Werd de school in Sandy Hook gebouwd als tempel met als doel er aan het eind van de Mayakalender kinderoffers te brengen?

Want hoe kan het dat de school een exácte kopie is van de Tempel van de Gevederde Slang waar door de Maya's in december mensenoffers werden gebracht?In Theotihuacan in Mexico bevindt zich een tempel genaamd de Tempel van de Gevederde Slang. Het complex bestaat uit een piramide met omliggend terrein en werd in oude tijden gebruikt als een plaats waar ritueel mensen werden geofferd.

De Gevederde Slang is een andere naam voor de God van de Azteken, Quetzalcoatl, ook wel Kukulcan genoemd. En hoe onwaarschijnlijk dit misschien ook klinkt, er is een direct verband tussen deze tempel en de school in Sandy Hook.

Het heeft er alle schijn van dat de school in Sandy Hook werd gebouwd met maar één doel voor ogen: de rituele offering van kinderen. Dit plan werd al voorbereid lang voordat Adam Lanza werd geboren en ver voordat de school in Sandy Hook werd gebouwd. En er is een verband tussen wat er op 14 december gebeurde in Sandy Hook en de Maya’s.

Wat veel mensen blijven vergeten is dat de leiding van deze wereld op dit moment nog steeds in handen is van de Jezuïeten en dat deze groep een directe lijn heeft met satan. Daarmee is ook direct de vraag beantwoord wie verantwoordelijk zijn voor deze slachting die er ogenschijnlijk uitziet als een “toevallige gebeurtenis”, maar dat allesbehalve is.

We schreven in een eerder artikel "Dat is ook de reden dat occultisten een obsessie hebben met numerologie, geometrie en astrologie, omdat dit de werktuigen zijn waarmee de berekeningen gemaakt kunnen worden die nodig zijn om voordeel te halen uit die tijdelijke portalen en contact te krijgen met hogere geesten. Dat is de reden dat bepaalde dingen gebeuren op bepaalde plaatsen en op bepaalde tijden. Niets, maar dan ook helemaal niets berust op toeval".

Het is dan bijvoorbeeld ook geen toeval dat zowel de Tempel van de Gevederde Slang in Mexico en de school in Sandy Hook op precies dezelfde grootcirkel liggen.


sandy 2

De grootcirkel die begint in het plaatje bij de Tempel van de Gevederde Slang in Theotihuacan (de stad van de Goden) loopt vervolgens door Sandy Hook, maar ook de Montauk Mind Control faciliteit, alsmede Stonehenge en CERN in Geneve.

In vroegere tijden werden belangrijke bouwwerken gepositioneerd op bepaalde energieplekken op aarde, de zogenaamde leylijnen, een soort energiemeridianen. Daar waar deze lijnen elkaar kruisen ontstaan een soort accupunctuurpunten waardoor mensen die gevoelig zijn voor deze energie ter plaatse in een andere staat van bewustzijn komen.

De piramides en tempels in Theotihuacan en Gizeh zijn dan ook niet voor niets op dit soort lokaties gebouwd. Deze leylijnen vormen een bepaalde matrix rondom de aarde gebaseerd op de principes van de heilige geometrie. En het is dan ook niet voor niets dat belangrijke gebouwen en gebeurtenissen vaak voorkomen en plaatsvinden op deze lijnen.

Zoals te zien is op onderstaande afbeelding:


sandy 3

Zoals je kunt zien hebben er meerdere grote moordpartijen op deze lijnen plaatsgevonden, maar ook 9/11 en de orkaan Katrina. Het is dan ook geen toeval dat er zowel een HAARP installatie, een Mind control faciliteit als Montauk en een deeltjesversnellerinstallatie in Cern op deze lijnen liggen. Net zo min als het toeval is dat de orkaan Sandy aan land kwam precies op dezelfde leylijn als waar de Tempel van de Geverde Slang, Washington DC en Sandy Hook op liggen.

In Theotihuacan bevinden zich een tweetal piramides, de piramide van de zon, de piramide van de maan, maar het belangrijkste bouwwerk is de Tempel van de Gevederde Slang, met een God, Quetzalcoatl die tevreden gehouden moe(s)t worden door het offeren van kinderen. Deze kinderoffers vonden plaats in een bepaalde periode ieder jaar en wel tussen 29 november en 18 december.

Dat is ook de exacte reden waarom de offering in Sandy Hook plaatsvond op 14 december. De reden dat deze God vriendelijk gestemd dient te worden was en is om iedere 52 jaar door massale kinderoffers te voorkomen dat de wereld zou vergaan. Dat was precies wat er gebeurde in Sandy Hook omdat op 21 december wederom een cyclus van de Mayakalender ten einde liep.

En in fit geval niet alleen het einde van een gewone cyclus, maar tevens het einde van een veel langere van 26.000 jaar. Ook 260 jaar is een bekende cyclus in de Mayakalender en er werden 26 mensen vermoord in Sandy Hook.

Als je de plattegrond neemt van de Tempel van de Gevederde Slang en je legt die over de Sandy Hook school dan zie je dat de school in feite niets anders is dan een replica van deze tempel en wel tot in het kleinste detail.

Eerst de tempel:


sandy 5

En dan de Sandy Hook school of tempel:


sandy 4

Bovendien liggen de twee geografisch gezien ook onder exact dezelfde hoek ten opzichte van het noorden. En beiden hebben als doel om door middel van kinderoffers de Gevederde Slang gunstig te stemmen en zodoende het einde van de wereld af te wenden. Zelfs de wet van de kansberekening laat niet toe dat dat er hier sprake van toeval zou zijn....

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl