De club die momenteel ieder keer weer in het nieuws komt met hun klimaatacties is Extinction Rebellion.

Ze zijn fanatiek en hun doelstelling is de maatschappij en de economie dusdanig verstoren totdat er "afdoende" actie wordt ondernomen om het klimaat te redden.
In een paar eerdere artikelen hebben we een aantal mensen achter deze beweging onder de loep genomen zoals Gail Bradbrook en Margaret Klein Salamon. En het beeld dat je dan krijgt is een heel andere dan bezorgdheid over onze planeet. 

Het is niets anders dan een front van de ons welbekende sekte met als werkelijke doel zoveel mensen meesleuren in hun klimaatwaanzin en zoveel druk uitoefenen op overheden, dat men massaal akkoord gaat met de draconische maatregelen die zullen worden bedacht om de vrijheden van burgers optimaal te beperken. Dit alles onder de paraplu van het grotere doel: de 2030 Agenda van de wereldregering.

Het eindresultaat zal zijn een totalitaire wereldstaat onder supervisie van het Alziend Oog van de Sekte des Doods. En uiteraard is de achtergrond van die sekte satanische en die achtergrond vind je dan ook terug bij Extinction Rebellion.

Als we kijken naar het logo van Extinction Rebellion, dan zou je daar iets van een E of een X verwachten, maar niets van dat alles. Het logo ziet er als volgt uit en volgens de club zelf stelt het een zandloper voor binnen een cirkel om aan te geven dat de tijd loopt om onze planeet te redden en dat als we niet opschieten de zandloper leeg is en we te laat zijn.

xxx

De zandloper zelf heeft een duidelijke occulte achtergrond, zoals we zojuist van onze trouwe lezer Bert kregen opgestuurd (dank!) en nu na publicatie toevoegen aan dit artikel:

Hallo,

Uiteraard weer een sterk artikel over de verschrikkelijke 2030 agenda.
Het symbool was voor mij niet onbekend, de zandloper staat in de occulte wereld ook voor de upside down, alles op zijn kop en uiteraard zien we dit ook terug in de muziekwereld, hourglass met uiteraard de benen wijd.

Tot zover Bert.

In de kringen van het occulte en sex magick wordt met dit symbool ook gerefereerd aan het Merk van het Beest, waar ook in de bijbel melding van wordt gemaakt. Het vertegenwoordigt het seksueel genereren en manifesteren, waarbij de "O" staat voor de ovale vrouwelijke energie en de "X" voor de mannelijke fallus energie. 

Kenneth Grant, de voormalig secretaris van occultist Alistair Crowley en oprichter van Typhonian Ordo Templi Orientis, verwoordt het als volgt:

The Seat of Stone is lsis, and upon this foundation the Goddess is established and rules the heavens, the earth and the deeps beneath the earth. In other words, the Goddess who grants all desires is invoked by the union of the X and the O (the Phallus and the Kteis), the Scat being the vehicle of her power.

Met andere woorden, dit symbool, het logo van Extinction Rebellion, staat voor de verbintenis van O en X en het vervullen van wensen van de Godin Isis. 

Binnen het occulte is het een heel krachtig symbool en je vindt het dan ook overal terug in bijvoorbeeld de entertainment industrie. Je komt het tegen bij de Xbox van Microsoft.

xxx

En de artiest Russell Brand gebruikt het voor zijn tv programma "Brand X".

xxx

We weten van Madonna dat zij geen gelegenheid voorbij laat gaan om schaamteloos de occulte satanische symboliek voor een groot publiek te presenteren en energie van de toeschouwers te misbruiken. 

Zo deed ze dat ook tijdens de pauze van de American Superbowl in 2012. Een evenement dat ook ieder jaar wordt gebruikt voor occult rituele voorstellingen. Tijdens die voorstelling in 2012 werd Madonna binnengedragen op een gouden troon en was gekleed als variatie op de Egyptische Godin Isis.

xxx

Het logo van Extinction Rebellion, het Merk van het Beest, was toen duidelijk zichtbaar boven in haar banner toen ze het stadium binnenkwam.

xxx

Ook werd dit merkteken tijdens de show geprojecteerd op het toneel.

xxx

Alles is terug te voeren naar energie en wat er gebeurt met de occulte ceremonieën is dat miljoenen mensen onbewust meewerken aan het channelen/kanaliseren van die occulte energie.

De protesten van Extinction Rebellion moet je dan ook in dat licht bekijken. Het is dan ook niet voor niets dat sommige van deze protesten worden uitgevoerd door de zogenaamde Rode Brigade binnen de club. Formeel is het een protest om het klimaat te redden, in werkelijkheid is het een occulte ceremonie voor het channelen van satanische energie. 

Rood wordt uiteraard ook geassocieerd met bloed en ook bloed speelt een belangrijke rol in satanische rituelen.

xxx

En dan is er natuurlijk nog de naam. Het accent bij de naam ligt vooral op het eerste woord, niet het tweede. De meeste aandacht gaat dan ook automatisch uit naar het woord "Extinction", het uitsterven.

Het is een soort nuance verschil, maar de manier waarop de naam is samengesteld houdt in dat er sprake is van rebellie voor het uitsterven van de mensheid en niet het voorkomen ervan.

En daarmee wordt eigenlijk alles duidelijk. Wat Extinction Rebellion is, is een werktuig van de Sekte des Doods voor het channelen van negatieve satanische energie die erop gericht is om de mensheid uit te roeien zodat zij de planeet voor zichzelf hebben.

xxx

Rood kom je natuurlijk ook tegen bij socialisme en communisme. We weten dat uiteindelijk de New World Order een communistische/socialistische staat gaat worden met een centrale wereldregering die de dan nog levende bevolking met ijzeren vuist zal regeren en alles, maar dan ook alles voor hen zal bepalen.

De Sekte des Doods heeft werkelijk zo goed als alles geïnfiltreerd op deze wereld en dat geldt ook de zogenaamde Fabian Society. De wortels van Extinction Rebellion, net zoals de Engelse Labour Partij en de Verenigde Naties, moeten dan ook hier worden gezocht.  We schreven eerder over deze club in verband met de Engelse organisatie Oxfam. Daarom hierna een deel van een eerder artikel waarin verder wordt ingegaan op wat de Fabian Society is, waardoor je ook meteen weet waar Extinction Rebellion vandaan komt.

Oxfam werd tijdens de Tweede Wereldoorlog opgericht in het Engelse Oxford door een aantal mensen die lid waren van de zogenaamde Fabian Society. Men noemt Oxfam dan ook wel een soort kind van deze Fabian Society.

Het volgende is wat er in de Wikipedia staat over deze club:

De Fabian Society is een op 4 januari 1884 opgericht Brits reformistisch-socialistisch gezelschap van intellectuelen dat in het laat-Victoriaanse Engeland ijverde voor verbetering van het lot der arbeidersklasse. Ze richtten zich vooral tot andere intellectuelen, en vermeden het contact met de werkende stand of de vakbonden.Toch stonden enkele Fabians aan de basis van de Labour Party.

Is het niet vreemd dat een organisatie die geen enkel contact wil met de werkende klasse nu juist een Engelse variant van de Partij van de Arbeid opricht? Nee, dat is niet vreemd, want net zoals de arbeiderspartij in Nederland is opgericht door de Vrijmetselarij, geldt hetzelfde voor de Engelse Labour Party en de Fabian Society.

Net zoals de Vrijmetselarij is overgenomen door een virus, zo is dat ook gebeurd met de Fabian Society en dus ook Oxfam. En dat virus heet uiteraard Chazaren, abusievelijk ook wel eens Joods genoemd. De top van de Chazaren wordt gevormd door de honderd procent satanische Sabbateans en zij zijn “de eigenaren” van de Fabian Society en alles wat daarbij hoort. Hetzelfde geldt voor de Frankfurter Schule (De Frankfurter Schule is een Duitse sociologische en filosofische stroming in de hedendaagse filosofie die ontstond in de eerste helft van de 20e eeuw en zich bezighoudt met de maatschappijkritische, neomarxistische, kritische theorie).

Beiden zijn geïnfiltreerd en overgenomen door de Chazaren:

Both have been and are funded by extremely wealthy Jews and groups who attained their affluence as Jewish capitalist.

Eén van de grote financiers van de Fabian Society is de bekende Rockefeller Foundation, waarover wij eerder schreven:

De Amerikaanse families Rockefeller en Trump (Drumpf) zijn beiden voorbeelden van Cryptojoden oftewel Marranos, vandaar ook dat Ivana het bekende teken maakt met haar hand.

Maar, het gaat nog veel verder dan dat, want bovengenoemde families zijn slechts het topje van de ijsberg. Volgens auteur en onderzoeker David Livingstone zijn de meeste wat wij noemen Illuminati bloedlijnen, inclusief de Europese koninklijke families, niets anders dan Cryptojoden.

In zijn boek Terrorism & the Illuminati traceert hij de stambomen van de Chazaarse bloedlijnen zoals de Rothschild familie, de Hapsburg familie, de Sinclair familie, de Stuart familie en de Windsor familie om een aantal te noemen.

In een recent artikel schreven wij over de veranderingen die worden bekokstoofd in onze maatschappij door de Chazaren:

Dit zijn allemaal geen toevallige dingen, maar zijn georkestreerd door de werkelijke machthebbers, de Sabbateans, ook wel de Sekte van het Alziend Oog genoemd of de Chazaarse Mafia.

Uit een eerder artikel:

Waar ze ook gaan, ze infiltreren en worden de mensen die ze willen vernietigen, zoals een virus. Volgens Katharine Frisk zijn de Protocollen van Zion een plagiaat van de eed van de Jezuïeten en vormen ze een spiegelbeeld van dezelfde filosofie.

In combinatie met deze infiltratie moedigen ze de vernietiging aan van moraal, waarden en normen. Ze zullen altijd pornografie ondersteunen, maar ook prostitutie, pedofilie, abortus, drugs, gokken en ieder ander mogelijk corrupt sociaal gedrag.

Ze weten dat wanneer ze erin slagen om de gezinsstructuur te ontwrichten, ze een clan systeem kunnen afbreken en dit centraliseren onder één enkele autoriteit. Op deze manier kunnen ze landen vernietigen en mensen omvormen tot slaven. Door de eeuwen heen zijn ze er steeds beter in geworden en tegenwoordig hebben ze natuurlijk de beschikking over de media en het internet.

Bovenstaande zijn de exacte doelstellingen van zowel de Fabian Society als de Frankfurter Schule:

Both promote the radical transformation of Western civilization through Socialist utopianism, Christianity and non-European immigration.

Hetzelfde script wordt gevolgd door de Fabian dochter Oxfam die als specifiek doel heeft het bevorderen van alle gender verwarring en feminisme. Oxfam heeft niets te maken met het helpen van mensen, maar alles met het promoten van een bepaalde agenda.

Wanneer je dan ook geld doneert aan Oxfam, dan steun je direct de weg naar de New World Order. Hetzelfde geldt voor andere Illuminati organisaties zoals het Rode Kruis.

Bij Elsevier is men heel verbaasd over het volgende:

Opnieuw ligt een voormalige leidinggevende van een grote hulporganisatie onder vuur vanwege seksueel wangedrag. Ex-topman van Save the Children Justin Forsyth moest weg omdat hij meerdere vrouwelijke medewerkers lastig viel, maar kwam vervolgens moeiteloos aan het werk bij een andere ngo: Unicef.

Het is natuurlijk niet zo vreemd dat de machthebbers hun goed presterende psychopaten graag willen houden en wordt de grond hen ergens te heet onder de voeten, dan worden ze moeiteloos overgeheveld naar een ander filiaal. Het zal dan ook niemand verbazen door Forsyth ook voor Oxfam heeft gewerkt.

De moraal van het verhaal is om nimmer een stuiver te doneren aan de grote professionele “goede doelen”. Het zijn geen goede doelen, het zijn juist kwade doelen, maar dat is wat dat het gros van de bevolking nog steeds niet doorziet. Steun liever kleine, lokale doelen, georganiseerd door medemensen die je mogelijk zelfs kent.

Tegenwoordig hebben ze een ander logo, maar waarom denk je dat het oorspronkelijk logo van de Fabian Society een wolf in schaapskleren was?


xxx


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl