Honderden jaren lang zijn satanische incestfamilies in ons land bezig geweest met het systematisch verkrachten en vermoorden van onze kinderen.

Gedurende al die lange tijd hebben ze dit vrijwel ongestoord kunnen doen, maar nu, eindelijk, worden ze ontmaskerd.Update, 3 juni 2013:

Het blijft spannend rond de onverkwikkelijke affaire in Zoetermeer en naar het schijnt volgen de gebeurtenissen elkaar in snel tempo op. Het begon vandaag met een aantal emails die wij ontvingen van Frides Laméris:

Dit was de eerste:

Ben en Leonie zijn hedenochtend 5.00 u hun huis ontvlucht ' Ik zelf ga zo onderweg naar Politiebureau Groningen om daar aangifte te doen tegen rechercheur Utrecht Mariëlle Hansen en haar partner Ingrid Ouwens die tijdens een ('hulp') bezoek aan Ben en Leonie van zaterdag op zondagnacht - terwijl Ben lag te slapen - een groot aantal bestanden hebben gewist, waaronder enkele duizenden inkomende- en uitgaande mails van Ben, voorzien van de nodige links naar bestanden.

Ik heb dit 5 minuten geleden ook gemeld aan Marcel Vervloesem, die zei het aangifte bericht bekend te zullen maken zodra hij van mij daarover bericht heeft gekregen uit Groningen, dat ik deze aangifte daadwerkelijk heb gedaan. Gr. Frides

Vervolgens de tweede, gericht aan de recherche in Utrecht:

RECHERCHE UTRECHT CC: WERKGROEP MORKHOVEN

Geachte heer Roelevink,

Dit is een aanvulling op mijn telefoontje op uw mobiele voicemail van vanochtend. Ik heb vanochtend op uw voicemail ingesproken dat de heer van den Brink mij kenbaar heeft gemaakt dat een rechercheur van politie Utrecht, Mariëlle Hansen en haar partner Ingrid Ouwens in de nacht van zaterdag op zondag 12 juli j.l, tijdens een bezoek aan de familie van den Brink op hun woonadres in Schoorl aan de Hulstweg 11. tijdens een slaapperiode van de heer van den Brink, op diverse wijzen zijn computer hebben bewerkt met als resultaat dat een gezamenlijk emailbestand van zo'n 2500 mails (in -en uitgaande), alle relaterend aan informatie over de activiteiten van een crimineel pedofielennetwerk in Noord- en Zuidholland van de computer zijn gewist.

Vele mails waren ook voorzien van belangrijke bijlagen en bestanden. Omdat de heer van den Brink afgelopen zaterdag nog een ernstige doodsbedreiging had ontvangen, afkomstig uit het ons inmiddels overbekende criminele pedofielenmilieu, heeft hij vanochtend vroeg te samen met zijn vrouw Leonie zijn huis in Schoorl verlaten en heeft hij mij gevraagd actie te ondernemen.

In overleg met dhr. van den Brink hebben wij vanochtend besloten aangifte te doen van deze ernstige hacking, die ongetwijfeld ten doel heeft te voorkomen dat het ons bekende pedofielennetwerk verder wordt exposed. Omdat dit voor mij het meest praktisch was, heb ik enkele uren geleden door een bezoek aan het hoofdpolitieburo aan de Radermarkt in Groningen aldaar kenbaar gemaakt dat ik namens de heer van den Brink met spoed aangifte wilde doen tegen deze hacking, in het bijzonder daar hier de verdenking rust op een Utrechtse rechercheur, die zeer goed thuis is in het dossier van den Brink en waarmee u - volgens onze informatie - goed bekend bent.

Ik heb dan ook zowel bij de balie als aan de dienstdoende chef de hr. Konings expliciet gemeld dat ik aangifte wenste te doen tegen RECHERCHEUR POLITIEKORPS UTRECHT MARIELLE HANSEN EN HAAR PARTNER INGRID OUWENS. Ik heb hierdoor overeenkomstig de wetboek aan mijn plicht voldaan om onverwijld een ernstig strafbaar feit kenbaar te maken aan de politie, zodat de politie op kan treden om deze zaak te onderzoeken.

Volgens het wetboek kan een burger een dergelijke melding overal in het land doen. Wat de politie Groningen met deze melding verder wel of niet doet is m.i. niet mijn primaire verantwoordelijkheid. Hopende u met deze extra informatie voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groeten, Frides Laméris, Zuidlaren, vertrouwenspersoon van familie van den Brink uit Schoorl 050-4096142

En vervolgens een derde email:

Heren,

Ze wilden de aangifte niet opnemen en verscholen zich als zo vaak onder hun stelling dat er aangifte moet worden gedaan in Schoorl. Ik ben inmiddels al redelijk bekend met de bureaucratische dienders in Nederland, en laat mij hierdoor niet beïnvloeden. Ik heb de verdenking van het strafbare feit (= feit 1) bij de dienders in Groningen bekend gemaakt en zet er nu wat over op het internet.

Mijn mail aan Roelevink van zojuist is feit no 2 en daar kan ook niemand om heen. En zo gaan we weer verder vandaag om het nog voortvluchtige echtpaar te ondersteunen. W'll be victorious!

Groetjes Frides

Tot zover de door ons ontvangen emailberichten. Aangezien het hier toch gaat om zware beschuldigingen richting recherche Utrecht, hebben wij vanmiddag om 14.30 uur telefonisch contact opgenomen met het politiebureau in Utrecht.

We werden allervriendelijkst te woord gestaan door mevrouw Van de(n?) End en verzochten haar ons door te verbinden met Mariëlle Hansen en/of Ingrid Ouwens in het kader van hoor en wederhoor. Ons werd wel gevraagd wie wij waren, maar niet over welke zaak het ging.

Even later kwam mevrouw Van de(n?) End terug met de mededeling dat het even niet uitkwam. Wij verzochten haar Mariëlle Hansen te vragen of het dan meer gelegen kwam op een iets later tijdstip of dat één van beide dames ons misschien terug kon bellen.

Mevrouw Van de(n?)End kwam vervolgens terug met het letterlijke antwoord van Mariëlle Hansen: “Nee, geen zin”.

Wij hebben eveneens duidelijk aangegeven dat wij zouden publiceren over een zaak waar beide dames bij betrokken zijn, en als er dan een antwoord komt "Nee, geen zin", dan geeft dat toch wel te denken. In ieder geval over de omgangsnormen die erop na worden gehouden.

Wordt vervolgd

Update: 29 mei 2013:

Het heeft er alle schijn van dat de eerder in het originele artikel (zie hieronder) beschreven situatie in Zoetermeer vanaf dit moment zal gaan escaleren. Wij ontvingen van Frides Laméris een vervolg op de eerdere berichtgeving met daarin wederom een aantal schokkende onthullingen. Dit vervolgverhaal is te lezen door hier te klikken.

Net na ontvangst ervan kregen we alweer een volgende email met update binnen van Frides:

Grote druk op Ben. Net zijn computer 100% door een  virus getroffen dat KLPD heet op het moment dat Ben verder belastende foto's ivm Wilmahuis wilde bestuderen, die hij net had ontdekt.

Hij heeft nu ook ontdekt dat Wilma hoogst waarschijnlijk familie is van de moeder van Leonie (redactie: de vrouw van Ben van den Brink). Ook enkele andere incestueuze verbanden tussen families zijn nu duidelijk geworden.

Leonie heeft vanavond een zeer ernstige bedreiging ontvangen.

Ben vraagt mensen in de buurt langs te komen of om hem te contacteren.

Vanavond is er voor het eerst confrontatiespanning geweest en  heeft er een incident plaats gevonden, waarbij Ben zelf echter NIET betrokken was.

Verder heeft een slachtoffer van het Wilmahuis (die ook dader is)  meer gruwelijkheden onthuld van dit satanisch misbruikhuis waar ook kinderen geofferd worden. Bij nadere studie is op een foto in het Wilmahuis ook een hakenkruis op een afbeelding zichtbaar. Hier ziet men dus de Nazi-roots van dit misbruik bevestigd.


Wordt vervolgd.

Origineel artikel, 22 mei 2013

Vandaag brengen we het eerste deel van een serie schokkende onthullingen die na grondig onderzoek aantonen dat er minimaal 400 jaar satanische incest, moorden en verkrachtingen aan de orde van de dag waren en zijn binnen een aantal families in ons land. Het is de eerste ruwe informatie die tot ons is gekomen. We willen hierbij opmerken dat nader onderzoek nodig is. Desondanks denken we dat de gegevens zodanig belangrijk zijn dat we dit bekend moeten maken.

Er is ons toegezegd door Frides Laméris en Ben van den Brink van wie de info afkomstig is, dat de gedetailleerde informatie op dit moment wordt verwerkt en binnenkort beschikbaar zal komen.

Enkele kernpunten in het al eeuwen durende verhaal zijn:

1) Een centrale rol in dit alles speelt het Wilhelmina (Wilma) Huis in Zoetermeer. Hetzelfde huis waar zich op dit moment de dochters van Ben van den Brink, Demi en Nirvana zich bevinden.

2) Er is een verband tussen dit huis en een familie met Nazi incestbloed die op die locatie jarenlang kinderen heeft verkracht.

3) Uit de oorspronkelijke familie zijn weer andere families ontstaan, zoals de familie Minkema en Wijers.

4) Ook is er een direct verband met de Koninklijke familie en dit verklaart ook waarom de locatie in Zoetermeer tot op het hoogste niveau wordt afgeschermd.

5) De eerder genoemde satanische incestfamilies vangen de kinderen op van andere families als er dreigt iets naar buiten te komen.

6) Ook is er een verband tussen de locatie in Zoetermeer, de incest families en iedere rechercheur, rechter, griffier en Jeugdzorgmedewerker die actief is geweest in de strafzaak tegen Ben van den Brink.

7) Er komt bewijs dat ook burgemeesters betrokken zijn bij deze kliek en soms kleine veranderingen aanbrengen in namen waardoor je “nieuwe” families krijgt.

8) Er zullen verrassende resultaten naar boven komen betreffende DNA “matches”.

9) Dit is ook de reden dat Erwin Lensink (redactie: de man die een waxinelichthoudertje naar de gouden koets gooide en daarvoor gevangenisstraf heeft gekregen) op zoek is naar het DNA van een bepaald iemand.

10) Het hele verhaal begint honderden jaren geleden:

MELCHIOR MEINKMAN ,GEB ,CIRCA 1661 ,HOVENIER HOF VAN DIEREN / MR ZINJUIER OP PALEIS HET LOO, GENEALOGIE VAN HET GESLACHT, MENKMAN /MINKMAN /VAN EIJK MENKMAN /MEIJNIKMAN , MINKEMA EIJ WEIJERS.  

Voor de stamboom van de familie Minkema, hetgeen vertaald uit het oud Duits betekent “verminking”, klik hier.

Voor een stamboom van de grote Duitse incestfamilie Onneweer, klik hier.

Wij wachten vol spanning op verdere onthullingen die er misschien eindelijk voor zullen zorgen dat deze satanische verkrachters en moordenaars worden ontmaskerd.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl