Meerdere getuigen hebben voor een internationaal tribunaal verklaard aanwezig te zijn geweest bij satanische rituele kindofferingen.

Bij de aanwezige leden van de occulte sekte The Ninth Circle bevond zich niemand minder dan de huidige paus Franciscus.
Al geruime tijd worden er in Brussel rechtszaken gehouden door het International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS).

Zo ook nu wordt is er een zaak gaande door 5 rechters, 27 juryleden uit 6 verschillende landen om te oordelen over het verdwijnen van 50.000 kinderen uit Canada, Amerika en Europa.

Men vermoedt dat ze slachtoffer zijn geworden van een satanische sekte die zich ondermeer bezighoudt met het offeren van kinderen. De naam van deze sekte is The Ninth Circle.

Tijdens het horen van getuigen verklaren twee volwassen vrouwen dat zij door de huidige paus Franciscus zijn verkracht tijdens een kinderofferritueel. Deze verklaringen worden verder ondersteund door 8 andere getuigen die hierbij aanwezig waren.

De offerrituelen van The Ninth Circle vonden plaats in het voorjaar van 2010 en 2011 in, hoe kan ook bijna anders, het platteland van Nederland en België.

Dit was niet de eerste keer dat Franciscus aan dit soort offerrituelen deelnam. Dit gebeurde ook al in de tijd dat hij nog gewoon een Argentijnse priester en later bisschop was. Bewijs hiervoor is boven water gekomen in de vorm van documenten uit de archieven van het Vaticaan.

Een voormalig curator van het Vaticaan wist deze verzegelde documenten in handen te krijgen en presenteerde deze aan de rechtbank in Brussel.

In Brussel is nog een getuige die zal verklaren aanwezig te zijn geweest bij besprekingen tussen Francisus en de Argentijnse junta in de jaren '70. Volgens deze getuige heeft Franciscus meegeholpen aan kinderhandel door kinderen van verdwenen Argentijnse politici aan te bieden aan een kinderexploitatienetwerk dat werd gerund door een kantoor in het Vaticaan.

Tijdens de rechtszaak in Brussel werd ook een document gepresenteerd van de Jezuïetenorde. De naam van dit stuk is “Magisterial Privilige” en is gedateerd 25 december 1967.

In dat document staat dat iedere paus verplicht is om deel te nemen aan een satanisch ritueel van The Ninth Circle, waarbij kinderen worden geofferd en hun bloed wordt gedronken.

Zo vertelde de hoofdaanklager verder aan de 5 internationale rechters en 27 juryleden: “Uit documenten van het Vaticaan blijkt duidelijk dat de Jezuïeten al eeuwenlang plannen beraamden om pasgeboren, gekidnapte kinderen te offeren en dan hun bloed te drinken”. “Het plan werd geboren vanuit de zieke gedachte dat ze spirituele krachten zouden ontvangen uit het levensbloed van de onschuldigen, waardoor ook in het Vaticaan een politiek stabiele situatie zou ontstaan".

Niet alleen is hier sprake van grootschalige moord (genocide), maar ook van een geïnstitutionaliseerd systeem. Dit soort rituelen zijn door Rooms Katholieken, de Jezuïeten en de paus tenminste vanaf 1773 uitgevoerd.

Ook zijn er twee getuigen aanwezig die verklaren dat de vorige paus Joseph Ratzinger aanwezig was bij rituele kinderofferingen. Volgens documenten van het Vaticaan nam Ratzinger sinds tenminste 1962 deel aan kinderofferingen als lid van de Knights of Darkness.

Tijdens de oorlog was Ratzingen assistent van een Duitse SS kapelaan in het concentratiekamp Ravensbruck. De kinderen die zouden worden geofferd kwamen van de gevangenen in het kamp. The Knights of Darkness (Ridders der Duisternis) was een Nazi divisie van de Waffen SS en door Hitler in 1933 opgericht. Deze divisie omarmde een cultuur van een oud heidens occult geloof in menselijke offering.

Ook Toos Nijenhuis, over wie wij al eerder schreven, heeft een getuigenis afgelegd. “De overlevenden van deze rituelen beschrijven hoe pasgeboren baby’s in stukken worden gehakt op stenen altaren en hoe hun overblijfselen worden gegeten door de deelnemers”, aldus de hoofdaanklager.

“Tijdens de jaren 60 werden overlevende getuigen gedwongen om andere kinderen te verkrachten en te verminken om vervolgens hun keel door te snijden met een ceremoniële dolk”.

Volgens getuigen waren deelnemers aan de satanische offerrituelen van The Ninth Circle onder andere paus Franciscus, de vroegere paus Ratzingen, de Jezuietengeneraal Adolfo Pachon en de Anglicaanse aardsbisschop van Canterbury, Justin Welby.

Ook schijnt er bewijs te zijn in Brussel dat de Engelse en de Nederlandse koninklijke families betrokken zijn bij dit soort occulte rituelen. De namen die worden genoemd zijn Prins Philip van Engeland, de Nederlandse kardinaal Alfrink, koningin Wilhelmina, haar familie en echtgenoot Prins Hendrik, uiteraard prins Bernhard, maar ook de Belgische koninklijke familie.

De hoofdaanklager kwam eveneens met verbanden tussen het verdwijnen van Mohawk kinderen van een school in het Canadese Ontario en de koninklijke families van Engeland, Nederland en België.

In 2008 werd bij deze school in Ontario een massagraf ontdekt. De jaren daarna zijn er nog eens 30 massagraven met kinderen ontdekt door heel Canada bij scholen van Indianenkinderen.

De slotverklaring voor deze sessie van de rechtbank van de hoofdaanklager was: “Er is deze week overtuigend bewijs geleverd dat de Katholieke Kerk nog steeds doorgaat met misdaden tegen kinderen. De Katholieke Kerk is het grootste bedrijf ter wereld en het schijnt wereldwijd samen te spannen met overheden, politie en rechtbanken”.

Volgens het ingediende bewijs opereerde de sekte van The Ninth Circle vanuit rooms katholiek kathedralen in Montreal, New York, Rome en Londen. Volgens getuigen vonden offeringen van kinderen onder andere plaats in het Carnarvon kasteel in Wales, een niet verder bekendgemaakt Frans kasteel en in katholieke scholen bij Indianenreservaten door geheel Canada.

The Ninth Circle maakte in Amerika, Canada, Frankrijk en Nederland gebruik van “groves” in de bossen van privé-individuen. Een “grove” is een open plek onder een groep bomen.

De zittingen in Brussel zijn formeel de komende paar weken geschorst, alhoewel er ook worden voortgezet op geheime locaties. Dit is het gevolg van berichten dat het Vaticaan een “hit team” van Jezuïeten heeft samengesteld en op pad gestuurd.

Bron:

Examiner
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl