Haatcampagnes van nu identiek aan die van Hitler

Bevolkingen tegen elkaar opzetten is noodzakelijk om de weg naar de New World Order vrij te maken.

Vanuit de aldus gecreëerde chaos wordt de nieuwe wereldorde gepresenteerd als oplossing (ordo ab chao).De contouren van het spel dat zich om ons heen afspeelt worden steeds duidelijker. De Tweede Wereldoorlog is nooit afgelopen, het vervolg speelt zich alleen af in een iets ander jasje.

Net zoals Hitler haat nodig had om oorlog en chaos te creëren zo hebben de tegenwoordige leiders dat ook om straks tot de één wereldregering te kunnen komen.

Hoe duidelijk de overeenkomsten zijn tussen toen en nu wordt duidelijk in de volgende uiteenzetting van een lezer van ons, Jeseah (dank!). Hier volgt zijn verhaal:

Lieve familievrienden, van alle rassen, culturen, soorten en maten,

Vandaag word ik door een stukje op Facebook wederom geconfronteerd met een verschrikkelijk en bedroevend iets: “het verspreiden op een gluiperige manier van moslim/vreemdelingenhaat. (In elk geval het zwartmaken van buitenlanders)”.

Het bericht kwam ik tegen via mijn vader, die het weer van iemand anders heeft. Ik heb daarop gereageerd door een speech van Hitler (voorafgegaan door Goebbels, de vader van de Duitse propaganda) te plaatsen, die heel duidelijk laat zien dat hetgeen de media (zoals bijvoorbeeld door middel van de enorme hoeveelheid aandacht die Wilders krijgt) momenteel doet (bijna) letterlijk hetzelfde is als wat er gebeurde voor de Tweede Wereldoorlog.

Ik zal hier een vertaling van die speech plaatsen alsmede het filmpje, zodat je het zelf kunt zien (vanaf 4:44).

Dit is wat Hitler destijds zei:

"Met de verslechtering van het buitenlandse beleid en het verval van de politieke macht begon de ineenstorting van deze natie. De lichtzinnigheid/losbandigheid van onze grote nationale instituten, alsmede het bederf en de corruptie van de huidige politiek, hebben geleid tot de ineenstorting van onze natie.

Dit alles is tot stand gekomen en veroorzaakt door de mensen van november 1918 (hij bedoelt hiermee dus het kabinet destijds). En nu zien we de ineenstorting van klasse na klasse, de middenklasse is wanhopig, honderdduizenden levens zijn geruïneerd. Elk jaar wordt de situatie wanhopiger voor tienduizenden, honderdduizenden gaan failliet. De groep werklozen begint te groeien, 1 miljoen, 2 miljoen, 3 miljoen, 4 miljoen, 5 miljoen, 6 miljoen, 7 miljoen, vandaag kunnen het er wel 8 miljoen zijn.

Ik ben er van overtuigd dat we nu moeten ingrijpen, als we willen ingrijpen voor het te laat is. Op 30 januari, (benoeming van Hitler tot rijkskanselier) met de steun van mijn partij, begon ik, met 7 leden, nu uitgegroeid tot 12 miljoen man sterk, met de redding van onze natie en het vaderland. Zoals ik me 14 jaar hard heb ingezet om deze beweging op te bouwen en heb laten groeien van 7 tot de huidige 12 miljoen man, zo zal ik en zullen wij allemaal, zwoegen en hard werken aan de wederopstanding van de Duitse natie.

Mensen van Duitsland, geef ons 4 jaar en ik zweer, dat zoals ik deze post heb verkregen, ik deze zal verlaten. Ik deed (doe) dit niet voor een beloning. Ik deed (doe) dit voor JULLIE!!"

Het publiek gaat uit zijn dak, luid schreeuwend: heil, heil.

Wat er vervolgens gebeurde weten we allemaal, de grootste en meest gewelddadige genocide uit de geschiedenis van de mensheid. Hoewel de meeste aandacht nog immer uitgaat naar de 6 miljoen joodse slachtoffers, wordt het aantal slachtoffers in totaal geschat op 72 miljoen!!!

Ik hoop dat mensen hun ogen open doen en hier geen tweede keer intrappen. Zoals Hitler de Joden tot schuldige aanwees, zo doet de media/Wilders dat met het buitenland/de buitenlanders (en vooral moslims).

Zeg nou zelf, wat Wilders zegt in het volgende stuk lijkt erg veel op de speech destijds van Hitler:

Ik hoop bovenal dat mensen er bij stil staan dat er blijkbaar "mensen" gebaat zijn bij dit soort oorlogen, het lijkt mij dan ook vooral van belang dat we als maatschappij eens gaan kijken wie dat eigenlijk zijn en daarvoor hoef je enkel een eeuwenoude techniek te hanteren: volg het geld.

Wie worden er telkens rijker? Als je daar achter bent, zal je inzien dat we heel veel slachtoffers kunnen voorkomen, er hoeft namelijk niemand te sterven, als we gaan doen wat Kennedy al zij, voor hij werd doodgeschoten:

Ik hoop en bid dat we allemaal onze liefde gaan laten spreken, in plaats van te blijven zwijgen uit angst.

Met liefdevolle groet,

Jeseah

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl