Anunnaki, onze Goden - deel 254 - Corona, een geschenk uit de Hemel - deel 2

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Een wandeling met Enki...

We hadden der al een flinke wandeling op zitten; zoals gezegd de hak van de linkervoet kapot gelopen... en dat bleek bij thuiskomst erger dan ik verwachte. We liepen over de Engelanderweg en doken links het Engelanderholt in. Grillig pad met veel wortelstronken en steeds verder van de weg af... waar ik eigenlijk verwachte kabouters te zien. Enki wees me op twee prachtige Reeën, opgeschrikt verderop, nu langs de afrastering wegvluchtend. We keken hen na en kwamen uit bij een geëgaliseerd perceel; bomen gekapt voor auto’s. Het was een parkeerterrein in aanleg en voor wel 50/60 auto’s schatte ik. Auto’s van bezoekers van Hotel Spelderholt (en Academie Spelderholt) en/of AvalonSports en de nabij gelegen Golfbaan. Kijkend op Google Maps zie ik verkwisting van kostbaar groen.

Jammer en helaas veel voorkomend. Industrieterrein waar bos voor wijkt kennen we in de gemeente Brummen ook. Het is overal en heeft te maken met belangen, steekgelden en onbetrouwbare ambtenaren, meestal uit een andere gemeente (en dus werkzaam in een voor hen vreemde gemeente), om zo gemakkelijk voor de belanghebbenden beslissingen er door te jassen! Opeens kwamen we in bewoond gebied. Dat bleek het terrein van Kasteel Spelderholt. Daarop grote gebouwen (maalderij, garage en pomphuis) en kleinere... die iets met Kippen, zeg maar Hoenders van doen hebben. Wegen heten ‘Kraaikop’, ‘Barnevelder’ en ‘Leghorn’. Op Google Maps kijkend zie ik dat we ook nog grotere bijgebouwen hebben gemist; het koetshuis met bosboerderij van kasteel Spelderholt.

xxx

Hotel Spelderholt in de bossen bij Beekbergen...

xxx

Woningen eens voor het personeel van kasteel Spelderholt en de bosboerderij en het koetshuis, nu woonruimten voor leerlingen (met een beperking) van Academie Spelderholt...

xxx

In 1905 werden de woeste gronden van Spelderholt aangekocht door jonkheer Louis Frederik Teixeira de Mattos om er een buitenverblijf te stichten. Van buitenverblijf van jonkheer Louis Frederik Teixeira de Mattos tot Rijksproeffokstation en Rijksvoorlichtingsdienst voor de Pluimveeteelt en uiteindelijk tot de plek waar jongeren met een verstandelijke beperking wonen, leren en werken. Het Spelderholt is een landgoed op de Veluwe, gelegen tussen Beekbergen en Hoenderloo, heette ooit Engelanderholt en Engelerholt. Het terrein bevat uitgestrekte bossen die beheerd worden door Staatsbosbeheer. De eerste vermelding van het Spelderholt dateert uit 1730. Er is dan sprake van een boerderij aan de Speelweg met de naam 'het Spelderholt'. 'Spel' is waarschijnlijk een...

afkorting van het woord kerspel met de betekenis van: kerkdorp/parochie, maar het kan ook op de naalden van de vele naaldbomen slaan. De toponiem 'holt' verwijst naar een bos dat timmerhout levert. In 1905 werden de woeste gronden van Spelderholt aangekocht door jonkheer Louis Frederik Teixeira de Mattos om er een buitenverblijf te stichten. De bossen van het landgoed, die doorlopen tot aan Hoenderloo, gingen over naar Staatsbosbeheer. In oktober 1921 vestigde De Nederlandse Staat het Rijksproeffokstation Het Spelderholt en de Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt op een ander deel van het landgoed. Deze diensten waren opgericht om de Nederlandse pluimveesector te verbeteren. In het begin gebeurde dit vooral praktijk gericht, later veranderde de aanpak in een meer...

fundamentele en wetenschappelijke benadering. De naam veranderde in Instituut voor Pluimveeonderzoek. In 1994 is dit onderzoekscentrum gefuseerd met andere instellingen op het gebied van dieronderzoek en in 1997 verhuisde het naar Lelystad. In 1942, tijdens de Duitse bezetting werd het landhuis op Spelderholt gevorderd door de bezettingsmacht. Na Dolle Dinsdag verhuisden de nazi-kopstukken Seyss-Inquart en Wimmer met hun gezinnen naar Spelderholt. Bang voor een aanval liets Seyss-Inquart het landhuis aanpassen en werden de uitbouwen verwijderd. Aan het einde van de oorlog nam prins Bernhard als bevelhebber van de Nederlandse strijdkrachten tijdelijk zijn intrek in het landhuis. Ook prinses Juliana schijnt enige tijd op het landgoed gewoond te hebben.

Teun Tekkel met vader en moeder aan de wandel...

Ik vond de sfeer sinister en nu weten we waarom!. Er speelde of speelt daar wat! Terug in Beekbergen naar de Albert Heijn water kopen. Helaas zit alle horeca dicht en moeten we het doen met een picknicktafel op een mooi plekje onder een boom. Het is prachtig weer en opeens worden we gegroet door een wandelend echtpaar. Met een echte Tekkel! Die zie je niet zo vaak; vroeger wel! Net als Collies en Ierse Setters. ‘Hee een echte Tekkel’ zeg ik... en Enki veert op; heeft zelf ook twee Tekkels... ik kom der niet meer tussen; vrouw en Enki spreken over Tekkels. Ik opper nog dat poes Maus-der-mand een echte ouderwetse rieten mand is waar ooit Teckels in sliepen. Kan wel veertig jaren oud zijn... ovaal en elegant. Ik vroeg de vrouw of Tekkel een man of een vrouw was; ik twijfelde even...

‘Een vrouwtje’, zei ze. ‘En hoe heet zij’? ‘Teun’! Ziedaar mijn twijfel. Mijn inschatting was een vrouwtje, maar ik twijfelde door iets; de naam dus. ‘Teun is TE UN>’, zie ik, ‘met de betekenis; ‘thema/motto-unie of harmonie’. Zij wil graag gaan voor harmonie, samenzijn en knus... ‘Dat klopt’, zei de vrouw. Omgekeerd is de naam NU ET<, met de betekenis; ‘permanent of altijd gevoelig voor indrukken’... van binnen en van buiten en helemaal als wat zij oppikt de harmonie kan verstoren. En dat beaamde de vrouw; Teun kan helemaal los gaan bij onverwacht bezoek of gedoe voor het huis in de straat. Ja dat verstoord haar harmonie; plekje in de kamer, onrust in huis. Teun is een bruine korthaar en ‘gestroomd’ (chocoladebruin met donkere strepen). Mooie meid...

xxx

Mannelijke Teun; stoer en vol lef... moet ook wel; ze zijn gefokt om Vossen en Dassen uit hun holen te jagen... wat het Asthar Commando gaat doen met de ‘anunnaki’ in hun ondergrondse holen. Deep down in the Rabbithole, maar dan anders. Geen ‘Alice in Wonderland’, maar Asthar in Neverland... of was het een ander land?! Illustere elite die aan de touwtjes trekt wordt ‘Illuminatie’ genoemd en in Amerika als Cabal en Deep State en dat klopt wonderwel, want deep down under zitten de ‘anunnaki’ die mogelijk de Reptilians en/of de Draco’s zijn. En die geven zelf aan wat ze met ons gaan doen. Valt te lezen in de ‘Geheime Protocollen van de Wijzen van Sion’, die suggereren de leiders te zijn van de AsjkeNAZI ofwel de Cha/Khazaren... maar die kregen de protocollen waarschijnlijk kant-en-klaar aangereikt! Dit is een afsluitende tekst en duidelijk is dat het om de ‘anunnaki’ gaat! Die zoals ze vermoeden terug moeten naar hun 5e of 6e dimensie of gewoon compleet ‘gedeletet’ worden omdat het ruimtetuig is! Zie hier en lees:

’Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij, degenen die van de ‘Hemel naar de Aarde’ kwamen. Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden, want als dit gebeurt zal door die bewustwording de furie worden opgewekt van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen; voor alle tijden of de oneindigheid zelf’.

Corona dood mensen in de bergen...

Vorige week bestudeerde ik het woord Corona. In Kwando wordt het dan; SU RU NA> en KU RU NA>, met de betekenis; ‘verweg-opkomen-vormen’, ofwel Corona komt van verre en is daar gevormd. Omgekeerd is het dan AN UR US<, met de betekenis; ‘kennis-berg/massa-huis’, ofwel Corona staat voor ‘kennis’ en dat duidt op wetenschap; het zou een door wetenschappers gemaakt virus kunnen zijn. Bronnen melden dat Corona bewust is losgelaten tijdens militaire sport-evenementen, vorig jaar in Wuhan. Dat is heel slim, want der is geen volk dat zo massaal reist en zich verplaatst als de Chinezen. Als touristen en als werknemers en uitvoerders in Zuid-Amerika, Afrika en Iran en Italië! Honderdduizenden Chinezen werken in den vreemde en leggen havens aan en...

fabrieken, hoogovens en infrastructuur. Ze ontginnen bossen en delven kostbare ertsen en andere grondstoffen. Miljoenen Chinese touristen zwermen uit over de planeer; dus een zeer succesvolle manier om een bacterie of een virus snel mondiaal te verspreiden. Corona komt van ver, is gemanipuleerd, moet aanslaan. Corona moet ver van waar het gemaakt is opkomen en daar vorm krijgen; in China, in Wuhan. Waar toevallig ook 5G uitgerold wordt en waar volgens Enki ooit een Chinese keizer vijf koninkrijken verbond tot één machtig China. Dat was tweehonderd jaren voor de jaartelling. Wuhan was de residentie van dat nieuwe keizerrijk. Is dat toeval?! Of zien we hier oeroude krachten opkomen uit de oudheid. Helaas kan ik geen link met Wuhan vinden...

Qin-Dynastie en de opkomst van Wuhan

in relatie met de Eerste Keizer. In -221 komt er een einde aan de binnenlandse strijd om de macht. Bekend onder de naam ‘Periode van Strijdende Staten’. Het lukt koning Ying Zheng die staten te binden, na jarenlange strijd. Hij vocht negen jaren en veroverde één voor één alle andere zes staten (van enig belang). Hij wordt de stichter van de Qin-Dynastie. We kennen hem ook als Qin Shi Huang (-259 t/m -210) en eenmaal leider van de overwonnen staten noemde hij zich Shi Huang Di (of Ti... en dat zou Eerste Keizer betekenen). De naam China zou afgeleid zijn van Qin. Daar zie ik niks in. China in oertaal Kwando wordt GI NA>, met de betekenis; ‘draaien/roteren-vormen of gevormd’, met de betekenis; ‘gedraaid land’ of ‘omgedraaid land’.

China kennen we ook als Sina (een Sinoloog is een kenner van de Chinese Taal- en Cultuur) en ‘een appeltje van oranje’ noemen we een ‘sinaasappel’, een oranje appelsien uit China. Kleinere modellen kennen we als ‘mandarijn’ en een deel van China heet Mantsjoerije (Mantsjoes, in het noordoosten van China, 800.000 Km² en met ruim 100.000.000 inwoners)... en het Mandarijn, naam voor Mandarijnse taalvariëteiten, de taal der ambtenaren/mandarijnen genoemd! Het Mandarijn is de meest gesproken taal van de wereld en dus ook in China! SI NA> betekend ‘jaseker-vormen of vormgeven’, ofwel het is een land ‘dat vorm is gegeven’. Omgekeerd zie ik dan AN IS<, met de betekenis; ‘kennis/ster of hemel-is het’, ofwel de tweede ster...

Rood omgewoeld land...

is de veroorzaker. Hij zette de kanteling en de zondvloed als gevolg ervan in beweging. Een ster in de Hemel is de oorzaak. China of Kina is het omgeploegde land. Volgens wijlen Hylke Welling is Kina verwant aan Kinani (Kanaän), dat hij het ‘rode land’ noemt. Dus ver vóór Mao en de ‘Grote Revolutie’ en het opkomende socialisme en communisme werd China het rode land genoemd! In AN IG< zien we de ‘hemelse band’, met de tweede ster; ‘kennis/ster/hemel-ingesnoerd’, ofwel onze planeet is onlosmakelijk verbonden met de andere planeten en de Zon; wij zijn één geheel, maaarrr... de tweede ster met zijn vier resterende planeten staat daar los van. Maakt wel onderdeel uit van het binaire sterstelsel, maar gaat toch grotendeels zijn eigen weg!

Hij is weliswaar door de Zon ‘gevangen’ en dat al 4,1 miljard jaren, maar heeft binnen die gevangenschap een zekere ruimte en vrijheid. Zit echter wel vast aan de riem. Is ingesnoerd, is aangelijnd en dat maakt hem strak fanatiek, zoals een Tekkel strak aan de lijn zijn wil en graagte toont om der ‘op los te gaan’; zijn natuur wil hem in dat konijnenhol hebben of in de vossenhol. Ook de tweede ster wil losgaan, maar kan dat niet. Wel kan hij veel schade aanrichten tijdens zijn voorbijgang (passage, het Engelse Passover en het joodse Pascha... dat komend weekend al weer komt). Dus strak aan de lijn, op zekere afstand van de Zon en de planeten, gromt hij met blikkerende tanden en wil hij toehappen. Dat lukt niet, maar toch brengt hij schade toe, door zijn aantrekking.

Wuhan metropool van drie steden

Goed vriend Ying Zhang versloeg de staten en als laatste Yan, daarna gaven Qin en Han zich over, voor de goede zaak; de vorming van een groot en machtig keizerrijk. Ik kan nergens vinden dat Wuhan de keizerlijke hoofdstad werd. Wuhan is zo’n 3.000 jaren oud en is nu de hoofdstad van de provincie Hubei. Wuhan is de naam van de metropool die ontstond uit drie steden; Wuchang (op de zuidelijke oever van de Jangste) en Hankou (op de noordelijke oever van de Jangste) en Hanyang. Wuhan is een verkeersknooppunt, dat zowel noord- en zuid-China als west- en oost-China via spoorlijnen en snelwegen met elkaar verbindt. In 1927 was Wuhan tijdelijk de hoofdstad van de Republiek China en de Nationale Regering besloot de steden Hankou, Hanyang en Wuchang tot één...

stad te fuseren, genaamd Wuhan, om daar de nieuwe hoofdstad te vestigen. De metropool ligt aan beide zijden van de Jangstekiang (Blauwe Rivier of Chang Jiang)... en die is 6.380 Km. lang en stroomt oostwaarts, bij Shanghai, in de Oost-Chinese Zee. De Jangtsekiang vormt de scheiding tussen noord- en zuid-China. Rest mij nog de omkering van Corona (Kuruna). Die tweede uitleg is als volgt; KU RU NA>; ‘ongerept-opkomen-vormen’, ofwel Corona is nieuw ‘oorspronkelijk’ en komt zomaar uit het niets opzetten (deze variant)... en vormt zich. In de omkering wordt het dan AN UR UK<; ‘kennis-berg/massa-uitkomen’, door de wetenschap gemaakt, zal massaal uitkomen. In de bergen?! in Iran?! In Italië?! met nu al over de 10.000 dodelijke slachtoffers! Meer de volgende keer...

xxx


xxx

Wuhan, metropool aan de Jangtse Kiang, stadstaat met 10.500.000 inwoners...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1930 - 2020), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl