Wij hebben een nieuwe koning en er is iets aan de hand met dit staatshoofd want hij heeft zijn trouwring niet meer om.

Is dit toeval? Of is er een heel andere, sinistere reden dat hij, net als Prins William in Engeland, geen trouwring (meer) draagt?One Ring to rule them all, One Ring to find them
One Ring to bring them all and in the darkness bind them
In the Land of Mordor where the Shadows lie.

Lord of the Rings

De aanleiding van dit artikel is de ontdekking die Martin Vrijland deed toen hij toevallig ergens het staatsieportret van onze koning zag hangen:

“Toen ontdekte ik iets waarvan ik me afvroeg of het een onbedoelde boodschap moet uitstralen. Willem Alexander droeg zijn trouwring niet op dit staatsieportret. Kom ik nu in aanmerking voor het ‘Idioten filter‘ of wil Willem ons iets duidelijk maken?”.

Tijdens de troonswisseling draagt Willem Alexander nog zijn trouwring, zoals te zien is op onderstaande foto:

ring 1

Kort daarna, op het staatsieportret, is de ring, zoals geconstateerd door Martin Vrijland, verdwenen. Ook op foto’s die recent genomen zijn, zoals hieronder bij de uitreiking van het “Droomboek”, ontbreekt de trouwring.

ring

Dit betekent dat tijdens het maken van het staatsieportret niet net toevallig de ring zoek was, maar dat het een bewuste keuze was om hem niet langer te dragen.

Het is eveneens geen toeval dat ook de Engelse Prins William na zijn huwelijk met Kate Middleton weigerde zijn trouwring te dragen. Dit werd door Buckingham Palace afgedaan met de mededeling dat het heel normaal is voor iemand uit die sociale kringen om geen trouwring te dragen. Dat klopt inderdaad.....

Echter, alle wegen leiden naar Lucifer en dat is in bovenstaande gevallen zéker, niet anders.

Iemand uit de sociale kringen zoals die van William en Willem Alexander, behoren eigenlijk standaard bij een aantal illustere genootschappen zoals de vrijmetselaars en andere geheime clubjes.

Zo is Willem Alexander bijvoorbeeld lid van een duistere, geheimzinnige kring die de Zwanenbroeders heet. Er is weinig over bekend. Al deze clubs, ongeacht hoe ze heten, stammen in oorsprong af van dezelfde bron en hanteren voor de hoger ingewijden dezelfde doctrine (strikte leer).

We nemen hier als voorbeeld de vrijmetselarij:

De vrijmetselarij is van oorsprong grotendeels gebaseerd op de Joodse kabbala.

Zo schreef de bekende Rabbi Isaac Wise in 1855:

“De vrijmetselarij is een Joodse aangelegenheid, waarbij de geschiedenis, graden, officiële benoemingen, wachtwoorden en uitleg Joods zijn, van begin tot eind”.

In 1927 stond er in een redactioneel artikel in de Jewish Tribune:

“Vrijmetselarij is gebaseerd op het Judaïsme. Haal de leringen van het Judaïsme uit het vrijmetselaarsritueel en wat hou je over?”

Zo schreef Ray Novosel in 2004: “De zionistische wereldleiders, mensen op invloedrijke posities binnen de verschillende vrijmetselaarsorganisaties, hebben nauw samengewerkt om een universele wereldrevolutie te bewerkstelligen waardoor één wereldreligie zal ontstaan en één wereldregering. Veel vrijmetselaarsloges zijn uitsluitend Joods, evenals de controlerende B’nai B’rith loge, wat ook wel de moeder wordt genoemd van de beruchte en erg gevaarlijke Anti Defemation League (ADL).”

De eveneens zeer beruchte Albert Pike zei, “Iedere vrijmetselaarsloge is een religieuze tempel en haar leringen zijn onderricht in religie”. Verder stelde Pike vast dat de werkelijke betekenis van hun mysterieuze symbolen gevonden kunnen worden in de occulte filosofie van de Joodse kabbala en dat vrijmetselarij al haar geheimen heeft te danken aan de kabbala en een religie is, gebaseerd daarop..

De geheime en perverse doctrine die uiteindelijk ieder hoog ingewijde van de kabbala dient te accepteren is dat er maar één God is en dat is satan. Hij wordt gezien als de enige en echte God. Lucifer is koning. Deze doctrine is dezelfde die door de Illuminati en andere geheime genootschappen wordt gehanteerd. In Latijn betekent Illuminati letterlijk 'de verlichten', wat in deze context ook een directe verwijzing is naar het hellevuur en de duivel.

Doordat geheime genootschappen van oorsprong zijn gebaseerd op de kabbala zullen ook hier de hoger ingewijden de satan doctrine dienen te accepteren. Om een heel lang verhaal kort te maken: Aangezien bijna alle invloedrijke lieden op deze wereld wel ergens in de één of andere loge terug te vinden zijn en velen van hen hoger ingewijden zijn, waaronder onze koning, wordt dús de wereld op dit moment geregeerd door satanisten.

Uiteindelijk zijn al deze duistere clubs in de loop der eeuwen ingelijfd door de Jezuïeten. De historie hiervan en hoe dat precies in zijn werk ging, kun je lezen in een uitgebreid artikel bij Wanttoknow. Hier volgt een klein stukje:

Hoe de vrijmetselarij onder hun controle is geraakt?

Doodeenvoudig. De Jezuïeten treden toe tot een organisatie zoals elke geïnteresseerde dat zou doen. Eens opgenomen, worden zij de beste en de meest toegewijde leden en nemen op een quasi natuurlijke manier het roer over, dat hen ‘de ogen toe’ overgedragen wordt, zo onmisbaar worden zij voor de administratie, de financiën enz. Wanneer de andere leden merken dat van de oorspronkelijke doelstellingen afgeweken wordt, is het te laat. Getekend ‘Ignatius’: censuur en manipulatie van de originele teksten, stalinistische richtlijnen, nietszeggende taal, politiek gemanoevreer, machtsstrijd, immobilisme of juist activisme, listig verdraaide aanvangsdoctrine… de Jezuïeten druppelen geduldig hun manier van werken in de organisatie en… Klaar is Kees..!

Hierdoor is er een machtsstructuur op aarde ontstaan die er als volgt uitziet:

ring 3

Waarom is Alexander's trouwring verdwenen?

De trouwring, het symbool dat wordt gebruikt bij een christelijk(!) kerkelijk huwelijk staat voor alles wat satanisten willen vernietigen. Het symboliseert het huwelijk, een instituut dat in de New World Order geen plaats meer heeft en zo snel mogelijk dient te verdwijnen. Het huwelijk en het gezin vormen een geweldig obstakel voor de doelstellingen van de satanisten.

Door het afdoen of niet dragen van de trouwring wordt een signaal afgegeven. Het signaal dat de werkelijke meester wordt gediend. Het is niet zonder reden dat in al deze genootschappen liegen als een deugd wordt gezien.

En zo kijkt de wereld toe hoe “de belangrijken” op deze wereld zich via al deze geheime genootschappen druk bezighouden (belachelijk maken) met rituelen, speciale gewaden, handgebaren, het afdoen van de christelijke trouwring tijdens inauguraties en andere symboliek om zo de illusie te wekken dat deze occulte genootschappen geheimen bezitten die zó uniek zijn dat ze "no matter what" voor de mensheid verborgen dienen te blijven.

Dit trekt weer andere mensen aan die “hun rechter arm” zouden geven om lid te mogen worden van deze occulte genootschappen zodat ze na het steeds een trapje hoger komen op de ladder (piramide) uiteindelijk het geheim der geheimen zullen ontdekken.

Hiermee wordt wederom een illusie gecreëerd, of zoals John Rappoport deze week schrijft, de ultieme mind control. De geprogrammeerde geest krijgt precies dat wat het verwacht. Dat het grootste geheim wat ze uiteindelijk tegen zullen komen grote misdaden zijn zoals kinderofferingen, en geenszins iets te maken hebben met mystiek of goddelijkheid, is iets wat in bijna alle gevallen te laat duidelijk wordt bij de deelnemers.

Als iemand dan uitéindelijk na het betalen van de prijs (het aanvaarden van satan als God met alle misdaden die zijn begaan op de weg daar naartoe) in de binnenste en hoogste cirkels terechtkomt en de schatkist mag openmaken om het ultíeme geheim te mogen aanschouwen, dan kan het maar zo dat daar een briefje ligt met de tekst, “Alles is niets en niet is alles”.

Ook wijzelf met onze beeldvorming en verwachtingen geven deze onzinnigheden mee vorm en staan ze toe. Het is een belachelijk setje mensen die via gruwelijkheden en perversies de buitenwereld de idee willen geven dat zij iets bezitten, macht, waar wij geen toegang toe zouden hebben. Dát is de horror en zijn de beschamende activiteiten van de kabbala. Onzin dus! Een lullig excuus voor ziekelijk gedrag, punt!


Bronnen:

Henry Makov
Crossroad
Martin Vrijland
Want To Know
John Rappoport
Jesus is Savior
Corrupte Kamer
Herstel de Republiek

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl