De wereld is een tijdlang in de ban geweest van een fenomeen dat bekend werd onder de naam Q Anon, Q Patriot of gewoon Q.

De boodschappen van Q waren altijd cryptisch en nooit echt duidelijk, hetgeen er voor zorgde dat iedereen uren in de weer was om de "kruimels" van Q te ontcijferen.
De Wikipedia omschrijft Q Anon als volgt:

QAnon verwijst naar een pseudoniem dat gebruikt is op verschillende imageboards door een vermoedelijk Amerikaans individu of groep van individuen die beweren toegang te hebben tot vertrouwelijke informatie over het Kabinet-Trump en tegenstanders ervan in de Verenigde Staten, met details over een verondersteld geheime tegencoup tegen de vermeende diepe staat.

QAnon is populair bij aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump onder de benaming De Storm (The Storm) en Het Grote Ontwaken (The Great Awakening).

Het begon allemaal in oktober 2017, toen Q erin slaagde steeds meer volgers te krijgen die als het ware aan zijn anonieme lippen hingen en niet konden wachten tot de volgende cryptische boodschap verscheen.

We zijn nu inmiddels anderhalf jaar later en nu hebben we genoeg aanwijzingen om inderdaad vast te kunnen stellen wie of wat Q werkelijk is. Waar Q vorig jaar, vooral binnen de alternatieve media, ontaardde in een rage, zo schijnt het nu over en sluiten te zijn met Q.

Er waren al talloze aanwijzingen dat Q een psy-op was en een jaar geleden noemden wij het Q fenomeen dan ook hoop-porno.

Daarnaast waren er andere belangrijke aanwijzingen zoals de onvoorwaardelijke steun van Q voor een regiem verandering in Iran en de stelling dat de meest gevaarlijke man op deze planeet, Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton, bezig was om schoon schip te maken in Washington. Daarnaast uiteraard stak Q permanent de loftrompet over Donald Trump die in de korte tijd dat hij president is al meer bommen heeft geworpen en meer schoten afgevuurd dan zijn voorganger Obama.

Whitney Webb schreef in een artikel op Mint Press News in juni 2018 onder andere het volgende:

De werkelijkheid zoals die door Q wordt geconstrueerd ontvouwt zich steeds meer als een spionage roman, waarbij er een “geheime” tegencoup wordt voorbereid door de regering van Trump tegen de zogenaamde Deep State, terwijl in werkelijkheid Trump een trouwe dienaar is geweest van die Deep State sinds hij de verkiezingen won eind 2016. Ondanks dat talloze keren is aangetoond dat Q ernaast zat, blijft de aanhang groot en heeft het fenomeen nog steeds veel invloed.

In datzelfde artikel wordt documentairemaker Robert Martin aangehaald die zegt dat Q de perfecte hoop porno is die wordt gebruikt om de meest afgrijselijke en angstaanjagende neocon figuren wit te wassen en ze te doen voorkomen als helden.

Hieronder staat een interview dat Jason Bermas heeft met twee mannen die zeggen verantwoordelijk te zijn voor het ontstaan van het Q fenomeen. Deze twee mannen staan bekend onder de namen “Defango” en “Dreamcatcher”.

Zij zeggen dat ze Q hebben bedacht als een zogenaamde LARP. Dit staat voor Live Action Role Playing, een fictief rollenspel. Deze Q LARP vindt zijn oorsprong bij Cicada 3301, een groep die zich bezighoudt met het oplossen van moeilijke puzzels.

Dreamcatcher geeft toe dat hij zomaar wat aan het “shitposten” (onzin plaatsen) was, om te kijken hoe men daarop zou reageren. Tot zijn stomme verbazing ging dit opeens viraal zoals er nog nooit eerder een LARP de wereld had veroverd en was het Q fenomeen geboren.

Maar dan wordt het interessant, want zowel “Defango” als “Dreamcatcher” verklaren dat er nog een derde persoon is/was die berichten post onder de naam Q. Iemans die bekend staat als Microchip en waarvan zij vermoeden dat deze banden heeft met de Israëlische geheime dienst, de Mossad.

Aanhangers van Q komen altijd met argumenten over bijvoorbeeld de zogenaamde sealed indictments waar Q over heeft gesproken en dat dit inderdaad waar blijkt te zijn. Een sealed indictment betekent een aanklacht tegen iets of iemand waarvan de inhoud op dit moment nog niet bekend gemaakt wordt aan het publiek.

Echter, volgens mensen die goed op de hoogte zijn van het Amerikaanse rechtssysteem zegt het aantal “sealed indictments” helemaal niets. Want, er kunnen bijvoorbeeld in die “indictments” arrestatiebevelen zitten, maar ook totaal onschuldige zaken. Het blijkt dat de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd met 1.077 "sealed indictments", 83 procent te maken had met routinezaken voor de rechtbank en slechts een klein deel bevatte werkelijk zaken zoals arrestatiebevelen. In het Q verhaal echter wordt het totaal van alle "sealed indictments" opgevoerd als aanwijzing dat er binnenkort veel mensen gearresteerd zullen worden.

Het succes van Q is ook te verklaren doordat alles op de wereld steeds meer een spel wordt. In een aflevering van Corbett Report wordt uitgelegd dat de maatschappij bewust steeds meer op een spel begint te lijken, zodat mensen vrijwillig allerlei gegevens over zichzelf prijsgeven die ze anders voor zich zouden houden. Een perfect voorbeeld van een dergelijk spel was Pokémon dat enkele jaren geleden razend populair was.

De werkwijze van Q is uiteraard ook totaal anders dan die van normale klokkenluiders zoals Julian Assange die met een duidelijk verhaal komen, onderbouwd met documenten of ander bewijsmateriaal. In het geval van Q niets van dat alles: Cryptische boodschappen, hetgeen uiteraard de werkwijze is van Cicada 3301, waardoor mensen uren bezig zijn met het oplossen van de raadsels, wat uiteraard pure tijdverspilling is en waardoor bovendien geen aandacht wordt geschonken aan de echte problemen, waarvan er genoeg liggen te wachten.

Wanneer je er goed over nadenkt is het natuurlijk absurd dat er vanuit het niets een zogenaamde “good guy” of groep van “good guys” komt die de kwaaie pieren wel even zullen aanpakken. Het zou ook wel totaal uniek zijn in de wereldgeschiedenis als je een groep mensen hebt die de macht afpakt van een andere groep mensen om dan die macht vervolgens te delen met de grote massa.

De reden dat het Q fenomeen zo aansloeg is dat mensen graag hopen. Hopen dat dingen veranderen, dat ze beter worden en dat is natuurlijk niet zo vreemd als je ziet in wat voor wereld wij leven. Maar helaas werkt het niet om te roepen “red mij”, om dan vervolgens achterover te leunen en te wachten op de massale arrestaties van de "kwaaien" die spoedig zullen volgen.

Als je echt vrijheid wilt, als je echt wil dat er dingen zullen veranderen, dan zul je ook bereid moeten zijn om zelf hard te werken en je heel bewust zijn van alle psychologische spelletjes die er worden gespeeld. En vooral, gebruik je eigen denkvermogen.

Zoals de eerder genoemde Whitney Webb schreef:

“Hoe kan Trump echt de Deep State bestrijden als de New World Order ver boven/buiten alle partijen staat? Hoe kan Trump de Deep State bestrijden of het moeras legen als hij zichzelf omringt met mensen die in het moeras wonen zoals agenten van Goldman Sachs en Rotschild en andere Zionisten?

Een interessant gegeven is wat Jason Bermas aangeeft in de video hieronder en dat is dat ondanks dat zonder enige twijfel is aangetoond dat Q een hoax is, mensen er toch aan vast willen blijven houden. Hij geeft als voorbeeld dat ze bij een normale video ongeveer 90 procent likes krijgen en dit geval maar de helft.

Men vindt het niet prettig om erachter te komen dat Sinterklaas niet bestaat. Helaas, Sinterklaas bestaat niet, net zomin als Q.

Voorafgaand aan het interview met de Q bedenkers, eerst een korte samenvatting in een gesprek tussen Jason Bermas en Luke Rudkowski van WeAreChange.Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl