We hebben de afgelopen week uitgebreid aandacht besteed aan de steeds groter wordende aarde- en klimaatveranderingen.

Afgezien van al de schade aan de infrastructuur en persoonlijk leed hebben al deze extremen ook een onmiddellijk effect op de voedselvoorraad van de wereld.


Zo is sinds begin juni de prijs van mais bijna 50% gestegen, waarbij op 19 juli een recordprijs werd genoteerd. En dat heeft vooral te maken met de aanhoudende droogte in Amerika. In 26 Staten is inmiddels de noodtoestand afgekondigd en het ene na het andere record wordt gebroken. Deze droogte is de ergste sinds de befaamde Dust Bowl uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

Het probleem begint nu dusdanige vormen aan te nemen dat duizenden vissen sterven door de hoge temperaturen. Dit kan dan weer grote gevolgen hebben voor andere in het wild levende dieren die op hun beurt afhankelijk zijn van vissen als voedsel. In dit geval is er ook sprake van massale vissterfte, maar hier is een verklaarbare oorzaak voor. Als het water te warm wordt is er simpelweg te weinig zuurstof voor de vissen om te kunnen overleven.

dode vissen

Wat er nu in Amerika gebeurt heeft niet alleen gevolgen voor daar maar voor de hele wereldvoedselketen. We hebben in 2008 al kunnen zien wat er kan gebeuren. Ook toen verdubbelden de graanprijzen. Je zag toen landen die allerlei beperkingen oplegden in verband met de export van graan om hun eigen thuismarkt te beschermen. Het gevolg was dat landen die graan moesten importeren in paniek raakten. Er waren zelfs regeringen die stukken grond gingen leasen in een ander land om daar voedsel voor het eigen land te verbouwen.

De situatie nu heeft alweer dramatische gevolgen voor de bevolkingen van landen die afhankelijk zijn graanimport. Landen in Azië, het Midden Oosten, Afrika en het Caraïbisch Gebied. Eveneens in 2008 ontstonden er onlusten in meer dan 30 landen toen een combinatie van extreem weer en speculatie de prijzen omhoog joegen. Van de miljarden mensen op de wereld die van 2 Dollar per dag of minder moeten leven gaat driekwart van het gezinsinkomen op aan voedsel.

Graanleveranciers blijven nu al in gebreke bij leveranties aan importeurs in Egypte, Libië en Irak. Deze landen proberen nu extra graan uit Rusland te importeren, maar ook dat ziet er niet hoopvol uit omdat Rusland haar opbrengstverwachting voor graan dit jaar naar beneden heeft bijgesteld met 3 miljoen ton.

Welkom bij de nieuwe geopolitiek van schaarste. Naarmate de voedselvoorraden minder zullen worden begeven we ons op een nieuw gebied. Echte schaarste, waarbij het ieder land voor zich zal zijn. De wereld heeft serieuze problemen op het voedselfront. Maar er is weinig bewijs dat de politieke leiders in de gaten hebben wat er eigenlijk aan de hand is. Het proces waarbij de laatste jaren de honger in de wereld werd teruggedrongen, is omgedraaid.

Er zullen snel maatregelen genomen moeten worden voor een eerlijke voedselverdeling over de wereld. Er is daar niet veel tijd meer voor. Misschien is de wereld al dichterbij een wereldwijde voedselschaarste dan wij denken. Een situatie die de prijzen door het plafond zal stuwen, onlusten zal veroorzaken en als gevolg daarvan, politieke instabiliteit in de hand werkt.

Bronnen:

MSNBC

World Socialist Web
Sott Net

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl