Er is wereldwijd toch wel wat opschudding ontstaan over dat er onlangs een steen is toegevoegd aan de Georgia Guidestones.

Een steen met daarop het jaartal 2014 die daar niet zonder reden in is geplaatst.Ongeveer een jaar nadat het monument in 1980 werd opgericht werd er door het bedrijf dat het monument in opdracht van een onbekend iemand met de schuilnaam R.C. Christian had geplaatst, Elberton Granite, een handleiding gepubliceerd, The Georgia Guidestones Guidebook. 

Het is een uitleg van de bedenkers/makers van dit monument waarin ze er geen enkele twijfel over laten bestaan wat hun doelstellingen zijn. 

De wereld is klaar voor éénwereldregering en we zullen er alles aan moeten doen om de wereldbevolking binnen de perken te houden. 

In dat document leggen ze verder uit dat de situatie op deze wereld met zoveel mensen niet te handhaven is en dan worden met name drie landen genoemd, waaronder Nederland. 

De twee andere landen die specifiek worden genoemd zijn Haïti en Japan. 

Hier een deel van de tekst uit de Guidebook waarin dit voorkomt: 

gg 1

Dit document is geschreven in 1981 en er worden drie landen specifiek genoemd waar volgens de makers van het monument de overbevolking een serieus probleem is en dat zijn dus ook de landen waar men dan graag zo snel mogelijk een oplossing voor deze overbevolking zou zien. 

Haïti, Japan en Nederland. 

Is het dan toeval dat sinds die tijd twee van de drie zijn getroffen door enorme “natuurrampen” die korte metten hebben gemaakt met een deel van de bevolking in die landen? 

Haïti:

De aardbeving in Haïti in 2010 was een zware aardbeving die zich voordeed op dinsdag 12 januari 2010. Op 24 januari waren er 150.000 slachtoffers begraven en op 10 februari was het dodental reeds opgelopen tot 230.000, volgens cijfers van de Haïtiaanse regering. Het aantal gewonden bedroeg op 24 februari 310.000. Op 23 januari werden door de regering de zoek- en reddingsacties gestaakt, al werden ook in de dagen en weken daarna nog enkele mensen levend uit het puin gehaald. Door de aardbeving zijn ruim 1,5 miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking, dakloos geworden.

Japan:

De zeebeving nabij Sendai in 2011 was een zware zeebeving die zich voordeed op 11 maart 2011 voor de noordoostkust van het Japanse eiland Honshu. De zeebeving veroorzaakte een tsunami, die veel schade aanrichtte in Japan en ook andere delen van de Pacific Rim bereikte. De tsunami bereikte een hoogte van iets meer dan tien meter bij de kernenergiecentrale Fukushima , met een aantal ongelukken op de kerncentrale als gevolg.

Naast alle directe slachtoffers telt zeker in het geval van Japan dat het uiteindelijk aantal mensen dat zal bezwijken ten gevolge van deze rampen nog vele malen hoger is. De in de doofpot gestopte Fukushima ramp zal de komende jaren nog ontelbare slachtoffers maken.

Al jarenlang worden er vraagtekens gezet bij beide bovenstaande natuurrampen. En bij beiden wordt al jarenlang met de vinger richting HAARP gewezen.

Martin Vrijland heeft een uitgebreid artikel geschreven over HAARP, waarin onder andere staat:

“In de bossen van Alaska ligt het H.A.A.R.P complex. Volgens het Pentagon is H.A.A.R.P een onschuldig wetenschappelijk onderzoekscentrum, maar volgens veel deskundigen is dit Amerika’s geheime wapen dat inmiddels al jaren lang wordt ingezet om gebieden onder controle te krijgen. Ik noem even een opsomming: aardbeving Haïti (zie hier), de aardbeving in Fukushima en de recent de aardbeving in Iran.”

Haïti en Japan, beiden genoemd in de Guidestones Guidebook als landen met een serieus overbevolkingsprobleem waar wat aan gedaan moet worden. Beiden getroffen door een natuurramp die waarschijnlijk geen natuurramp is. Beiden landen tellen grote aantallen slachtoffers met voor Japan nog veel meer in de nabije toekomst.

In het derde land dat wordt genoemd, Nederland, is nog niets gebeurd. Of toch wel, maar met een geheel andere aanpak? Hebben we niet zonder reden nu 5,3 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland (eenderde van de complete bevolking!) met een prognose van het RIVM dat dat in 2030 zal zijn opgelopen tot 7 miljoen.


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl