Anunnaki, onze Goden – deel 248 – De ‘engelen’ draaien om GOD heen... als dansende Muggen...

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.De literatuur van de Babyloniërs en Assyriërs

We hebben de afgelopen afleveringen (weken en maanden) gesproken over het ontstaan van ons zonnestelsel. In de eerste fase leek het zonnestelsel compleet en volledig, maar dat was het kennelijk niet. Zoals aangehaald ontdekten Amerikaanse onderzoekers dat er de eerste 600 miljoen jaren op onze planeet Gaia helemaal niets gebeurde. Dus tot 600 miljoen jaren na haar geboorte was en bleef hier alles muisstil en was er geen sprake van enige ontwikkeling en vordering, ofwel ‘leven en evolutie’. Pas toen de tweede ster Gud/Anu/Ra/Jezus kwam, zag en overwon en insloeg als een bom, toen vlogen de vonken over en weer en ving het leven aan en tevens de evolutie. Op beide systemen; op Gaia/Terra en op het stersysteem; op de ster of op de resterende planeten.

De kruisbestuiving had plaatsgevonden en nu was het wachten op de eerste scheuten van leven. Omdat het restant van de planeet Tiamat, Lucifer geheten (afgestreken als een Lucifer, waardoor de bovenste helft vergruisde tot de astroïdengordel en de onderste helft werd weg geketst naar onbekende oorden) werd weg geketst naar een nieuwe baan om de Zon, kwam zij terecht tussen de zus Venus en haar broer Mars. Planeet Venus werd meer naar de Zon gedreven en fakkelde als een tierelier (Atmosfeer had/heeft veel brandbaar materiaal – mogelijk petroleum) en planeet Mars werd verder van de Zon gedreven en bevroor meteen. Het water op de planeet werd ijs... en zodoende bleef het stof van de ‘hemelstrijd’, de botsing tussen planeet Tiamat en ster Gud/Anu/Ra/Jezus...

De Babylonische Wereldschepping

op het ijs liggen. Was Mars niet bevroren geweest dan was het ruimtestof naar de bodem van de zeeën gezakt! Nu bleef het liggen en is Mars bestoven onder een laag rood stof van 60 tot 80 centimeter. Zoals eerder aangehaald is Mars klein en Jupiter heel groot, want terwijl Mars geheel bestoven is, zie je in de atmosfeer van Jupiter slechts gekleurde strepen, vegen en plekken die roestrood van kleur zijn. Een lepel aardbeienjam door de yoghurt zeg maar. Het restant van de planeet Tiamat kreeg een nieuw leven; tussen de planeten Venus en Mars in en... op een zeer gunstige afstand tot de Zon. Niet te koud en niet te warm; een perfecte omstandigheid om ‘leven’ te laten ontwaken en gedijen en zo gebeurde ook! In honderden miljoen, over vier miljard jaren uitgesmeerd...

begon het hier tierig te wemelen, te friemelen en te wieren en wat wij om ons heen zien is een uitgemergelde planeet, aan het einde van haar kunnen. Ooit en eens was zij een prachtige gezonde en sterke vrouw. In de kracht van haar leven, gul en royaal. Weerbarstig ruig en vriendelijk groen, eindeloos vol van leven en energie. Hoeveel beschavingen in die vele honderden miljoenen jaren de kop hebben opgestoken weten we niet; wel dat de ‘Anunnaki’ volgens zeggen hier 445.000 jaren geleden zijn neergestreken (aldus de telling van Zecharia Sitchin). Zij kwamen een half miljoen jaren geleden uit de 5e of de 6e dimensie (heb ik nog steeds niet terug gevonden in mijn paprassen) en doken op in deze spiraal van de Melkweg. Het is het verhaal van StarWars en ‘the Empire’!

xxx


xxx

Red Planet is coming...

In Moskou hingen grote billboards waarop de Zon te zien is met een rode planeet, met de tekst; ‘Rode Planeet is in aantocht’ (rode planeet komt er aan...). Dat was eind jaren ‘90 en of die billboards der nog hangen weet ik niet. Niemand weet wie de opdracht gaf, noch wie het bekostigde. Ze waren der gewoon. In de afgelopen eeuw heeft Immanuel Velikovsky (1895-1979) de planeet aangezien voor een komeet. Volgens hem kwam Venus van buiten en zelfs uit de planeet Jupiter!... en bleef Venus in dit stelsel hangen. Hij zag de planeet Venus aan voor de tweede ster. Hij was warm, maar niet heet. Zecharia Sitchin deed zijn eigen onderzoek en was op de hoogte van de beweringen van Velikovsky (zie ook aflevering 188) en zijn ‘World-Chronicles’...

een reeks boeken die met; ‘Worlds in Collision’ in 1950 begon. Sitchin brak in 1976 door met zijn boek; ‘The Twelfth Planet’. Het begin van zijn serie ‘Earth-Chroicles’. Sitchin was, in tegenstelling tot Velikovsky, niet warm, maar heet! Zecharia Sitchin (1920-2010) loste het op; de komeet Venus van Velikovsky is de planeet Marduk/Ra die een ster blijkt te zijn! Venus was geen komeet, maar een zwalkende planeet, zoals ook Mars uit zijn baan kwam en onze planeet Gaia/Terra ook. Heel ons zonnestelsel was onrustig en de kleine planeten werden gewiegd als het ware en de grote gasreuzen zijn mogelijk ook licht geagiteerd geweest tijdens de komst, voorbijgang en vertrek van de tweede ster Gud/Ra/Jezus. Heel het systeem was dansend op het ritme van de ster.

xxx


xxx


Links Immanuel Velikovsky, boven Zecharia Sitchin en rechts VM Rabolú (echte naam: Joaquin Enrique Amortegui Valbuena). 

En dat was voor ons op het kleine bewoonde en kwetsbare planeetje Gaia is fnuikend, want onze wereld stortte in. Vulkanen braakten as en vuur, aardbevingen schudden het land en vloedgolven overrompelden de kusten, zware stormen en hevige slagregens teisterden de continenten en de atmosfeer vulde zich met rood stof en grijze as. De sterren, de Maan en de Zon waren niet of nauwelijks zichtbaar! Kijk voor een impressie naar de volgende filmpjes:

Het zijn beelden van een ontketende natuur op de planeet en van een gesprek met de schrijver van het boekje; ‘Hercólubus o Planeta Rojo’ uit 1998/1999. Lees en huiver; de teksten komen overeen met die in Exodus en de Papyrus Ipouwer...

VM. Rabolú (1926-2000) werd geboren in Tolima (Colombia). In 1952 vond hij de ware Kennis en door lange jaren van esoterische oefening ontwikkelde hij buitengewone vermogens die hem uiteindelijk transformeerden in een spirituele gids die wereldwijd zeer bekend is. ‘Zich bewust van de toekomst die ons wacht, wijdde hij zich aan het onderwijzen van de mensheid de formules om hun eigen spirituele regeneratie te bereiken. Zo begon hij vanaf de jaren ‘70 en altijd op een altruïstische en onzelfzuchtige manier de vermoeiende taak om de ware wijsheid publiekelijk te onderwijzen door middel van lezingen, cursussen en congressen op internationaal niveau. In 1998 schreef hij het boekje; ‘Hercolubus of Red Planet’. Op basis van zijn directe en bewuste ervaring beschrijft VM Rabolú de vreselijke gebeurtenissen die op korte termijn op onze planeet zullen plaatsvinden en legt hij het pad uit dat de mens kan volgen om een diepe transformatie te bereiken. Tegenwoordig worden de verklaringen in zijn werk erkend door een groot aantal lezers die hebben geprofiteerd van zijn leer in meer dan 80 landen.

'Wanneer Hercólubus dichter bij de aarde komt en zich aanpast aan de Zon, zullen dodelijke epidemieën zich over de hele planeet beginnen te verspreiden. Noch artsen noch officiële wetenschap zullen weten wat voor soort ziekten ze zijn of hoe ze te genezen. Ze zullen machteloos staan tegenover de epidemieën’.

'Het moment van tragedie en duisternis zal komen: trillingen, aardbevingen en vloedgolven. Mensen zullen geestelijk uit balans raken, omdat ze niet kunnen eten of slapen. In gevaar zullen ze zich massaal over de afgrond werpen, helemaal gek’.

xxx

Het wordt ditmaal niet zo erg volgens een ‘ruimteboodschap’ uit 2010. Daarover later meer... en zo dicht bij komt de tweede ster RA ook niet!

xxx

Een joekel van een planeet die een ster blijkt te zijn; en half zo groot als de Zon... Meer de volgende keer!

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl