevrijde Benevente (Campanië/Italië) opnieuw door moslims bezet. De bezetters richten een bloedbad aan onder de bevolking.

In 856 na Chr. (240 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) vielen Arabische agressors de kathedraal van Canossa in Apulië aan en verwoestten deze. De stad werd geplunderd en er worden slaven genomen.

In 859 na Chr. (237 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) overvielen en plunderden islamitische troepen opnieuw Zuid-Frankrijk. In 868 na Chr. (228 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden de Arabieren de stad Ragusa op Sicilië definitief.

In 870 na Chr. (226 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden de Arabieren het eiland Malta en vernietigden daar de bijna 700 jaar onafgebroken bestaande christelijke cultuur.

In 878 na Chr. (218 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden en brandschatten islamitische troepen de Siciliaanse stad Syracuse (zie hiervoor).

In 880 na Chr. (216 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden en plunderden islamitische troepen veroveren en plunderen Nice.

In 882 na Chr. (214 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) bouwden islamitische veroveraars aan de monding van de Garigliano tussen Rome en Napels een basis, van waaruit ze Campanië en Sabinia in de regio Lazio aanvielen.

In 888 na Chr. (208 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) bouwden islamitische troepen in de Provence met Fraxinetum in Neder-Bourgondië een nieuw bruggenhoofd, dat ondergeschikt was aan de Spaanse Moren. Van daaruit ondernamen ze plundertochten naar het westen tot aan Arles toe (de hoofdstad van het koninkrijk Bourgondië), evenals langs de Rhône tot Avignon, Vienne (bij Lyon) en Grenoble.

In 902 na Chr. (194 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden en brandschatten islamitische troepen de Siciliaanse stad Taormina.

In 902 brandschatten de islamitische troepen de Siciliaanse stad Toarmina en lieten niets van de christelijke cultuur heel.

In 911 na Chr. (185 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) was de bisschop van Narbonnen niet in staat om van Frankrijk naar Rome te komen, omdat de moslims de Alpenpassen hadden bezet. Struikroverij, slavernij en plunderingen waren aan de orde van de dag.

In 918 na Chr. (178 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) veroverden en brandschatten islamitische troepen vanuit Sicilië het op het naburige vasteland gelegen Reggio in Calabrië.

In 920 na Chr. (176 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) rukten moslims vanuit Spanje over de Pyreneeën op, verwoestten ongehinderd Gascogne en bedreigden Toulouse.

In 934 na Chr. (162 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werden Genua en La Spezia door moslims overvallen, leeg geroofd en platgebrand.

In 935 na Chr. (161 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werden Genua en La Spezia opnieuw door moslims overvallen, leeg geplunderd en platgebrand.

In 939 na Chr. (157 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) rukten Moslimhordes in het noorden via Genève tot aan de Zwitserse Alpenpassen op. De stad werd leeg geroofd en er worden slaven genomen.

In 942 na Chr. (154 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) marcheerden islamitische troepen brandschattend en moordend door Zuidoost-Frankrijk en rukten op naar Opper-Italië.

In 942 na Chr. (154 jaar voor het begin van de christelijke kruistochten) werd Nice door moslims overvallen, leeggeroofd en platgebrand.

Evert Jan Poorterman

Delen tekst zijn uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930-2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl