Soms gebeuren er dingen waarvan je pas later inziet wat daar de bedoeling van was.

Binnen dat kader valt ook de eind juni door Rusland en Amerika gesloten overeenkomst voor de levering van Russische troepen voor een mogelijke “ramp” in Region III.

Vorige week hebben wij een uitgebreid artikel geschreven over de plotselinge voorbereidingen van FEMA aangaande een rampzalige gebeurtenis in Region III, een gebied aan de oostkust van Amerika.

Iets waar wij eind juni 2013 over schreven, maar wat intussen alweer een beetje naar de achtergrond is verdwenen, is dat er rond die tijd een overeenkomst werd gesloten tussen de Russische en Amerikaanse overheid voor het inzetten van 15.000 man Russische troepen in het geval van een “ramp” in Region III.

Ook was het gegeven dat dit Region III betrof op dat moment nog niet zo spectaculair, maar gezien in de context van de alarmerende berichten recentelijk van Senator Sheldon R. Songstad, blijkt dit nu toch iets actueler dan verwacht.

Evenals informatie die via een Russische website eind juni bekend werd gemaakt, tegelijkertijd met het nieuws over de door de Amerikanen en Russen gesloten overeenkomst, waar letterlijk staat:

“Alhoewel wij via onze bronnen bij het Kremlin exact weten welke informatie Edward Snowden heeft over de gebeurtenissen van 9/11 (de aanslagen op de Twin Towers in New York) en de rol van de Bush en Obama regeringen en de vreselijke gebeurtenis die binnenkort zal plaatsvinden, kunnen wij onder de beperkingen van de DA-Notices (Defence Advisory Notices) (nog) niet de details hiervan bekendmaken. (Redactie: DA-Notices zijn in principe vrijwillige beperkingen voor de pers, waarbij over sommige dingen alleen wordt gepubliceerd met toestemming van de overheid. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn voor zaken als oorlog, nucleaire wapens of nationale veiligheid).

Ook geeft diezelfde website aan dat de moord op Michael Hastings in hetzelfde licht moet worden gezien en dat het niet voor niets is dat vele miljardairs wereldwijd in hoog tempo hun aandelen dumpen.

De grote vraag is en blijft dan nog natuurlijk wat “die ramp” of “speciale gebeurtenis” dan is met betrekking tot Region III en de komende maanden. Zou het misschien te maken kunnen hebben met Martial Law (militaire handhaving/staat van beleg), iets waarvan velen verwachten dat deze binnenkort (openlijk) zal worden uitgevoerd in Amerika.

En als dit gebeurt, dan zal Region III een focus gebied zijn omdat alle belangrijke centra zoals het Witte huis in Washington zich hier bevinden. Wanneer we dan verder kijken, dan is het opavallend hoeveel informatie vrijkomt over buitenlandse troepen die zich op Amerikaans grondgebied bevinden.

De volgende video ontvingen wij via klokkenluideronline:

Diegenen die de video goed hebben bekeken zijn ergens rond 8 minuten in de film Nederlands sprekende soldaten tegengekomen, met daarbij ondermeer het volgende beeld:

ml 1

Wat niet blijkt uit de video is hoe oud deze beelden zijn. Op zich is dat ook niet zo relevant omdat ze hoe dan ook aantonen dat er Nederlandse militairen zich in de VS bekwamen of bekwaamd hebben in het ontwapenen van Amerikaanse burgers.

Samenvattend zien we grote aantallen buitenlandse troepen in de Verenigde Staten, waarbij recentelijk een overeenkomst is gesloten met Rusland voor de levering van duizenden mensen militair personeel specifiek voor Region III.

Daarbij de alarmerende e-mail van de Senator die waarschuwt dat er iets staat te gebeuren in Region III en dat dat waarschijnlijk zal plaatsvinden ergens vrij kort na 1 oktober, de datum waarop FEMA klaar moet zijn met haar voorbereidingen.

Ook duikt de naam Snowden weer op en het gegeven dat hij op de hoogte is over wat er staat te gebeuren. Wellicht geldt hetzelfde voor Michael Hastings en moest hij daarom worden vermoord. Het zou ook verklaren waarom Amerika zo verbeten jacht maakt op Edward Snowden.

Gevoelsmatig ben je geneigd te denken dat ook al de verwikkelingen rond Syrië ergens in dit scenario passen, enerzijds vanwege de timing en anderzijds omdat die aanval op het land er hoe dan ook gaat komen, ongeacht het resultaat van een VN onderzoek.

In dat licht zie je dan ook dat klaarblijkelijk zowel Rusland als Amerika dezelfde hogere agenda dienen. Dat alles wat er gebeurt in en rond Syrië niets anders lijkt te zijn dan een soort verplicht toneelspel dat ze dienen op te voeren op het toneel van de wereld. Het zou ook de reden kunnen zijn dat Assad zo ontspannen overkomt; bijna alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Spannende tijden.

Bronnen:

Infowars
Emercom of Russia
What does it Mean

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl