Enkele dagen geleden brachten wij het bericht dat FEMA onverwacht is begonnen is met het opkopen van noodvoorraden voedsel.

Iedereen vroeg zich af waarom ze dat eigenlijk op dit moment doen en misschien is daar nu, deels, een antwoord op.We leven in een wereld van informatie en desinformatie; infowar of informatieoorlog. Het is dan de kunst om díe informatie eruit te halen waarvan je met de meeste zekerheid kunt aannemen dat dit de waarheid zou kunnen zijn.

De laatste weken is het internet overspoeld met nepverhalen over klokkenluider Edward Snowden en de komende “Killshot” in september. Alhoewel op de bron website de meest idiote verhalen stonden, weerhield dit ook veel serieuze websites er niet van om zonder ook maar iets te controleren deze berichten verder de wereld in te verspreiden.

Wij hebben hier al eerder aandacht aan besteed en nu doet Infowars hetzelfde. Ook daar een artikel waar men zich vol verbazing afvraagt of iemand nog wel íets controleert.

Stel nu dat dit soort berichten bewust de wereld worden ingestuurd om zodoende alles wat via Snowden naar buiten komt en wél echt is, belachelijk en ongeloofwaardig te maken. Stel dat deze klokkenluider wel degelijk iets heeft verteld over de zon en mogelijke gevaren voor de mensheid. Dan zullen nepberichten over de Killshot en potentiëel honderden miljoenen doden in september als een fantastische bliksemafleider kunnen fungeren.

Glenn Greenwald, de journalist die als eerste het verhaal van Edward Snowden bracht in The Guardian, verklaarde afgelopen dinsdag tegenover een Senaatsonderzoekscommissie in Brazilië waar hij woonachtig is, dat hij in Hong Kong in totaal zo’n 20.000 documenten van Snowden heeft ontvangen.

Dat wat hij heeft vrijgegeven slechts het topje van ijsberg is en dat in die documenten ook heel veel informatie staat die niet direct betrekking heeft op spionage.

Nu komt er weer een bericht uit Rusland, afkomstig van een website die door sommigen ook een desinformatiewebsite wordt genoemd, maar waar toch ook heel vaak dingen op staan die later wel blijken te kloppen.

Wij brengen hier dat verhaal, zonder goed te kunnen verifiëren of het inderdaad waar is, maar wat wel een aantal elementen bevat die een en ander zouden kunnen verklaren.

Het verhaal is dat Snowden diezelfde 20.000 pagina’s die hij aan Greenwald heeft gegeven, ook heeft overhandigd aan de Russische geheimedienst. Op zich zou dit niet onlogisch zijn, want misschien is dat bijvoorbeeld de prijs die Snowden heeft moeten betalen voor zijn tijdelijke visum. Iemand die de Russen een beetje kent, weet dat het daar uiteindelijk altijd op een soort koehandel uitdraait. Rusland weet dat ze Amerika gigantisch tegen de haren in strijkt door Snowden tijdelijk asiel te verlenen, dus het minste wat zij dan willen is dat daar van de kant van Snowden iets tegenover staat. Want, zo blijkt, zijn de gevolgen al onmiddellijk merkbaar, omdat Obama zijn voorgenomen bezoek aan Poetin heeft afgezegd. Er is zelfs sprake van het mogelijkerwijs uitstellen van de G20 top in Rusland op instigatie van Obama.

Het bericht gaat verder door te zeggen dat die 20.000 documenten van Snowden ondermeer betrekking hebben op andere geheime documenten die in het jaar 2004 in handen van de Engelse krant The Observer kwamen. Het was een geheim rapport van het Pentagon, bedoeld voor de toenmalige President Bush, dat uitlekte en in handen van de krant kwam.

The Observer schreef daar in 2004, bijna tien jaar geleden dus, het volgende over:

De titel was: “Nu vertelt het Pentagon Bush dat de klimaatverandering ons zal vernietigen”.

En verder:

“Klimaatveranderingen in de komende 20 jaar kunnen resulteren in een wereldwijde ramp die aan miljoenen het leven zal kosten in oorlogen en natuurrampen. Een geheim rapport dat werd achtergehouden door de top van het Amerikaanse leger en in handen is gekomen van The Observer waarschuwt dat de belangrijkste Europese steden die zich onder de zeespiegel bevinden, zullen verdwijnen en dat in Engeland tegen het jaar 2020 een Siberisch klimaat zal heersen.

Nucleaire oorlogen, megadroogte, hongersnood en wijdverspreide oproer zal over de hele wereld losbarsten. Het document voorspelt dat plotselinge klimaatverandering de planeet tot op de rand van anarchie zal brengen, terwijl de dreiging van een nucleair conflict steeds groter wordt omdat ieder land zal proberen zoveel mogelijk van de snel verdwijnende voedsel- en watervoorraden, alsmede energiebronnen, te bemachtigen. Deze dreiging is vele malen groter voor de wereldwijde stabiliteit dan die van terrorisme, zeggen de experts die toegang hebben gehad tot deze documenten”.

We zijn nu bijna tien jaar verder en hebben de afgelopen tien jaar inderdaad heftige klimaatveranderingen meegemaakt. Vergeleken met zo’n tien jaar geleden is er wereldwijd veel meer onrust, breekt overal oproer uit en is de dreiging van oorlogen groter dan ooit.

Nu komt er een gedeelte in het Russische verhaal dat betrekking heeft op een komende wereldwijde pandemie.

Volgens de door Snowden overhandigde documenten zou de magnetische omkering van de polen op onze zon die binnen enkele maanden wordt verwacht, ervoor kunnen zorgen dat er genetische mutaties plaatsvinden van een aantal dodelijke virussen.

Er zijn inderdaad wetenschappers die denken dat dit mogelijk is, waaronder de Britse astronomen Sir Fred Hoyle en Nalin Chandra. Zij kwamen in 1990 met het zogenaamde Hoyle-Wickramasinghe model van Panspermie.

In een artikel, gepubliceerd in de L.A. Times van 29 januari 1990, zeggen deze beide wetenschappers dat ze hebben ontdekt dat de uitbraak van griepepidemieën is gerelateerd aan zonnenvlekken. En deze zijn weer gerelateerd aan de zogenaamde 11-jarige zonnecyclus, waarvan wij binnen de huidige cyclus nu in het maximum zitten. Ze zijn bij hun onderzoek niet over één nacht ijs gegaan, want een en ander is door hen eeuwenlang terug herleid, tot aan 1761.

Kortom de Russen zeggen dat de door Snowden aan de Russische veiligheidsdiensten overhandigde documenten aantonen dat men een wereldwijde pandemie verwacht, geïnitieerd door de omkering van de magnetische polen op de zon en het feit dat de huidige zonnencyclus haar maximum heeft bereikt, gebaseerd op de wetenschappelijke stellingen van Sir Fred Hoyle en Nalin Chandra.

Men is dan in het bijzonder bang voor twee bepaalde virussen. De ene is de bekende H7N9 vogelgriepvirus, waarvan Chinese wetenschappers nu zeggen dat deze overdraagbaar is van mens tot mens en de tweede is een virus wat Porcine Epidemic Diarrhea (PED) heet en wat in Amerika inmiddels alleen al dit jaar voor miljoenen dode varkens heeft gezorgd en op dit moment nog steeds om zich heen slaat.

Dit zou er dan ook de reden van zijn dat het Amerikaanse Homeland Security zoveel ammunitie heeft ingekocht en dat FEMA bezig is met het opkopen van noodvoorraden.

Uit de documenten zou blijken dat men in Amerika anarchistische toestanden verwacht als een dergelijke pandemie zou uitbreken in combinatie met de slechte economische situatie. Als laatste zou de werkelijke reden achter de intensieve spionage op burgers niet eens gericht zijn op het feit dat ze alles persé willen weten, maar dat ze iedereen nauwlettend in de gaten houden om de eerste uitbraak van een pandemie te kunnen identificeren.

Wanneer wordt ontdekt dat er mensen zijn die lijden aan een infectie veroorzaakt door één van bovengenoemde virussen, dan zullen ze direct worden geïsoleerd van de rest van de bevolking.
Tot zover de berichtgeving uit Rusland.

Mocht het verhaal waar zijn, dan is er ook een logische verklaring voor al de leegstaande FEMA kampen. Wat zeker interessant is is dat het Pentagon in 2004 al wist dat de klimaatveranderingen steeds heftiger zouden worden en dat hele kuststreken in de nabije toekomst onder water zullen verdwijnen.

Wat niet duidelijk is uit de geheime rapporten van 2004 is of zij deze klimaatveranderingen toeschreven aan de nadering van de planeet Nibiru.

Bronnen:
Infowars
Observer
What Does it Mean
All Voices
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl