2022 is shemita jaar   Er is een 3.000 jaar oud mysterie, waarbij er iedere zeven jaar iets bijzonders staat te gebeuren.

We komen nu aan het eind van een zevenjarige cyclus en ook nu zal er waarschijnlijk iets bijzonders gebeuren, net zoals dat zeven jaar geleden.Er zijn van die mysteries waar eigenlijk niemand een ‘logisch antwoord’ op heeft. Eén van die mysteries heet de shemita en voert terug naar de tijd van Mozes.

Zeven jaar geleden schreven wij hierover het volgende:

Het wordt in het Nederlands wel het sabbatjaar genoemd en is gerelateerd aan de sabbat, de zevende dag, de rustdag. De shemitah is het zevende jaar, het rustjaar waarbij een stuk land onbebouwd dient te blijven.

Iemand die veel onderzoek heeft gedaan naar de shemitah is de Joodse rabbi Jonathan Cahn. Hij heeft er ook een boek over geschreven dat in no time een bestseller werd, The Harbinger.

De dag dat het shemitah jaar eindigt, is het moment dat schulden worden kwijtgescholden, kortom dat er wordt begonnen met een schone lei. Oorspronkelijk bedoeld als een zegen, het schoonvegen van de lei, maar omdat het volk Israël zich tegen God heeft gekeerd, veranderd in een vloek.

Hoe iedere ineenstorting van de beurs terug te voeren is naar de shemitah, tot op de dag, het uur en de seconde nauwkeurig. Niet alleen de ineenstorting van de beurs, maar ook de opkomst en ondergang van bepaalde volkeren.

De shemitah komt dus iedere zeven jaar terug en we bevinden ons op dit moment in het jaar van de shemitah. Het is begonnen op 25 september 2014 en formeel eindigt deze op 13 september 2015.

Tot zover het eerdere artikel.

Er werd in 2015 druk gespeculeerd over wat die bepaalde gebeurtenis voor dat jaar dan wel zou zijn.

Als we nu terugkijken dan was dat 25 september 2015, de dag dat de paus de Verenigde Naties toe sprak en formeel de nieuwe wereldregering werd geïnstalleerd.

2015, eind shemita, nieuwe wereldregering

Dat was het startschot voor de duivelse 2030 Agenda waar wij nu dagelijks mee te maken hebben. Een agenda die onze vrijheden één voor één weghaalt en die steeds meer controle overhevelt naar centrale overheden.

Van de nationale overheid naar een Europese overheid en uiteindelijk naar een wereldoverheid.

En nu zitten we opnieuw in een zogenaamd sabbatjaar en dit keer loopt deze van 7 september 2021 tot en met 26 september 2022.

Net zoals zeven jaar geleden wordt er nu opnieuw druk gespeculeerd over wat dit keer de gebeurtenis zal zijn waardoor misschien de loop van de geschiedenis zal veranderen.

Zo is de maker van de video onderaan dit artikel ervan overtuigd dat dit keer de shemita de periode van de antichrist is en de Derde Wereldoorlog inluidt.

Hij baseert dit onder andere op een aantal frappante overeenkomsten tussen een eerdere shemita net voor de Tweede Wereldoorlog, met de huidige.

dit

Toen werd er in 1938 een verdrag gesloten waardoor de hele wereld weer in slaap sukkelde en men dacht dat dit het begin van een langdurige vrede zou zijn.

Het Verdrag van München kwam tot stand op 30 september 1938 en vormde de afsluiting van de Conferentie van München, een internationale politieke vergadering waarbij de grote mogendheden Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië knopen doorhakten over wat er met Tsjecho-Slowakije moest gebeuren, nadat het Tsjechische deelgebied Sudetenland door nazi-Duitsland was geannexeerd.

Het Verdrag van München wordt wel beschouwd als het hoogtepunt van de appeasementpolitiek die Groot-Brittannië en Frankrijk in het interbellum voerden. Vaak wordt in het verband van de Conferentie van München de uitspraak van Neville Chamberlain (1869-1940), de Britse minister van Buitenlandse Zaken aangehaald, die meende dat de internationale vrede met het Verdrag van München gegarandeerd was.

Een jaar later begint de Tweede Wereldoorlog. Zal er dit jaar wederom een soort overeenkomst worden gesloten met misschien wel de Antichrist, waardoor de wereld opnieuw denkt dat alle problemen nu zijn opgelost?

En zal er dan volgend jaar toch de Derde Wereldoorlog uitbreken?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl