De reden dat wij hier ’s winters niet lopen te klappertanden, hebben we te danken aan de Golfstroom.

Wellicht is dat binnenkort afgelopen want een nieuw onderzoek wijst uit dat deze vertraagt.
De Golfstroom is een uniek warmtetransportsysteem dat ervoor zorgt dat de warmte van de evenaar onze kant op wordt getransporteerd.

golf 40


Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat de snelheid van de Golfstroom is afgenomen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat bepaalde gebieden minder warm water ontvangen en ook dat er vervolgens minder koud water weer naar het zuiden wordt gestuurd.

Volgens Michael Mann, een gerespecteerd professor in de meteorologie van de Penn State University, wordt bij de berekening van de klimaatmodellen te weinig rekening gehouden met het vertragen van de Golfstroom.

Een andere onderzoeker betrokken bij dit onderzoek, Stefan Rahmsdorf van het Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) zegt, “Als de vertraging van de Golfstroom blijft voortduren dan zullen de gevolgen substantiëel zijn. Een verstoorde circulatie zal waarschijnlijk een negatief effect hebben op het ecosysteem van de oceaan en daardoor gevolgen hebben voor de visserij en aanverwante beroepen in de kustgebieden”.

“Een vertraging heeft ook effect op regionale verhoging van zeeniveaus die van invloed kunnen zijn op steden zoals New York en Boston. En tenslotte kunnen temperatuursveranderingen in dat gebied ook het weer aan beide kanten van de Atlantische Oceaan beïnvloeden.”

Wat nu precies die vertraging veroorzaakt wordt niet helemaal duidelijk. Wel wordt er gehint naar de smeltende ijskappen op Groenland en de enorme toevloed van extra water als mogelijke oorzaak.

Al langer is bekend dat de Golfstroom trager is geworden. Al in 2013 publiceerden wij een artikel waaruit hetzelfde bleek.

De Duitse meteoroloog Dominik Jung heeft de afgelopen weken nauwkeurig de Golfstroom bestudeert en komt tot de conclusie dat de normale snelheid ervan is verstoord.

Wanneer de smeltende ijskappen van Groenland inderdaad een rol spelen bij de vertraging van de Golfstroom, dan doet dit denken aan een nog eerder geschreven artikel uit 2012.

Hieruit bleek dat de vorige mini ijstijd waarschijnlijk is veroorzaakt door eenzelfde fenomeen.

De daarop volgende mini ijstijd duurde 1.300 jaar en werd vermoedelijk veroorzaakt door het plotseling leeglopen van het Agassiz meer in Canada. Dit meer trad buiten haar oevers en hierdoor kwam ijskoud zoet water in de Noordelijk Atlantische Oceaan en de Noordelijke IJszee terecht. 

Als gevolg werd de Golfstroom ernstig verstoord, waardoor het ijs zich kon vormen. Sommige wetenschappers geloven dat, mocht de ijskap van Groenland nu smelten, dit eenzelfde soort effect zou kunnen veroorzaken.

Bron: 

The Extinction Protocol

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl