De wetgeving in ons land rond het meest nuttige en veelzijdige plantje op aarde, is ronduit bizar te noemen.

In plaats dat het verbouwen wordt gelegaliseerd, kost het de bevolking nu alleen al bijna 200 miljoen Euro aan illegaal afgetapte stroom.
Hennep, een van de meest nuttige en veelzijdige plantjes die op onze aarde groeien.

Het is, op bamboe na,  het snelst groeiende plantje met de meeste fotosynthese (zonlicht omzetten in bladgroen), ruimt daardoor de meeste CO2 op en haalt bovendien veel van de eventueel overtollige meststoffen uit de grond.

Het is te gebruiken voor heel veel doeleinden zoals voeding, medicijnen, textiel, stro en papier en levert olie voor consumptie die ook kan dienen als brandstof. De vezel kan metaal vervangen door deze met een hars te mengen. Bij de productie van industriële cannabis zijn ook nagenoeg geen bestrijdingsmiddelen nodig.

6000 jaar voor Christus werd dit plantje al gebruikt door de Chinezen. Zij gebruikten de zaden ervan als voeding. 2700 voor Christus werd cannabis ook door de Grieken en Romeinen gebruikt en nu ook voor medische doeleinden, zoals menstruatiepijnen en oorpijn en gebruikten ze het als vrolijkheidsmiddel door cannabis in koekjes te verwerken en na de maaltijd te serveren.

In de middeleeuwen werd cannabis door vele volkeren gebruikt. Men gebruikte dit plantje toen voor papier, textiel, touw, en windkering. In de oude Indische geschriften werd het beschreven als een goddelijke drank, goed voor alles wat de mens nodig heeft.

In de negentiende eeuw werd cannabis door de apotheek aangeboden als middel tegen astma, toevallen, krampen, slaapstoornissen en migraine.

Het gebruik van cannabis als genotsmiddel en waarom dit zo vaak schadelijk is.

Er zijn koffieshops maar er mag geen hennep geproduceerd worden. Dat is op zich al een onmogelijke situatie en hierdoor wordt criminaliteit in de hand gewerkt. Zeker nu de crisis veel mensen tot wanhoop drijft en hen doet besluiten het er maar op te wagen.

Een groter probleem van productie van hennep in de illegaliteit is dat er geen controle is op de kwaliteit. Er worden op 3 manieren schadelijke stoffen aan de hennep toegevoegd .

In de eerste plaats wordt hennep op gewicht verhandeld. Dit heeft als gevolg dat er vaak stoffen worden toegevoegd om te verzwaren. Hiervoor wordt ondermeer glaspoeder en calciumcarbonaat (kalk) gebruikt. Deze 2 stoffen zijn niet heel erg schadelijk voor de gezondheid. Zeer gevaarlijke stoffen zijn loodstof, suiker en behanglijm. Ongetwijfeld worden er nog tal van andere dingen toegevoegd om de hennep te verzwaren en om de kwaliteit beter te laten lijken.

Een ander groot probleem is het gebruik van vele verschillende bestrijdingsmiddelen die worden ingezet om insecten en schimmels te bestrijden. Door de onwetendheid in de wietkwekerijwereld wordt vaak niet de plaag voorkomen, maar bestreden. Terwijl hiervoor tal van biologische middelen beschikbaar zijn zoals de inzet van andere insecten (Roofmijt) die de plaag, bijvoorbeeld spint, kunnen verhelpen. Helaas wordt er in veel gevallen een chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt. Dit zijn dan vaak ook niet de minste middelen zoals Vertimec, Torque en Dichloorvos die worden gebruikt om insectenplagen tegen te gaan. Uiteraard worden ze ook frequent niet deskundig gebruikt, waardoor de cannabis zwaar vervuild raakt en ook de teler met regelmaat aan deze gevaarlijke stoffen blootstaat bij het toepassen van de bestrijdingsmiddelen.

Nog een ander probleem, waar bijna niks over te vinden is op internet en wat van zeer groot belang is, is het overbemesten van de hennepplant. Veel van de huidige telers hebben erg weinig verstand van het kweken en doen maar wat. Het gevolg is dat de voeding die aan de planten wordt gegeven over het algemeen in veel te grote hoeveelheden gebeurt, om zo snel mogelijk een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Je kunt na het geven van voeding meestal pas na een week zien dat de plant erop reageert. Het ongeduld van de kweker heeft dan in veel gevallen tot gevolg dat er opnieuw voeding wordt gegeven terwijl de plant al volop heeft.

Ook het grote assortiment voeding in de Hydroshops verleidt kwekers tot het proberen van vele verschillende soorten in een teelt. Hierdoor bevat vrijwel alle wiet een veel te hoog nitraatgehalte. Nitraat en vooral nitriet is een zeer schadelijke stof voor ons lichaam. Vanwege diezelfde reden is het niet verstandig elke dag spinazie te eten. Deze groente kan ook snel een te hoog nitraatgehalte bevatten.

Verder worden er nog allerlei groei-boosters (-versnellers) gebruikt om de opbrengst te verhogen en daarvan is helemaal niet eens bekend hoe schadelijk die voor ons kunnen zijn.

Een gegeven waarvan ikzelf ook niet weet of het schadelijk is voor onze gezondheid, is dat de hennepzaden die op dit moment gebruikt worden, vrijwel allemaal genetisch gemanipuleerd zijn. Er worden in de regel alleen nog vrouwelijke zaden aangeboden (feminised seeds), terwijl van nature er evenveel mannelijke als vrouwelijke zaden zijn. In de groenten-, fruit- en diervoederindustrie wordt steeds vaker aangetoond dat genetische manipulatie ernstige gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.

Verder is er een onderbelicht aspect aan de illegale hennepteelt wat ik hier ook nog wil noemen. Er is voor 1 kilo wiet ongeveer 900 kilowatt uur stroom nodig. Dat is dus 900 x € 0,30 = € 270,- Er wordt gesproken over een cannabisproductie in Nederland van 700.000 kilo per jaar. Persoonlijk denk ik dat het veel meer is, maargoed.

Hiervan uitgaand, is er dus voor 189 miljoen Euro aan stroom nodig om enkel de lichturen te bekostigen en wordt dit in de meeste gevallen illegaal afgetapt. Dit betekent dus dat iedereen meebetaalt aan de productie van hennep in dit land. Uiteraard wordt het verlies van de energiemaatschappijen aan ons allemaal doorberekend. Als mijn berekening klopt, ik denk zelf dat het veel meer is, dan betalen wij per hoofd van de bevolking dus per jaar € 27,- voor de illegale hennepproductie in Nederland.

Samengevat is het soort gedoogbeleid van de overheid, wel shops geen legale teelt, er verantwoordelijk voor dat het grootste deel van de wiet op de markt zwaar verontreinigd is.

Het kan in mijn ogen niet anders dan dat dit bij de overheid bekend is. Diezelfde overheid die er voor ons zou moeten zijn?????

Dit artikel is een bijdrage van: “Enerismeer”. (Dank!)


Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl