Ik groeide op als Jood en waarschijnlijk is één van die dingen die je altijd bijblijven dat verteld wordt dat op een dag de Joden de wereld zullen regeren.

Het kwam allemaal neer op hetzelfde: de heidenen zullen onder de duim gehouden worden door het moderne Jodendom.Vroeger was broeder Nathaniël Joods. Nu niet meer, hij heeft zich bekeerd tot het Christendom en houdt zich als een soort eenzame profeet bezig met het aan de kaak stellen van de werkelijke agenda van wat hij noemt de Joden, maar wat wij liever Zionisten noemt. In de context van dit artikel gebruiken we het woord Joden (in plaats van Zionisten, dat wat er bedoeld wordt) omdat dit het woord is dat broeder Nathaniël gebruikt.

Hij is ervan overtuigd dat de Joden uit zijn op wereldoverheersing en komt met een aantal voorbeelden waarom hij denkt dat dit zo is. Voor de begripsvorming is dan ook heel belangrijk om te weten dat wat Nathaniël Jodendom noemt, het Zionisme, één van de uitvoerende organen van de Jezuïeten is. Dus, als zodanig klopt het volkomen als hij zegt dat de Joden uit zijn op wereldoverheersing. Het Zionisme zit organisatorisch op dezelfde positie als bankiers zoals de Rothschilds.

Dit is wat broeder Nathaniël heeft te zeggen:

Ik groeide op als Jood en waarschijnlijk is één van die dingen die je altijd bijblijven de zaken die me ten gehore kwamen tijdens de Sabbath school en dat was dat op een dag de Joden de wereld zouden regeren. Het werd met verschillende namen benoemd zoals “Het Messiaanse Tijdperk” of “De Tijd van de Wereldvrede”. Maar het kwam allemaal neer op hetzelfde: de heidenen zouden onder de duim gehouden worden door het moderne Jodendom.

Wat zouden de tekenen zijn van deze Joodse wereldcontrole? Wat zou aangeven dat de tijd van deze overheersing is aangebroken? Sta mij toe, dat ik enkele van deze signalen nader belicht en dan laat ik u beslissen of we nu wel of niet in de “apocalyptische” tijd zijn aangekomen.

Ten eerste, het slaan van munten en het drukken en uitgeven van geld is in handen van de Joden. Dit kun je zien door de in hun eigendom zijnde Federal Reserve Bank (Amerikaanse Centrale Bank), welke in de positie verkeerd waarbij ze het geld beheersen van het machtigste land van de wereld, Amerika. Hierdoor weet je dat de Joden de wereld regeren.

Of als je ziet hoe de door Joden opgestelde wetgeving de Amerikaanse grondwet overheerst. Zo is bijvoorbeeld bewezen dat de legislatie waarin vastgelegd is dat het Amerikaanse leger mensen zonder enige vorm van proces mag arresteren en vasthouden, gesponsord is door de Joodse senator Carl Levin. Ook de recente wetswijziging, gepromoot door de Joodse senator Dianne Feinstein, waar het leger de uitdrukkelijke macht krijgt om de burgerlijke wetshandhavers te overrulen, is een teken aan de wand. Dit laatste, dat het slachtoffer als hij geluk heeft voor een krijgsraad komt of wordt opgesloten in een Gitmo-achtig martelkamp, is bij grondwet verboden.

Als het zo klaar is als een klontje dat de grote mediabedrijven in handen zijn van de Joden, zoals dat het geval is met CBS, ABC en NBC dan weet je dat de Joodse heerschappij bedoelt is om te blijven. De heersende bedrijvenelite waar Klokkenluider Alex Jones van infowars.com het over heeft zijn dan ook exact díe Joodse positiebekleders.

Als je ziet dat The International Jewis Finance Capital heidense voormannen installeert als hoofden van naties en hun Centrale Banken, zoals bijvoorbeeld de Joodse investeringsbank Goldman Sachs met hun kudde “Goldman Boys”, dan weet je dat Joden de wereld regeren.

Dit heeft natuurlijk geen enkele betekenis voor jou als je hoofd begraven zit in een bierpul, de prozac en/of de eerstvolgende voetbalwedstrijd. Maar, als je wakker bent dan weet je dat de Joodse Eeuw van totale controle en wereldheerschappij waar ze ons als kinderen al over vertelden, helaas en zonder enige twijfel is aangebroken.

Dit en zo nog wat onderwerpen zijn in de volgende interessante video van Broeder Nathaniël te bekijken en -luisteren.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl