rode luchten eindtijd nibiruHet is een beetje stil rondom de onbekende planeet die zich in ons zonnestelsel bevindt.

Een beetje stil misschien, maar verdwenen allerminst en de tekenen van die aanwezigheid blijven komen.We kregen een vraag van een lezer of de planeet Nibiru misschien volledig van het toneel was verdwenen.

Ik ben al jaren een trouwe lezer van jullie website, ik wacht ook al jaren op het einde der tijden dat vele malen door jullie voorspeld werd. Maar nu sinds de COVID-19 crisis lees ik niets anders meer dan COVID-19 bullshit, mijn vraag is dan ook waar is planeet X oftewel Nibiru? Is deze opeens verdwenen of spelen jullie mooi in op de lopende hot topics??

Aangezien wij ook mensen zijn zullen wij inderdaad ook berichten over hot topics, zoals de lezer het noemt, in onze maatschappij en dat zeker als ze betrekking hebben op de nep corona pandemie.

Daarnaast voorspellen wij geen einde der tijden, we weten soms wel veel, maar zoveel nu ook nu weer niet. Wat we wel doen is regelmatig berichten plaatsen van onderzoekers die zich bezighouden met de planeet Nibiru en alles wat daarmee samenhangt. Aangezien ook zij mensen zijn, houden ze zich op dit moment ook meer bezig met actuele zaken zoals de nep coronapandemie en besteden minder tijd aan hun onderzoek, waardoor er ook automatisch minder nieuws naar buiten komt.

Ook hebben wij geschreven dat de vreemde verschijnselen die zich soms kunnen voor doen in onze huidige tijd erop zouden kunnen wijzen dat wij ons in de eindtijd bevinden.

Maar, dat alles betekent niet dat de planeet Nibiru en haar metgezellen van het toneel zijn verdwenen. Want midden tussen alle corona en de presidentstoestanden in Amerika komt Nancy Lieder toch wel met een interessant bericht.

En dat bericht heeft te maken met de rode luchten en het rode stof waar wij af en toe mee te maken hebben op aarde. Dit verschijnsel doet zich volgens Nancy voor sinds 2003 en dat was ook het moment dat de planeet Nibiru in ons zonnestelsel arriveerde.

Hierna een klein stukje uit een eerder artikel met wat achtergrondinformatie:

Hierna volgen enkele feiten zoals die zijn verzameld door onderzoekers naar Planet X of Nibiru, voornamelijk op basis van oude teksten.

1) Mythologisch gezien ziet Nibiru eruit als een vurig beest die aan de hemel zal verschijnen als een tweede zon.

Openbaring 12:3

En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden, en tien hoornen, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden.

2) Nibiru is een magnetische planeet waardoor de aarde voor een deel zal kantelen wanneer deze passeert.

3) Men denkt dat Nibiru ongeveer vier keer groter is dan de aarde en 23 keer meer massief is.

4) Volgens de oude teksten is Nibiru gehuld in een wolk van rood ijzeroxide stof.

Volgens Zetatalk zweeft deze rode wolk als een gigantische staart achter de planeet aan en zal in de aanloop van de passage zich onder andere voor doen als extreem rode/oranje luchten vooral tijdens zonsopgang en ondergang.

In een later stadium, kort voor de werkelijke passage zal deze ijzeroxide in onze atmosfeer ervoor zorgen dat ook het water in de rivieren rood wordt en zwaar vergiftigd.

De mainstream verklaring van dit verschijnsel is dat we te maken zouden hebben met dingen zoals dat het afkomstig is van de industrie of dat het Saharazand is.

rode stof nibiru

Onlangs zijn er echter berichten verschenen die aantonen dat dit verschijnsel zich niet alleen op aarde voordoet, maar bijvoorbeeld ook op onze Maan. En aangezien ze daar, in ieder geval aan de kant van de maan die wij hier op aarde zien, nog geen zware industrieën hebben en geen Sahara moet dit verschijnsel door iets anders worden veroorzaakt.

En dus proberen wetenschappers te verklaren hoe het kan dat de maan aan het roesten is. De enige verklaring waarmee ze dan komen is dat dit betekent dat er misschien wel water op de maan moet zijn.

Maar voor roestvorming is nog wat meer nodig dan alleen water:

Roest is aantasting van metaal doordat het reageert op een combinatie van water en zuurstof. In het geval van ijzer ontstaat er dan ijzeroxide. Daarom wordt roesten ook vaak oxideren genoemd.

Er zou dan in ieder geval ijzer aanwezig moeten zijn op de maan en daarnaast zuurstof.

En aangezien dit volgens mainstream informatie niet het geval is, hebben we volgens Nancy hier te maken met ijzeroxide, afkomstig uit de enorme wolk die achter Nibiru aan sleept.

Maar, dit alles roept dan natuurlijk ook weer een andere vraag op en dat is de volgende: als er inderdaad sprake is van ijzeroxide in de staart van Nibiru, dan moet het ijzer ook ooit ergens in aanraking zijn geweest met zuurstof om dit te kunnen vormen.

Het antwoord op die vraag is niet gemakkelijk te vinden, maar in een artikel uit 1995 zegt Nancy Lieder het volgende:

The gases and dust curl toward the Earth, and are first noticeable as a fine red iron dust, turning the water a bitter blood red. Does this dust not burn in the available oxygen, and end as so many tiny flying star specs? This dust, already oxygenated, does not burn.

Oxygenation betekent dat er ergens zuurstof moet zijn toegevoegd, maar hoe en waar dit dan heeft plaatsgevonden wordt ons niet duidelijk. Duidelijk is wel dat dit dan buiten de aarde moet zijn gebeurd.

Ze heeft natuurlijk wel een punt dat roest zich niet op de maan kan vormen en dat is ook iets waar wetenschappers stom verbaasd over zijn. De verklaring van Nancy is uiteraard dat die rode stof daar ook afkomstig is van de staart van Nibiru.

Het geheel ziet er ongeveer als volgt uit volgens Nancy:

rode stof staart nibiru draak

Wat weer erg overeenkomt met de vuurspuwende draken van de Chinezen.

rode stof staart nibiru draak

Hetzelfde verschijnsel dat ook wordt beschreven in de Kolbrin bijbel:

De plaag waarde door het land, de rivier was bloedrood en overal was bloed. Zij die dronken van de rivier moesten onmiddellijk overgeven. Het stof beet zich vast in de huid van zowel mens als dier.

Door de gloed van de Verwoester was de aarde gehuld in een roodachtig licht. Het land was platgeslagen en verwoest door enorme hagelstenen die neer beukten op alles wat stond. Ze kwamen naar beneden in hete buien en achter hen aan kwam een soort vreemd gloeiend vuur dat over de aarde liep.

Hetzelfde verschijnsel dat volgens het bijbelboek Openbaringen terug zal komen in wat wij de eindtijd noemen.

Het Griekse woord ‘seismos’ betekent aardschudding. Het gaat hier om een krachtige schok die de gehele planeet treft. Niet onwaarschijnlijk is dat de stand van de aarde gewijzigd zal worden. Jesaja profeteerde: ‘De aarde waggelt zeer als een beschonkene’ (24:19-20). Dan zullen alle bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt. Grote kosmische brokstukken (meteorieten) zullen de aarde treffen. De zon zal zwart worden als een haren zak en de maan als bloed (vgl. Joël 2:32). Dit is een gelijktijdige verduistering van de zon en de maan. Astronomisch gezien kunnen deze twee dingen niet samengaan. Deze ingrijpende gebeurtenis kan daarom niet door de NASA voorspeld worden (zoals met de vier rode bloedmanen in 2014-2015). Dit zal iets buitengewoons zijn, dat door een direct ingrijpen van God zal gebeuren!

De gehele aarde zal bang zijn als de planeet waggelt! Triest is dat de mensen zich niet bekeren, terwijl ze weten dat Gods toorn is gekomen. Liever schuilen ze in de holen en rotsen der aarde. En in plaats van te bidden tot God, smeken zij tot de rotsen: ‘valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem’ (vers 16). Wat een dwaasheid. Als wedergeboren christen kun je je dat bijna niet voorstellen, omdat Zijn liefde en vergevingsgezindheid zoveel groter is dan de hopeloze toestand van de mens. Ook nog tijdens de Verdrukking!

En om nog maar even bij de bijbel te blijven: Het lijkt meer dan duidelijk dat de eindtijd waarvan in het boek Openbaringen wordt gesproken, onze hedendaagse corona maatschappij is:

Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; Opb 13:17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam. Opb 13:18 Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat die het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.

Raadsels. Gebeurtenissen die zich duizenden jaren geleden voor deden zullen zich misschien herhalen. Voor wie wil zien, zijn er overal tekenen te vinden.

Maar, om het spannend te houden: Hoe het nu precies verder zal gaan weet eigenlijk niemand.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl