In de moderne samenleving leren jonge mensen niets over een gezin en ze hebben met grote waarschijnlijkheid die waarvan zij deel uitmaakten in hun jonge jaren, uitelkaar zien vallen.

Het is niet alleen onze economie die inelkaar stort, maar het hele wezen van onze samenleving.


Onlangs deed de lesbische journaliste Masha Gessen een opmerkelijke bekentenis. In een radio-interview vertelde zij dat homoseksuele activisten liegen over hun radicale politieke agenda. Zij zegt dat homoseksuelen niet uit zijn op een huwelijk, maar dat zij het radicaal willen herdefiniëren en uiteindelijk elimineren.

Zij zei verder ook het volgende:

“Je hebt niet veel hersens nodig om te beseffen dat homo’s het recht moeten hebben om te trouwen, maar ik denk ook dat je er niet veel voor nodig is om te kunnen bedenken dat het instituut huwelijk niet zou moeten bestaan. Het vechten voor het homohuwelijk houdt meestal in dat we liegen over wat we zullen doen met het huwelijk als we dat eenmaal hebben. We liegen als we zeggen dat het instituut huwelijk niet zal veranderen.”

“Het instituut huwelijk zal veranderen en dat moet ook. En nogmaals, ik vind dat het niet zou moeten bestaan.” “Ik heb drie kinderen die min of meer vijf ouders hebben en ik zie niet in waarom ze wettelijk geen vijf ouders zouden kunnen hebben. Ik heb mijn nieuwe partner ontmoet en zij heeft net een kind gekregen en de biologische vader van dat kind is mijn broer. De biologische vader van mijn dochter is een man die in Rusland woont en mijn geadopteerde zoon beschouwt hem als zijn vader.”

“Ik wil graag wonen in een land waar het wettelijke systeem in staat is om een dergelijke constructie te faciliteren en ik denk niet dat dit verenigbaar is met het instituut huwelijk.”

Hiermee zien we dan de zoveelste aanval op het huwelijk. Het is niet alleen het huwelijk dat steeds meer onder druk zal komen te staan. Het is ook en voorál het traditionele gezinsmodel met vader, moeder en kind(eren) wat daar bij hoort.

Hier enkele voorbeelden uit eerdere artikelen die we over dit onderwerp schreven:

"Op korte termijn worden in Frankrijk de woorden "vader" en "moeder" geschrapt uit alle officiële documenten en verplicht vervangen door het woord "ouders". Dit maakte de Franse Minister van Justitie onlangs bekend. De officiële reden is om mensen van hetzelfde geslacht die tegenwoordig ook mogen trouwen, van dienst te kunnen zijn met de universele naam “ouders”.

"Zo werd enkele dagen geleden in Canada door de gevestigde media juichend bekendgemaakt dat volgens de laatste cijfers het aantal huwelijken en traditionele gezinnen aanzienlijk was gedaald".

"Onlangs schreef de journaliste Alexandra Fox een artikel, genaamd: “Vrienden, de nieuwste vervanging voor het huwelijk”. Zij schrijft ondermeer, "De media heeft een sterk offensief gevoerd om mensen het besef bij te brengen dat vrienden essentiëel zijn. Zij zullen er altijd voor je zijn. Zij zijn het belangrijkst en zij zijn het die jou de bevestiging en de steun zullen geven die je nodig hebt. In tegenstelling tot, volgens hen, lastige man-vrouw-relaties die bovendien wispelturig en onstabiel zijn".

Dan is het misschien ook geen toeval dat Michael Schnyder net een artikel publiceert waarin hij zich afvraagt hoe het toch zo totaal mis kan gaan met de maatschappij en dan in dit geval Amerika:

Amerika is een plek waar men diep ongelukkig is. We zijn een land dat wordt opgeslokt door angst, stress, woede en depressie. Het is niet alleen onze economie die inelkaar stort, het hele wezen van onze samenleving staat op instorten en het gebeurt door wat er met ons van binnen gebeurt.

Er zijn sterke aanwijzingen dat Amerika een maatschappij is die in een vergevorderde staat van verval verkeert. Niet alleen zijn we overweldigd door angst, stress en bezorgdheid, maar vaak kiezen we er ook voor op een manier met die emoties om te gaan die leidt tot zelfvernietigend gedrag.

De Amerikanen hebben altijd een levenstandaard gehad die veel hoger ligt dan de doorsnee landen in de menselijke geschiedenis en toch zijn we een diep ongelukkig volk. Waarom zijn we alsmaar druk met aan de pijn van ons leven ontsnappen. Waarom vallen onze gezinnen uitelkaar? Er is voldoende materiële welvaart, dus waarom kunnen we niet gelukkig zijn?

Kijk om je heen. Lijkt het alsof de meeste mensen om je heen lopen te dansen van vreugde? De waarheid is helaas dat de meeste Amerikanen lijden aan een ernstige vorm van stress. Dus, waarom gebeurt dit allemaal? Is het moderne leven zo gestructureerd dat het fundamenteel ongezond is?

Ook Michael Schnyder stelt de vraag waarom de gezinnen uitelkaar vallen. Dat is omdat er een weldoordachte agenda achter zit.

Alexandra Fox schreef eveneens:

In de moderne samenleving leren jonge mensen niets over een gezin. Ze hebben met grote waarschijnlijkheid die waarvan zij deel uitmaakten in hun jonge jaren, uitelkaar zien vallen. Ze hebben zo geleerd dat een gezin vergankelijk is, tijdelijk, optioneel. Ze hebben nooit geleerd of begeleiding ontvangen, over hoe ze moeten opgroeien en dus doen ze dat ook niet. Terwijl ze hiervoor door de media vorstelijk worden beloond, vertelt hun eigen gebroken en emotioneel lege leven het werkelijke verhaal".

Men is bezig met een permanent offensief om de hoeksteen waar iedere samenleving op is gebouwd onderuit te halen. Het resultaat is hierboven beschreven, een waanzinnige maatschappij waar de overheid straks “helaas” geen keus heeft en zal moeten ingrijpen om zelf de opvoeding van de kinderen ter hand te nemen. Kijk om je heen, je ziet het zich voltrekken.

Bronnen:

Illionois Family
Michael Schnyder
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl