Nog even en het is weer kerst en stromen de kerken weer vol voor de populaire nachtmissen en misschien is dat dit jaar een goed moment om stil te staan bij de acht miljoen kinderen die jaarlijks de pedo sexindustrie in verdwijnen.

Kinderen die voor een deel letterlijk worden geconsumeerd door klanten van de pedo industrie; klanten die je vooral moet zoeken aan de top van de maatschappij.


Het is eigenlijk niet voor te stellen dat er jaarlijks zoveel kinderen spoorloos verdwijnen en dat er niet of nauwelijks aandacht aan wordt besteed. In een nieuw artikel op Natural News worden cijfers vermeld waarvan je schrikt. Tot voor een paar jaar geleden had Nederland een inwoneraantal van 16 miljoen mensen. De helft van die bevolking, qua omvang, verdwijnt op jaarlijkse basis wereldwijd en er is bijna geen haan die ernaar kraait.

Alleen al in Amerika verdwijnen er jaarlijks een kleine miljoen kinderen en wereldwijd bedraagt dat aantal tenminste acht miljoen. Ze verdwijnen dan ook niet zomaar die kinderen, want ze worden weggenomen door de enorm grote pedo industrie die een permanente aanvoer voor kinderen nodig heeft om de klanten in haar uitgebreide netwerken van voorraad te voorzien.

Het is een afgrijselijk fenomeen dat zich niet beperkt tot een bepaald land, maar voor komt over de gehele wereld, met dien verstande dat de klanten van de pedo industrie moeten worden gezocht in de hoogste kringen.

Het satanisch misbruiken en offeren van kinderen vind je dan ook voornamelijk terug bij de koninklijken, de adel, politici, hoge ambtenaren en uiteraard de Chazaarse Mafia (CM). Zij spelen ook hier weer een heel belangrijke rol bij de totstandkoming en het in stand houden/beschermen van de netwerken. Dit is voor hen een ideaal terrein om hun uitgebreide chantagetechnieken op los te laten, want al die goyem satanische misbruikers zijn prooien voor de CM.

Doordat hooggeplaatsten en politici, al dan niet gechanteerd, deze netwerken van bovenaf in stand houden, zal er zelden of nooit één van de "hogeren" voor een rechter verschijnen. Alle mooie verhalen die af en toe de kop op steken in de trant van "nu zullen ze eindelijk worden aangepakt" kunnen linea recta naar de prullenbak, want dat zal niet gebeuren. Niet zolang wij nog vasthouden aan het huidige financiële systeem, aangezien hier de wortel ligt van de macht die ervoor zorgt dat de wereldwijde pedo netwerken intact blijven. 

De handelwijze van de elite wordt ook wel pedopredatie genoemd: 

Predatie is het vangen, doden en opeten door een organisme van een ander organisme, het prooidier. Predatoren worden ook natuurlijke vijanden of roofdieren genoemd. Predatoren zijn vaak, maar niet altijd carnivoren.

De elite ziet het als haar voorrecht om via satanische rituelen kinderen te martelen en te vermoorden zodat ze bloed krijgen dat rijk is aan adrenaline. Zij kunnen dit volledig ongestraft doen omdat zij vanaf de top onbeperkte bescherming genieten. Zij die hieraan deelnemen zijn de mensen die je dagelijks op televisie ziet en tegenkomt in roddelbladen zoals Privé. Mensen waar gewone burgers dikwijls met de mond open naar kijken en niet weten hoe onderdanig ze moeten kruipen om hen ter wille te zijn.

Ons land is zoals met veel dingen ook koploper op het gebied van al dan satanische misbruik van kinderen door hooggeplaatsten. Ook in ons land dekt de top elkaar in alle gevallen af en heeft iedere aangezwengelde poging tot vervolging, zo goed als geen schijn van kans.

Als je altijd al hebt willen weten hoe zoiets in de praktijk werkt, luister dan naar de hieronder geplaatste recente radio uitzending van Argos van de VPRO met wat zij noemen "het bizarre verhaal" van Lisa.

Het volgende is de beschrijving van de VPRO bij het verhaal:

Soms is er een verhaal dat te bizar is voor woorden. Zo ook het verhaal van Lisa. Ze is 15 jaar als ze bij de politie aangifte doet van seksueel misbruik door haar vader en andere mannen in de Nieuwe Scheveningse Bosjes en in een cafe in Den Haag. De details die ze vertelt worden steeds gruwelijker en zijn moeilijk te geloven. Het Openbaar Ministerie besluit het onderzoek stop te zetten. Maar dan duiken er bewijzen op die Lisa’s verhaal ondersteunen.

Als je luistert zal je verbijsterende details horen. Alle deskundigen zijn het erover eens dat Lisa zwaar getraumatiseerd is door seksueel misbruik en dat het vaststaat dat zij zwanger is geweest en op natuurlijke wijze een kind ter wereld heeft gebracht. Als zij haar verhaal vertelt aan de politie dat ze bevallen is in een bos en het kind daar ook begraven ligt, wordt dat door een expertiseteam van de politie afgedaan als een poging van de grootmoeder en moeder om de vader zwart te maken.

De vader die na de scheiding inmiddels samenwoont met een Haagse rechter en waar alle door Lisa genoemde namen van verkrachters allemaal één ding gemeen hebben. Ze zijn allen lid van de Leidse studentenvereniging Minerva, waar ook Joris Demmink en Ivo Opstelten prominente leden waren.

Ook Joris Demmink wordt genoemd als één van de schuldigen in de uitzending, alleen noemen ze hem niet bij naam, maar als "een topambtenaar van Justitie". Uit het verloop van de uitzendingen en de beschrijving van eerdere poging tot vervolging van deze man, blijkt dat het ontegenzeglijk gaat om Joris Demmink.

De beerput die open gaat in de hierna volgende uitzending is met geen pen te beschrijven. Hoe een rechter die zelf keer op keer de dans ontspringt voor kindermisbruik, Jan Wolter Wabeke, het besluit heeft genomen dat er verder niemand aangepakt en/of vervolgd gaat worden in de Lisa zaak.

Micha Kat schijnt de beschikking te hebben over meer namen van mannen die bij de misbruikzaak van Lisa betrokken waren en ook nu wordt eens te meer duidelijk dat zolang dit rotte proces verder woekert in Den Haag en omgeving, niemand meer veilig is in dit land noch daarbuiten.

Het complete apparaat dat over onze veiligheid moet waken en onze kinderen beschermen is in handen van de daders. Welke kans heeft op die manier iemand ooit om ergens een succesvolle vervolging tot stand te brengen? 

Voor dit tuig zijn gele hesjes veel te mooi, voor hen moeten er (bloed) rode hesjes komen om te zorgen dat het pedofiele criminele netwerk dat Nederland in een ijzeren greep houdt, opzout.

Hier volgt het verhaal van Lisa, haar moeder en haar broer en zus.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl