weimar republiek duitsland, jodenEr is een periode in de Duitse geschiedenis waar angstvallig over wordt gezwegen en dat is die na de Eerste Wereldoorlog.

Dat was de tijd van de Weimar republiek toen wederom de inmiddels bekende acteurs ten tonele verschenen om het land klaar te maken voor de komst van Adolf Hitler.
Geschiedenis was ooit iets dat je vroeger op school kreeg en waar altijd een soort zwart/wit beeld werd geschilderd over de recente gebeurtenissen in onze geschiedenis.

Wij waren de goeden, uiteraard, en ook onze bondgenoten, de Geallieerden, waren de goeden en degenen tegen wie wij streden waren de kwaden.

Duitsland was de vijand en Adolf Hitler was een gevaarlijke maniak die niets anders deed dan Joden vermoorden. Dat is het beeld waar wij mee zijn opgegroeid en zoals dat tot op de dag van vandaag nog steeds wordt onderwezen.

Nooit wordt er bij die geschiedenis gekeken naar de werkelijke achtergronden. Nooit wordt leerlingen op scholen duidelijk gemaakt hoe het kon dat een land als Duitsland begin jaren dertig massaal achter Adolf Hitler ging staan en hem zag als de grote verlosser waarnaar ze reikhalzend hadden uitgekeken.

Om een land als Duitsland zover te krijgen dat ze zich eensgezind achter Hitler schaarden, moesten er wel de juiste condities worden geschapen. Voordat dit mogelijk was moest Duitsland letterlijk worden vernietigd in werkelijk ieder opzicht.

Het volk moest na de Eerste Wereldoorlog worden vernederd. Het land moest worden leeggeplunderd in het kader van herstelbetalingen, economisch moest het een puinhoop worden en werkelijk iedere moraal moest worden vernietigd zodat Berlijn begin jaren '20 kon uitgroeien tot het Sodom en Gomorra van het westelijk halfrond.

Wat bijna niemand weet is dat de mensen die ervoor verantwoordelijk waren dat een dergelijke situatie in Duitsland ontstond, niemand minder waren dan dezelfde lieden als die de Russische revolutie veroorzaakten en later ook de Chinese.

Voor de Eerste Wereldoorlog was Duitsland een groot, sterk en machtig land.

duitsland voor eerste wereldoorlog

Op de website van Christiansforthruth staat het complete verhaal over hoe het Duitsland vervolgens verging direct na de Eerste Wereldoorlog tot het moment dat Adolf Hitler aan de macht kwam.

Wat als een rode lijn door het hele verhaal loopt is dat alle hoofdrolspelers die ervoor zorgden dat Hitler er uiteindelijk kwam, zonder één enkele uitzondering, Joods waren.

Het begon al met de Joodse Wall Street bankier Bernard Baruch die de Amerikaanse president Woodrow Wilson ervan wist te overtuigen dat het een goede zaak zou zijn als Amerika zou deelnemen aan de Eerste Wereldoorlog. Door deze deelname was de ondergang van Duitsland een voldongen feit.

We hebben eerder uitgebreid geschreven over deze episode waar de Amerikaanse auteur James Perloff duidelijk maakt hoe dat alles samenhangt met de beruchte Balfour Declaration.

Toen Amerika eenmaal bij de oorlog was betrokken begon het er donker uit te zien voor Duitsland en uiteindelijk werden ze gedwongen om een voor hen heel onvoordelig vredesakkoord (Verdrag van Versailles) te accepteren.

Wat bij niet veel mensen bekend is,is dat er ook in Duitsland een revolutie plaatsvond tegen het eind van de Eerste Wereldoorlog, in november 1918, de zogenaamde novemberrevolutie.

Deze eindigde ongeveer een jaar later en had tot gevolg dat er een einde kwam aan de Duitse monarchie en deze werd vervangen door de zogenaamde Weimar Republiek.

De drijvende krachten achter deze revolutie waren namen die voor sommigen misschien bekend zullen zijn, maar voor anderen niet:

Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Paul Levi, Leo Jogiches, Ernst Toller, Erich Muhsam, Gustav Landauer, Eugen Levine en Karl Radek.

Wat deze revolutionairen allemaal, zonder uitzondering, gemeen hadden was dat ze allemaal Joods waren.

november revolutie duitsland, 2018

Er werd een nieuwe grondwet gemaakt voor de Weimar republiek, geschreven door de Joodse Hugo Preuss en ook de regering was voor een groot deel Joods.

De Republiek kreeg een links liberale regering, net zoals die bij ons op dit moment op het punt staat te beginnen.

Deze regering benoemde de Joodse Walther Rathenau als Minister van Buitenlandse Zaken en de Joodse Rudolf Hilferding als Minister van Financiën. Als hoofd van de politie werd benoemd de Joodse Isidor Weiss.

Deze nieuwe links liberale regering zorgde voor een enorme puinhoop in het naoorlogse Duitsland. Alsof ze het expres deden. Er was een gebrek aan alles, mensen leden honger, mensen kwamen in opstand en de Weimar Republiek is uiteraard bekend geworden door gierende inflatie.

Daarnaast kwamen in die periode een aantal schandalen aan het licht, zoals het Barmat en het Slarek schandaal. In beiden gevallen waren het een aantal Joodse broers die zich als nietsontziende mafia bezighielden met grootschalige corruptie en fraude. Een stel gangsters zonder weerga die alles roofden wat los en vast zat terwijl het volk honger leed.

Een ander onderdeel van de nieuwe links liberale regering was het creëren van een ongekend moreel verval, waarbij Berlijn ook op dit gebied de hoofdstad was en het in geen enkel opzicht onderdeed voor Sodom en Gomorra.

Net zoals dat nu wederom gebeurt, kon toen ook alles en men kon het zo decadent niet bedenken of het kwam wel ergens voor in de Weimar Republiek.

berlijn jaren 20, sodom en gomorra

Arme Duitsers werkten er noodgedwongen aan mee en verkochten hun lichaam om aan elementaire levensbehoeften te komen en iedere perversiteit die je maar kunt bedenken was voorhanden.

Volgens de links liberale autoriteiten was er sprake van een seksuele revolutie waar de mensen recht op hadden en de grote architect van dit alles was de Joodse Magnus Hirschfeld, oprichter van "Het Instituut voor Seksueel Onderzoek" in Berlijn.

Zie je iets bekends als je naar het volgende overzicht kijkt?

berlijn jaren 20, sodom en gomorra

De geschiedenis herhaalt zich letterlijk, want bovenstaande is exact dat waar wij nu mee te maken hebben.

Net zoals nu schreven de mainstream media precies wat ze werd opgedragen en dat is niet zo vreemd want de grote kranten waren in handen van Joodse uitgevers zoals Theodor Wolff, Georg Barnard en Rudolf Mosse.

De situatie in het naoorlogse Duitsland ten tijde van de Weimar Republiek was identiek aan de situatie in Rusland, met dat verschil dat ze daar een ongekend wreed communistisch systeem installeerden dat tientallen miljoenen doden tot gevolg had.

rusland, joodse revolutionairs

Dan krijgen we vervolgens de ineenstorting van de beurs op Wall Street en worden de puinhopen en het morele verval in Weimar Duitsland, voor zover mogelijk, nog groter.

Luister naar de volgende video van de Joodse rabbi Yaron Reuven die uitlegt dat het inderdaad de Joden waren die verantwoordelijk zijn voor de puinhopen en het morele verval van Weimar Duitsland.

Hij vertelt verder dat hierdoor de weg eigenlijk vrij werd gemaakt voor een sterke leider zoals Adolf Hitler om aan de macht te komen.

Deze gaf de Duitsers vooral weer een gevoel van eigenwaarde, een eigen identiteit en men voelde zich weer trots om Duits te zijn.

Volgens Reuven was één van de eerste dingen die Hitler deed toen hij aan de macht kwam het uitvoeren van twee zaken. Twee heel belangrijke dingen die niet echt bekend zijn bij het grote publiek.

De eerste regel die Hitler invoerde was dat hij een bezem haalde door het gore Berlijn, pornografie verbood, de clubs sloot en Duitsland weer terugbracht naar een normale samenleving bestaande uit normale gezinnen met man, vrouw en kinderen.

De tweede regel die Hitler invoerde was dat hij een eind maakte aan het betalen van rente en volgens Reuven was dit een doodsklap voor Joodse bankiers die uiteraard godsvermogens verdienen aan woekerrentes.

Het gevolg van alleen de bovenstaande maatregelen was dat in slechts 6 jaar tijd van een moreel en failliet land, Duitsland weer gezond en sterk werd en een land waarmee men terdege rekening moest houden.Rabbi Reuven is bang dat door het gedrag van de Joden op dit moment, de geschiedenis zich zal herhalen. Daarnaast is de vraag of Reuven beseft dat we hier te maken hebben met een satanische sekte in hun midden.

Hieruit volgt dan weer dat de meeste leden van de Illuminati Joods zullen zijn, hoewel de Joodse bevolking als geheel hier vaak ook geen weet van heeft en net zo goed slachtoffer is van de satanische sekte als ieder ander volk op aarde.

De moraal van het verhaal is zoals gewoonlijk dat de meeste mensen nog steeds denken dat dingen bij toeval tot stand komen. Bijna niets is toeval, behalve als iemand bij toeval op de doneren knop drukt op deze website.

Alle rest wordt georkestreerd door een satanische sekte in de achtergrond.

Wie meer wil weten over de werkelijke achtergronden van die periode en de daarop volgende oorlog raden wij aan dit eerdere artikel te lezen en de tijd te nemen om de daarin opgenomen uitstekende documentaire van Dennis Wise te bekijken, Adolf Hitler, de greatest story never told.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl