De Leugens en Mind Control van Den Haag – deel 5

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
We weten het inmiddels; dat er onverkwikkelijke veranderingen worden doorgedrukt. Het wordt steeds onaangenamer in ons land, in Europa en in de wereld! Er is wat gaande, er is wat aanstaande en we voelen dat het ons niet veel goeds voorspeld. In ons land hebben ‘krachten’ het voorzien op onze eigenheid, onze taal, geschiedenis en herkomst, op onze cultuur en folklore! Maar dat niet alleen; reizen en verplaatsen wordt ook aan banden gelegd; minder vliegen voor het gewone volk, minder actieradius met de auto, minder houdbare en duurdere benzine (nieuwe E10 is snel aan bederf onderhevig en kan niet voor lange duur opgeslagen worden) dus geen voorraden in de schuur voor noodsituaties... allemaal van het aardgas af, terwijl de rest van Europa...

eindelijk aangesloten wordt op het gas en India en China vóór 2050 iets van 1500 kolencentrales gaan bouwen... En Kabinet-Rutte3 blijft ons maar overtuigen dat we te veel stikstof doen opwaaien, we bewuster en milieuvriendelijker moeten leven, dat we ons moeten bekommeren om de natuur, ons moeten aanpassen aan de omstandigheden, dat we moeten consuminderen en zij legt ons allerlei maatregelen voor, drukt aanpassingen door en leid ons naar de sociale, economische, en financiële afgrond... onder het motto; ‘Nederland doet er alles aan de emissies te verlagen ten koste van de hele samenleving’. We schoten en knalden en staken voor C 77.000.000,00 (77 miljoen) aan geld op aan vuurwerk. Dat zijn 170 miljoen oude Guldens en 3x zo veel ten opzichte van...

Het ene probleem na het andere op ons bord...

toen we de Gulden nog hadden in het jaar 2000! En dat is in gewicht 17 miljoen kilo (17.000.000) aan materiaal (kruit, papier, karton, hout, plastic en zware metalen) en daar blijft 7 miljoen kilo! (7.000.000) afval van op de straten liggen na 1 januari. En hoe logisch is het om ontelbare pallets hout te stapelen en in de fik te steken omdat ‘we dat als traditie hebben’... terwijl we dat ‘pallethout’ heel goed zouden kunnen gebruiken voor andere doeleinden. Wat dat betreft moet het roer echt om en moeten we een omslag maken in ons hoofd en bewustzijn. Ik heb sinds 1978 geen vuurwerk meer gekocht en de oude voorraad van 1977 ligt nog op de zolder. Zonde van het geld, beter voor het milieu en de natuur. Zuinige dieselauto’s mogen de binnensteden niet meer in en...

sterk verbeterde benzineauto’s, veel zuiniger dan de ‘voetafdruk’ van de meest moderne elektrische auto, worden van de productielijnen gehaald in de autofabrieken omdat de ‘klimaatgekken’ de dienst uit maken en voor ons bepalen hoe ‘onze toekomst’ er uit ziet. Zij drukken de elektrische auto er door (de strot) met hun zeer zware uiterst giftige batterijen, die zeer moeilijk te verwerken zijn na hun tijd als Accu. Waar zal al die troep blijven?! Ik heb sterk de indruk dat de pionnen en marionetten die wij zien als presidenten, ministers, senatoren en andere hoge ambtenaren ‘hoe dan ook een groot plan moeten uitwerken’ en dat is niet alleen het Kalergie-plan en het scenario volgens de ‘Protocollen van de Wijzen van Sion’, maar ook een derde plan... Dat van de Geo-Engineering...

De Wereld en haar ontstaan in het kort For Dummies...

dat gericht is op het onleefbaar maken van onze wereld en ‘leefbaar’ maken van de wereld voor de ‘anunnaki’. Het hele gesproei met gif en metalen moet de mens ziek maken, de atmosfeer verdichten en tevens een schotelantenne annex beeldscherm aanbrengen in de atmosfeer. Dus onder het mom van het ‘veranderende klimaat’, na decennia van gedoe om ‘zure regen’, het ‘gat in de ozonlaag’, het ‘milieu’, het ‘broeikaseffect’, ‘duurzaamheid’ en nu het ‘klimaat’ moet de ‘opwarming van de planeet’ en het smelten van de ijskappen de laatste zet zijn om de mens definitief te overtuigen dat er wat moet gebeuren. En de noodzakelijke maatregelen zullen ons heel veel geld gaan kosten. Enlil, het hoofd van de hoofdmacht van de aanwezige ‘anunnaki’, doet...

de laatste en wanhopige pogingen zijn/hun hachje te redden door de planeet onleefbaar voor de mens en leefbaar voor zijn eigen soort te maken; dus massale sterfte van de mens, aangroeiende zich verdichtende atmosfeer, uitrollen van een zeer geavanceerd telecommunicatie-systeem met de atmosfeer als een reuzen schotel en beeldscherm en ontvanger en zender van ‘communicatie’... zonder de nu nog aanwezige satellieten die dag en nacht om de planeet draaien. En dat gaat lukken; we trappen er massaal in. Vuurwerk mag gewoon, tienduizenden pallets in de hens steken ook, racecircuit Zandvoort wordt klaar gemaakt voor Formule1 en Max, lekkende Windmolens mogen ook, elektrische auto’s met zwaar giftige accu’s mogen uiteraard ook (kopers krijgen zelfs subsidies?!).

Maarrr...

WIE ZIJN WIJ? WAAR KOMEN WIJ VANDAAN?

xxx

we gaan eerst maar eens even met grote ‘hinkstapsprongen’ door tijd en geschiedenis om weer een beetje overzicht te krijgen waar we nu staan! Aan de vooravond van alweer een voorbijgang van de tweede ster RA met zijn vier planeten. Het komt in het kort neer op het volgende:

Ons zonnestelsel begint met de Zon en ontstaat 7 miljard jaren geleden en kort erop verschijnen de planeten. Dat was 4,7 miljard jaren terug. Het stelsel was voleind dachten we... maar niet heus, want der komt geheel onverwacht nog een dwalende ster in onze richting.

Een jonge losgeslagen nog vuur brakende ster dringt binnen en klimt op naar de positie van de rode planeet Tiamat, de leidster van alle planeten. Door optredende krachten maken beiden hemelobjecten ‘satelieten’ aan door wederzijdse aan- en stuiptrekking.

Die planeten worden geboren uit hun zachte binnenste. Beide legers naderen elkaar; twee satelieten van de ster worden weggeslingerd en botsen op Tiamat en slaan diepe wonden in haar. Ze blijft zwaar aangeslagen zwalkend en dodelijk gewond achter.

Bij de tweede ontmoeting is het de jonge ster zelf die botst met de gewonde Tiamat; Hij kijkt neer op haar dode lichaam en slaat de planeet Tiamat in stukken; Hij splijt haar in tweeën als een Mossel. De afgeslagen helft (als een lucifer afgestreken zeg maar) wordt... de astroïdengordel en de andere overgebleven helft trekt weer rond tot een bol, tot een totaal nieuwe planeet. Op beide werelden ontstaat leven en ongeveer 443.000 jaren geleden zijn astronauten van dat sterstelsel in staat tot interplanetaire ruimtevaart.

De rest is wel helder lijkt me; ze ontwikkelen en exploiteren deze planeet. Eigenlijk is exploiteren eerder leegroven zou ik zeggen. Het brengt me meteen bij tweespalt in mijn gedachten; zijn deze astronauten of kosmonauten de bewoners van het stersysteem zelf of komen zij...

als ‘ruimtetuig’ van veel verder?! Ik blijf beide opties open houden. Komen ze van de naburige ster en zijn planeten dan beperkt hun missie zich tot ons eigen zonnestelsel. Maar komen zij van veel verder dan acht ik het niet ondenkbaar... dat zij naast ‘onze’ planeet nog talloze andere exploitatieplaneten hebben.

Werkplaneten waar de onze er slechts eentje van is. Zij komen dan zeer waarschijnlijk uit een ander deel van de Melkweg... of zelfs uit een andere Galaxy en naar ik gelezen heb uit de 5e of de 6e dimensie (alleen kan ik dat momenteel niet terugvinden).

Zij zijn in hun eigen ontwikkeling op een dood spoor geraakt. Een dood evolutionair spoor; de weg van de technologie... en niet het pad van de liefde, emotie en empathie. Hier is het werk zwaar, de omstandigheden anders dan verwacht. Ze besluiten, op aangeven van Enki, de wetenschapper...

een ‘nederig primitief’ te scheppen; mens zal zijn naam zijn. Hij zal het werk van de goden verlichten en vergemakkelijken. Enki en zijn team slagen er uiteindelijk in de mens te formeren. Dom, maar slim genoeg, slim, maar stom genoeg...

om zich in zijn rol van slaaf te voegen. Doch de ‘slang’ Enki weet de eerste ‘modellen’ van de nieuwe werkers te lokken en te doen eten van de verboden vruchten. Kennelijk is dat een soort metafoor voor opwaardering en verdere veredeling van de soort, want de goden ontdekken...

dat de mens (bijna) aan hen gelijk is. Enki wordt gedwongen stappen te ondernemen en de mens terug te zetten in bewustzijn. In intelligentie, bewustzijn; kortom de mens moet teruggedrongen worden. Dat lukt maar Enki en zijn team blijven knutselen.

De Zondvloed dient zich aan. Oorzaak is een ingreep van de Galactische Federatie, waardoor sterke klimatologische storingen opgewekt worden en een groot deel van de toenmalige zuidpoolkap afbreekt. En in zee plonst, waardoor de planeet gaat tollen, vanwege de enorme vloedgolf die over de landmassa’s rolt.

En uiteindelijk gaat overhellen en omtollen. De vloedgolf veroorzaakt een enorme afkoeling en doet het klimaat omslaan en zware stormen steken op, vulkanen breken uit, de aarde beeft en ‘toenames’, watervloeden rollen op de kusten. In 40 dagen en 40 nachten regent de dichte atmosfeer neer.

Het zeeniveau stijgt tenminste 100 meter of meer (120 meter) en plaatselijk soms wel 200 meter door het dieper indrukken van het enorme gewicht van het hoger reikende water. Een onverbiddelijke verandering. De wereld van nà de vloed is geheel anders dan de wereld ervoor.

Zonlicht breekt nu door, zomer en winter dienen zich aan. Dag en nacht, zomer en winter zijn een nieuw fenomeen. De overlevenden krijgen te maken met seizoenen en met dag en nacht en totaal andere omstandigheden. De nieuwe wereld wordt verdeeld onder de goden. Zij duiken onder...

in ondergrondse bases en zij stellen ‘koningen’ aan om de wereld te bestieren. Zo ontstaan stadstaten en koninkrijken op de planeet. Dat was voorheen niet het geval; de hele planeet was in handen van de ‘goden’ of Anunnaki, de Nephilim en/of de Elohim. Zij waren de baas... en zij bleven de baas!

En zijn dat nog steeds tot op de dag van vandaag! Zij begaven zich ooit onder de mensen voor de vloed. Na de vloed kon dat niet meer. Het zijn zeer waarschijnlijk nachtwezens. De Anunnaki zijn door de omkanteling en de vloed alles kwijt. Stap voor stap moeten zijn gaan puinruimen en opbouwen.

Op de oude coördinaten zijn hun steden, hun vliegvelden, hoogovens en paleizen verdwenen of zwaar beschadigd. De positie van de planeet blijkt anders te zijn dan voorheen. Kennelijk draait de planeet anders, sneller, verder weg of... langzamer en dichterbij; kortom der is wat aan de hand.

Toth maakt berekeningen en ontdekt niet alleen een andere stand... van de planeet tenopzichte van de Zon en haar planeten, maar ook van de sterren. Draaide de planeet eerst in exact 360 dagen rond de Zon, nu bleek dat 365,25 dagen in een jaar te zijn.

Elk jaar kende 12 maanden van 30 dagen en 60 weken van 6 dagen. Er gingen 5 weken van 6 dagen in een maand en 60 weken van 6 dagen in een jaar. Toth moest herberekeningen maken en stelde 52 weken in per jaar in en voegde een 7e dag toe aan de dagen van de week.

Daarom hoefde de mens die ene extra dag niet te werken... maar moest hij die dag wel God gedenken. De zondvloed wordt veroorzaakt door ingrijpen van de Galactische Federatie. De planeet hangt nu op de kop en in een totaal andere positie. Gevolg was dat de Anunnaki alles kwijt waren.

Al hun steden en centra, havens, hoogovens en mijnen, hun tempels, paleizen en huizen zoals reeds aangehaald. Pas 3600 jaren nà de vloed, dus ergens 5200 jaren voor de jaartelling kwamen de pendelschepen van hun stelsel weer hier op de planeet, met hulpgoederen naar ik aanneem en...

om de ‘oogst’ van de afgelopen 3600 jaren op te halen. Inmiddels hadden zij op nieuwe coördinaten hun nieuwe vliegvelden, havens en steden aangelegd onder beheer van de aangestelde koningen. Maar de Anunnaki begonnen onderling te twisten.

Zij hadden wel de macht op de planeet, maar weinig controle omdat zij ondergronds woonden en wonen. Pas toen zij weer nachtelijke expeditie-vluchten konden ondernemen kregen ze de planeet weer onder controle. Kortom; er werden tal van oorlogen gevoerd om grondgebied...

om grondstoffen en macht en om de mensen. De een had tot doel bepaalde mensen te redden, een ander deze juist te vernietigen en te verdelgen. Een doel van de expedities was ‘het zaad van Enki’ uit te roeien. De blanken. De nazaten van Noach. Enki behoedde deze soort, omdat...

deze mensen het meeste van zijn DNA (en van de Anunnaki) hebben. Zijn jongere halfbroer Enlil wil deze soort verdelgen en de totale mensheid weer tot slavernij dwingen en onderwerpen. En hij wil waarschijnlijk van de overbodige mensen af.

Geen ouden van dagen, geen hulpbehoevenden, maar sterke en gezonde slaven voor het zware werk. Maar helaas voor hen (de ‘anunnaki’) moeten ze deze planeet verlaten. Maar dat komt later wel. Het is Mardoek (Ra, Bel, Baäl, Mars en Ares), de oudste zoon van Enki, die...

zijn plek on de hoofdmacht van de goden wil afdwingen. De Anunnaki hebben een sterke hiërarchie en kennen dus erfopvolging. Zo heeft Anoe rangnummer 60, zijn vrouw Antoe 55. Zijn tweede zoon Enlil heeft getal 50 en zijn vrouw Ninlil 45. En Enki Anoe’s oudste zoon getal 40, zijn vrouw Ninki nummer 35.

Enlils zonen Nannar en Adad krijgen ook een rangnummer en ook halfzuster Inanna, maar de kinderen van Enki niet. Mardoek komt naar zijn mening danig te kort als oudste zoon. Dus rammelt hij aan de hekken van de macht en ontketent oorlogen. Enki zit als Ptah in Egypte, Mardoek in Babylon en...

gehate schoonzuster Inanna in Soemerië, maar beiden komen samen. Mardoek moet in de laatste oorlog vluchten. Sitchin noemt deze de ‘piramide-oorlogen’. Mardoek is naar zijn vader gevlucht. Die wordt er nu ook bij betrokken. Toestellen stijgen op...

bommenluiken gaan open; de bommen vallen in de Sinaï (Sitchin zegt op een raketbasis), op de steden Sodom en Gomorrah... en op de Baälbek, raketbasis in de Beka-vallei in de Libanon. De dodelijke winder waaien in oostelijke richting en...

maken 4000 jaren geleden een abrupt einde aan de hoge Soemerische beschaving. Slechts de elite van het land kan ontkomen. Die gaan via een noordelijke route het land uit en via omzwervingen van eeuwen duiken ze op in de ‘lagen landen’ ofwel de nederlanden.

Hier bouwen de ‘Vrijen’, de Friezen een nieuw imperium op, tot op de dag van vandaag. Ik heb sterke aanwijzingen dat de Nederlanders en de Duitsers afkomstig zijn uit de landen Akkad en Sumer. Dat zijn de ‘Dietssprekenden’ en grofweg te zien als de Germanen (Saksen en Friezen).

Tenslotte spreken wij de taal van de Anunnaki. Bouwde Mardoek hier ooit een raketbasis in Drenthe (en op de Veluwe?! en in de Ardennen?!) en zijn er mogelijk...ondergrondse basis in Drenthe en op de Veluwe (dat is wel zeker) en in de Ardennen.

Dus als de stammen Israëls, door Mozes 1565 voor de jaartelling uit Egypte geleid - doorreizen naar Europa - dan zijn er alleen de stammen van Juda en Benjamin achtergebleven in Kanaän/Palestina die op hun beurt weer werden weggevoerd door de soldaten van Nebucadnezar en...

die pas 70 jaren later weer teruggingen naar hun land Kanaän/Palestina. Dan is Israël geen grondgebied meer van de stammen Israëls maar wonen in dat land wel de nazaten van de stammen Israëls en de Joden. Die plek lijkt mij de perfecte bliksemafleider voor de rest van de wereld, die...

denken dat het Volk Israël daar woont. De vijanden van de Soemeriërs denken dat ook wellicht, terwijl de echte stammen Israëls in Europa verblijven, maar volgens mij is Enlil, de foute broer van Enki daar inmiddels ook achter, gezien het feit dat hij noordwest-Europa laat vollopen met...

Moslims en ander vreemd volk. Allemaal bruin en zwart, moslim en dom, nutteloos in de ‘westerse maatschappij’ en puur gericht op rellen, chaos en oorlog. Om zijn broer Enki en diens clan te treffen. Enki is er niet meer maar zijn zoon Mardoek wel.

Die was het dan ook die de stammen Israëls, onder leiding van Mozes, liet wegvoeren. Mardoek moest in opdracht van zijn vader Enki deze mensensoort redden en veilig stellen tot in de eindtijd. Mardoek was ook Ra (van Egypte) en Bel/Baäl (van Palestina) en ook Mardoek uit Babylonië.

Daarom mocht niemand zijn gezicht zien. Men zou hem herkend hebben en ontdekken dat hij de god van meerdere volken was. Dat mocht niet bekend worden. Volgens mij is JHWH of YHWH of Jahweh of Jehova die ik in plat-Brummens ‘jahwèh’ zou noemen...

ofwel ‘jawel’ hij is het. Hij is degene die driedubbele agenda’s voert en zowel de god van de Egyptenaren alsook die van de Filistijnen, Feniciërs en Babyloniërs. Dat is natuurlijk een grapje van mij, maar hij is wel de boze en kort aangebonden god JHWH. Hij moet van zijn vader, maar hij heeft er weinig zin in.

Hij zou liever oorlog voeren en de macht grijpen in plaats van dat blanke tuig voor zijn vader hoeden en beschermen. Dus hebben de overlevenden van de atoomramp van 4000 jaren geleden besloten zich elders op de planeet (Europa dus) op te maken voor het vervolg van de strijd.

Hoelang konden zij verborgen blijven voor hun vijanden. Dat de blanken afstammen van de Soemerische beschaving valt af te lezen aan hun niveau. Aan hun ondernemendheid, structurele aanpak en organisatie. In elk geval ging het goed totdat de tweede ster rond 1560 voor de jaartelling voorbijkwam.

Ze zaten al ruim een eeuw in de lage landen en beheerden en beheersten de kusten van noordwest-Europa, twaalf grote rivieren en hun mondingen en ze waren inmiddels gezakt tot in het zuiden van Spanje. Anderen van hun groep staken de Atlantische Oceaan over en...

bouwden daar piramiden, tempels en paleizen en stonden aan de basis van de culturen van de Inca’s, Maya’s en Azteken. Ze namen hun zwarte slaven mee. Die bouwden de steden. Dat waren de negers of pietermannen. Gewoon de zwarte pieten ofwel de slaven van de Anunnaki.

Leiden is de stad van de Pietermannen en Sinterklaas. Leiden heeft twee sleutels in haar stadswapen. Is dat toeval of slaat dat op het verleden van de stad, die in het Oera Linda Boek nog Lydasburght wordt genoemd en Lyda is de oermoeder van de zwarte...

mensen ofwel de negroïde mens. Lyda zou een schoondochter kunnen zijn van Noach, want de Friezen kenden ook de oermoeders Finda en Freya. Freya was de oermoeder en godin van de blanken en Finda van de anderen. In LYdasburght zaten de pietermannen opgesloten en namen als

Slavenburght (in Leiden) herinnert daar nog aan. In Midden-Amerika vind men grote stenen koppen met sterke negroïde trekken. Dat zijn de pietermannen, de slaven. Ten onrechte meent men dat deze koppen van de Olmeken zijn of de Olmeken zelfs voorstellen. Niet waar; het zijn zwarte pieten.

Anderen gingen de Middellandse Zee in en kennen wij als de Feniciërs of de Phoeniciërs. Allemaal Friezen en afkomstig uit Soemerië. Zij stichten de stad Attica, de Griekse democratie ook en zij zijn de Zeevolken, de stichten de Myceense beschaving op Kreta.

De voormalige vluchtelingen uit Soemerië kennen we later als de Hittieten, de Kelten, Etrusken, Romeinen en natuurlijk de Germaanse stammen. Het gaat om de blanken en ik denk dat me achter de schermen dat wel weet, want toen de 2e of 3e Golfoorlog op punt van uitbreken stond...

hoorde ik op de radio (op een dinsdag, radio 1, 13.00 uur) dat president George Bush en de Amerikaanse Senaat zaten te wachten op groen licht van minister-president Peter-Jan Balkenende en de Tweede Kamer om op 20-03-2003 de oorlog te beginnen. Ik kneep in mijn arm...

geloofde bijna niet wat ik hoorde en beluisterde alle andere journaals op de radio. Werd niet meer over gesproken, dus eenmalig uitgezonden. Pas jaren later ontmoette ik een man die het ook had gehoord. Hij viel me bijna in de armen, zo dankbaar was hij. Hij had het toch goed gehoord die dag.

Op merkelijk is dan dat Amerikaanse troepen, Britse en Italiaanse Irak innemen en de Nederlanders alleen in het diepe zuiden zitten; in Sumer! Pas als de Nederlanders het hele gebied onder controle hebben, mogen de Amerikanen der in. Daar wordt later ook Sinterklaas gevierd.

Andere troepen zijn welkom op het Nederlandse Sinterklaasfeest en de soldaten krijgen presentjes. het zijn de Nederlanders die er de dienst uit maken. Die indruk heb ik. Maar wat was de vraag ook al weer?! Hoe het zit met Israël, het Zionisme, de acties van Isis (Mossad/Israël) en...

of wij der wat mee te maken hebben?! Dat denk ik wel zeker. Wij vinden het wel prettig dat de nep-joden, de Chazaren of Askenazi-joden (de neuzen) het vuile werk voor ons opknappen. Wij blijven aan de zijlijn staan, laten anderen het gebied schoonvegen en...

zo kunnen zij ons geheel richten op de eindstrijd en onze vijanden. Maar die zelfde Chazaren zitten ons ook dwars en dat al honderden of misschien wel duizenden jaren! We weten dat de enorme instroom van gastarbeiders en moslims onderdeel is van de eindstrijd en...

mogelijk lokken we die zelf uit door het fenomeen gastarbeiders te verzinnen om miljoenen naar Europa te halen, die voor onvrede zorgen en voor verstoring van de orde en de maatschappij ontregelen... opdat wij terecht WO III kunnen beginnen om eindelijk af te rekenen met...

onze vijanden; de Chazaren en vast en zeker de ‘foute figuren van de clan van Enlil’. Hier ga ik der van uit dat Mardoek, dus zijn vader ook, meewerken met de Galactische Federatie en het mogelijk zelfs hun idee en plan is. Maar het kan ook het idee zijn van Enlil om WO III te ontketenen.

Dus de Dietssprekenden, de Nederlanders en Duitsers staan zeer dicht bij de Anunnaki. Het gaat om de bloedlijnen, om de blonde lichtogige mensen, om rossigen en roodharigen, met een witte huid, met sproeten en dus heel veel DNA van de Anunnaki/Enki. Een nieuwe soort die gered moet worden.

Als wij ISIS gedogen en achter de schermen zelfs aansturen, door de Chazaren of Askenazi-joden aan de macht te helpen, dan maken wij een goede beurt voor de rest van de wereld - als we nu opeens de moslims ter zijde staan. Die hebben opeens een nog ergere vijand dan Amerika of het ‘westen’.

Voor het oog van de wereld zijn het nu de Amerikanen en andere ‘westerse’ bondgenoten die komen helpen in plaats van onderdrukken. Nou er komt een groot-Zion. ZION in oertaal wordt ZI UN> met de betekenis; ‘zuiver-eenheid’, ofwel streeft men naar een zuivere eenheid, naar harmonie door te zuiveren...

en dat kan alleen als niet-zuiveren worden gedeporteerd of uitgeroeid. Omgekeerd is het NU I ZET<, met d betekenis; ‘permanent-essentie-zetten’, ofwel de bedoeling is dat men er zich permanent of voor altijd wil vestigen. Dat kan alleen als de regio is gezuiverd.

Kennelijk hebben ze haast en willen ze klaar zijn voordat de andere Anunnaki, afgezanten van de tweede ster, hier op bezoek komen, want Soemerië is wel het land waar de Anunnaki 443.000 jaren geleden aan land kwamen. Het is de bakermat van de beschaving, de landingsplaats van de astronauten en...

de plek waar basiskamp 1 (Eridoe) werd gebouwd. Het is heilige grond. We laten het de Zionisten opknappen en als die de Al Aksa-moskee gaan afbreken om de tempel van Salomo te herbouwen, dan zullen Russische atoombommen Israël van de kaart vegen.

Anderen denken dat Turkije de bommen gaat afwerpen. Het zijn niet de bommen van Poetin denk ik, maar bommen uit de arsenalen van de inmiddels afgescheiden zuidelijke Sofjetstaten. Nu Islamitisch. Dus bondgenoten van de Arabieren, Perzen en Israël-hatende landen.

Ik mag het mis hebben hoor, maar zo ongeveer zie ik het hele verhaal in grote lijnen. Dus onder sterke regie van de Galactische Federatie, die misschien wel Enki hebben aangespoord om de mens te scheppen... en om later in het traject die mens te gebruiken...

om uiteindelijk de Anunnaki uit de 5e of de 6e dimensie en aanbeland op een dood evolutionair spoor te mengen met de mensen (blanken met een hoog ‘anunnaki-DNA’) teneinde ook de Anunnaki zachter te maken, meer empathisch, warmer en emotioneler en zelfs in staat lief te hebben.

Dat ze technologische vaardigheden omzetten in emotionele liefdevolle kwaliteiten. En zo komt dan vanzelf een einde aan het ‘Imperium’, want StarWars van vriendje George Lucas lijkt mij overeen te komen met The Empire’ van de Anunnaki op de honderden zonnestelsels en...

hun werkplaneten. Dus als ‘interessantjes’ uit de ruimte beweren dat onze planeet gevolgd wordt en zeer belangrijk is... dan geloof ik dat. Alle ogen zijn op ons gericht, want als we hier de Anunnaki of de Reptilians/Draco’s kunnen verwijderen, kunnen deze zwarte meesters geen kwaad meer...

aanrichten en kunnen de zonnestelsels en hun planeten bevrijd worden. Tenslotte houden de Anunnaki/Reptilians hier tijd en ruimte vast en kan het HeelAl niet groeien. Dat wil zeggen dat de Anunnaki in dit deel van een spiraal van de Melkweg, net als het kleine Gallische dorpje van Asterix en Obelix...

temidden van de Romeinse overheersing stand houden, zo - maar dan precies andersom - houden de Anunnaki ons af van de natuurlijke tijd en plaatselijke groei van het HeelAl. Daarbij heeft de ‘ruimtepolitie’, het Asthar-Commando, de militante tak van de Galactische Federatie...

de Reptilians gespot. Die hebben zoals gezegd heftige oorlogen gevoerd in hun tijdruimte-regio, hele planeten en stelsels vernietigd en daarbij ook de membranen tussen de dimensies, zoals ik het begrepen heb. Ze glipten weg door de scheuren en kwamen aan in onze 3D-beleving.

Door hun technologische voorsprong en geavanceerde wapens was het een koud kunstje die honderden werelden te overlopen. Daar komt nu een einde aan en tevens aan de aanwezigheid van vele lichtwerkers en gaan we binnenkort eindelijk na tienduizenden jaren weer naar huis!

We waren hier lange tijd gerepatrieerd en kwamen als vrijwilligers om hier de ‘eeuwige strijd tussen licht en duister’ te beslechten en te winnen, want het duister (‘anunnaki’) streek als een zwerm Spreeuwen neer en nam de planeet, het zonnestelsel en mogelijk talloze andere zonnestelsels en planeten over!

Even ontspannen en dan worden we weer gedetacheerd op andere plaatsen in de Kosmos om deel te nemen in de oneindige strijd tussen Goed en Kwaad. Het eindeloze gedoe in het HeelAl veroorzaakt door de twee polariteiten waartussen het NU kan bestaan (denk aan een gloeilamp aan/uit en zichtbaar licht).

Zo ongeveer zou je het kunnen zien. Dus der komt nog heel veel. Draaiboek Bijbel beloofd ons nog zeven jaren van Grote Verdrukking als de Antichrist aan de macht komt die ons dwingt mee te gaan in een nieuw systeem (chip in het voorhoofd of in de hand)...

waarmee de wereld van BigBrother binnenstappen en een totalitair systeem. Dan krijg je christenvervolgingen, oorlogen en uiteindelijk WO III en de vernietiging van Israël. Europa gaat Israël wreken en stoomt op naar het Midden-Oosten en vernietigd de gezamenlijke Arabische legers...

en dan komen 200 miljoen Chinezen in beweging. Die denken als er twee honden vechten om een been. Nou dan lopen wij er lekker mee heen. Het wordt dus nog erg spannend en natuurlijk komt de tweede ster nog voorbij; katalysator van wat nog komen gaat.

Ziekte, honger en dorst, vluchtelingen, oorlogen en meer van dat. We moeten er doorheen kennelijk. Ook dat zijn Kosmische Wetmatigheden volgens de Iarganen die Stefan Denaerde (dhr. Beers van Scania Nederland) op de hoogte brachten van hun ontwikkelingen op hun planeet en in hun stelsel.

In zijn tweede boek; Universele Schepping’ staat dat overal in het HeelAl de zelfde wetmatigheden voorkomen en dat alle volken/rassen/soorten die bewustzijnsstappen maken door de zelfde zones van ontwikkeling gaan en de daarbij horende kenmerken. De Iarganen komen van een grote planeet...

rond de ster Iarga. Zij komen kijken hoe wij het hier doen en constateren dat wij nog heel ver weg zijn van uniformiteit en bewustzijn om een samenleving te vormen die ‘kosmisch’ geaccepteerd zal worden. Voorlopig zijn we agressieve domme halfapen die nog heel wat uit te werken hebben.

Het aanstaande vertrek van de ‘anunnaki’ die mogelijk de zelfden zijn als de ‘archonten’, de Reptilians/Draco’s, zal hier ruimte geven om weer in harmonie te komen met Moeder Gaia en Moeder Natuur, maar het zaad is gezaaid en de rottige door en door slechte aard van de ‘anunnaki’ zit ook in ons!

Dapper maar dan wel graag wakker zullen de onze laatst jaren moeten vechten voor ons bestaan. Geen vakanties meer in Marbelja, aan de Turkse kust, in Italië of verweg over zee; geen backpakken, geen bergen beklimmen, maar ons vermannen want er komen vijanden op ons grondgebied, die...

ons willen kelen en doden. Ze komen alles wat maar enigszins herinnert aan de blanken kapot maken, ze komen de blanken kapot maken. Geen plek op deze planeet zal nog veilig zijn voor ons; zelfs ons eigen land niet meer. We zullen moeten vechten om het einde te halen...

en dan komt WO III ook nog en de ‘Grote Verdrukking’ en de voorbijgang van de tweede ster met zijn vier planeten. We doen er goed aan zuiver, oprecht en waarheidsgetrouw overeind te blijven want het ‘laatste oordeel’ is ook een zuivering en vooral oogst van zielen. Einde missie of alles nog een keer...

Groet Evert Jan

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden... 


Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl