Anunnaki, onze Goden – deel 243 – Draaideurpolitiek

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.
GOD is dan voor u Een Eeuwig licht...

GOD, de tweede ster, GUD, de wilde aanstormende Stier... zal zich als een dikke gifkikker opblazen tot grote proporties en hij doet dat niet uit baldadigheid of bravoure maar omdat hij in het licht en de warmte van de Zon een geweldig halo krijgt. De branieschopper GOD, de losgebroken Ster maakt vreemde sprongen, trapt van zich af en gaat doldriest te keer. ‘Alle ogen zijn gericht op Kwatta’ en het kan ons niet ontgaan dat er wat loos is in ons zonnestelsel. We kunnen en zullen allemaal getuige zijn van de komst van de Vader! ‘Wie is toch die man, die op zondag het vleesch snijdt’?! Nou dat is de Vader en ook de Zoon. Hij is de onbetwiste leider van ons zonnestelsel en hij maakt stampij en veroorzaakt chaos (ordo ab chao) maar stelt ook het verfijnde mechanisme van...

xxx

Kwatta Chocolade uit Breda, een begrip in Nederland...

xxx

en leverde ook chocoladerepen aan het Nederlandse leger! Vandaar ook de ‘kwattasoldaatjes’ (zegels) die je kon sparen voor zilveren lepeltjes en zo...

ons zonnestelsel af als een uurwerk. Hij zal de planeten weer dwingen in zijn gareel. Ze gaan weer lopen in zijn pas; rotatiesnelheid, stand ten opzichte van de Zon, stand in het horizontale vlak en na zijn vertrek heeft alles en iedereen spierpijnen en willen we ons wel uitrekken, maar dat is der niet bij; we blijven voorlopig zijn gareel lopen en langzaam maar zeker sluipt er weer anarchie in de groep en worden wetten met voeten getreden en dan aan het einde van de volgende voorbijgang van de ster is het weer keten in de klas en komt de brommende bovenmeester orde en gezag herstellen. Hij zal dan over 3600 jaren opnieuw de planeten afstemmen op hem. Hij zal het uurwerk weer opdraaien voor een volgende ronde... zoals hij dat inmiddels al 4100 miljoen jaren doet!

19 ‘De Zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de Maan niet lichten; maar de HEERE zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot een sierlijkheid’.

20 ‘Uw Zon zal niet meer ondergaan, en uw Maan zal haar licht niet intrekken; want de HEERE zal u tot een eeuwig Licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen’.

Grote Komeet trekt voorbij, zijn staart vol alsem

De verschijning van de tweede ster en zijn geweldige groei en omvang zal het licht van de Zon doen verbleken door het vele rode stof in de atmosfeer en de vulkanische as. Ook de Maan zal niet meer zichtbaar zijn... wel de groeiende halo rond de tweede ster. Een object ter grootte van een rode strandbal in vergelijking met een bleekwit zonnetje en vaalgrauw maantje die dan niet groter zijn dan een voetbal. De moslims kennen een uitdrukking en die is; ‘Bij de baard van de Profeet’ en daar bedoelen ze Mohammed mee uiteraard, maar die leuze moet zijn; ‘Bij de staart van de Komeet’. Want de HEERE God krijgt niet alleen een groot gaslichaam maar ontwikkeld ook een staart. In het boek Openbaring lezen we het volgende:

‘En zijn staart trok het derde deel der sterren des hemels, en wierp die op de aarde’...

Zijn staart kan zich dan ontwikkelen tot grote lengte, die aan het firmament over vele sterrenstelsels strijkt. Dat de ster de sterren aan het firmament op de aarde werpt is natuurlijk figuurlijk bedoeld en kan slaan op schommelingen van onze planeet. Drie keer terug schommelde de planeet niet alleen; zij helde over, tolde om en sindsdien hangen we scheef en op de kop! Of dat de komende keer ook gaat gebeuren weet ik niet. Er is in de berichtgevingen over de gevolgen van de wederkomst van de tweede ster wel sprake van een ‘poolshift’ om het maar eens in goed Nederlands te zeggen en ook van een omtolling. Nou zijn dat geen al te betrouwbare berichtgevingen (uit Amerika hahaha! nauwelijks serieus te nemen...) maar we mogen het niet veronachtzamen!

Als een Dief in de Nacht

Zijn komst is onverwacht; hij komt de kamer binnensluipen op kousevoeten... en dan opeens staat hij pardoes in onze woonkamer. Opeens verschijnt hij aan het firmament in de Hemel. Maar dan ook meteen begint de herrie en het kabaal. We zullen klaroengeschal horen, geknetter, geknisper, gebrom en andere schrikaanjagende geluiden als gevolg van resonantie en wisselwerking tussen hem en zijn vier planeten en de Zon en haar planeten en satellieten. Heen-en-weer schietende elektrische ladingen zullen duidelijk hoorbaar zijn en mens en dier ontzag inboezemen, angst aanjagen en slachtoffers eisen. Heftige donderslagen, bliksems en oorverdovende kakafonie. Bazuingeschal en gierende winden hier op de planeet die aanzwellen en aanzwellen tot...

orkanen, gepaard gaande met watervloeden, heftige regens en een steeds zwarter en roder wordende atmosfeer. We kruipen weg, angstig en weerloos en zijn nergens veilig. Duisternis, stormen, hoosbuien en de aanzwellende kakafonie zullen ons klein en nietig maken. GOD, de Heer der Hemelen, de Hovaardige, de Hemelse Rechter, dient zich aan en alles en iedereen gehoorzaamt hem! Dan wordt het akelig stil voor drie dagen (Jezus verblijft drie dagen in zijn graf). Nà de kruisweg afgelegd te hebben bereikt de HEERE GOD de ‘plaats delict’, de plek waar 4,1 miljard jaren geleden de jonge ster GUD zich presenteerde en de leidende planeet Tiamat doodde. Sindsdien komt hij hier elke 3600 jaren weer voorbij, staat even stil (uit eerbetoon?!) en trekt weer verder.

Even voorstellen; de heren aan de dis...

Hij staat stil doordat de krachtenvelden van de stierster GOD met zijn vier planeten botsen met de krachtenvelden van de ster Zon en haar planeten. Dit magische moment, die zeldzame gebeurtenis, omdat het maar eens heel even in de 3600 jaren plaatsvind, heet... ‘Het Laatste Avondmaal’. Vriend Leonardo Da Vinci heeft dat zo mooi verbeeld in zijn schilderij. We zien van links naar rechts:

Het groepje Bartholomeüs, Jacobus de Mindere en Andreas; Judas (op de tafel hangend, terugdeinzend met in zijn rechterhand een geldbuidel), Petrus (kwaad, vraagt Johannes op wie Jezus doelt), Johannes (lijkt in zwijm te vallen); Jezus zelf centraal gezeten in de groep (onverstoorbaar, berustend, wil gewoon beginnen met de verdeling van het brood en de wijn); Thomas (kwaad), Jacobus de Meerdere (verbijsterd, lijkt Thomas en Phillippus tegen te houden), Philippus (zoekt naar uitleg); Mattheüs, Thaddeüs en Simon; in heftig gesprek over het verraad, waarbij Simon degene lijkt met de verklaring.

xxx

Judas, in het midden, met de geldbuidel met de twintig zilverlingen...

xxx

De prior van de refter waar Leonardo werkt aan zijn schilderij... zette Leonardo aan hem te gebruiken voor de omstreden figuur Judas. De man klaagde keer op keer bij Ludovico de Moro, de Hertog die Leonardo vorstelijk betaalde voor de opdracht. Leonardo zocht al geruime tijd naar een ponum, een tronie, een smoel om Judas te verbeelden, want hij was tenslotte de ‘verrader’ van Jezus. Bij betere bestudering (en dat deed S. M. F. van de Kamp de Villandry) blijkt dat niet Jezus stierf aan het kruis, maar zijn tweelingbroer en dat Judas...)... Zij studeerde, bestudeerde, zocht en vond en schreef; ‘Het Grote Werk’.

Dat gaat over Jezus, het verraad, de kruisdood, zijn reizen en zijn kinderen/bloedlijn in Europa. Niet alleen wil Enlil de blanken uitroeien omdat zij het ‘zaad zijn’ van zijn gehate oudere halfbroer Enki, maar ook om zeker te weten dat ze de nazaten van Jezus dan ook te pakken krijgen, want volgens mij was Jezus Enki en Enki Jezus. Om zeker te zijn dat die bloedlijnen uitgeroeid worden, moeten alle blanken der aan. Dat zagen we eerder al na de geboorte van Sargon en Mozes en Jezus; de machthebbers van toen lieten alle jongentjes tot twee jaren oud vermoorden!

’Het dorpje Rennes-le-Château in Zuid-Frankrijk lag er rond de vorige eeuwwisseling nogal slaperig bij. Tegenwoordig is het een zeer toeristische trekpleister geworden door de raadsels, die dit gehucht en omstreken omgeven. In deze plaats is sprake van een grote verborgen schat en daarbij speelt het kerkje met de bijbehorende begraafplaats een cruciale rol. Om het raadsel van het beroemde plaatsje Rennes-le-Château te kunnen oplossen, moeten we een stuk terug gaan in de geschiedenis en ook de nodige kennis van diverse onderwerpen vergaren. Degenen, die denken dat de schat slechts 'een kruisje op de kaart is' zal ook teleurgesteld worden. Schatten worden goed verborgen. Bovendien zijn ze geheim en liggen niet voor de eerste de beste zoeker voor het oprapen. Voor sommigen zal de uitkomst het wereldbeeld drastisch veranderen of shockeren. De inhoud van dit boek is dan ook puur de ontsluiering van een geheim, en niet een uiting van mijn opvattingen. Dus wees gewaarschuwd! De schatrover in spé gaat van raadsel naar raadsel naar raadsel, zo gaat dat met die dingen. Maar geef niet op. Uiteindelijk is het toch de moeite waard’...

xxx

Het levenswerk van mijn goede vriendin Suzanne, die aanvullend ook ‘Het Kleine Werk’ schreef en dan in romanvorm. In de tijd van Jezus zouden Suzanne en ik man en vrouw geweest zijn; ik was Simon de IJveraar (ook wel Simon de Zeloot genoemd) en ik heb jaren terug een dochter van ons ontmoet in Apeldoorn).

xxx

Replica van het schilderij in de abdij van het Belgische Tongerlo, waaraan mogelijk Leonardo Da Vinci zelf nog heeft meegewerkt! ‘Het schilderij (van 45 vierkante meter!) staat dichter bij het origineel dan welke replica dan ook’, aldus de Amerikaanse kunsthistoricus Jean-Pierre Isbouts;Het Beest 666 is GOD de tweede ster

We zien dus links en rechts zes apostelen. In twee groepen van drie aan elke kant. Sommigen zeggen dat ze de vier jaargetijden vormen, maar ze kunnen ook staan voor de vier planeten van de ster GOD omdat die niet zijn afgebeeld, Wel zien we de gehele familie van ster de Zon. Met links (of rechts) de Zon, Mercurius, Venus, Maan, Gaia/Terra en Mars, met de tweede ster GOD/Jezus in het midden en rechts (of links) dan Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Charon en Pluto; 6 6 6 omdat GOD/Jezus zelf van buitenaf gerekend de 6e is. Heel kort zijn de twee sterren verenigd met elkaar en met hun kinderen. ‘Aan tafel’! en ‘alle ballen verzamelen dus; alleen zijn de vier kinderen van Jezus niet afgebeeld, tenzij verborgen in de vier groepen van drie apostelen.

In die zin zijn de kinderen van GOD/Jezus ‘onzichtbaar’. zoals ze dat in het echt mogelijk ook zijn omdat rood stof uit de astroïdengordel en vulkanische as het zicht op Zon en Maan en de tweede ster RA beletten. We zullen/kunnen mogelijk maar heel even de glorieuze en majestueuze binnenkomst van de ‘Heer der Hemelen’, de Grote Koning omdat meteen de pleuris losbarst op de planeet door extreem natuurgeweld!. Dus blijven de kinderen in nevelen gehuld, want als het aureool om de tweede ster GOD/Jezus/RA groeit (en de planeten relatief dicht bij hun ster staan) kunnen zij ook omsloten zijn en... indien niet het geval; kunnen zij door de wervelende stof- en asdeeltjes aan het oog onttrokken worden waardoor we niet fysiek kunnen waarnemen!

Ik zag een luchtfietser!

Jezus, de Heer der Hemelen, de Hemelse Koning zit centraal aan de dis. Het is een korte samenkomst vanwege de verstrengeling van twee sterstelsels, ook al maakt het stelsel van de tweede ster GUD/RA deel uit van ons stelsel. Ze zitten bijeen. Dat zijn de drie dagen dat Jezus in zijn graf ligt. Daarna is de steen verschoven en het graf leeg. Vrouwen zien hem... men mag hem niet aanraken (kan een hologram zijn of een fijnstoffelijke nagloei van zijn aanwezigheid). Ik zat eens de regiokrant te lezen aan tafel. Het was op een dinsdag morgen tegen twaalven. Op dinsdag is hier de weekmarkt tot half een. Ik las de overlijdensadvertenties en een dankbetuiging van de familie Lievers. Jan was in stilte herdacht en begraven. Wel potverdomme... ik wist van niks!

We zijn jaren collegae geweest! We hielpen elkaar wel eens met een ‘reclameklusje’ (raambiljetten maken, een auto beletteren) na werktijd en na vertrek en pensioen van mij en hem. Terwijl ik me verbaasde dat Jan der niet meer was en ik terugdacht aan hem... keek ik naar buiten (voorzijde huis en straatkant) en zag ik opeens Jan voorbijkomen op zijn fiets. Ik stond snel op en keek hem na. Hij was ijler van kleur en verschijning. De banden van de fiets raakten het wegdek niet! Ik keek naar een fantoombeeld, een mirage, een fata-morgana of een hologram! Ik zag een fijnstoffelijke Jan voorbijfietsen. Er zijn (heel veel) zielen die niet naar het licht kunnen omdat ze te snel dood gingen. Uit het lichaam geslagen door een kogel, auto-ongeluk en zeer abrupte dood...

De Twilight-Zone, in de schimme...

en omdat veel zielen te ‘aarde-gebonden’ zijn en niet de stap durven/kunnen maken de eindeloze ruimte (hiernamaals) te betreden; bang voor het duister, bang voor het licht, bang voor de zoektocht en het avontuur en bang voor de veranderingen. Die gaan niet naar het licht (volgens Alex de tunnel in en dus ook het gesloten systeem en ‘Rad van Avont... euh Rad van Wedergeboorte’) en blijven hangen in de schimme, in de schemer, in het halfduister in de ‘twilight zone’. Tussen licht en duister in. Jan was op dat moment al ruim daarvoor overleden en een week geleden gecremeerd. Zag ik Jan zoals de vrouwen Jezus zagen; als een nagloeiend beeld op hun netvlies... of was zijn manifestatie langzaam aan het wegsterven.

Zo ontdekten José, Ellie en Lucie dat mogelijk prinses Wilhelmina nog niet overgegaan was. Ze hadden weer eens ‘zusjesdag’ en reden van Apeldoorn naar Weert. Zus Ellie kwam uit Almelo en ging naar José in Brummen en reden van daar naar Apeldoorn om zus Lucie op te halen. Van daar reden ze naar zus Erica in Limburg. Onderweg haalden ze een vrachtwagen in waarop een afbeelding stond met een tekst; Wilhelmina Pepermunt. Ze reden voorbij een Wilhelminaplein en een Wilhelminanogwat... en toen zei Ellie opeens; ‘Valt het jullie ook op dat we steeds de naam Wilhelmina tegenkomen’?! Nou ja... ja! Moeten we daar wat mee?! Misschien en eenmaal in Weert hebben ze gependeld en bleek ‘willemientje’ nog gewoon aan het werk te zijn.

xxx

Ze was kennelijk zo ‘aardegebonden’ dat ze de dood niet accepteerde of niet had gemerkt. Ze was elke dag op haar kantoor en werkte vanachter haar massieve eiken bureau aan haar taken. Plichtsgetrouw en nauwgezet zette ze haar werk voort. Hoe dan kan weet ik niet maar kennelijk zijn sommige mensen zich totaal niet bewust van hun ‘overgang’ naar gene zijde en dat zij hun stoffelijk overschot hebben afgelegd. Mogelijk komt het vak voor in de weken na de dood en daarna niet meer, met uitzondering van de echte taaie rakkers, die soms eeuwen en eeuwen in het duister kunnen vertoeven zonder naar het licht te kunnen... maar dat is weer een heel ander verhaal! Ik overweeg T-shirts te laten bedrukken (zie voorbeeld). Prijzen volgen nog; meer de volgende keer!

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl