Waarom bouwen de rijken bunkers?

Regelmatig wordt er gespeculeerd over waarom rijke mensen in rap tempo steeds meer high tech bunkers bouwen.

Is het omdat ze iets weten dat wij niet weten of is het omdat ze langzamerhand bang worden voor iets anders?
In Engeland heeft een groep artsen en wetenschappers de noodklok geluid over de in hoog tempo verslechterende gezondheidstoestand van de bevolking als gevolg van de toenemende armoede in het land.

Het aantal mensen dat nood voedselhulp nodig heeft neemt snel toe, er is een afname van het aantal calorieën dat Britse gezinnen binnen krijgen en er is een verdubbeling van het aantal gevallen van ondervoeding. De groep waarschuwt via een artikel in de British Medical Journal dat als de overheid niet snel maatregelen neemt, het te laat zal zijn om preventieve actie te ondernemen.

De overheid daar doet waar ze goed in zijn en dat is simpelweg ontkennen dat de vele bezuinigingsmaatregelen verantwoordelijk zijn voor de langzamerhand alarmerende situatie in het land. Volgens hen zijn er geen duidelijk aanwijsbare verbanden tussen de twee, terwijl tegelijkertijd een onderzoek dat dit zou moeten aantonen, door diezelfde overheid op de lange baan geschoven.

Daarom zegt de groep in het British Medical Journal, “Omdat de overheid de publicatie van het onderzoek, waar ze zelf opdracht toe hebben gegeven, heeft uitgesteld, moeten wij voor nu wel aannemen dat de oorzaak is gerelateerd aan de stijgende kosten voor levensonderhoud en de almaar toenemende bezuinigingen op sociale voorzieningen”.

De groep maakt zich vooral zorgen over het nadelig effect dat ondervoeding heeft op kinderen, “Ondervoeding bij kinderen in het bijzonder is zorgwekkend, omdat blootstelling hieraan gedurende gevoelige periodes levenslange effecten kan veroorzaken. Het verhoogt het risico op hartziekten en andere chronische aandoeningen waaraan volwassenen lijden. Toegang tot voldoende voedsel is de meest elementaire menselijke behoefte en recht”.

Zo verscheen er enkele dagen geleden een artikel in The Spectator waarin werd gesteld dat Engeland absoluut geen last heeft van “global warming” omdat de bevolking doodgaat van de kou.

Uit cijfers die vorige week uitkwamen, bleek dat er afgelopen winter 31.000 mensen zijn overleden als gevolg van de kou, eenderde meer dan het jaar daarvoor en het betrof bijna allemaal bejaarden.

The Spectator vervolgt, “Het is vreemd. Engeland is een rijk land, een grote welvaartstaat en wij weten hoe we huizen moeten isoleren en verwarmen. We sturen miljoenen naar het buitenland voor ontwikkelingshulp. Toch slagen wij er niet in om een manier te vinden om onze eigen mensen niet dood te laten gaan door de kou. Iedere winter laten wij toe dat er tienduizenden doodgaan. Erger nog, het lijkt dat we daar immuun voor zijn".

Ook in ons land rukt de armoede steeds verder op. Zo stond enkele dagen geleden  in de Telegraaf:

“De opmars van de armoede in het welvarende Nederland lijkt vooralsnog onstuitbaar. In 2012 nam de armoede evenals het jaar ervoor sterk toe. Dat concluderen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het Armoedesignalement 2013. De rapportage wordt dinsdag gepubliceerd. Het Armoedesignalement schetst voor honderdduizenden Nederlanders een beeld van te weinig geld in de portemonnee voor eten en drinken, voor kleren en vakantie. Vooral ook wonen drukt op de uitgaven van de mensen met een klein inkomen.

De achterstand op huur of hypotheek groeit, aldus het CBS. Acht op de tien huishoudens met risico op armoede ondervindt directe financiële problemen en ziet zich steeds vaker genoodzaakt geld te lenen”.

Dan heb je natuurlijk de kleine groep superrijken op aarde. Die al zoveel heeft en altijd nog meer wil. Daartussen en dat betreft de meerderheid, de middenklasse en dan de armen. De ontwikkeling die je nu wereldwijd ziet is een grote verschuiving van de middenklasse naar die van de armen en dat de kleine groep superrijken steeds rijker wordt.

Die laatste groep begint zich nu toch zorgen te maken. Zo schrijft Michael Snyder op End of The American Dream:

"Meer dan ooit geven de rijken der aarde geld uit om zichzelf te beschermen. Waarom zijn zij zo bezorgd over de toekomst? Wat weten zij dat de rest van ons niet weten? Of hebben zij gewoon geld genoeg om dit soort veiligheid te kopen, iets wat de rest van ons ook zou doen als we geld genoeg hadden?

Gedurende de laatste paar jaren hebben rijke mensen door heel Amerika hun huizen uitgerust met futuristische high-tech systemen die veel verder gaan dan dingen zoals die recentelijk werden getoond in Holywoodfilms zoals The Purge.

We praten hier over veiligheidsbunkers die uitgerust zijn met hun eigen voorraad houdbaar voedsel en water, geheime doorgangen die leiden naar kogelvrije panieksuites. Thermische hitte detectoren die iemand die zich verbergt tot op een afstand van 15 meter kunnen opsporen. Dit soort dingen zal allemaal waarschijnlijk niet noodzakelijk zijn als de situatie blijft zoals die nu is.

Als echter het dunne laagje vernis van "beschaving" wat wij als gewoon zien op dagelijkse basis geleidelijk wegvalt zoals nu al gebeurt en er ontstaat grote onrust onder de bevolking, dan zullen deze veiligheidsmaatregelen heel goed van pas komen. En als het op voorbereiden aankomt, dan gaan de rijken heel ver. Volgens een recent artikel in The Daily Mail worden de rijken steeds meer geobsedeerd door veiligheid in hun huizen. Welgestelde families geven miljoenen uit om hun geliefden te beschermen tegen indringers, natuurrampen of de Apocalyps".

Een nieuw onderzoek door het World Economic Forum onder 1.592 vooraanstaande mensen uit de zakenwereld, overheden en universiteiten toont aan dat de groeiende kloof tussen arm en rijk hun op één na grootste zorg is (de grootste is de onstabiele situatie in het Midden Oosten).

Alle systemen nog, maar voor hoelang?

Bronnen:

Independant
The Spectator
Alternet
Telegraaf
End ofhe American Dream
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl