Wellicht een goede graadmeter voor wat hier in Nederland in de nabije toekomst staat te gebeuren, is Engeland.

Ogenschijnlijk zijn ze daar iets verder gevorderd op de "leegplunderen van het land door bankiers"-schaal dan ons land.
Afgelopen week werd bekend dat de levenstandaard in Engeland nog nooit zover teruggevallen is sinds de Victoriaanse tijd, die we allemaal kennen uit de boeken van Charles Dickens.

Ook in Engeland zijn het vooral de laagste en middeninkomens die in verhouding het hardst worden getroffen door de alsmaar verdergaande bezuinigingen (plunderingen).

Het land kent nu officiëel meer dan 5 miljoen mensen die worden gekwalificeerd als laag betaald en een toenemend aantal mensen werkzaam in de publieke sector slaagt er niet meer in om de eindjes aan elkaar te knopen.

Wat je daar steeds sterker gaat zien is de veranderende samenstelling van de bevolking. Enerzijds volwaardige burgers, mensen met nog een (ruim) voldoende inkomen en anderzijds een soort tweederangsburgers; de laagbetaalden en mensen met een uitkering.

Een typisch voorbeeld hiervan is de opening afgelopen week van een “sociale supermarkt” in het plaatsje Goldthorpe in de buurt van Barnsley in Yorkshire. Hier worden levensmiddelen en goederen verkocht voor een prijs die tot wel 70 procent lager is die in de normale supermarkt. De aangeboden spullen zijn dan ook wel iets anders dan die in een doorsnee winkel.

Ze verkopen restpartijen zoals producten waarvan de verpakking is beschadigd of waar iets anders aan mankeert. Kortom, dat wat niet goed genoeg wordt bevonden om in de normale supermarkten te worden verkocht.

Niet iedereen mag er winkelen. Het is alleen bestemd voor mensen in een bepaald postcodegebied en die een uitkering hebben. De winkel wordt gerund door Community Shop, een commerciële dochteronderneming van Company Shop, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het opkopen van restpartijen van grote winkelketens en fabrikanten.

Deze winkel is opgezet als een soort proef en in hetzelfde gebouw kunnen arme mensen ook terecht voor een programma van bredere sociale ondersteuning zoals financiëel advies, hulp bij schulden en zelfs kooklessen. Mocht deze test, die wordt ondersteund door alle grote supermarkten, slagen dan is het de bedoeling dat er meerdere van dit soort winkels in het land worden geopend.

Community Shop wordt nu gepromoot als voorbeeld voor hoe door met z'n allen te samenwerken een betere sociale samenleving kan ontstaan. Ondertussen wordt de scheiding tussen arm en rijk wel steeds groter. Op deze manier wordt bovendien de bevolking vertrouwd gemaakt met dat arme mensen dankbaar moeten zijn dat ze überhaupt nog in staat zijn om voedsel te kunnen kopen. Dat het is afgekeurd voor de eersterangsburger doet niet ter zake.

Hiermee keren we langzaam maar zeker als Europese heilstaat weer terug naar de tijd van Charles Dickens. Er zullen steeds meer tweederangsburgers komen, mensen die volledig afhankelijk worden van de aalmoezen van de staat, mensen die genoegen moeten nemen met een “sociale supermarkt” om hun dagelijkse voedsel te kopen.

Allemaal in het kader van wat we al eerder schreven:

"Een sociale heilstaat met allemaal gelijke grijze muizen, die zo goed als volledig afhankelijk worden van de centrale overheid, kunnen straks heel gemakkelijk als een kudde makke schapen worden overgedragen aan de nieuwe wereldregering".

Bronnen:

Guardian
Independant
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl