Sinds het coronavirus de kop opstak, staat de vleermuis volop in de belangstelling, want deze zou de oorzaak zijn van de huidige pandemie.

In Peru worden dan ook vleermuizen opgejaagd en met fakkels in brand gestoken en in Israël vallen ze bij bosjes dood neer uit de lucht, hetgeen een teken zou zijn van het einde der tijden.Nog steeds is het officiële verhaal dat we met het coronavirus met een volkomen natuurlijk virus te maken hebben dat op een bepaalde manier is overgesprongen van een vleermuis op de mens, waardoor alle ellende is begonnen.

De vleermuis is dan nu de zondebok, terwijl het in werkelijkheid hele nuttige dieren zijn:

Vleermuizen komen wereldwijd voor, met uitzondering van extreem koude gebieden. Ze zijn van groot ecologisch belang, voornamelijk bij bestuiven van bloemen en het verspreiden van zaden; veel tropische planten zijn voor hun voortplanting volledig afhankelijk van vleermuizen.

Vleermuizen bieden de mens een aantal voordelen, zij het ten koste van enkele bedreigingen. De mest van vleermuizen (guano) wordt gewonnen uit grotten en gebruikt als kunstmest. Vleermuizen beperken insectenplagen, waardoor er minder pesticiden nodig zijn. Sommige soorten worden in Azië verwerkt in gerechten.

In veel culturen worden vleermuizen geassocieerd met duisternis, kwaadwilligheid, hekserij, vampieren en de dood.


Dit en het feit dat de vleermuis nu wordt geassocieerd met het coronavirus, heeft ertoe geleid dat er nu in Peru volop jacht wordt gemaakt op vleermuizen, waarna deze vervolgens in brand worden gestoken.

Groepen mensen gingen, gewapend met fakkels, naar grotten waar vleermuizen verblijven en slaagden erin om zo’n 300 te vermoorden, voordat de autoriteiten ingrepen.

In Israël hebben we ook te maken met dode vleermuizen, maar dan niet omdat ze worden doodgemaakt door de bevolking, maar omdat er grote groepen dode vleermuizen worden gevonden zonder enig spoor van verwondingen.

Het schijnt dat dit door het gehele land gebeurt en er komen dan nu al geluiden dat deze dode vleermuizen een teken zijn van het einde der tijden.

xxx

De dode vleermuizen blijven niet beperkt tot één bepaalde plek, want toen de foto hierboven werd gedeeld op Facebook kwamen er mensen uit andere plaatsen met vergelijkbare beelden.

Volgens sommigen is dit de vervulling van een profetie zoals die in het Bijbelboek Sefanja voorkomt, waarin onder andere het volgende wordt voorspeld:

De Heer zegt: "Ik zal alles uit dit land wegvegen. Mensen en dieren, vogels en vissen, de godenbeelden en de mensen die die beelden aanbidden. Ja, Ik zal alle mensen uit dit land wegdoen, zegt de Heer.

Anderen daarentegen geven de schuld aan 5G, want hoewel het lang heeft geduurd voordat Israël overstag ging, is men daar op dit moment ook volop bezig met het installeren van dit netwerk.

Vorig jaar zijn de veilingen geweest voor de beschikbare 5G frequenties en men hoopt dit jaar al operationeel te zijn, wat betekent dat men op dit moment volop in de testfase zit, waarbij waarschijnlijk de vleermuizen het slachtoffer zijn geworden.

Net zoals dit bij ons op talloze plaatsen heeft gezorgd voor dode vogels en vreemd gedrag van dieren.

Een mogelijkheid is natuurlijk dat wat de profeten in Bijbelse tijden zagen gebeuren in de toekomst niet veroorzaakt door God, maar door 5G. Misschien is het wegvagen van mensen en dieren nu inderdaad gaande zoals voorspeld door Sefanja en bevinden wij ons in het laatste der dagen, maar dan veroorzaakt door 5G.


Meer informatie over straling:

Stopumts

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl