Overal ter wereld zijn er nu plaatsen waar het simpelweg bijna niet meer regent.

Als gevolg hiervan dreigt de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo over enkele maanden helemaal zonder water te zitten.Afgelopen zomer schreven we het volgende in een artikel over de naderende watertekorten:

Als we als wereldbevolking niet snel een oplossing vinden voor de steeds sneller groeiende watercrisis dan kunnen we oorlogen, massale sterfte (uitsterving) en vernietigende plagen tegemoet zien.

Volgens een recent Amerikaans onderzoek zal in het jaar 2030 de vraag naar water wereldwijd 40 procent hoger zijn dan wat er beschikbaar is. Terwijl je dit artikel leest drogen op allerlei plekken op aarde meren, rivieren, stromen en aquifers (ondergrondse watervoorraden) op.


Als we nu naar de werkelijkheid kijken dan was dat artikel misschien nog optimistisch te noemen.

Wanneer er niet snel iets gebeurt, zal er op korte termijn een ongekende ramp plaatsvinden in de 12e grootste stad van de wereld, Sao Paulo in Brazilië. Waar maar liefst 20 miljoen Brazilianen wonen en waar nog maar voor 60 dagen watervoorraad is.

Ze zijn daar nu overgegaan op het halen van water uit de tweede van de drie reservebronnen. Het vakantieseizoen daar staat voor de deur en dat betekent een nog hoger watergebruik dan normaal.

De 20 miljoen inwoners hebben waarschijnlijk nog geen idee wat hen te wachten staat in de nabije toekomst. In het meest gunstige geval in ieder geval sterke rantsoenering van het water en onderbroken bevoorrading.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de stad dat men tot bovengenoemde noodmaatregelen moet overgaan. Deze regio van Brazilië heeft te maken met de ergste droogte in 80 jaar na een ongewoon droog jaar waardoor rivieren en reservoirs tot een meer dan kritisch niveau zijn gedaald.

Het heeft het afgelopen jaar minder dan de helft van het gemiddelde geregend en er zijn ook geen vooruitzichten dat dit snel zal verbeteren.

Theoretisch heeft Sao Paulo nog een derde en laatste reserve. In de praktijk echter blijkt dit een moeilijk te winnen reserve te zijn. Het wordt dan letterlijk “water uit modder”

Het verhaal van Sao Paulo staat niet op zich. Overal ter wereld zijn er plaatsen waar men grote moeite heeft om de watervoorziening op peil te houden zoals in Californië, Oklahoma, India en China. En zoals met veel van dit soort dingen lijkt het iedere keer sneller te gaan dan men oorspronkelijk had gedacht.

In de dagelijkse praktijk echter, zijn er maar heel weinig mensen die stilstaan bij de ongekende rampen die grote delen van de mensheid op niet al te lange termijn zullen treffen.

Mike Adams van Natural News is de volgende mening toegedaan:

De economie moet koste wat het kost blijven groeien, wij moeten doorgaan zoveel mogelijk te consumeren om de bestaande systemen in stand te houden en iedere balans met de natuur is allang zoek.

Bijna niemand houdt rekening met de gevolgen hiervan voor de planeet en iedereen is bezig met het verdienen van geld. Ten koste van de natuur en een systeem dat hen op den duur zal vernietigen.


Natuurlijk zijn veel handelingen van de mens schadelijk voor de planeet, maar de ongekende verstoringen in het klimaat is niet iets waarvoor de doorsnee burger verantwoordelijk is, net zomin als de niet bestaande klimaatopwarming.

Zoals we enkele dagen geleden hebben kunnen zien in een artikel over de niet smeltende hagelstenen in Nieuw Zeeland, is geo-engineering verantwoordelijk voor een groot deel van de huidige klimaatverstoringen. Mogelijk speelt de inter planetaire klimaatopwarming waar onder meer David Wilcock regelmatig over spreekt ook een rol.

Waar het op lijkt is dat er een bewuste geo-engineering strategie wordt gevolgd, waarbij sommige delen van de aarde als het ware worden opgeofferd, zoals bijvoorbeeld in het geval van Californië. Historische luchtstromen die zomaar ineens veranderen, waardoor bepaalde gebieden praktisch geen regen meer krijgen.

Naar het zich laat aanzien, zal Sao Paulo straks de twijfelachtige eer te beurt vallen om de eerste grote miljoenenstad op aarde te worden die geen water meer heeft.

Bronnen:

Natural News
Reuters
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl