Het maakt eigenlijk niet uit hoeveel onzin en frauduleuze resultaten er in de loop der jaren door klimaatprofeten zijn gepresenteerd.

De grote agenda rolt verder, ondanks dat zelfs de wetenschap op een aantal ongemakkelijke waarheden stuit voor wat betreft het klimaat.Iedere dag opnieuw zien we de meest waanzinnige berichten verschijnen over maatregelen die worden genomen of voorgesteld om de aarde te "redden". Een aarde die volgens klimaatprofeten alarmerend snel opwarmt en lokaal in NL al helemaal volgens leugenfabriek het KNMI.

Het is opmerkelijk ook hoe selectief mainstream media omgaan met berichten die ze wel of niet publiceren met betrekking tot het klimaat.

De hierna volgende berichten zijn wetenschappelijke feiten en toch zal je deze niet of nauwelijks ergens tegenkomen.

Feit 1: Het klimaat is altijd al aan veranderingen onderhavig geweest; altijd

Wanneer je de temperatuur bekijkt over de afgelopen 10.000 jaar, dan zie je dat deze nooit stabiel is, maar altijd onderhavig is geweest aan cyclische schommelingen. Er is niet één klimaatwetenschappers die dat wetenschappelijk zal ontkennen.

Het maakt niet uit of je wel of niet gelooft in de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde, in alle gevallen zijn wetenschappers het met elkaar eens dat de temperatuur op aarde schommelt.

Het klimaat is altijd veranderd. Keer op keer op keer. Die verandering is zowel de ene als de andere kant op gegaan voor wat betreft temperatuur.

Het is eveneens een wetenschappelijk feit dat tot zo’n 150 jaar geleden de mens geen dingen deed die uitgelegd zouden kunnen worden als zijnde verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Feit 2: Temperatuurstijgingen in het verleden zijn niet door de mens veroorzaakt.

Tot aan het moment dat de industriële revolutie op gang kwam rond 1860 is het een wetenschappelijk feit dat klimaatveranderingen niet veroorzaakt kunnen zijn door CO2 uitstoot van de mens.

En toch zijn er in de afgelopen 2.000 jaar meerdere keren periodes geweest met een aanzienlijke temperatuurstijging zoals te zien op de volgende kaart. Die stijgingen in temperatuur kunnen dan ook onmogelijk door mensen zijn veroorzaakt.

xxx

Feit 3: Het gaat beter dan ooit op zowel Noord- als Zuidpool

Gedurende de afgelopen 10.000 is er slechts één periode geweest waarin het ijs op de polen dikker was dan nu en dat was gedurende de tijd die men de mini ijstijd noemt, de periode tussen 1645 en 1715.

Ondanks ogenschijnlijk enorme verliezen aan ijs, bevindt de ijsdikte zich op een historisch hoogtepunt, alleen overtroefd door de mini ijstijd. In alle andere tijdperken was het ijs minder dik dan nu.

Feit 4: IJsberen en andere “bedreigde diersoorten” sterven niet, maar doen het heel goed.

Vaak zie je plaatjes van zielige ijsberen die zwaar te lijden zouden hebben onder de alsmaar warmer wordende aarde. Ze worden vaak gebruikt als symbool voor een aarde die door toedoen van de mens steeds warmer zou worden.

Ondanks dit alles is het aantal ijsberen in de afgelopen decennia gegroeid in plaats van afgenomen. De Canadese overheid overweegt om quota voor het doden van ijsberen te verhogen, omdat deze steeds vaker een plaag vormen voor de bevolking.

Feit 5: CO2 is niet een soort controleknop waarmee je het klimaat kunt bepalen.

Ondanks de strijd tegen CO2 zoals die op alle fronten wordt gevoerd, is er geen enkel empirisch bewijs dat aantoont dat CO2 verantwoordelijk is voor opwarming. Veel klimaatexperts gaan ervan uit dat dit zo is, maar bewijs daarvoor hebben ze niet.

Aan het eind van de vorige eeuw ging men ervan uit dat door de steeds stijgende uitstoot van CO2 de temperatuur op aarde als een raket omhoog zou schieten.

Zoals je op de volgende grafiek van de Engelse Met Office kunt zien, gebeurde dit niet.

xxx

Dit bewijst dat CO2 niet de bepalende factor is voor temperatuurstijgingen, omdat juist in de periode zoals te zien op bovenstaande grafiek, CO2-emissies op een hoogtepunt waren.

Ondertussen komen er iedere week meer idiote maatregelen om CO2 aan te pakken en zal het niet lang meer duren, voordat er wereldwijd alleen nog over de officiële klimaatdoctrine mag worden gesproken.

Er wordt uiteraard nergens vermeld dat we met die krankzinnige CO2 reducerende maatregelen ons eigen doodvonnis tekenen, noch dat CO2 in de lucht op een historisch laag punt staat. En omdat de originele video uit het artikel wat we hiervoor hebben gelinkt is verdwnenen, hierbij een nieuwe video van Mike Adams over waarom CO2 letterlijk van levensbelang is voor ons mensen, de dieren en de planten.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl