Het is verbazingwekkend hoe iedere keer weer opnieuw de schietpartij op de lagere school van Sandy Hook in het publieke bewustzijn terugkeert.

Het lijkt alsof deze gebeurtenis en de daarmee verbonden woorden een diepere betekenis hebben.


Iedereen in de alternatieve media is eigenlijk stomverbaasd hoe het in 's hemelsnaam mogelijk is dat de psychopaten die deze truuk uitvoerden ermee wegkwamen. Vanaf het allereerste begin kwamen de leugens over de werkelijke gang van zaken al aan het licht.

Het pas verschenen artikel over de onderzoeker die zegt dat er nooit een schietpartij heeft plaatsgevonden heeft het hele Sandy Hook verhaal opnieuw in de belangstelling gebracht.

Als je elementen die betrekking hebben op deze bizarre gebeurtenis verder onderzoekt dan lijkt het soms op een totaal onwerkelijk voorval. Alsof het onderdeel vormt van een massa mind control operatie waarbij verschillende triggers worden gebruikt.

sh 1

Sandy Hook vond plaats na de kunstmatig gecreëerde orkaan Sandy, een gebeurtenis die bij veel mensen nog vers in de hersenen staat gegrift.

De naam Sandy kan daarom perfect psychologisch worden gebruikt om nog grotere angst te zaaien. Zijn er aanwijzingen dat iets dergelijks gebeurt door het herhaaldelijk terug laten komen van deze naam?

Het gebruik van een naam of een algemeen activatiesignaal, ook wel een trigger genoemd, is natuurlijk niets nieuws in de wereld van mindcontrol een geestelijke manipulatie.

Hier zie je een korte animatieclip, waarbij de nadruk ligt op de naam Sandy, die dan ook verschillende keren wordt herhaald.

Wanneer je deze video bekijkt dan lijkt het alsof hier iets paranormaals gaande is. Het is bekend dat de animatie-industrie is gespecialiseerd in het suggestieve en subliminale programmering en geestelijke manipulatie.

In de video is het thema het beïnvloeden van dromen van mensen. De laatste regel van de video is de boodschap die kinderen zich zullen herinneren: “Iedereen heeft een beschermer (guardian) nodig”.

Dit sluit dan weer naadloos aan op de boodschap van Obama aan de kinderen, “Dit mag nooit meer gebeuren”. Big Brother, de beschermer, de hoeder van de mensen die de met uitgestrekte armen van de overheid zorgt dat de kinderen warm en veilig zijn.

Sandy Hook is een gebeurtenis die valt in de categorie Trauma Based Mind Control. Je vindt talloze voorbeelden in de geschiedenis van sleutelwoorden en zinnen die worden gebruikt door overheden voor het beginnen en verantwoorden van oorlogen en False Flag operaties. De reden dat traumatische ervaringen nodig zijn voor mind control is omdat de menselijke geest dan meer vatbaar is voor hypnotische opdrachten.

Zoals wij schreven in een artikel over trauma based mindcontrol enkele maanden geleden:

“Trauma Based Mind Control werkt op het principe van compartimentalisatie van de hersenen. Als je een mens belast met zodanig heftige dingen dat het teveel is om te verwerken of rationaliseren dan wordt een speciaal gebied, compartiment, in het brein gereserveerd om dit op te slaan.

Telkens als eenzelfde vervelende gebeurtenis weer plaatsvindt zal de deur naar dat specifieke hersengebied zich openen om om te kunnen gaan met de pijn door misbruik, marteling of aanblik van vreselijke rituelen. Als het weer achter de rug is, sluit het hersendeel zich weer. Wat er daarna gebeurt is een wonder. We herinneren ons niet meer wat er is gebeurd. Ons brein werkt op die manier om ervoor te zorgen dat we buiten al die vreselijke gebeurteninssen om zo goed en normaal mogelijk kunnen (over)leven”.

Dit soort mindcontrol kan plaats vinden met individuen, maar ook met de massa:

“Trauma based Mind Control staat aan het ene uiterste van een spectrum wat langgerekt is en zich uitstrekt tot massa mind control via propaganda.”

Er is altijd meer dan je denkt. De gebeurtenis van 9/11 was een occult offerritueel van de hoogste orde, dat plaatsvond terwijl de wereld betoverd toekeek en daarna gewillig de Orwelliaanse toekomst binnenstapte.

Hetzelfde geldt voor Sandy Hook en voor het merendeel van dit soort schietpartijen en bombardementen. Elk incident bouwt verder op een vorige zoals Waco en Oklahoma City. Dat is hoe de huidige politiestaat Amerika tot stand kwam.

Zij zullen en willen alles en iedereen als wapen gebruiken tegen het ontwaken van de mensheid. Er zijn krachten buiten onze werkelijkheid aan het werk, met gewillige agenten die zich in ons midden bevinden om hun plan uit te voeren. Dat is nu eenmaal zoals het is. We zullen ons bewust moeten zijn van deze invloeden en zorgen dat wij daar vrij van blijven.

De hierboven beschreven technieken zijn slechts enkele. In essentie zijn het tovenaars, magiërs. Daarom vindt je ook allerlei verbanden met numerologie, leylijnen, occulte data en geheime genootschappen. Tot op de dag van vandaag worden er door mensen nog steeds allerlei occulte aanwijzingen gevonden met betrekking tot 9/11, evenals met al die andere False Flag operaties.

De duistere magiërs en manipulators houden van een groot toneel. Hoe groter, hoe beter. In de aanloop naar 9/11 zijn er talloze voorbeelden te vinden van “predictive programming” (voorspellende programmering). Ze scheppen graag op over wat ze doen en ze kunnen het niet nalaten om dit open en bloot aan ons te laten zien. Ze spotten met de onwetendheid van de bevolking.

Hoeveel zijn er eigenlijk die het spel doorhebben? Degenen die het wel doorzien worden uitgemaakt voor complotdenkers en belachelijk gemaakt.

Wat in ieder geval heel bemoedigend is, is dat de complete alternatieve gemeenschap bovenop Sandy Hook dook en dit binnen de kortste keren ontmaskerde voor wat het was.

De entiteiten achter de schermen zijn bereid heel diep te zinken om hun doel te bereiken, maar als wij herkennen wat ze doen en bekendmaken, is dat de halve strijd.

Dan is het vanaf dat moment een kwestie van het niet langer accepteren en daaropvolgend handelen, of juist niet, afhankelijk van de situatie.

Bron:

Zen Gardner

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl