Anunnaki, onze Goden - (deel 216) - Van harte gefeliciteerd Israël met jullie 70-jarig bestaan! - deel 22

Dit is een reeks artikelen waarin Evert Jan Poorterman ons meeneemt op een fascinerende ontdekkingsreis.

Over de komst van een ster en vooral zijn bewoners die al sinds 445.000 jaren álles, maar dan ook écht alles op onze planeet bepalen.Hedendaagse jongelui zijn de Abels van toen...

En de binnenstromende Afrikanen en Aziaten (moslimbroeders) zijn de Kaïns van nu. Dierlijke jonge mannen contra de doorgefokte watjes van de ‘westerse’ samenleving. In aflevering 208 haalde ik de softies aan die de hele dag zitten te bellen, sm-essen, appen en weet ik wat al niet meer... en ik noemde hen de debieltjes met hun mobieltjes. Ik schreef:

‘Daarbij hebben we te maken met de inmiddels ‘ziekelijke’ nieuwe manier van leven; met dag-en-nacht het mobieltje binnen handbereik. Deze nieuwe generaties zijn nog zieliger dan hun voorgangers vanaf de patatgeneratie. Als de satellieten binnenkort uitvallen, er geen stroom meer is en de mobieltjes nutteloze hebbedingen zijn geworden, zullen miljoenen en miljoenen kinderen, jongvolwassenen en patatgeneratiesukkels- en softies de haren uit hun hoofden trekken, met hun koppen tegen de muren beuken en duidelijke afkick-verschijnselen vertonen. Ziekmakend hulpeloos zullen ze steun zoeken bij elkaar en uiteindelijk weer normaal gaan praten met elkaar’.


xxx


xxx

En dat ‘praten met elkaar’ is dan het meest positieve haalbare resultaat uit alle ellende. Onder de aanmeldingen voor meelezen met mijn EvertJanNieuwsBrief was er één zonder woorden. Ik antwoordde hem het volgende;

‘dit is het kortste bericht ooit dat ik mocht ontvangen... gefeliciteerd! Soms een van de debieltjes met hun mobieltjes?! De verloren generatie, bestaande uit softies... Verwende ‘westerse’ jongelui zijn de Abels... en de binnenstromende Afrikaanse en Aziatische jongemannen zijn de Kaïns. En we weten hoe het afloopt! Alle Abels wordt de schedel ingeslagen’!


xxx

Kaïn gaat gebukt onder jaloezie en smeed plannen zijn gehate broer te doden...

De binnenkomende jonge moslimmannen de Kaïns van nu...

En zo is het ook. Dankzij dit bericht werd ik er aan herinnerd waarom ik in aflevering 208 schreef over de huidige generatie. Ik wilde laten zien dat onze jongelui; de patatgeneratie, de 6-minnetjes, de Hilversumse euerrr-kneuzen en de debieltjes met hun mobieltjes te ver zijn doorgeschoten. Door de spelletjes, de games, het internetten en de verregaande technologie. Ze zijn verwijfd geworden en de sukkels van de toekomst, maar dan komen honderdduizenden tot miljoenen jonge mannen naar Europa. Dat zijn de Kaïns en die hebben schijt aan de Abel-watjes. Dat zijn geen concurrenten meer op de meisjesmarkt, dus worden de schone blanke meisjes gepakt door de dierlijke ‘kaïnmannen’, terwijl de ‘abelmannen’ moeten toekijken (https://youtu.be/X3Ntt0FQ8xc). Tja wij sloegen elkaar...

bont en blauw met houten zwaarden (speelden Ivanhoe), timmerden nog hutten en vlotten in elkaar, groeven ondergrondse ruimten en gangen, schoten met pijlen op elkaar, maakten fietscrossbanen, jatten Appels en zwommen en visten in het buitenwater, trokken de bossen in en hadden contact met de natuur; leefden in de bossen, bouwden een takkenhut, aten Bramen, zochten Hazelnoten, tamme Kastanjes en Walnoten. De huidige ‘westerse’ generatie is evenals onze goden; de ‘anunnaki’ de verkeerde weg ingeslagen op hun evolutie-pad; de weg der technologie. Dat zijn de Abels, de softies, de watjes... terwijl de Kaïns veel meer mans zijn en veel natuurlijker leven. Wij moeten hopen en bidden dat de huidige jonge generaties ons nog kunnen bijstaan tijdens de grote veranderingen die komen;

wereldwijde aanslagen op de westerse samenleving, aanslagen op onze cultuur, taal en herkomst, aanslagen op wie we zijn en uiteindelijk uitbraak van haat. Geen of weinig broederschap meer in de maatschappij en een wereld in totale chaos. We kunnen helaas niet rekenen op de weerbaarheid van onze jeugd; die zijn week en slap. Te ver doorgeschoten in de digitale wereld van de games, spellen en ‘warzones’. Op het scherm dan, de ‘warzones’ op straat is een andere realiteit. In de laatste EvertJanNieuwsBrief haal ik Thierry Baudet aan en zijn waarschuwing het Marrakesh-akkoord te tekenen. Hieronder een reactie in De Telegraaf van Leon de Winter. Hij is op woensdag columnist van de kolom Opinie. Op de andere dagen schrijven Annemarie van Gaal, Wouter de Winther...

Het Marrakesh-Akkoord... euh Pact

John van den Heuvel, Nauricaa Marbe en Hans Wiegel een artikel in de kolom. De Telegraaf (woensdag 5 december 2018), Opinie, pagina 11: ‘Migratiestroom door het Marrakesh-Pact’... pakt ons bij de strot!

Het Marrakesh-Pact wil migratie in welke vorm dan ook, aan bepaalde regels binden. Dat zou mooi zijn als het onderscheid tussen legale en illegale migratie in dit ‘pact’ niet zou zijn opgeheven. Maar dat doet het ‘pact’ wel. Het maakt van migreren een universeel grondrecht, en geeft migranten, ongeacht hun legale status, allerlei rechten. De regels worden niet met name genoemd, maar het is duidelijk waarop dit ‘pact’ doelt; op migratie naar Europa en op migratie naar de Verenigde Staten. De brandhaarden zijn de Middellandse Zee en de Amerikaans-Mexicaanse grens. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen wat het effect van dit ‘pact’ zal zijn:

koloniale migratiestromen van mensen die zich direct of indirect via NGO’s op de rechten beroepen die in dit ‘pact’ zijn verwoord. De rijkdom van Nederland moet worden gedeeld, zo impliceert dit ‘pact’, als anderen daarop een claim willen leggen, De zwakke positie van de migrant, zo impliceert dit ‘pact’ verder heeft niet te maken met zijn eigen culturele en economische omstandigheden, maar is het gevolg van externe omstandigheden, zoals klimaatverandering. De migrant is dus niet verantwoordelijk voor de honger en armoede in het land van herkomst; hij had de pech en wij hadden geluk, en dit ‘pact’ wil dat eerlijker verdelen, zo beweert het ‘pact’.

Het is de ontkenning van de effecten van religieus-culturele tradities in Afrika (en het Midden-Oosten) en de Latijns-Amerikaanse landen. De geordende, welvarende samenlevingen van Europa zijn ‘toevallige’ fenomenen in een wereld die wordt beheerst door het gooien van dobbelstenen, suggereert dit ‘pact’ tussen de regels door. En dat is onzin. Europa en Noord-Amerika vormen de bakermat van bijna alles wat ons leven momenteel veilig en comfortabel maakt! – niet zonder reden willen migranten naar Europa en Noord-Amerika!

Wat als de blanken daadwerkelijk weg zijn...

Leon de Winter ziet het ‘dubbele’ wel, maar niet de werkelijke reden van dit ‘pact’. Namelijk het ‘omvolken’ van de blanke gebieden op de planeet. Vooralsnog gericht op Noord-Amerika en Europa, de rest volgt vanzelf; In Zuid-Afrika worden de Boeren uitgemoord en de blanken in Australië en Nieuw-Zeeland verdwijnen op den duur ook wel... Dat omvolken gebeurt nota bene door Leon de Winter’s eigen soortgenoten; de Khazaren! Door alle voorwaarden voor massale migratie te scheppen; overbevolking, misoogsten, honger en dorst, werkloosheid, armoede, slecht onderwijs, slechte hygiëne corrupte regeringen en geen perspectief voor de nabije toekomst nopen de arme drommels weg te trekken. De eersten werden door ronselaars de Middellandse Zee in gedreven en de rest volgt van zelf.

Dat ze bewust worden aangezogen, lees ik niet en ook niet dat alle voorwaarden voor de ‘grote trek’ bewust zijn gecreëerd om de migratie in gang te zetten. De blanken moeten hun welstand afstaan en plaatsmaken voor kansloze mensen. En eenmaal de blanken ‘omgevolkt’ zullen de nieuwkomers weer wegzakken naar hun eigen niveau. Dat zagen we en zien we in Rhodesia en nu in Zuid-Afrika; daar werden/worden de blanken verjaagd. Ze werden/worden bedreigd, getreiterd, weggepest van hun profijtelijke landerijen en huizen, verkracht en vermoord. De zwarte Afrikanen namen het over en binnen de kortste tijd verdorden de vruchtbare velden, stonden de akkers vol onkruid, roesten de tractoren en landbouwmachines levenloos weg of konden niet meer gerepareerd worden...


xxx


xxx

Op naar een afhankelijke maatschappij...

omdat ze door ondeskundigheid kapot gingen of gewoon vernield werden. Met een enorme kapitaalvernietiging tot gevolg en snel opkomende armoede en honger onder de bevolking. Rhodesia was het rijkste land van Afrika en is nu één van de armste! In Zuid-Afrika zal het ook zo gaan! Sinds de zwarten (Nelson Mandela) in Zuid-Afrika aan de macht zijn, zijn er 100.000 mensen vermoord, waaronder meer dan 60.000 blanken! Zo veel moorden werden nooit gepleegd in het Zuid-Afrika van vóór 1994! Dus boerderijen verkrotten, schuren zakken in... en dat was niet voorzien! Overname leidde tot armoede. Men wilde wel van de blanken af, maar hoopte de economie overeind te houden. En dat was een sterke overschatting van eigen kunnen, ondernemerschap en kennis.

Daar zijn de blanken inmiddels aan het ‘opzouten’ en veel Afrikaanse Boeren hopen in Australië en het Rusland van vriend Poetin verder te kunnen met hun leven en hun bedrijf. Voor Poetin een mooie aanvulling; die Boeren zijn productief en kunnen Rusland straks overeind houden met hun graan, vee en producten van hun bedrijven. De rest van de blanken in Zuid-Afrika worden tweederangs burgers en kwijnen weg. Leon de Winter nam de moeite de het; ‘Global Compact for safe, ordely and regular migration’ te lezen (44 pagina’s over 23 te beogen doelen). U begrijpt dat een ‘veilige, ordentelijke en gereguleerde migratie’ een grap zal blijken als de sluizen worden open gezet. Net als met Angela Merkels ‘Sie sind wilkommen... und Wir schaffen das’, zal de migratie...

Zwarte leiders Zuid-Afrika willen blanke bevolking binnen vijf jaren uitroeien

eerder lijken op de ‘Drie Dolle Dagen’ van de Bijenkorf. Het onderstaande is overgenomen van E. J. Bron (Verzamelde Vertalingen); ‘Zuid Afrika stevent af op massale etnische zuiveringen en burgeroorlog – Westerse linkse media blijven muisstil nu blanke christenen het doelwit zijn. Mensenrechtenexperts waarschuwen dat de politieke, raciale en maatschappelijke spanningen in het door criminaliteit verscheurde Zuid Afrika zo hoog zijn opgelopen, dat de blanke bevolking op het punt staat massaal te worden afgeslacht. Zwarte leiders hebben al oproepen om de blanken binnen 5 jaar te laten verdwijnen of zelfs compleet uit te roeien. De ultralinkse racistische president Zuma suggereerde in maart dat hij al het bezit van de blanken in beslag wil laten nemen’.

Nieuwe Zuid-Afrikaanse president wil grond witte boeren onteigenen

‘Het land moet teruggegeven worden aan degenen van wie het is afgepakt’, zei Ramaphosa tijdens zijn State of the Nation-toespraak. Een dag na zijn aantreden heeft de nieuwe Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa (hieronder) gezegd desnoods zonder compensatie land af te willen nemen van ‘witte’ boeren. Hij zei vrijdagavond in zijn State of the Nation-toespraak dat het land terug moet naar de mensen van wie het is afgepakt ten tijde van het kolonialisme en de apartheid:

‘We zullen ons herverdelingsprogramma voor landbouwgrond versnellen, niet alleen om een historische onrechtvaardigheid recht te zetten, maar ook om te zorgen voor meer producten in de landbouwsector en meer land beschikbaar te maken om te bewerken’.

Ramaphosa kondigde aan daarbij gebruik te maken van alle middelen die tot zijn beschikking staan: ‘Bij deze aanpak hoort ook onteigening van land zonder compensatie’. De nieuwe president zei dat zijn regering nog advies gaat inwinnen over het onteigenen, maar gaf geen verdere details over hoe dat in zijn werk moet gaan.


xxx


xxx


xxx

De gebeurtenissen in het noorden van Zuid-Afrika volgen elkaar razendsnel op. De toename van geweld is opvallend en valt niet meer te ontkennen. Alleen vorig weekend al werden zeven aanvallen op boerderijen geregistreerd, dit jaar hebben er al 57 plaatsgevonden, wat onder normale omstandigheden burgeroorlog genoemd kan worden.

Er zijn zes doden en talrijke gewonden te betreuren en het heeft er niet de schijn van dat deze rampzalige en voor het bestaan van veel boerenfamilies vernietigende serie zal afnemen. Integendeel. Afgelopen weekend werd zelfs het politiebureau in Ngcobo, in de provincie Eastern Cape, door een gewapende bende aangevallen. Er bevonden zich tien politieagenten in het bureau toen ze werden verrast door de overval. Drie politieagenten werden doodgeschoten, zonder dat ze de mogelijkheid hadden zich te verdedigen, en later moesten meerdere gewonden met deels zware verwondingen naar een ziekenhuis worden gebracht. De verdachten ontsnapten met handvuurwapens en mobiele telefoons van de politie in een politieauto met het registratienummer BTT804B.

Blijkbaar draait de spiraal van geweld in Zuid-Afrika steeds sneller en is daarbij steeds sterker gericht tegen de groep blanke boeren. Volgens informatie van de organisatie AfriForum vonden er in 2017 minstens 341 boerderijaanvallen plaats, waarvan 70 dodelijk (de zogenaamde ‘plaasmoorde’). De boeren worden in de regel verrast en staan machteloos tegenover de zwaarbewapende aanvallers. Enkele jaren geleden werden de boerderijen nog door het leger beschermd, vooral die in de afgelegen gebieden. De regering is echter al enige tijd geleden met zulke activiteiten door de strijdkrachten gestopt. Zelfs de politie is niet meer te vertrouwen. Ze wordt er zelfs van verdacht deel te nemen aan veel acties. Zo werden volgens informatie van een...

veiligheidsdeskundige op enkele plaatsen delict munitieresten uit politiebestanden aangetroffen. Zodoende is de vraag naar de verantwoordelijkheid door de politiek des te dringender. Na de perioden van de onsuccesvolle, maar enorm corrupte Jacob Zuma is alle hoop nu gevestigd op zijn opvolger Cyril Ramaphosa. Ingeklemd tussen de radicalen in zijn eigen partij ANC en Julius Malema van de Economic Freedom Fighters (EFF), die van zijn overtuiging ook gewelddadig tegen de blanke boeren op te treden geen geheim maakt, bevindt Ramaphosa zich in een moeilijke positie. Hij kan met het oog op de ontevredenheid in zijn partij in dit opzicht geen ommekeer bewerkstelligen en wil dat vermoedelijk ook helemaal niet. Hij geeft er de voorkeur aan om het radicalisme en de haat in...

het ANC tegen de blanke minderheid te blijven onderhouden, zij het op een meer gematigde toon. Een ook in andere landen beproefde tactiek om van het falen en de eigen verantwoordelijkheid af te leiden. Welke andere koers zou hij dan ook kunnen nemen gezien het al meer dan twintig jaar bewezen onvermogen van de ANC-regering om de situatie van het zwarte bevolkingsdeel merkbaar te verbeteren. Daarom dus verbaal radicalisme tegen de blanken, om daarmee in ieder geval de sinds Zuma openlijk aan het licht gekomen corruptie en zelfverrijking naar de achtergrond te drukken. Daarom waren er tijdens de 54e nationale conferentie van het ANC vorige maand in Johannesburg ook van de nieuwe president van Zuid-Afrika geen zelfkritische geluiden te vernemen.

Het uit zijn oevers tredende geweld en de misdaden tegen de blanke boeren werden door hem met geen woord genoemd. Mochten er problemen zijn, dan zijn het, net als twintig jaar geleden, nog altijd de blanken die de schuld hiervoor in de schoenen krijgen geschoven.

Ramaphosa zegt letterlijk:

‘Het is weliswaar niet te betwisten dat het ANC belangrijke vooruitgang heeft geboekt bij de bevrediging van de fundamentele behoeften van de mensen, maar het is ook waar dat het erfgoed van het kolonialisme en van de Apartheid nog diep in onze samenleving verankerd is. De concentratie van onze economie in de handen van een blanke minderheid beperkt duurzame groei en transformatie. We zullen er aan werken om de eigendomsstructuur van onze economie te veranderen door o.a. de toegang van zwarte mensen, jongeren en vrouwen tot financiële instellingen en hun bezit te veilig te stellen. Dit zal nieuwe beginselen voor regulering en het verlenen van licenties in de financiële sector omvatten om gediversifieerde eigendomsverhoudingen en competitie te bevorderen’

Welluidende formuleringen voor pure ideologie. Geen wonder daarom dat op de conferentie het besluit werd genomen om de ‘historische onrechtvaardigheid van de landonteigening dringend aan te pakken’ en te streven naar een onteigening ‘zonder schadevergoeding voor de desbetreffende boeren’. Dat de boerderijmoordenaars zich door zulke woorden aangemoedigd zouden kunnen voelen in hun daden, wordt niet bedacht en zelfs met instemming op de koop toe genomen. Terwijl het het ANC in de eerste plaats niet gaat om het bezit van land en grond. De regering zou het zelf in handen hebben om braakliggende grond te verdelen en aan zwarte boeren de benodigde kredieten als eerste financiering beschikbaar te stellen. Nee, het ANC en de EFF gaat het er om...

de met succes bewerkte landbouwgrond en de daarbij behorende gebouwen gratis over te nemen om deze vermoedelijk naar het voorbeeld van Mugabe in Zimbabwe aan hun gunstelingen te geven. Van de catastrofale mislukking in het buurland wordt geen notitie genomen en zo is men in Zuid-Afrika goed op weg om de tak waarop men zit en de vruchten waarvan men zich voedt, af te zagen en een letterlijke genocide op de minderheid van de blanken in het land te plegen. Daarover Ian Cameron van de NGO ‘AfriForum’: ‘Het is belangrijk dat alle Zuid-Afrikanen inzien dat agrarische aanvallen niet slechts één gemeenschap treffen, maar de toekomst van iedereen in het land beïnvloeden’. Het blijft te hopen dat zulke woorden in ieder geval bij ene...


xxx

Cyril Ramaphosa weldra in vruchtbare aarde zullen vallen om verder bloedvergieten op onschuldigen, op weerloze boeren, zonder onderscheid te maken in bejaarden, vrouwen en kinderen, en een verdere teloorgang van het land te verhinderen. (Bron: www.journalistenwatch.com. Door: Will Cook en Max Berger). Meer de volgende keer...

Evert Jan Poorterman 

Delen tekst zijn overgenomen uit de Statenvertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem - 1987 (350 jaren Statenvertaling 1637-1987). Ik dank Carolus Verhulst; oprichter van Uitgeverij Mirananda te Wassenaar, voor het uitgeven van Sitchin's boek en voor zijn bijdrage als vertaler van de tekst, mijn ouders, mijn gidsen en onderzoekers en schrijvers als Immanuel Velikovsky, Erich von Däniken, Robert Charroux, Zecharia Sitchin, Alan Alford, Ernst Gideon, Iman Wilkes, de schrijvers danwel samenstellers van het Oera Linda Boek en tal van andere pioniers zoals Jan van Gorp (Iohannes Goropius Becanus, geboren te Hilvarenbeek, 1518-1572), Simon Stevin van Bruggen (Brugge, 1548-1620), Berend Willem Hietbrink (Maastricht 1943-...), Hylke Welling (1933 - ...), Michel de Nostradame (St. Rémy, 1503-1566), Pieter van der Meer en Alex Onbekend en Ansi mijn mentor en taalmeester en anderen die mij inspireerden...

Voor vragen en/of suggesties kun je Evert Jan rechtstreeks mailen op evertjan(apestaart)niburu.co

EVERT JAN POORTERMAN/NIBURU.CO

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl