Joodse maffia gebruikt zwarte AmerikanenEen ervaren advocaat uit New York stelt dat Joodse miljardairs en zwarte Amerikanen door heel Amerika samenwerken in een bekend "gangster nachtclub model". 

De Joodse mafia fungeert hierbij als brein/organistor/geld terwijl de zwarte Amerikanen opereren als "uitsmijters", "spieren" en "bliksemafleiders".Op de website van Henry Makow is een artikel verschenen dat niet veel mensen durven te publiceren en ook wij voelen uiteraard de controverse (zie ook daarvoor onze persoonlijke noot onderaan dit artikel). Het is geschreven door een Amerikaanse advocaat met Indiase roots, werkzaam in New York.

Een artikel dat stelt dat Joodse miljardairs en (een groep) zwarten samenwerken in tandem in een model dat hij het "gangster nachtclub model" noemt, waarbij de Joden fungeren als het brein/de organisatoren/geld/macht, terwijl de zwarten opereren als de "uitsmijters", de "spieren" en tevens fungeren als bliksemafleider.

Deze niet nader genoemde man schrijft het volgende aan Henry Makow:

Ik juich jouw moedige standpunten toe die je dag na dag, uur na uur via Twitter en andere platformen ventileert en waarbij je vecht tegen de complete en totale hypocrisie van de Zionistische Joden die druk bezig zijn om slaven te maken van de Amerikaanse bevolking. Niet alleen maken ze slaven van de bevolking, maar ze gebruiken de zwarte Amerikanen als "hun spieren" en hun "schild" om weg te komen met alles wat ze het deel van de Amerikaanse bevolking die niet het Joodse geloof deelt, aandoen.

Ik ben zelf een Amerikaanse advocaat van Indiase komaf in New York en ik ben getuige van de oplichtingsellende die de Joodse miljardairs die deze stad runnen, veroorzaken. Die niet alleen deze stad runnen, maar het hele land en hoe ze zich weten te verbergen door de meest wrede, domste, meest incompetente, meest onethische en meest geld hongerige zwarten in machtsposities te plaatsen om hun vuile werk op te knappen. Ze zorgen er natuurlijk wel voor dat boven deze zwarte altijd een Joodse communist wordt geplaatst. 

Wie durft een zwarte rechter te beschuldigen van racisme?

Wie durft een zwarte politieman ervan te beschuldigen dat hij een racistische crimineel is?

Of wie durft een zwarte overheidsfunctionaris ervan te beschuldigen dat deze je burgerrechten schendt, of corrupt is, of incompetent, niet efficient is of oneerlijk?

Het probleem is dat deze groep Joden en zwarten samenwerken in tandem in een model dat hij het "gangster nachtclub model" noemt, waarbij de Joden fungeren als het brein/de organisatoren/geld/macht, terwijl de bewuste zwarten opereren als de "uitsmijters" en de "spieren".

De overgrote meerderheid die door deze twee groepen wordt onderdrukt, verwond, afgeperst, bestolen, bedreigd, geterroriseerd, vernederd en gemarteld zijn de niet Joden en de niet zwarten.

Met andere woorden, de mensen in New York City die door dit "model van onderdrukking" worden verwoest zijn de Amerikaanse staatsburgers die van oorsprong afkomstig zijn uit India, China, Mexico, Arabische/moslim landen, Koreanen, andere Aziaten, Filipino's, Albaniërs. Latinos, Hispanics en iedereen anders (inclusief christelijke niet Joodse blanken).

Deze twee groepen, die door de advocaat de twee rassen worden genoemd, hebben iedere, maar dan ook iedere bestuurder, rechter en congreslid benoemd of beter gezegd, op die positie geplaatst in de machtigste stad van het land. Als gevolg daarvan fungeert New York op dit moment als een progressieve, communistische, socialistische trendsetter voor de rest van het land.

In 1994 gaf de Joodse mafia, betere bekend als de Kosher Nostra, alle benodigde bewijzen tegen de Italiaanse mafia aan de toenmalige openbaar aanklager Rudolph Guliani. Deze had in één klap alles in handen wat hij nodig had om de complete Italiaanse mafia veroordeeld en opgesloten te krijgen. Vanaf die dag had de Joodse mafia volkomen en ongestoord vrij spel in New York en ook de rest van Amerika.

De volgende stap was dat de Joden op een agressieve manier begonnen met het rekruteren en het op belangrijke posities plaatsen van corrupte, domme en gemakkelijk te controleren zwarten. Deze werden benoemd tot rechters en andere belangrijke functionarissen in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht, en zijn sinds die tijd actief geweest met het beroven en onderdrukken van alle anderen. 

De Joden gebruiken deze groep zwarten om de Amerikaanse grondwet te ondermijnen door het introduceren van nieuwe  wetten die gebaseerd zijn op hun eigen talmoedische op de Torah gebaseerde wetten, in plaats van de Amerikaanse grondwet.

Klaarblijkelijk ziet helemaal niemand dit en het is heel erg frustrerend.

Verder praat helemaal niemand over de honderdduizenden niet Joodse en niet zwarte Amerikanen die iedere dag opnieuw worden gedood en bedrogen of van wie hun burgerrechten worden afgenomen door zwarte politiemensen, zwarte rechters, zwarte gemeenteambtenaren, zwarte immigratiefunctionarissen enzovoorts.

Dit alles is vele malen erger dan de rechten van zwarten die worden geschonden. Dezelfde zwarten die samen met de Amerikaanse Joden het Amerikaanse Congres, Senaat, wetgevende en uitvoerende macht volledig domineren. Dit, terwijl de Indiërs, de Chinezen, de Aziaten, de Arabieren, de moslims, de Latinos en de arme niet Joodse christenen helemaal niemand hebben om hun belangen te behartigen. Niemand durft dat aan, omdat ze anders doelwit worden van de volledig losgeslagen zwarten en Joden in de overheid of in de private sector.

Verspreid deze informatie asjeblieft onder je lezers.

Het moet afgelopen zijn met de blanken die zich schuldig voelen, omdat wij op die manier voor hen het werk doen door onze verslagen, defaitistische, laffe en zwakke houding.
 

Noot van de redacie: Bovenstaande artikel weerspiegelt niet per definitie onze mening. Het is de visie van de advocat briefschrijver uit New York. Wij willen benadrukken dat wij geen onderscheid maken tussen mensen, ongeacht hun kleur, afkomst, geloof of andere overtuigingen. Wel vinden we het belangrijk dat de waarheid naar buiten gebracht wordt of in ieder geval informatie die de speurtocht naar de waarheid ondersteunt.  En dat is in tijden zoals deze juist belangrijk, maar tegelijkertijd uiterst gevoelig.

Politieke correctheid die ons massaal wordt opgedrongen tracht ons vanuit een vooraf bepaalde invalshoek naar zaken te kijken terwijl om tot een goede weging te kunnen komen, het juist zaak is alle invalshoeken te onderzoeken. Daarom wordt er in het algemeen, formeel althans, zoveel waarde gehecht aan hoor en wederhoor binnen gebieden zoals de journalistiek en de rechtspraak. En natuurlijk doen de boosdoeners in de achtergrond hun uiterste best om ervoor te zorgen dat we de waarheid nooit zullen kennen! In a time of universal deceit, telling the truth is a revolutionary act.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl