De moord op de Iraanse generaal Soleimani was het startschot van wat je zou kunnen omschrijven als de Slag van de Eeuw.

Een gevecht op leven en dood tussen aan de ene kant Amerika/Israël en Saoedi Arabië en aan de andere kant China, Rusland en Iran en de winnaar krijgt de nieuwe Zijderoute in handen.Eerder deze week schreven wij een artikel over waarom er zoveel oorlogen plaatsvinden in het Midden Oosten en hierna een klein deel uit dat artikel:

Het antwoord op die vraag:

Het is de inmiddels bekende satanische sekte die deze oorlogen wil in het Midden-Oosten. Niet alleen willen ze via hun creatie Israël de grote machtige landen in dat gebied volledig verwoesten, zodat er kleine elkaar bevechtende landjes overblijven die en gemakkelijk zijn te controleren en geen bedreiging vormen voor Israël, ze willen meer. 

De grotere agenda gaat veel verder dan dat, want uiteindelijk wil de Sekte het volledige Eurazië onder controle krijgen, inclusief landen als Rusland en China. De geplande oorlog met Iran is dan naast het verwoesten van dit land ook een manier om Rusland en China in het conflict te betrekken.

Wil je uiteindelijk controle over de hele wereld, dan valt of staat dat met de controle over Eurazië.


Naast het feit dat Israël geen machtige soevereine landen duldt in het Midden-Oosten, spelen landen als Iran, Irak en Syrië een heel belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Nieuwe Zijderoute.

De term Nieuwe Zijderoute verwijst naar een ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid, gericht op verbinding en samenwerking tussen Euraziatische landen. De formele Engelse benaming van het initiatief was aanvankelijk One Belt, One Road, maar medio 2016 werd dit gewijzigd naar Belt and Road Initiative (Gordel- en Weginitiatief). Met deze naamswijziging werd benadrukt dat het initiatief zich niet beperkt tot een enkele transportroute. De officieuze benaming Nieuwe Zijderoute is afgeleid van de historische Zijderoute; een netwerk van karavaanroutes dat tot in de late middeleeuwen in gebruik was. De Nieuwe Zijderoute bestaat enerzijds uit een netwerk voor wegvervoer en spoorvervoer, en anderzijds uit de zogenoemde Maritieme Zijderoute voor scheepvaart.

De belangrijkste schakels in de totstandkoming van dit ambitieuze proces zijn China, Rusland en Iran.

Als dit eenmaal van de grond komt, dan hebben zij Eurazië volledig in handen en verschuift de wereldmacht van Amerika naar dit trio.

De satanische sekte of de Deep State, aangevuld met leden van de heersende klasse in Amerika, is als de dood dat dit zal gebeuren, zeker gezien omdat China economisch gezien Amerika voorbij lijkt te streven en Rusland dat doet op militair gebied.

Analist en auteur Pepe Escobar noemt het begin van dit decennium dan ook de Raging Twenties, waarbij de moord op de Iraanse generaal Soleimani het startschot is geweest. Raging betekent woedend en hij gebruikt dit in tegenstelling tot de heel voorspoedige jaren twintig van de vorige eeuw die de Roaring Twenties werden genoemd.

De Raging Twenties zullen dan ook geheel in het teken staan van het verkrijgen van de controle over Eurazië en Escobar voorspelt dat Amerika dit absoluut niet zonder slag of stoot zal prijsgeven en dat wij als wereld onze borst kunnen natmaken voor de dingen die gaan komen.

Aan ons zal dit door de mainstream media verkocht gaan worden via een permanente demonisering van de drie eerder genoemde landen. Het zal verkocht worden als het “in toom houden van China”, “de Russische agressie” en “sponsoren van terrorisme” door Iran.

Dat zal het beeld worden dat een doorsnee inwoner van Amerika en Europa voor ogen zal hebben en zij zullen dan ook acties tegen die drie landen zien als volkomen geoorloofd. 

Er zal een einde komen aan de vrije wereldhandel, omdat Amerika het wapen van economische sancties te pas en te onpas zal instellen, waarbij deze aan het publiek zullen worden verkocht als “nieuwe handelsregels”.

China heeft uiteraard een volkomen eigen visie en ziet zichzelf rond 2040 als leidende wereldmacht met dan de Zijderoute compleet, waarbij ook landen als Iran, Irak en Syrië onmisbare schakels zullen vormen.

Dit betekent ook dat de drie sleutelspelers in dit geheel, China, Rusland en Iran, steeds dichter naar elkaar gedreven zullen worden en zullen proberen elkaar uit de wind te houden als het gaat om alle mogelijke acties van Amerika.

Dat is ook de reden dat China graag Irak ter wille is bij de wederopbouw van het land en de reden dat Donald Trump dreigt de Irakese president te vermoorden als deze te veel uit de school klapt over de manier waarop hij en zijn land door Amerika worden bedreigd.

Wat er nu op het spel staat is een cruciaal onderdeel van de nieuwe Zijderoute en dat is een landbrug tussen de Perzische Golf en de Oostelijke kusten van het Middellandse Zeegebied. Een corridor die gevormd moet worden door Iran, Irak en Syrië.

xxx

Hiermee heb je, naast de olie, nog een heel belangrijke reden dat Amerika absoluut niet van plan is om haar militairen uit Irak weg te halen.

De gepensioneerde kolonel Lawrence Wilkinson die chief of staff was van Colin Powell van 2001 tot 2005, zegt het volgende:

“Amerika bestaat vandaag de dag om oorlog te voeren. Hoe anders kan je 19 jaar lang achter elkaar oorlog voeren met geen eind in zicht noemen? Het is een onderdeel van wat het Amerikaanse keizerrijk is. Wij zullen liegen, bedriegen en stelen, net zoals Pompeo, Trump en Esper en nog talloze andere leden uit mijn partij, de Republikeinen, dat op dit moment doen. Wij zullen doorgaan met liegen, bedriegen en stelen en wat er nog meer nodig mocht zijn om dit oorlogscomplex in stand te houden. Dat is de pijnlijke waarheid”.

Moskou, Peking en Teheran weten exact wat er op het spel staat. Diplomaten en analisten van deze landen werken hard in een gezamenlijke poging om elkaar te beschermen tegen alle mogelijke soorten oorlogsvoering dat tegen ieder van hen kan worden ingesteld en dat is inclusief economische sancties.

Voor Amerika wordt dit een erop of eronder strijd tegen het proces van integratie van Eurazië in de nieuwe Zijderoute, het Chinees-Russisch partnerschap, de nieuwe Russische hypersonische wapens gemengd met slimme diplomatie, de intense walging en diepe afkeer tegen  de Amerikaanse politiek van veel landen en de bijna onvermijdelijke ineenstorting van de Amerikaanse petrodollar.

Er is niet veel zeker in dit leven, maar wel dat Amerika niet stilletjes zal toegeven en daarom kunnen we ons voorbereiden op wat Escobar noemt “The Battle of the Ages” of voor ons misschien meer toepasselijk, de Slag van de Eeuw.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl