Na de schokkende getuigenis van Toos Nijenhuis eerder dit jaar, is er nu een tweede getuige die verklaart dat de voormalige paus Benedictus een kind heeft vermoord en die bovendien Toos' verhaal bevestigt.

“Ik zag Joseph Ratzinger in de herfst van 1987 een klein meisje vermoorden in een Frans kasteel”.In mei van dit jaar brachten wij het verhaal over Toos Nijenhuis, een 54-jarige fysiotherapeute, moeder van 5 kinderen, slachtoffer en overlevende van satanisch ritueel misbruik.

Zij kwam met schokkende onthullingen zoals:

"Voor sommigen zal de volgende schokkende onthulling als een verrassing komen. Als deelnemers aan dit soort walgelijke praktijken noemt Toos Nijenhuis niet alleen de vroegere kardinaal Bernard Alfrink, maar ook Prins Bernhard en leden van de Engelse koninklijke familie. Dit ligt in lijn met de vele verslagen van andere getuigen/slachtoffers".

Ook verklaarde Toos dat de voormalige paus, Jospeh Ratzinger, een regelmatige deelnemer was aan de de rituele offerpartijen.

Naar nu blijkt is er via ITCCS een nieuwe getuige naarvoren gekomen die het verhaal van Toos bevestigt. ITCCS is een organisatie die zich specifiek bezighoudt met misdrijven van Kerk en Staat en de afkorting staat voor The International Tribunal into Crimes of Church and State.

Na zijn aftreden ging de vorige paus, Joseph Ratzinger, niet naar een klooster zoals velen hadden gedacht, maar bleef in het Vaticaan. 

Zo schreven wij in februari van dit jaar:

"Via het Nederlandse journaal werd gemeld dat de paus de wereld liet weten dat na zijn aftreden hij volledig onzichtbaar zou worden voor iedereen. Er werd gespeculeerd dat hij dan mogelijk het klooster in zou verdwijnen.

Een andere anonieme hoogwaardigheidsbekleder binnen de Roomse vrijstaat zei: “Het is nodig dat hij binnen het Vaticaan blijft omdat hij anders weerloos zou zijn. Hij zou dan zijn immuniteit en privileges verliezen en zijn veiligheid zou in het geding zijn als hij zou besluiten ergens anders naartoe te gaan”.

ITCCS reageerde daar toen als volgt op:

"Deze verrassende schuldbekentenis door de Kerk is een directe obstructie van het recht en geeft daarbij ook meer gewicht aan de aanklacht door ITCCS en anderen die stellen dat de Italiaanse regering samenwerkt met het Vaticaan om Ratzinger te beschermen tegen internationale strafvervolging. Italië is hiermee in directe overtreding van de internationale verdragen die het land mede heeft ondertekend".

Nu maakt ITCCS via haar website het volgende bekend:

De criminele vervolging van weer een paus is deze maand een stukje dichterbij gekomen omdat een aantal Italiaanse politici hebben toegezegd om samen te werken met ITCCS met als doel een aanklacht in te dienen tegen het Vaticaan voor het onderdak geven aan iemand die op de vlucht is voor Justitie, de voormalige paus Benedictus, alias Joseph Ratzinger.

De reden dat Italiaanse politici nu bereid zijn tot samenwerking met ITCCS is omdat er een nieuwe getuige naarvoren is gekomen die het verhaal van Toos Nijenhuis heeft bevestigd.

Deze getuige verklaart:

“Ik zag dat Joseph Ratzinger in de herfst van 1987 een klein meisje vermoordde in een Frans kasteel”. Deze getuige heeft regelmatig deelgenomen aan occulte rituelen zoals het martelen en vermoorden van kinderen.

“Het was smerig en vreselijk en het gebeurde ook niet één keer. Ratzinger nam vaak deel. Hij en de Nederlandse kardinaal Alfrink en de Bilderberg oprichter prins Bernhard waren enkele van de prominente mannen die deelnamen”.

De besprekingen tussen ITCCS en de Italiaanse politici vinden al plaats sinds 22 september. Men wil kijken of er een aanklacht kan worden ingediend tegen de huidige paus voor het herbergen van Ratzinger.

Ratzinger werd eind februari dit jaar door een zogenaamd Common Law Court of Justice in Brussel veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf, vanwege misdaden begaan tegen de mensheid.

Verder maakt ITCCS melding dat ze de afgelopen tijd zwaar onder aanval hebben gestaan, voornamelijk door hackers die meerdere van hun websites hebben vernietigd.

ITCCS zegt dat volgens politieke bronnen in Rome het spionagebureau van het Vaticaan dat bekend staat onder de naam “Holy Alliance”, hiervoor verantwoordelijk is.

Volgens ITCCS is dit tegelijkertijd ook een goed teken omdat het aantoont dat het Vaticaan in paniek is.

In de maand november zal er een persconferentie worden gegeven voor de wereldpers in Rome in samenwerking met Italiaanse politici.

Als laatste komen ze met het nieuws dat ze onderzoek doen naar de huidige paus Franciscus die ook betrokken zou zijn bij de handel en het martelen en doden van kinderen.

Het belooft een heftige persconferentie te worden en als de voortekenen ons niet bedriegen, zullen we een beerput zien die zijn weerga niet kent.

Bron:

ITCCS
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl