Uit een verklaring van een getuige blijkt dat onze minister president Mark Rutte één van de vele hoogwaardigheidsbekleders is die betrokken zijn bij rituele kindermoorden.

Hij is zeker niet de enige want ook namen uit de koninklijke familie komen naar voren.Een organisatie die zich al langere tijd bezighoudt met zaken zoals misbruik binnen de rooms katholieke kerk en het ter verantwoording roepen van de schuldigen is de ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Voorman Kevin Annett is de stuwende kracht achter de totstandkoming van een internationale rechtbank zoals wij al schreven in een eerder artikel

Eind 2012 jaar werd namens een multinationale coalitie bestaande uit meer dan 50 organisaties uit 15 verschillende landen, een alternatief internationaal gerechtshof in het leven geroepen. Het doel ervan is het berechten van mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden vanuit de kerk of staat. De volledige naam van dit gerechtshof luidt The International Common Law Courts of Justice en is gevestigd in Brussel. 

De reden voor de oprichting van dit gerechtshof moge duidelijk zijn. Het “andere” Internationale Gerechtshof zal nimmer mensen berechten zoals de paus of de koningin van Engeland. Deze Common Law rechtbank doet dat wel. Het werkt er net als bij iedere andere rechtbank, met in dit geval rechters en een jury.”

Op dit moment speelt er via die rechtbank een zaak tegen de huidige paus Franciscus waaruit tot nu toe is gebleken dat hij betrokken is geweest bij rituele kinderofferingen zoals wij schreven in een artikel enkele maanden geleden

Tegelijkertijd worden ongeveer twee weken geleden de volgende schokkende berichten uit Ierland bekend:

“De al door misbruikschandalen geplaagde Ierse katholieke kerk lijkt zich op te kunnen maken voor een nieuwe storm. Op het erf van een gebouw in het plaatsje Tuam waar tot 1961 een katholiek tehuis voor ongehuwde moeders gevestigd was, zijn recentelijk in een beerput de lichaampjes van bijna 800 kinderen gevonden, meldden Ierse media. Het Tuam Mother and Baby Home werd gerund door de zusterorde Bons Secours die zich ten dienste stelt de zieken te helpen.

Afgelopen dagen hebben de aanwijzingen zich opgestapeld dat de kinderen van ongehuwde moeders die er na hun geboorte verbleven in afwachting van adoptie, slecht werden verzorgd. De overleden kinderen zouden tekenen vertonen van ondervoeding en verwaarlozing. Ook vielen ze ten prooi aan ziektes. Van diverse kanten wordt er nu aangedrongen op een diepgravend onderzoek naar de zaak”.

Zoals je Kevin Annett in onderstaand interview kunt horen vertellen, hebben bronnen binnen de Ierse politie, de Garda, verklaard dat na voorlopig forensisch onderzoek al is gebleken dat deze kinderen geen natuurlijke dood zijn gestorven, maar letterlijk zijn afgeslacht.

Er zijn ook geen complete lichamen aangetroffen, maar enkel delen daarvan. Uit die gevonden lichaamsdelen zou blijken dat deze kinderen slachtoffer zijn geworden van zogenaamde rituele offeringen.

Typerend is wel weer dat zowel de rooms katholieke kerk als de Ierse overheid een diepgaand onderzoek hebben toegezegd, maar dat de plaats waar de lichaamsdelen zijn gevonden niet wordt behandeld als een “crime scene” (plaats delict). Wel is de omgeving hermetisch afgesloten. Dit vertoont nú alweer alle tekenen van een cover-up waarbij straks één of ander nietszeggend officiëel verhaal naar buiten zal worden gebracht.

Ondertussen gaat de rechtszaak tegen de huidige paus gewoon door en zijn en nog meer getuigenverklaringen bekend geworden.

Zo schreven wij in een eerder verslag:

“Tijdens het horen van getuigen verklaren twee volwassen vrouwen dat zij door de huidige paus Franciscus zijn verkracht tijdens een kinderofferritueel. Deze verklaringen worden verder ondersteund door 8 andere getuigen die hierbij aanwezig waren.

De offerrituelen van The Ninth Circle vonden plaats in het voorjaar van 2010 en 2011 in, hoe kan ook bijna anders, het platteland van Nederland en België.”

Nu is er een nieuwe getuige naar voren gekomen met zo mogelijk nog schokkendere aanvullende informatie. Het betreft hier wat ze noemen een “public official”, een vrij hooggeplaatst iemand in een publieke functie.

Deze (vrouwelijke) getuige heeft verklaard dat een aantal belangrijke en hooggeplaatste functionarissen aanwezig waren bij rituele kindermoorden in Oudergem (België) en Zwolle die werden gepleegd in 1996 en 2000. Daaronder waren negen belangrijke rechters, Bilderberglid George Soros en de inmiddels 'overleden' prins Friso. Haar getuigenverklaring is opgenomen op video.

“In de bossen bij Oudergem joegen ze die naakte kinderen op en schoten hen neer. Ze sneden de penissen af bij de dode jongens en hielden deze als trofeeën omhoog. Ik zag Belgische soldaten patrouilleren om de jagende mannen te beschermen, zoals prins Friso, koning Albert van België en Mark Rutte, de minister president. Ik herkende ook George Soros bij de jachtpartij, je weet wel die miljardair. Hij is goede maatjes met de vrouw van Friso, Mabel Wisse Smit”.

De getuige beschreef ook de aanwezigheid van “een katholieke prelaat” bij de moord van drie jeugdige wetsovertreders in Zwolle in 2004.

“Er is een misdaadsyndicaat dat de Octopus heet. Zij zorgen voor de aanvoer van kinderen die ze uit jeugddetentiecentra halen. Er waren er drie die dag; twee jongens en een meisje. Alledrie werden ze verkracht en doodgemarteld in een huis bij Zwolle dat toebehoorde aan één van de gangsters. Friso was daar ook en een hooggeplaatste katholiek die ik niet herkende omdat hij Engels sprak. Ik herinner mij echter dat Friso hem “de Ier” noemde en hij had het ook over de Negen of de Groep van Negen of zoiets”.

Deze getuige was aanwezig bij de moorden en is een voormalig lid van het Octopus misdaadsyndicaat dat eveneens de drugshandel in Nederland en België beheerst. Zij is de vierde getuige die tot nu toe naar voren is gekomen om de rituele kindermoorden door hoogwaardigheidsbekleders te beschrijven.

Navolgend een interview dat Kevin Annett twee dagen geleden had met Alfred Lambremont Webre over bovengenoemde zaken. Verrassend in dit interview is dat ook de naam van generaal buiten dienst Dick Berlijn wordt genoemd als aanwezige bij de moordpartijen.Wat je natuurlijk kunt verwachten wanneer dit soort beschuldigingen naar buiten komen, is dat iemand als Kevin Annett heftig zal worden aangevallen. Dat gebeurt dan ook volop. Ook bij ons zijn berichten binnengekomen dat Kevin Annett niets anders is dan een eenmansoperatie en dat het door hem genoemde International Tribunal helemaal niet zou bestaan.

“Well there is no court in Brussels, there never was.  There is no address.  In fact, Kevin Annett asked me to set up an address for him which I never did.

He is a big con.  Just a one man show, always was.  The person who is supposedly in Brussels, George Dufort, does not exist.  In fact, that is just another name kevin annett uses”.

Alhoewel het verhaal van Kevin Annett overtuigend klinkt, is onze positie niet zo dat we goed te kunnen beoordelen of dit ook echt de waarheid is. Aangezien het hier hele zware beschuldigingen betreft, is enige voorzichtigheid wel op zijn plaats.

Veel zal afhangen van of Kevin Annett binnen niet al te lange tijd meer informatie naar buiten kan/wil brengen omtrent de getuigen. Het zijn de getuigenverklaringen die cruciaal zijn in dit verhaal. Het maakt in feite dan ook niet uit wie of wat Kevin Annett is, maar wel of de getuigen die hij opvoert betrouwbaar zijn.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...


Bron:

ITCCS

Telegraaf

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl