Paas Boodschap2020 - Ora et Labora of was het Urbi et Orbi...

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Wat het Corona-virus met ons doet

We raken er langzaamaan aan gewend lijkt het wel... maar onzichtbaar en onderhuids zullen we de effecten ervan zeker nog gaan ervaren. Het bewust voeren van ‘propaganda’ (prop-agenda)om deze Griep op de kaart te zetten, duidelijk voelbaar en met toenemende drang in te laten dalen in die koppies van ons, onderwijl de angst aanzwengelend met steeds blijven herhalen van aantallen nieuwe ‘besmettingen’, opnames in ziekenhuizen en dodenaantallen, moeten we straks na de ‘lockdown’ in de cooldown en langzaam acclimatiseren om weer een beetje ‘normaal’ te worden.

Duidelijk een afleidingsmanoeuvre van iets anders, iets groters

Er spelen tal van motivaties van de machthebbers op deze planeet. Of dacht u te maken te hebben met een Griep-golf, ditmaal groter en heftiger dan andere!? Nou na Sars en de Mexicaanse Griep moet deze ons in de houdgreep nemen en bij de strot pakken. Planmakers die de wereld vormen en willen hervormen hebben haast. Ze beginnen te vermoeden dat hun tijd op raakt en dat ze de ellende, voor ons bestemd, niet meer volledig kunnen uitrollen. Dus gaat alles nu sneller en grootser. Tactiek is eenvoudig; angst aanwakkeren, besef van eindigheid laten doordringen en dat bevestigen met opschorten van sportwedstrijden, sporttoernooien, grote en omvattende gebeurtenissen afgelasten en dat wereldwijd. Sluiten van scholen, van winkels en het uitbannen van sporten, feesten en bijeenkomsten. Het moet wel indringend zijn en voelbaar. De controle op dat alles wordt verscherpt. Dinsdagmiddag vloog hier een militaire helikopter laag over het dorp en dat was voor mij intimiderend! ‘Kijk wij houden jullie in de gaten’. Meer restricties volgen en de druk op de bevolking zal toenemen. Uiteindelijk zullen de mensen zelf vragen om de verlossende spuit tegen Corona en andere ‘virussen en bacillen’.

Wat is er op handen dan?!

Nou dat zijn vele zaken. Er wordt gestreefd naar een maximale wereldbevolking van hooguit 500 miljoen mensen. Er wordt stap-voor-stap toegewerkt naar een wereld zonder blanken, ze willen graag alle mensen vaccineren, het contante geld moet afgeschaft worden om de chip te introduceren, er moet een instorting van het financiële systeem komen, wat ons raakt en hen niet, ze willen graag van oudere en zieke mensen af; die kosten geld en leveren niks op! Ze willen graag meer controle op ons gedrag maar ook op onze bewegingen, dus wordt reizen straks niet meer mogelijk zonder een vaccinatie/chip. Wil je die niet, dan kost je dat je baan, waardoor je geen geld hebt, je huis uit moet (handig daar kunnen die miljoenen bruine en zwarte moslims mooi in). Wie het ‘teken van het Beest’ niet draagt kan niet meer kopen en ook niet verkopen; je hebt dan geen geldige bankrekening meer. Amerikanen willen China economisch op de knieën dwingen, Corona zal heteroseksuele mannen onvruchtbaar maken; de weinige positieve berichten vertellen dat ‘men’ werkt aan het wereldwijd verwijderen van heel foute lieden en het herstellen van de waarden en normen en een gereset-financieel systeem. Even geduld a.u.b..

Is er nog meer dat er speelt?

Jazeker! Wat dacht u van een oorlog tussen de Oekraïne en Rusland! Wat te zeggen van een gevaar uit de ruimte. Wat denkt u van het installeren van 5G wereldwijd en het uitrollen daarvan, in combinatie met Chemtrails en het aanbrengen van een groot schild om de planeet (SmartDust), dat als groot scherm moet fungeren en tevens dienst gaat doen als een ontvanger en zender, waardoor alle satellieten overbodig worden. Dat enorme scherm biedt de machthebbers een leuk extraatje; een filmdoek om de meest enge dingen op te projecteren zodat wij denken in een zwaar gevaarlijke realiteit terecht gekomen te zijn. Donder en bliksem, maar dan anders en veel ingrijpender. Ook zullen ons welgezinde buitenaardsen worden afgeschilderd als bozerikken, omdat wij ons tegen hen moeten keren... en dat ten voordele van de ‘anunnaki’, ofwel de goden die noodzakelijkerwijs ondergronds wonen sinds de zondvloed. Dat zijn de werkelijke machthebbers, die alle regeringen, machtsblokken en landen aansturen. De noodzakelijke politieke partijen, uitvoerende leiders en hun ambtenaren, alsook de maatschappelijk gelaagde macht (leger, politie, rechtspraak, onderwijs en wetenschap) zijn daarop aangepast.

Nou kom maar op dan...

Dat gaat sneller dan u denkt! Dan is er nog de kwestie Oekraïne en Europa, waar Rusland in betrokken is geraakt en die... kwestie moet WO III op gang brengen zodat de Amerikanen, Europeanen en Russen elkaar over en weer in de haren vliegen. Daar zit die wereldmacht achter uiteraard met hun vazallen. De uitvoerenden zijn zeer waarschijnlijk de Khazaren; die hebben nog een appeltje te schillen met de Russen, met de Duitsers ook en de blanken in het algemeen. Dan moeten we met de mogelijkheid rekening houden dat Erdogan’s Turkije naar de macht gaat grijpen dan wel voor de aanleiding van een grotere oorlog zorgt. Volgens vriend Nostradamus vallen de ‘arabieren’ Frankrijk binnen en overlopen Europa. Frankrijk zou de achterdeur op een kier hebben, zegt de man. Via het zuiden, Marseille (dat al grotendeels islamitisch is), komt de vijand binnen. Ik zie een frontlinie door het noorden van Frankrijk naar het oosten lopen, dwars door Duitsland en Tsjechië en in Polen vervagend. Zit je der onder, dan heb je pech! Zit je der boven dan heb je geluk. Dus geen boerderij in Frankrijk of overwinteren in Spanje en Portugal; neen ‘blijf zitten waar je zit’! en verroer je niet...

Was dat alles?! of is er nog meer?!

Der is meer! Er is een ster in aantocht. Dat heb ik meermalen aangehaald. Veertig jaren voor zijn komst komt er een omslag in het weerbeeld; het klimaat veranderd. Het jaar 1995 is aangemerkt als het jaar waarin de verandering begon. Tel daar veertig jaren bij op en je komt uit in 2035! De laatste keer dat de ster voorbij kwam was 3600 jaren geleden; ten tijde van de Exodus! Mozes en de stammen Israëls konden Egypte verlaten door de Rode Zee over te steken en via het Arabisch schiereiland ontkomen. In het ‘Oera Linda Boek’ staat dat in het ‘jaar des Heeren -1565’ een vloed wegtrok en de Rode Zee vrij maakte. Tel daar 3600 jaren bij op en je komt uit in 2035! Dat is geen toeval. De oude Soemeriërs vertellen ons ook dat kort voor de komst van de ster ‘heftige regens, zware stormen en watervloeden’ de planeet zullen teisteren... en in die tijd zitten we al lijkt me! Dus veel eerder dan 2035 zal de ster komen... en daarom hebben de ‘Heren Goden’ onder de grond opeens zo’n haast. Een jonge vrouw, Désirée Lokers, bevond zich in 2010 in één der eerste ‘gewascirkels’ van dat jaar in ons land en ze hoorde een stem. Ze schreef op wat ze hoorde en dat was in een taal die ze niet kende.

Een vers van zeven regels

Ze stond in het midden van een formatie en hoorde een stem in een onbekende taal. Ze ging snel naar haar auto en pakte pen en papier en tot haar geluk werd de tekst herhaald; ze schreef op wat ze hoorde. Thuis ging ze zoeken naar vreemde talen om te vergelijken; zelfs de talen van de Noord-Amerikaanse nativs maar ze kon geen aansluitende woorden vinden. Ja ze vond wel gelijksoortige woorden, maar kwam niet tot vertalingen. Een vriendin van haar maakte der attent op mij. Zo ontving ik op 6 augustus 2010 een e-mail met het vers met de vraag deze via mijn oertaal Kwando te vertalen. Dat deed ik deels; zat in een slechte periode (was bijna dood) en pas in de zomer van 2012 heb ik de andere zes regels vertaald. De uitkomst is verheugend; het vers gaat over de ‘Heer der Hemelen’, de Heere God ofwel de tweede ster van ons stelsel. Zijn komst wordt aangekondigd en ook dat het deze keer minder erg zal zijn dan tijdens voorgaande keren. Dat is goed nieuws!. Ik stuurde de eerste vertaalde regel en later dus de andere zes; ik kreeg als antwoord dat het haar niet meer interesseerde. De relatie met haar vriend was voorbij en daarmee ook haar interesse in het ‘graancirkelfenomeen’.

Boodschap uit de ruimte...

Wat hoorde deze vrouw en wat schreef zij op? Zij schreef het volgende op:

‘sankara mostomina . margina astura . streving margina . parina kwador . amargina astura . strovara kaguna . strabé’.

Wat in eerste instantie doet denken aan Latijn in een mix met een Slavische Taal. Sankara moest ‘onkara’ zijn bij nader inzien; het was een tikfoutje van haar. Zoals gezegd kwam ik er niet aan toe. Grote renovatie achter de rug, geen puf, weinig animo en dat bleef ook zo in 2011! Bijna dood door een zwarte heks en in het memorabele jaar 2012 zette ik mij er toe aan de resterende zes regels te ontrafelen en te duiden. Ik wilde het af hebben voor december 2012! Zeker voor ‘het einde van de Maya-kalender’, althans het eindigen van die telling, meteen overgaande op een nieuwe kalender met een nieuwe telling. Wel stuurde ik de jonge vrouw nog op 7 augustus 2010 een vertaling van de eerste regel... en die ziet er als volgt uit. Uiteraard heb ik de ‘gewone’ woorden omgezet in mijn oertaal Kwando. De eerste regel ziet er dan zo uit; ‘UN.KA.RA.  MU.US.TU.MI.NA.’. Het gaat duidelijk over de tweede ster, de rode dwergster die we kennen als JezusChristSuperstar. Een ster half zo groot als de Zon, maar die ondanks zijn kleinere formaat wel de baas is in ons zonnestelsel. Daar moet Moeder Zon dus naar luisteren... anders zwaait der wat! De Vader deelt hier de lakens uit, ook al is hij de hele week van huis.

Onkara Mostomina

(UN KA RA> MU US TU MI NA> en AN IM UT SU UM< AR AK NU<)

Eenheid, open en stralend. Rode aankomende en permanente.
Hij die één is en opent en straalt, is de eeuwige Rode die in aantocht is

Hij komt, hij groeit, wordt groter. Hij is de waardevolle, de regelmatige en ongerepte. 
Hij is de vormer in de wateren. Hij vormde in de wateren de Hemel.

Uit de diepte van de wateren komt de waardevolle Heer.
H
ij die opent en hij die komt. Hij is de eeuwig stralende.

Hij is onderweg naar huis. Hij zal de schade beperken.
De in de Hemel geplante komt van verre. Hij is de Hoeder.

Vertrekken en uittreden doet de eminente Heer.
In de nevelen meld zich de toegesloten Hoeder.

De diepe bron, ver weg is zijn essentie in de wateren.
De wateren zijn zijn huis en in essentie zijn thuis.

De tweede ster RA reist door de diepe zwarte koude buitenruimte van ons zonnestelsel en keert elke 3600 jaren weer terug in het centrum van ons stelsel. Stelt als een klokkenmaker het uurwerk af en richt de standen, afstanden, hoeken en rotaties weer af op hemzelf. ‘Wie is toch die Vader die elke zondag het vleesch snijdt’?! Dat is de Vader, de Vader die in de Hemelen zijt; hier een gecombineerde versie. De mens is in volle dankbaarheid voor het leven en zijn bestaan, leeft op een kommetje water en een bakje rijst en toch blijft de mens de Vader aanbidden. Onderdanig, dweperig en bijna kruiperig naar zijn schepper en Vader. Amen is AM.EN., met de betekenis; ‘Ik ben de Heer’. Ik ben de baas, de werkelijke schepper en Vader! Amen omgekeerd wordt NE.MA., met de betekenis; ‘gedachten/sperma-maat/mate’, ofwel het ‘zaad van de Vader’ was de opmaat, de maat voor de aanmaak van ‘mense’. Een subras, een slavenras, de werkmier voor de ‘anunnaki’. Het vers; ‘Het Onze Vader’ doet mij niet zozeer denken aan een eerbetoon, maar eerder als een door angst gedreven pamflet om gedienstig de ondergeschikte plaats in te nemen die de mens waardig is... en mogelijk zijn de ‘anunnaki’ wel imposante wezens die dat ook afdwingen!

‘Onze Vader, die in de Hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede
op Aarde zoals in de Hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
Gelijk wij vergeven onze schuldenaren,
en breng ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid,
Tot in de eeuwigheid. Amen’!

Maar het gaat hier toch eerder om de ‘Heer der Hemelen’, de Hemelse Vader ofwel de tweede ster RA. De grote stralende rode ster die groter groeit dan de Zon.

Onder die Zon niets nieuws uiteraard!

In dit laatste deel de afronding van het verhaal, dat uiteraard nooit volledig zal worden... omdat het complex is en we pas over jaren kunnen zeggen wat er heeft plaatsgevonden. Is het alleen een Griep-virus, of speelt er meer. De voetbalwedstrijd tussen Atalanta Bergamo en Valencia (in het San-Siro Stadion in Milaan, gespeeld op 19 februari 2020) heeft heel veel Spanjaarden besmet gemaakt. Die namen het mee naar hun land. Kon die wedstrijd niet doorgeschoven worden en was het niet beter deze af te gelasten?! Waarschijnlijk wel. Was er opzet in het spel of was het ondeskundigheid?! En zo zullen ooit meer vragen beantwoord worden! Dan blijkt uiteindelijk dat 5G geen voortzetting is van 3G en 4G, wel onder die naam wordt gepresenteerd, maar een wapensysteem blijkt te zijn van de machthebbers om het volk definitief onder controle te krijgen. Corona was nodig om de mensen van de straat te krijgen... om de apparatuur in het geniep te kunnen installeren!

Een boodschap uit de ruimte...

Zoals gezegd kreeg Désirée Lokers een soort ‘channeling’ en hoorde ze fluisterzachte woorden in der hoofd toen ze in april 2010 bij Etten-Leur in een ‘gewas-cirkel’ stond. Ze schreef de woorden op en probeerde het met woordenboeken en via internet uit te zoeken; ze zocht naar aanverwante en gelijksoortige woorden en klanken. In zo veel mogelijk talen, oude talen en uiteindelijk de talen van de noord-Amerikaanse nativs. Het lukte haar niet en zodoende mocht ik het van haar proberen. Ik stuurde haar die zelfde week nog een vertaling van de eerste regel en de rest volgde pas in 2012. Het zou heel goed kunnen dat ik nu, tien jaren later, tot een andere vertaling zou kunnen komen... eenvoudigweg omdat ik meer ervaring heb en ook anders kijk dan toen en in het begin van mijn taalontdekking. Dat was april 1999 en dus eenentwintig jaren geleden. Het overviel me. Ik zocht er niet naar, maar struikelde er wel over! Dankzij mijn vriend Michel de Nostradame keek ik nogmaals naar de oude Soemerische, Akkadische en Babylonische woorden, namen en begrippen... en moest ik erkennen dat ze me wel erg Nederlandsch voorkwamen hahaha!

Door anders te kijken zag ik het opeens!

Door aan te nemen dat Nostradamus me niet zo maar tipte, moest ik meteen aan Berend Willem Hietbrink denken, die in het programma De Stoel van Rik Felderhof op het Vrijthof in Maestrich werd rondgereden en die zei... ‘Het Limburgs Dialect is de oudste taal van de wereld’. Ik zag het programma in 1989 en de herhaling der van in 1994 of 1995. Ik nam meteen aan dat hij gelijk had en vanaf dat moment ging het onderzoek sneller en voorspoediger. Het kwam vanzelf naar me toe als het ware. Laat ik dan nu nogmaals kijken naar de eerste regel van het vers uit de grascirkel bij Etten-Leur!

Onkara Mostomina

UN KA RA>
een-open-stralen
AR AK NU<
rood-aankomend-permanent

‘De Stralende Opener komt zich verbinden,
de Eeuwige Rode is in aanstaande’.

MU US TU MI NA>
vertrekken-huis-toe-minder-vormen
AN IM UT SU UM<
hemel-implant-uittreden-verweg-hoeden

‘De Beweeglijke, het gesloten Huis, beperkt zijn drang,
de Hoeder die van verre komt, verschijnt in de Hemel’.

De Tweede Ster komt naderbij

Bij het vertalen zag ik beelden voor mijn geestesoog; sporters op het ijs... sport Curling werd beoefend en ik zag de Curling over het ijs glijden, vooraf gegaan door twee sporters met een bezempje; ze wreven het ijs warm zodat de Curling gemakkelijker gleed en verder kwam! Ik wist meteen dat de baan van de Rode Ster, JezusChristSuperstar, ontdaan is van ruimtegruis en stofwolken opdat de ster sneller zijn doel bereikt; het centrum van ons zonnestelsel. Dat scheelt mogelijk een dag, misschien een week of zelfs een maand en misschien wel zes maanden... en dat kan van cruciaal belang zijn. De ster met zijn vier planeten reist door de astroïdengordel en dat is iets van 275 miljoen kilometer bij ons vandaan. Draaien we op dat moment aan de kant van Mars om de Zon dan is de afstand veel minder als dat we zes maanden eerder of later aan de andere kant van de Zon draaien. Dat scheelt 300 miljoen kilometer! 275 miljoen of 575 miljoen kilometer. Daarom zal de komst en voorbijgang van de tweede ster minder schade toebrengen dan anders! Iets of iemand, zeg maar de Galactische Federatie heeft de baan van de ster schoon gebezemd zodat wij minder last zullen hebben van zijn komst en voorbijgang.

De voorbijgang van de Heere God

Zijn komst en voorbijgang kennen we als Pasen. De Joden spreken van Pascha en de Engelsen van Passover... het is de voorbijgang van de tweede ster en de oversteek van Mozes met anderhalf miljoen Israëlieten. Zij staken de Rode Zee over. Zo genoemd naar de eerste plaag die Egypteland trof (en de rest van de wereld); rood stof dat neerdaalde op de atmosfeer en naar beneden dwarrelde of regende. ‘De wateren werden rood en bitter’. Vee en mensen konden het niet drinken. Ze kregen blaren op hun huid en het water was giftig geworden. Alles in het water ging dood en kwam boven drijven. Daarom heet de zee aldaar de Rode Zee. Ze staken over bij Pi ha Chirouth. Een riviermonding aan zee. Het was de Wadi Hammamat zoals die nu heet, de Wadi Kirout zoals hij daarvoor heette en in de tijd van Mozes de Pi ha Chirouth die daar in zee uitmondde. Een droge canyon ten tijde van de Exodus. Mozes kon ongezien door de droge rivierbedding trekken zonder dat ze dat bovengronds zagen. Hij liep van de stad in aanbouw; Thebe zo naar de Rode Zee. Een lange tocht en een lange oversteek, maar het merendeel van de volken kwamen aan de overkant! Uittocht geslaagd; in opdracht van de schepper en Vader Enki.

De oversteek, de Passage, de Passover, Pascha... ofwel Pasen!

Wij staan aan de vooravond van weer zo’n passage, want de ster is zeer dichtbij. Misschien moet de Corona-hoax wel verhullen dat de elite ondergronds gaat en zich opmaakt voor een totale ‘shutdown’ van de hele planeet. Het was leuk met jullie, maar we sluiten de luiken, de ramen en de deuren... zie maar hoe je je red in de komende tijden... als Moeder Natuur woest ontketend wordt door de opgewekte krachten in ons zonnestelsel. Misschien maken we nu zelfs meer kans omdat we al in een ‘ramp-modus’ zitten en niet plotseling overvallen worden door niet te temmen natuurgeweld. In de oude geschriften lezen we dat het plotseling verschijnen van de tweede ster duizenden mensen doet beven, vallen met een hartvarken om, happen naar lucht en zijgen verkrampt neer van angst. Winden steken op, vulkanen braken as, de bodem schud en de zee beeft. Donderend geraas neemt toe, de Kliko’s vliegen door de lucht, bomen breken als luciferhoutjes af, dakpannen regenen neer en... hè bah wat een verhaal. Dat is ook zo; leuk is het niet, maar wel realistisch en bovendien wilden jullie er bij zijn; jullie geboorte is kennelijk zo gepland dat jullie der dit keer bij zijn en...

Hij gaat vliegen of hij ziet ze vliegen...

het allemaal meemaken; de komst van de Heere God! Een moment van samenzijn voor de beide stelsels; het Laatste Avondmaal. Samen een hapje eten en dan weer verder. Twee zonnestelsels schuiven ineen; het kleine scheert door het grotere. Met veel geraas, gebrom, getoeter en donder en bliksem. Elektriciteit zal overspringen, klaroengeschal zal hoorbaar zijn evenals het brommen en zingen van de zinderende spanningen en ontladingen. Hier zullen tijdens dat magische moment oerkrachten opgeroepen worden. Daar kunnen we wel hulp bij gebruiken en mogelijk komen die evacuaties ook van het Asthar Commando en de Galactische Federatie. Ik weet al sinds mijn achttiende dat ik hier niet sterf, dus ik ga zeker mee hahaha! Aan boord van een pendelschip wellicht... Het valt me op dat steeds meer mensen uit andere delen van het land op de Veluwe komen wonen. Ze hebben der geen verklaring voor. Ze doen het omdat het moet en dat is misschien niet toevallig, want op de Veluwe ligt een ‘slapend’ vliegveld. Fliegerhorst Deelen. Eronder ligt een ‘anunnaki-basis’. Geen toeval allemaal. Mozes sloeg bij aankomst in de Sinaï de tenten op bij Kadesh Barnea.

Vliegtuigen en raketten

Wij hebben op de Veluwe Barneveld, Barneaveld en we hebben Ede(n). Kadesh Barnea was een luchthaven. Apollo, zo ontdekte Pieter van der Meer, kwam tweemaal per jaar, gezeten op een Witte Zwaan, overgevlogen van Brittania naar de Veluwe om hier de zonnewende mee te maken. Zijn tempel stond bij Apeldoorn, maar er was mogelijk een tweede tempel, meer westelijk op de Veluwe. Pieter ontdekte ook een ‘processie-route’ in de vorm van het Orion-sterrenstelsel; twee in elkaar, een grote (langere route) een kleine (korter processie-pad) en volgens mij was dat bij Drie (vormt met Putten en Ermelo een driehoek) of was het bij Wekerom?! Dat ligt in een driehoek met Barneveld en Ede. En volgens Pieter verwijst Barneveld naar ‘Barnea’s veld’, verwant aan Kadesh Barnea, de luchthaven in de Sinaï... waar Mozes en de overgebleven Israëlieten uiteindelijk hun tenten opslaan. Barne en Barnea slaan op Barnsteen (vuursteen) en Ede mogelijk op Eden! Een Eden met binnen dat gebied een vlieghaven. Vuursteen Barnsteen is een versteende Hars en schijnt te fikken als een tierelier. Dus dat is de relatie met de brandende motoren van de raketten en de vuurmonden van de straaljagers.

Eden is eten... en Vrede is vreten!

Zo lag er in Drenthe ook een Eden, met een vlieghaven uiteraard... en met een Hof van Eden... en die lag waar nu de stad Groningen ligt. Waar we de Hof van Eden op de Veluwe moeten zoeken zal ik Pieter eens vragen. Groningen (en Groeninge) dankt de naam aan Gronn, Grünn oftewel groen en vegetatie en naar het schijnt noemden de oude stadjers (inwoners stad Groningen) hun stad ook wel de ‘tuunen’, de tuinen! Dat kan geen toeval zijn, evenals achternamen in het noorden als Eden, van Eden, Edens en Eeden! Maar die kunnen ook van de basis op de Veluwe stammen. Dus is het Paasfeest het feest van de ‘wederopstanding’ van Jezus, maar dan in de zin van opstaan van het Laatste Avondmaal... om zijn weg door de ruimte te vervolgen. Drie dagen duurt het maal en dan gaan beide zonnestellen ieders zijns en haars weegs. Dat zijn ook de drie dagen die Jezus in zijn graf zou hebben gelegen! Hij staat op uit den dood. Van bijna stilstand komt de ster weer in beweging. Beide stelsels komen weer in beweging. Hieronder zien we in het midden JezusChristSuperstar (deels in een blauw en deels in een rood gewaad - denk aan de Hopi met hun Blue Star Kachina en hun Red Star Kachhina)...

xxx

Fijne en Vrolijke Paasdagen...

met links en rechts dan de twaalf apostelen of de twaalf leden van ons stelsel; de Zon, Mercurius, Venus, Maan, Gaia en Mars en aan de andere kant dan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Charon. Wie is toch die man in het weekend die het brood en de wijn deelt?! Dat is de Vader (die in de Hemelen zijn). De hele week van huis en op zondag duikt de man op en zit pontificaal aan tafel, geeft moeder een pets op der kont en schijnt in opperbeste stemming te zijn. Hij grimlacht naar de kinderen en deelt het eten met hen en met moeder. Beide systemen gaan over tot de orde van de dag. Tweede ster RA verdwijnt langzaam uit ons beeld en geheugen en hier draaien we weer 3600 jaren om de Zon om opnieuw de ‘passage’ te mogen meemaken. We zitten in het hier en nu en ik hoop de glorieuze entree, de binnen schrijdende majestueuze ster in zijn volle glorie te kunnen aanschouwen. Als het dan niet vanuit de tuin is, lekker in een tuinstoel (voorjaar) en met een flesje bier in de hand, dan toch ten minste vanuit de cockpit van een vliegtoestel of pendelschip en/of vanuit een sterrenschip. Ik wil heel graag de grote Rode ster zien binnenkomen en passeren!

Met vriendelijke groet,


Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930 - 2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl