Vanaf onze jonge jaren wordt ons ingeprent dat de aarde een bol is en dat wij in ons zonnestelsel omringd zijn door andere bollen. 

Als je zegt dat de aarde plat is wordt je voor gek verklaard, maar nu zijn er 200 bewijzen in het Nederlands die misschien wel iets heel anders aantonen.Als je met iets revolutionairs komt, dan kan je de meest felle aanvallen daarop niet verwachten vanuit de mainstream media, maar vreemd genoeg vanuit de alternatieve variant. Juist het gebied waarvan je zou denken dat je daar mensen vindt die “out of the box” kunnen of willen denken en heel graag nieuwe, andere mogelijke waarheden willen onderzoeken.

Niets is minder waar, want de keren dat wij hebben geschreven over de platte aarde als concept worden we door collega’s met de grond gelijkgemaakt en uitgemaakt voor “controlled opposition”. Dit omdat mensen die geloven dat een aarde wel eens plat kan zijn behoren bij een groep die een bepaald doel nastreeft en dat is het belachelijk maken van de alternatieve media zodat niemand hen nog meer serieus neemt. Voor alle duidelijkheid, ons standpunt binnen dit onderwerp is dat wij het simmpelweg niet weten. Wij publiceren over beide visies.

Als we één ding zeker weten is dat we niets zeker weten en dat we aannemen dat bepaalde dingen zijn zoals ze zijn omdat we dat zien door de bril van onze perceptie of als iets dat ons in het hoofd is geramd vanaf onze prille jeugd.

Dus, als we misschien die programmering even kunnen vergeten en een iets andere bril opzetten, gaat er wellicht toch een heel andere wereld open. Een wereld die zomaar heel anders zou kunnen zijn dan onze perceptie ons tot op dit moment heeft doen geloven.

Dat de aarde wel eens plat zou kunnen zijn is niet iets dat de afgelopen jaren even is bedacht, want ook al in de negentiende eeuw waren er mensen die ervan overtuigd waren dat de aarde plat was.

Eén van hen was de Engelsman  William Carpenter, drukker van beroep en tevens onderzoeker en auteur. Een man die openstond voor nieuwe dingen en deze ook onderzocht. Zo was hij bijvoorbeeld overtuigd vegetariër omdat volgens hem dit veel beter was voor de gezondheid van de mens.

Nadat hij van Engeland naar Amerika was geemigreerd publiceerde hij in 1885 het boek “A hundred proofs the Earth is not a Globe”. Je kunt dus moeilijk stellen dat die man in 1885 dit begon als “controlled opposition”, waarmee dan ook gelijk dat hele argument uit een deel van de alternatieve media van tafel is geveegd.

In onze huidige tijd is Eric Dubay verder gaan borduren op de theorie van Carpenter en heeft gezocht naar nog veel meer bewijzen dat de aarde niet rond is, hetgeen geresulteerd heeft in het boek “200 proofs earth is not a Spinning Ball”.

Het boek dat niet zomaar wat zegt, maar alles onderbouwt met feiten en waaruit je dan zou kunnen concluderen dat we 500 jaar lang voor de gek zijn gehouden met wat misschien wel eens de grootste leugen aller tijden zou kunnen zijn.

En nu is er een Nederlandse vertaling van het boek van Eric Dubay en dat niet alleen, het is gratis te downloaden via deze website.

We kregen het opgestuurd van een lezer  (dank!) die het volgende schrijft:

Op veler verzoek hierbij dan eindelijk een Nederlandse vertaling van de inhoud.

Gelukkig worden steeds meer mensen wakker hoe het werkelijk in elkaar zit. Petje af voor degenen die onderzoek durven te doen en niet vasthouden aan een aangenomen concept dat niet eens bewezen is, maar nog steeds animatie foto's zijn, gemaakt door een stel oplichters die allen lid zijn van de vrijmetselaarsclub.

Het huidige aangenomen concept is zo belachelijk dom dat alle logica ontbreekt zodra je serieus onderzoek doet.

Ik raad aan, begin elke week 1 ding te onderzoeken en ga van daaruit langzaam je andere vragen onderzoeken hoe het in elkaar zit. Je kunt nooit alles in 1 week doorzien.

Geef niet direct op zou ik zeggen. Zodra je het doorziet kun je niet meer terug, je bent gewaarschuwd!

Tot zover de lezer.

Deze geeft goed advies en voordat je het concept inderdaad overboord gooit als volkomen belachelijk, geef het een kans door in ieder geval een aantal argumenten te bekijken.

Mochten er aan de andere kant mensen zijn die denken te kunnen bewijzen dat de aarde wel degelijk rond is, laat het weten en als het goed onderbouwd is zullen wij dat ook publiceren.

Wij zijn niet voor een platte of een ronde aarde, maar wij zijn wel voor het onderzoeken van alle aangedragen goed onderbouwde theorieën. Zelfs in de bijbel staat dat we alles moeten onderzoeken en het goede behouden.

Dus, begin vandaag door hier het gratis in het Nederlands vertaalde boek te downloaden en onderzoek of wat daarin staat hout snijdt.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl