Enkele dagen geleden publiceerden wij een artikel over sterrenbeelden en hoe NASA een nieuwe indeling heeft gemaakt waardoor je zomaar een ander sterrenbeeld kan krijgen.

Daarmee wordt eigenlijk al het fundamentele probleem van horoscopen blootgelegd, want hoe kunnen die ooit kloppen als ze zijn gebaseerd op een situatie van 2.500 jaar geleden?


Naar aanleiding van de veranderde situatie aan de sterrenhemel vergeleken met 2.5000 jaar geleden toen de huidige dierenriem tot stand kwam en waar horoscopen op zijn gebaseerd, hierna een artikel ingezonden door een lezer die anoniem wenst te blijven (dank!).

Dit artikel hoort thuis in de categorie die je op-ed artikelen zou kunnen noemen. Het woord op-ed is een afkorting voor “opposite the editorial page” en zijn artikelen die worden geschreven door een gastauteur. Ze weerspiegelen vaak een eigen mening en/of visie die niet per definitie hoeft overeen te komen met de mening/visie van de redactie.

Daarnaast zijn er nog ook nog lezersbrieven, incidentele stukken die door lezers geschreven kunnen worden en eventueel gepubliceerd, waarvoor hetzelfde geldt.


Over de sterrenbeelden wil ik wel wat zinnigs schrijven.

Al die sterrenbeelden zijn eigenlijk puur fantasie, uitgevonden door een of andere kunstenaar die in zijn fantasie lijnen begon te trekken tussen sterren die totaal niets met mekaar te maken hebben en zelfs lichtjaren van mekaar verwijderd zijn. Zelfs nu moet je erg je best doen om die figuren te ontdekken.

De meest bekende op dit moment is de grote beer in het westen vlak boven de horizon maar dat is geen sterrenbeeld wat voor de astronomie gebruikt wordt. De zogenaamde karaktereigenschappen die bij een bepaald beeld horen zijn zo algemeen dat er altijd wek iemand is die zich erin kan herkennen.

De horoscoop in de krant geeft de toestand van de dag aan in een paar regeltjes maar er zijn duizenden lezers en als er pakweg 25% zich hierin kan vinden worden de horoscopen al voorspellend genoemd.

Er is niets bovennatuurlijks aan, het blijft een mensen uitvinding.

Vroeger keek men anders naar de hemel, men had geen verrekijker of telescoop en kon alleen met het blote oog kijken en aangezien er toen van lichtvervuiling geen sprake was zagen zij veel meer van de sterrenhemel bij nacht dan wij hier. En het is heel goed mogelijk dat de mensen daar vroeger flink van onder de indruk waren en, de mens eigen, ze er iets bovennatuurlijks van maakten. Dat het heelal uitdijt is ondertussen wel bewezen.

De stand van de piramiden komt ook overeen met de stand van de planeten rond Sirius. 2500jaar geleden. Wat heeft dat dan te maken met het karakter van de mens? Beide zijn veranderlijk. De een wat sneller dan de ander. Maar geloven dat een ster die misschien 400 of meer lichtjaar van mij afstaat invloed kan uitoefenen op mijn karakter gaat mij te ver. Het duurt al 400 jaar eer het licht van die ster hier is dus we kijken diep in het verleden als we naar de sterrenhemel kijken. Hoe verder weg hoe ouder.

Zo zijn ook de religies ontstaan. Eerst de maan aanbidden, dan de zon en omdat die niet reageren op smeekbeden en mensenoffers hebben ze maar zoiets als een god uitgevonden maar omdat er mensen woonden in verschillende gebieden op aarde was die god overal anders en sprak men van goden. En diegene met de grootste bek was dan de oppergod en diegenen die verloor kreeg het predicaat duivel als vertegenwoordiger van alles wat slecht is. Puur menselijke uitvindingen.

Als iets goed gaat hebben we dat aan god te danken, maar als er rampen gebeuren is hij niet thuis. Ik laat hier even in het midden of die goden bezoekers van andere planeten zijn. Die zijn ook op hun planeet 'geschapen, of ontstaan'.

Kijk naar de huidige toestand in de wereld en dan zie je dat Amerika ook voor god wil spelen over de wereld. Ben je niet met ons dan ben je tegen ons en dus een vijand. Geen middenweg. God versus duivel.

Jullie hoeven het hier natuurlijk niet mee eens te zijn. Dit is zuiver mijn mening en levensinstelling. Ik creëer en schep dus ik ben god wat ik hier mee wil zeggen dat de mens veel sterker is dan hij zich voordoet, de meeste mensen willen niet eens de moeite doen om zichzelf te 'ontdekken' en daarom zijn er zoveel schapen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl